Soutěž v požárním sportu.

Neděle v 17:44 |  Soutěže

Soutěž v požárním sportu jako 8 ročník o pohár personálního ředitele a.s. VEBA se uskutečnila 27. srpna 2016. Upravený prostor víceúčelového hřiště, které navazuje na zimní kluziště Olivětín, poskytlo tak jako v jiných letech místo, pro uspořádání této soutěže. K soutěži přijela 4 družstva mužů a 1 družstvo žen, které zastupovalo obec Božanov. Z družstev mužů to bylo z obcí Božanov, Vižňov, Meziměstí a pořádající družstvo JSDHP VEBA a.s. Broumov. Bylo to o poznání méně, než v minulých ročnících. Po nástupu družstev a jejich přivítáním, kterého se ujal personální ředitel a.s. VEBA Ing. Jiří Myšák, bylo provedeno losování, v jakém pořadí budou družstva k soutěži nastupovat. Ještě před samotným vylosováním pořadí, bylo oznámeno, že soutěž bude probíhat jako klasický požární útok za stejných podmínek jak pro družstva mužů, tak i družstvo žen. Soutěž opět probíhala ve dvou kolech a započítával se nejlépe dosažený čas. Ani letošní soutěž se neobešla bez některých komplikací, které ovlivnily dosahované časy, ale to vše už k soutěžím patří. Po součtu dosažených časů všech družstev bylo vyhlášení vítězů a předání cen personálním ředitelem a. s. Veba a představiteli hostující jednotky a. s. Veba Olivětín. Umístění družstev včetně dosažených časů, je uvedeno na přiložené tabulce. Počasí celé soutěži přálo a doufáme, že příští již 9 ročník bude opět zastoupen z okolních obcí, které mají dobrovolné HS. Existence profesionálních sborů neznamená, že dobrovolní hasiči nejsou potřeba. Právě naopak, což se již nesčíslněkrát potvrdilo zejména u přímých, rychlých zásahů u menších požárů, či mimořádných událostí, kdy se prokázalo, že sbory dobrovolných hasičů stále zůstávají a i v budoucnu zůstanou nenahraditelnou složkou záchranného systému, zejména v menších městech či na venkově. Nesmíme také zapomínat na tu skutečnost, že to byla jedna z prvních organizací, která na vesnicích ovlivňovala a dosud ve velké míře ovlivňuje a podílí se na kulturním a společenském životě.
 

Další články


Kam dál

Reklama