Neutěšený stav rybníka.

Pátek v 16:48 |  přírodaJeden z oblíbených rybníků, který byl kdysi hodně navštěvován a to ještě v době, kdy měl dostatek vody. V současné době je už stav takový, který je na přiložených fotografiích. Není to asi ojedinělý úkaz, který je způsoben vysycháním. V každé vodě žije zcela zvláštní společenstvo vodních organismů, které mají každý svůj přesně vymezený úkol. Zelené rostliny asimilují a budují tak novou živou hmotu a udržují rovnováhu mezi množstvím kysličníku uhličitého a kyslíku ve vodě. Jsou základní potravou velké skupiny živočichů, kteří zase slouží za potravu živočichům jiným. Jiné skupiny organismů odstraňují odumřelé rostliny a mrtvá těla živočichů a uvádějí tím tyto živiny do nového koloběhu. Mezi všemi těmito orgány musí být rovnováha.

Volavka hledá potravu.


Pohled na okraj rybníka, kde bývala voda.
Volavka v letu.


Pohled od rybníka na Broumovské stěny. 

Další články


Kam dál

Reklama