Prosinec 2011

Hezké a šťastné Vánoce.

24. prosince 2011 v 12:09 AktualityVánoce - doba šťastného dětství, doba radostného rodinného tepla. Jak příjemné a milé je, když si o Štědrém večeru zasednete k večeři, dětem září oči a tváře planou, hledí chvíli do talíře, ale již jejich oči se stáčí ke stromečku, který stojí ozářený a pod ním leží dárky. Dítě bohatých rodičů očekává dárky a hračky drahé, dítě chudších rodičů se jen dívá a s povdechem se spokojuje s dárkem malým, leč tím vzácnějším, neboť jej dostává upřímně. Vánoce jsou svátkem všech dětí a proto je naší snahou učinit všechny děti šťastné bez rozdílu. Hezké, pohodové svátky a vše dobré v Novém roce přeji všem čtenářům a příznivcům blogů.

Zlatá neděle

18. prosince 2011 v 18:35 Aktuality

Město Broumov pojalo poslední vánoční trhy na Zlatou neděli trochu netradičně a celá akce byla umístěna do klášterního nádvoří. Všechna předchozí probíhala vždy na náměstí, kde je větší prostor pro rozmístění prodejních stánků a dalších ukázek rukodělných prací. V prostoru nádvoří kláštera byl vystaven i betlém z depozitáře kláštera o který byl asi největší zájem, protože byl takto ukázán poprvé.Celkový dojem na tyto poslední vánoční trhy byl celkem rozpačitý, především pro stísněný prostor, kde nebyla možnost se dostat k některým stánkům. Návštěvnost byla poměrně velká jednak pro příznivé počasí, ale i pro zvědavost v jakém prostředí budou tyto trhy připraveny.

Kde ty loňské sněhy jsou.

13. prosince 2011 v 18:38 příroda
Globální oteplování, nebo jenom rozmary počasí ? Pan Hrušínský by asi prohlásil "Tento způsob zimy zdá se mi poněkud nešťastným". Zatímco někde již zima ukázala svoji tvář, tady zatím po sněhu ani památky. Předpovědi počasí ani na vánoce neslibují nějaký ten sníh, takže kdo očekává pod stromečkem nějaký dárek pro zimní sport, bude zatím asi zklamán, pokud nevyrazí někam na hory.. To se týká většinou těch menších, kteří se těší na to, jak si užijí vánoční svátky na sněhu. V porovnání s prosincem minulého roku se to zatím nedá ani přirovnat.
Listopad se vyznačoval téměř nulovými srážkami a to se také projevilo nedostatkem spodních vod, ale i sníženým stavem vody, jako bylo například na řece Stěnava. Podle metereologických zpráv to bylo nejméně srážek v historii a zatím nejsušší listopad byl v roce 1920. Jaká bude situace v následujícím období, kdy by měl sníh vytvářet zásobu vody pro jarní měsíce se ještě ukáže.

Adaptace budovy.

11. prosince 2011 v 14:57 Mařenice aktuality

Obec Mařenice se rozhodla adaptovat dlouho nevyužívanou budovu s č. p. 120. Tato budova dlouhodobě vykazovala neustále se měnící využití a to již někdy od roku 1950.


Někdy v těchto letech zde byla zřízena školka a na vedlejším pozemku bylo také provozováno místní koupaliště, dnes je pozemek vyrovnán a využíván jako zahrada. V dalších letech byl také v této budově hostinec, který však neměl dlouhého trvání. Poté zde byla umístěna Lesní správa, která se sem přestěhovala z bývalé hájovny, kde je dnes chovná stanice plemenných psů a možností projížděk na koních. Po odstěhování lesní správy byla budova opět prázdná a nevyužitá. Obecní úřad se rozhodl ji využít ve prospěch obce budovu zrekonstruovat a vybudovat zde bytové jednotky pro trvale bydlící občany Mařenic. Náklady na rekonstrukci byly plánovány ve výši 6. mil. korun a ten byl také dodržen. Dne 29. 10. 2011 se uskutečnil den otevřených dvěří, kde si zájemci mohli prohlédnout vybudování bytových jednotek. Následně na to, dne 10. 11. 2011 byla budova předána obecnímu úřadu bez závad a nedodělků. Tímto závěrečným aktem připravil obecní úřad v Mařenicích hezký vánoční dárek novým nájemníkům

Pod maskou.

6. prosince 2011 v 15:02 Téma týdne,
Téma týdne "Pod maskou", může skrývat nejen povahu člověka, alei tvář. Jako povahu si můžeme představit vystupování člověka jako neůstupného, hájícího své zájmy a názory i na úkor pohledu na něj od ostatních lidí. V podstatě ale pod maskou skrývá povahu zcela opačnou, dobrosrdečnou a přístupnou svému okolí. V takovéto roli se třeba ukazuje v seriálu "Cesty domů" jako primář, herec pan Švehlík. Pod maskou se většinou skrývá přetvářka pravé povahy člověka a takových přetvářek můžeme v dnešní době vidět denně víc než dost. Otázka pod maskou skrývání své tváře je spíše snaha zůstat nepoznán a většinou je to při páchání trestných činnů. Ale abych neuváděl jen samá negativa, je tu i jeden příklad z mnohých a to z této doby, kdy za dětmi chodí svatý Mikuláš s čertem a andělem. Pod maskou se ale často skrývá tvář někoho známého a povahou dobrého člověka, přesto ale malé děti věří v povahové rysy, které vidí na povrchu. U Mikuláše třeba jako dobrosrdečnou postavu, od které můžou očekávat spíše nějakou odměnu, u čerta, který představuje zlo, spíše nějakou nekalost a anděla, jako ochránce před vším zlem. Tak by se dalo popisovat různými způsoby toto téma, ale hlavní podstatou je zřejmě přetvářka, která je hlavním aspektem k dosažení úspěchu v dnešní době.

Kdo hledá,najde.

5. prosince 2011 v 15:47 Mařenice a okolí
Jednoho dne v létě jsme se vydali hledat Třídomí ( nikoliv tři domy ) v Mařeničkách, o kterém jsme věděli, že je tam skalní reliéf. Nebyla to naše první výprava, která se poprvé setkala s nezdarem zřejmě z nedostatku znalostí zdejší krajiny. Vzali jsme kola a vydali se na cestu s předsevzetím, že se dřív domu nevrátíme, dokud neuspějeme. Projeli jsme do poloviny Mařenic a zabočili k bývalé hájovně, kde je dnes chovná stanice psů a koní. Poté jsme projeli kolem kříže, který je na lesní cestě do Mařeniček. Je umístěn na pěkném místě, kolem jsou čtyři mohutné lípy. Potom jsme se vydali mezi loukami polní cestou. Cesta na jízdu kolem moc vhodná není, ale ujeli jsme to. Projeli jsme kolem poslední chalupy z Třídomí, kde nám ochotný majitel ukázal cestu k reliéfu.Skalní útvar je ukrytý v lese, což je na dnešní dobu dobře proti nenechavcům a ničitelům. Chvíli nám to trvalo než jsme to našli v zajetí stromů a křoví, ale přece jen našli (našli moji rádcové našli, našli). Je to skalní reliéf, který je vytesán do pískovcové skály a vytvořil jej kolem roku 1740 mařenický stolař a lidový umělec Franz Schier, který je autorem i dalších uměleckých děl. Reliéf představuje Nejsvětější trojici. Horní část oltáře ukazuje Marii s Ježíškem pod baldachýnem a ve spodní části jsou andělíčci. Druhý skalní obraz představuje útěk svaté rodiny do Egypta s andělskou podporou. V 19. století se zde těžil pískovec, ale reliéf zůstal zachován a nepoškozen. Po prohlídce a pořízení několika fotografii jsme se vydali dál lesní cestou. Je jen škoda, že tato skalní památka nemá trochu větší odstup od lesního porostu, který brání lepší prohlídce. Nakonec jsme pokračovali dál po lesní cestě a vyjeli na druhé straně Kunratických nádrží, které se dají přejít po hrázy na druhou stranu, kde vede silnice, po které jsme se vydali zpět přes Mařeničky do Mařenic, kde náš výlet s úspěchem končil.

Výstava hodin.

4. prosince 2011 v 21:54 Aktuality

Na podzim tohoto roku se uskutečnila v Broumovském klášteře výstava pod názvem "Historie hodinářského průmyslu na Broumovsku".
Jedná se o německého hodináře, zakladatele ochranné značky Gustav Becker. Od roku 1898 se psala historie hodinářské výroby ve východních čechách. V tomto uvedeném roce založila dolnoslezká firma Gustav Becker v Broumově svoji filiálku na výrobu budíků a jiných velkých hodin. Tato filiálka vyráběla z velkých hodin stolní, nástěnné, podlahové, skříňové a další. Byly zde vystaveny hodiny jak z depozitáře muzea, tak i od soukromníků, kteří tyto hodiny dosud vlastní. Mimo jiné byly k nahlédnutí i archivní dokumenty a stavební plány budovy, technická dokumentace k výrobě hodin a rovněž i katalogy vyráběných hodin. Velkou raritou těchto hodin bylo sériové číslování již od počátku výroby, takže je snadné určit rok výroby jednotlivých druhů hodin. Tato filiálka měla v pozdějších letech spletitou historii. Nejprve byla v roce 1930 odkoupena firmou Junghans a v roce 1945 byl zestátněn. V roce 1948 se stal součástí národního podniku Chronotechna a v dalších letech byl nástupce Meopta a poté Kovopol.

Cvičení záchranných složek.

4. prosince 2011 v 21:54 Aktuality
V letošním roce probíhala na mnoha místech námětová cvičení integrovaných záchranných složek s různým zaměřením na vzniklé situace, které se mohou vyskytnout. Nejinak tomu bylo i v Broumově, kde se toto cvičení uskutečnilo v areálu závodu Veba Olivětín se zaměřením na záchranu osob při povodních. Na tomto cvičení se podíleli i příslušníci ze sousední Polské republiky. Při cvičení byla použita technika, která by byla vyžadována pro záchranu osob. Nejprve byl lokalizován požár v prostorách bývalé teplárny, poté bylo vyproštění osobního automobilu z řeky, včetně osádky za pomoci požárního jeřábu. V další části byla prováděna záchrana osob z vodních zatopených ploch za pomoci vrtulníku. Že tato cvičení mají svá opodstatnění dokazuje i to, jaká byla situace v minulém roce na řadě míst naší republiky. Jako jeden z důkazů můžu uvést obec Mařenice u Cvikova, o které byla zveřejněna řada reportáží, právě v této souvislosti a kde byla také pořízena fotografická dokumentace, která je k nahlédnutí zde a ukazuje co dokáže i nenápadný vodní tok jako je Svitávka.

Bývalý LDT v Mařenicích

4. prosince 2011 v 21:53 Mařenice a okolí

Rekreační středisko bývalého dětského tábora v Mařenicích, stávalo v hezkém ničím nerušeném prostředí, kam vede přístupová cesta od Juliovky kolem bývalých Slunečních lázní na Hamr u Naděje.
Sice nevím kdo byl majitelem tohoto rekreačního střediska, ale byl hlavně využíván pro dětskou rekreaci v době prázdnin a poskytoval nejen dobré sociální vybavení, ale je zde i široká škála veškerého vyžití po kterém děti na táborech touží. Kapacita tábora byla 180 lůžek a z toho bylo 120 ve 30-ti chatkách a 60 lůžek v ostatních prostorách. V areálu bylo fotbalové hřiště a další dvě hřiště na ostatní míčové hry. Možnost koupání byla i v níže položeném Hamerském potoce. Rovněž bylo u areálu vlastní parkoviště pro motorová vozidla. Kdykoliv jsme šli v létě okolo, bylo kolem tábora živo a podle množství dětí se dalo usuzovat, že byl o něj zájem. To se ale za posledních pár let změnilo a když jsme zase zašli do těchto míst, nevěřili jsme svým očím. Tam kde dříve stával dětský tábor, zůstaly dřevěné polorozbořené chatky, hlavní budovy vypálené, okna rozbitá, vybavení vykradené, stěny pomalované dnes moderním a všude přítomným graffiti. Celkový dojem totální devastace.

Dnes jsou již chatky odstraněny a pozemek je nabízen k prodeji a dalšímu využití. Je jen škoda, že to došlo tak daleko a to co bylo pro dětskou rekreaci budováno je dnes zase likvidováno. Neuvádím toto vše z nějaké nostalgie, ale z vlastní zkušenosti na různých dětských táborech, které jsme s manželkou absolvovali jako vedoucí ať již to bylo v Kocbeři u Dvora Králové, Dlouhé Rzy v Orlických horách, na Sázavě ve Vlastějovicích a dalších, vždy byl ze strany rodičů i dětí o tábory zájem. Chápu, že dnešní pohled na tuto část sociální politiky je poněkud jiný, "ALE"..

U památníku na Horní Světlé.

4. prosince 2011 v 21:53 Mařenice a okolí
Již po několik let pravidelně sledujeme na internetových stránkách vzpomínkové slavnosti u památníku na Horní Světlé, ale zatím se nám nepodařilo se jich také jednou osobně zúčastnit. A protože se říká chceš li něco poznat, musíš se přesvědčit na vlastní oči, tak jsme se jednoho odpoledne konečně rozhodli a jelikož počasí takovému výletu přálo, jsme vyrazili se podívat k samotnému památníku. Naposledy jsme byli u bývalé celnice, když byla budova ještě prázdná a vzadu u cesty v lese byla závora, která vyznačovala hraniční pásmo, takže to již nějaký rok bude. Od křižovatky u " Staré hospody " v Dolní Světlé jsme se dostali kolem bývalé celnice kde je dnes restaurace "Celnice" k parkovišti, odkud je výchozí cesta vlevo po pěkně upravené silničce. Asi tak v polovině cesty se po pravé straně nachází vzácný ekosystém zv. "Brazilka", která byla v roce 2002 prohlášena chráněnou přírodní památkou. Dále jsme pokračovali lesní cestou až k samotnému památníku obránců hranic, kde se konají vzpomínkové slavnosti, pořádané Československou obcí legionářskou - Jednotou Mladá Boleslav. Pomník byl slavnostně odhalen v září 2003 a je věnován obráncům hranic z roku 1938. Pojednání o této památce je podrobně uvedené na http://www.luzicke-hory.cz
Památník na Horní Světlé.

Památník leží na rozhraní dvou republik České a Německé. K uctění památky těchto obránců, jsou zde umístěny tabule s podrobným výkladem událostí. Z německé strany je poměrně snadný výstup na Luž, odkud je nádherný výhled do okolní krajiny. K památníku se dá dojít také z české strany náročnějším výstupem přes Luž a dolu sejít po německé straně asfaltovou cestou. U památníku je na německé straně restaurace s terasou, odkud je výhled do údolí a městečka Waltersdorf. Po prohlídce celého okolí a pořízení několika fotografii jsme se vydali na zpáteční cestu.