Prosinec 2011

Hezké a šťastné Vánoce.

24. prosince 2011 v 12:09 Broumov aktuálněVánoce - doba šťastného dětství, doba radostného rodinného tepla. Jak příjemné a milé je, když si o Štědrém večeru zasednete k večeři, dětem září oči a tváře planou, hledí chvíli do talíře, ale již jejich oči se stáčí ke stromečku, který stojí ozářený a pod ním leží dárky. Dítě bohatých rodičů očekává dárky a hračky drahé, dítě chudších rodičů se jen dívá a s povdechem se spokojuje s dárkem malým, leč tím vzácnějším, neboť jej dostává upřímně. Vánoce jsou svátkem všech dětí a proto je naší snahou učinit všechny děti šťastné bez rozdílu. Hezké, pohodové svátky a vše dobré v Novém roce přeji všem čtenářům a příznivcům blogů.

Zlatá neděle

18. prosince 2011 v 18:35 Broumov aktuálně

Město Broumov pojalo poslední vánoční trhy na Zlatou neděli trochu netradičně a celá akce byla umístěna do klášterního nádvoří. Všechna předchozí probíhala vždy na náměstí, kde je větší prostor pro rozmístění prodejních stánků a dalších ukázek rukodělných prací. V prostoru nádvoří kláštera byl vystaven i betlém z depozitáře kláštera o který byl asi největší zájem, protože byl takto ukázán poprvé.Celkový dojem na tyto poslední vánoční trhy byl celkem rozpačitý, především pro stísněný prostor, kde nebyla možnost se dostat k některým stánkům. Návštěvnost byla poměrně velká jednak pro příznivé počasí, ale i pro zvědavost v jakém prostředí budou tyto trhy připraveny.

Kde ty loňské sněhy jsou.

13. prosince 2011 v 18:38 příroda
Globální oteplování, nebo jenom rozmary počasí ? Pan Hrušínský by asi prohlásil "Tento způsob zimy zdá se mi poněkud nešťastným". Zatímco někde již zima ukázala svoji tvář, tady zatím po sněhu ani památky. Předpovědi počasí ani na vánoce neslibují nějaký ten sníh, takže kdo očekává pod stromečkem nějaký dárek pro zimní sport, bude zatím asi zklamán, pokud nevyrazí někam na hory.. To se týká většinou těch menších, kteří se těší na to, jak si užijí vánoční svátky na sněhu. V porovnání s prosincem minulého roku se to zatím nedá ani přirovnat.
Listopad se vyznačoval téměř nulovými srážkami a to se také projevilo nedostatkem spodních vod, ale i sníženým stavem vody, jako bylo například na řece Stěnava. Podle metereologických zpráv to bylo nejméně srážek v historii a zatím nejsušší listopad byl v roce 1920. Jaká bude situace v následujícím období, kdy by měl sníh vytvářet zásobu vody pro jarní měsíce se ještě ukáže.

Adaptace budovy.

11. prosince 2011 v 14:57 Mařenice aktuality

Obec Mařenice se rozhodla adaptovat dlouho nevyužívanou budovu s č. p. 120. Tato budova dlouhodobě vykazovala neustále se měnící využití a to již někdy od roku 1950.


Někdy v těchto letech zde byla zřízena školka a na vedlejším pozemku bylo také provozováno místní koupaliště, dnes je pozemek vyrovnán a využíván jako zahrada. V dalších letech byl také v této budově hostinec, který však neměl dlouhého trvání. Poté zde byla umístěna Lesní správa, která se sem přestěhovala z bývalé hájovny, kde je dnes chovná stanice plemenných psů a možností projížděk na koních. Po odstěhování lesní správy byla budova opět prázdná a nevyužitá. Obecní úřad se rozhodl ji využít ve prospěch obce budovu zrekonstruovat a vybudovat zde bytové jednotky pro trvale bydlící občany Mařenic. Náklady na rekonstrukci byly plánovány ve výši 6. mil. korun a ten byl také dodržen. Dne 29. 10. 2011 se uskutečnil den otevřených dvěří, kde si zájemci mohli prohlédnout vybudování bytových jednotek. Následně na to, dne 10. 11. 2011 byla budova předána obecnímu úřadu bez závad a nedodělků. Tímto závěrečným aktem připravil obecní úřad v Mařenicích hezký vánoční dárek novým nájemníkům

Pod maskou.

6. prosince 2011 v 15:02 Téma týdne,
Téma týdne "Pod maskou", může skrývat nejen povahu člověka, alei tvář. Jako povahu si můžeme představit vystupování člověka jako neůstupného, hájícího své zájmy a názory i na úkor pohledu na něj od ostatních lidí. V podstatě ale pod maskou skrývá povahu zcela opačnou, dobrosrdečnou a přístupnou svému okolí. V takovéto roli se třeba ukazuje v seriálu "Cesty domů" jako primář, herec pan Švehlík. Pod maskou se většinou skrývá přetvářka pravé povahy člověka a takových přetvářek můžeme v dnešní době vidět denně víc než dost. Otázka pod maskou skrývání své tváře je spíše snaha zůstat nepoznán a většinou je to při páchání trestných činnů. Ale abych neuváděl jen samá negativa, je tu i jeden příklad z mnohých a to z této doby, kdy za dětmi chodí svatý Mikuláš s čertem a andělem. Pod maskou se ale často skrývá tvář někoho známého a povahou dobrého člověka, přesto ale malé děti věří v povahové rysy, které vidí na povrchu. U Mikuláše třeba jako dobrosrdečnou postavu, od které můžou očekávat spíše nějakou odměnu, u čerta, který představuje zlo, spíše nějakou nekalost a anděla, jako ochránce před vším zlem. Tak by se dalo popisovat různými způsoby toto téma, ale hlavní podstatou je zřejmě přetvářka, která je hlavním aspektem k dosažení úspěchu v dnešní době.

Kdo hledá,najde.

5. prosince 2011 v 15:47 Mařenice a okolí
Jednoho dne v létě jsme se vydali hledat Třídomí ( nikoliv tři domy ) v Mařeničkách, o kterém jsme věděli, že je tam skalní reliéf. Nebyla to naše první výprava, která se poprvé setkala s nezdarem zřejmě z nedostatku znalostí zdejší krajiny. Vzali jsme kola a vydali se na cestu s předsevzetím, že se dřív domu nevrátíme, dokud neuspějeme. Projeli jsme do poloviny Mařenic a zabočili k bývalé hájovně, kde je dnes chovná stanice psů a koní. Poté jsme projeli kolem kříže, který je na lesní cestě do Mařeniček. Je umístěn na pěkném místě, kolem jsou čtyři mohutné lípy. Potom jsme se vydali mezi loukami polní cestou. Cesta na jízdu kolem moc vhodná není, ale ujeli jsme to. Projeli jsme kolem poslední chalupy z Třídomí, kde nám ochotný majitel ukázal cestu k reliéfu.Skalní útvar je ukrytý v lese, což je na dnešní dobu dobře proti nenechavcům a ničitelům. Chvíli nám to trvalo než jsme to našli v zajetí stromů a křoví, ale přece jen našli (našli moji rádcové našli, našli). Je to skalní reliéf, který je vytesán do pískovcové skály a vytvořil jej kolem roku 1740 mařenický stolař a lidový umělec Franz Schier, který je autorem i dalších uměleckých děl. Reliéf představuje Nejsvětější trojici. Horní část oltáře ukazuje Marii s Ježíškem pod baldachýnem a ve spodní části jsou andělíčci. Druhý skalní obraz představuje útěk svaté rodiny do Egypta s andělskou podporou. V 19. století se zde těžil pískovec, ale reliéf zůstal zachován a nepoškozen. Po prohlídce a pořízení několika fotografii jsme se vydali dál lesní cestou. Je jen škoda, že tato skalní památka nemá trochu větší odstup od lesního porostu, který brání lepší prohlídce. Nakonec jsme pokračovali dál po lesní cestě a vyjeli na druhé straně Kunratických nádrží, které se dají přejít po hrázy na druhou stranu, kde vede silnice, po které jsme se vydali zpět přes Mařeničky do Mařenic, kde náš výlet s úspěchem končil.

Výstava hodin.

4. prosince 2011 v 21:54 Broumov aktuálně

Na podzim tohoto roku se uskutečnila v Broumovském klášteře výstava pod názvem "Historie hodinářského průmyslu na Broumovsku".
Jedná se o německého hodináře, zakladatele ochranné značky Gustav Becker. Od roku 1898 se psala historie hodinářské výroby ve východních čechách. V tomto uvedeném roce založila dolnoslezká firma Gustav Becker v Broumově svoji filiálku na výrobu budíků a jiných velkých hodin. Tato filiálka vyráběla z velkých hodin stolní, nástěnné, podlahové, skříňové a další. Byly zde vystaveny hodiny jak z depozitáře muzea, tak i od soukromníků, kteří tyto hodiny dosud vlastní. Mimo jiné byly k nahlédnutí i archivní dokumenty a stavební plány budovy, technická dokumentace k výrobě hodin a rovněž i katalogy vyráběných hodin. Velkou raritou těchto hodin bylo sériové číslování již od počátku výroby, takže je snadné určit rok výroby jednotlivých druhů hodin. Tato filiálka měla v pozdějších letech spletitou historii. Nejprve byla v roce 1930 odkoupena firmou Junghans a v roce 1945 byl zestátněn. V roce 1948 se stal součástí národního podniku Chronotechna a v dalších letech byl nástupce Meopta a poté Kovopol.

Cvičení záchranných složek.

4. prosince 2011 v 21:54 Broumov aktuálně
V letošním roce probíhala na mnoha místech námětová cvičení integrovaných záchranných složek s různým zaměřením na vzniklé situace, které se mohou vyskytnout. Nejinak tomu bylo i v Broumově, kde se toto cvičení uskutečnilo v areálu závodu Veba Olivětín se zaměřením na záchranu osob při povodních. Na tomto cvičení se podíleli i příslušníci ze sousední Polské republiky. Při cvičení byla použita technika, která by byla vyžadována pro záchranu osob. Nejprve byl lokalizován požár v prostorách bývalé teplárny, poté bylo vyproštění osobního automobilu z řeky, včetně osádky za pomoci požárního jeřábu. V další části byla prováděna záchrana osob z vodních zatopených ploch za pomoci vrtulníku. Že tato cvičení mají svá opodstatnění dokazuje i to, jaká byla situace v minulém roce na řadě míst naší republiky. Jako jeden z důkazů můžu uvést obec Mařenice u Cvikova, o které byla zveřejněna řada reportáží, právě v této souvislosti a kde byla také pořízena fotografická dokumentace, která je k nahlédnutí zde a ukazuje co dokáže i nenápadný vodní tok jako je Svitávka.

Bývalý LDT v Mařenicích

4. prosince 2011 v 21:53 Mařenice a okolí

Rekreační středisko bývalého dětského tábora v Mařenicích, stávalo v hezkém ničím nerušeném prostředí, kam vede přístupová cesta od Juliovky kolem bývalých Slunečních lázní na Hamr u Naděje.
Sice nevím kdo byl majitelem tohoto rekreačního střediska, ale byl hlavně využíván pro dětskou rekreaci v době prázdnin a poskytoval nejen dobré sociální vybavení, ale je zde i široká škála veškerého vyžití po kterém děti na táborech touží. Kapacita tábora byla 180 lůžek a z toho bylo 120 ve 30-ti chatkách a 60 lůžek v ostatních prostorách. V areálu bylo fotbalové hřiště a další dvě hřiště na ostatní míčové hry. Možnost koupání byla i v níže položeném Hamerském potoce. Rovněž bylo u areálu vlastní parkoviště pro motorová vozidla. Kdykoliv jsme šli v létě okolo, bylo kolem tábora živo a podle množství dětí se dalo usuzovat, že byl o něj zájem. To se ale za posledních pár let změnilo a když jsme zase zašli do těchto míst, nevěřili jsme svým očím. Tam kde dříve stával dětský tábor, zůstaly dřevěné polorozbořené chatky, hlavní budovy vypálené, okna rozbitá, vybavení vykradené, stěny pomalované dnes moderním a všude přítomným graffiti. Celkový dojem totální devastace.

Dnes jsou již chatky odstraněny a pozemek je nabízen k prodeji a dalšímu využití. Je jen škoda, že to došlo tak daleko a to co bylo pro dětskou rekreaci budováno je dnes zase likvidováno. Neuvádím toto vše z nějaké nostalgie, ale z vlastní zkušenosti na různých dětských táborech, které jsme s manželkou absolvovali jako vedoucí ať již to bylo v Kocbeři u Dvora Králové, Dlouhé Rzy v Orlických horách, na Sázavě ve Vlastějovicích a dalších, vždy byl ze strany rodičů i dětí o tábory zájem. Chápu, že dnešní pohled na tuto část sociální politiky je poněkud jiný, "ALE"..

U památníku na Horní Světlé.

4. prosince 2011 v 21:53 Mařenice a okolí
Již po několik let pravidelně sledujeme na internetových stránkách vzpomínkové slavnosti u památníku na Horní Světlé, ale zatím se nám nepodařilo se jich také jednou osobně zúčastnit. A protože se říká chceš li něco poznat, musíš se přesvědčit na vlastní oči, tak jsme se jednoho odpoledne konečně rozhodli a jelikož počasí takovému výletu přálo, jsme vyrazili se podívat k samotnému památníku. Naposledy jsme byli u bývalé celnice, když byla budova ještě prázdná a vzadu u cesty v lese byla závora, která vyznačovala hraniční pásmo, takže to již nějaký rok bude. Od křižovatky u " Staré hospody " v Dolní Světlé jsme se dostali kolem bývalé celnice kde je dnes restaurace "Celnice" k parkovišti, odkud je výchozí cesta vlevo po pěkně upravené silničce. Asi tak v polovině cesty se po pravé straně nachází vzácný ekosystém zv. "Brazilka", která byla v roce 2002 prohlášena chráněnou přírodní památkou. Dále jsme pokračovali lesní cestou až k samotnému památníku obránců hranic, kde se konají vzpomínkové slavnosti, pořádané Československou obcí legionářskou - Jednotou Mladá Boleslav. Pomník byl slavnostně odhalen v září 2003 a je věnován obráncům hranic z roku 1938. Pojednání o této památce je podrobně uvedené na http://www.luzicke-hory.cz
Památník na Horní Světlé.

Památník leží na rozhraní dvou republik České a Německé. K uctění památky těchto obránců, jsou zde umístěny tabule s podrobným výkladem událostí. Z německé strany je poměrně snadný výstup na Luž, odkud je nádherný výhled do okolní krajiny. K památníku se dá dojít také z české strany náročnějším výstupem přes Luž a dolu sejít po německé straně asfaltovou cestou. U památníku je na německé straně restaurace s terasou, odkud je výhled do údolí a městečka Waltersdorf. Po prohlídce celého okolí a pořízení několika fotografii jsme se vydali na zpáteční cestu.

Architektura chalup v Mařenicích.

4. prosince 2011 v 21:52 Mařenice aktuality

Charakteristickým prvkem Lužických hor je rozmanitá lidová archutektura. Původním typem je roubený dům s podstávkou, což je dřevěná konstrukce obepínající zpravidla přízemí, s malými dělenými okny, se sedlovou střechou. S hrázděním se lze setkat pouze v patře, štíty domů jsou často vykládané různobarevnou břidlicí. Tyto domy patří ke skvostům lidové architektury a většinou se nacházejí na severu Čech. Druhy těchto domů sloužily jak chudým venkovským obyvatelům, tak i domácím tkalcům, zemědělcům a dalším živnostníkům. I dnes mají tyto domy široké využití a to především k rekreačním účelům. Mnoho takovýchto domů lze najít v Horní i Dolní Světlé, v Mařenicích a dalších obcích Lužických hor. Tato stavení se zkráceným názvem roubenky, mají roubenou konstrukci obytných části na pískovcové podezdívce, často doplněné o přízemní zděnou část. Většina těchto stavení jsou přízemní. I přes nepřízeň následků po roce 1945, kdy byla řada těchto roubených stavení zničena tak, že musela být postupně zbourána, je v obci Mařenice hodně stavení, která se dochovala do dnešních dnů v původní podobě jak byla postavena. Většina těchto stavení je udržována tak, aby byl zachován jejich historický ráz. V obci je několik takovýchto domů, které jsou zařazeny mezi chráněné památky.
V posledních letech již existuje řada různých firem, které se zabývají nejen opravou, rekonstrukcemi nebo i výstavbou nových roubených domů. I když se jedná o repliky, přesto pokud jsou citlivě vsazeny do krajiny, vhodně doplňují původní charakter obce. Dokladem je i jedno z nich, které v Mařenicích stojí v severní části obce přes Svitávku. Za úvahu stojí alespoň pořízení fotografické dokumentace jako doklad pro budoucí roky o tom, jak se vzhled obce časem mění. Důkazem toho může být i nahlédnutí do Územního plánu obce, kde je vyčíslení počtu domů v různých letech a to od roku 1869. Pro řadu zájemců by bylo dnes zajímavé vědět, kde který dům či chalupa stála a jak vypadal.


Rekonstrukce kaple na Kalvárii.

4. prosince 2011 v 21:52 Mařenice aktuality

Kaple na kopci Kalvárie nedaleko obce Mařenice byla zrekonstruována. Na tento náročný projekt obec získala ve spolupráci s Euroregionem Nisa dotaci z Evropské unie. Původní výstavba kaple se datuje kolem roku 1681 a do současné doby byla v dezolátním stavu. Tato kaple byla vždy dominantou obce . Kalvárie je nevelký vrch vystupující přímo nad jihovýchodním okrajem Mařenic. Na severním vrcholku kopce bylo vybudováno poutní místo, přístupné po cestě začínající zcela nenápadně mezi domky na severozápadním úpatí. Ještě před druhou světovou válkou byla cesta na vrchol lemována Křížovou cestou. Na kopci byla již v 17. století poustevna svaté Anny. Na tomto místě pak sedlák Christof Schier vystavěl v roce 1750 kamennou kapli. Na vrcholku nad kaplí stál kříž postavený Franzem Knoblochem. Podle pamětníků býval tento kříž při různých příležitostech v noci osvícen. Na skalkách kolem byly reliéfy svatých, vytesané podle lidové tradice již někdy v 1. polovině 18. století. Poutní místo po roce 1945 postupně zpustlo, výzdoba kaple a sochy byly odvezeny , nebo odcizeny či zničeny. Malebnost , klid a krásné prostředí v obci a jejím okolí sem přivádí poměrně hodně turistů, proto se obec rozhodla k obnově této kulturní památky. Dotace na obnovu byla schválena, výběrové řízení na zhotovitele proběhlo a tak se mohlo přikročit k vlastní realizaci. Rozpočet na tuto akci byl dva miliony tři sta tisíc korun a obec počítala s ukončením rekonstrukce do dvou let. Jak se naplánovalo, tak se i stalo. V roce 2008. zahájení rekonstrukce kaple, v srpnu r. 2009 otevření a představení veřejnosti, v r. 2010.slavnostní vysvěcení . Obec zajistila i fotografickou dokumentaci jednotlivých etap přestavby kaple, a tu provedla paní Dagmar Jeřábková. Celý průřez od zahájení až po slavnostní vysvěcení je možné si prohlédnout na stránkách Lužických hor http://www.luzicke-hory.cz

Mařenická pouť.

4. prosince 2011 v 21:51 Mařenice aktuality

Pouť se konala v sobotu 16. 7. 2011 k uctění svátku patronky chrámu Svaté Máří Magdalény. Na celý den byl zajištěn kulturní program se zahájením o 9. hod.dopolední, kdy byla možnost prohlídky kostela spojenou s výstavou fotografii. Dále byla otevřena Křížová cesta za kostelem, která byla obnovena při rekonstrukci kostela. V 10. hod.dopoledne následovala Mše svatá a od 11. hod. se uskutečnil koncert Mařenických hudebních umělců. Odpolední program pokračoval koncertem Komorního smíšeného sboru a od 16. hod. u restaurace "Husky" se uskutečnila hudební promenáda se skupinou Oldies Mařenice.

Závěrem Mařenické poutě se konala v kulturním sále taneční zábava. Po celý den byl zajištěn stánkový prodej, kde každý mohl najít něco z toho co ho zajímalo, nebo na co měl chuť. Pochopitelně se nezapomělo ani na menší dorost, pro který byla připravena řada atrakcí. Nabízela se i vycházka na nedalekou Kalvárii, která v nedávné době prošla rozsáhlou rekonstrukcí a odkud se nabízí krásný výhled po celém okolí. Kdo nemá možnost tuto procházku absolvovat, má možnost ji zhlédnout na virtuální prohlídce, kterou obec Mařenice nabízí na své internetové stránce http://www.obecmarenice.cz/ ( stojí za to ji zhlédnout ). Tolik k té pouti letošní s přáním, aby ta příští se vydařila nejméně zrovna tak. Kdo tu byl letos určitě přijede zas.


Mařenice, pálení čarodějnic.

4. prosince 2011 v 21:50 Mařenice aktuality

Tak jako každým rokem i letos se uskutečnilo v sobotu 30. dubna 2011 pálení čarodějnic na volném prostranství vedle obecního úřadu. Při dokončení stavby hranice začalo pršet a proto musela být hranice zakryta plachtou, aby nic nenarušilo její zapálení v podvečerních hodinách. I přes obavy, že letos nepřízeň počasí ohrozí celou akci, se počasí umoudřilo a sluníčko ukázalo svou přívětivou tvář. Zapálení hranice se povedlo a okolo se shromáždilo dost zájemců o celou akci jak z řad dospělých, tak i dětí. Kdo měl zájem, mohl si opéci nějakou tu dobrou vlastní uzeninu a o to byl zájem především u těch malých za pomoci a dozoru rodičů. Nechyběla ani reprodukovaná hudba, takže po celou dobu bylo živo a mezi účastníky nechyběli ani zástupci obecního zastupitelstva.

Dohled nad hranicí a jejím udržováním byl svěřen těm povolaným t. j. členům dobrovolých hasičů a tak si lze přát, pokud jde o takto vydařené akce / jen houšť a větší kapky /. To, že se celá akce uskutečnila ve správnou dobu je skutečnost, že počasí v tuto dobu je nestálé a o tři dny později napadlo tolik sněhu, že místo hranice na pálení čarodějnic, by se dal na tomto místě postavit sněhulák.


Barvy podzimu.

4. prosince 2011 v 21:49 příroda

Podzim se vším všudy, jako je střídání teplot, ranní mlhy, přízemní mrazíky a další změny včetně posunutí času. Ale i podzim má své kouzlo zvláště v barevnosti přírody, kdy se vše zbarvuje do neopakovatelných barev. Podzim se dříve vyznačoval především po výběru brambor pálením bramborové natě a s tím i spojené opékání brambor. V té době to patřilo mezi vybrané pochoutky a nikomu nevadilo i jejich připálení a to, že každý byl jako mouřenín umazaný od ucha k uchu. Dnes již to je jen na Ladových obrázcích a z těch mladších již nikdo nezažil tu atmosféru kolem. I přesto zůstávají některé z dřívějších zábav, ze kterých se dnes stávají soutěže a to především dnes známá drakiáda a nebo dlabání dýní, které se vyhlašují o nejnápaditější výtvor. V tuto dobu se provádějí i výlovy ryb z rybníků, které se mnohdy spojují jak s prodejem, tak i opékáním ryb, což je přitažlivé nejen pro dospělé, ale i pro děti. Počasí letošního listopadu umožňuje dokončení všech nedodělaných prací na které nezbyl čas, ale i aktivnímu sportovnímu vyžití, nebo jen procházkou v přírodě. Tak jsem vyrazil jeden týden se podívat na výlov ryb jednoho z rybníku u nás na Broumovsku a další týden do lesa s úmyslem pořídit si několik záběrů s podzimním námětem (nic moc).

Den byl zrovna na listopad nezvykle teplý a v lese bylo příjemně a ticho. To ale jenom do doby, kdy bylo slyšet jako by nedaleko někdo řezal motorovou pilou dřevo. Byl to ale omyl. protože se najednou na lesní cestě objevila terenní čtyřkolka a za ní o pár metrů další. Nejdříve jsem myslel, že podle oblečení a přileb zvláštních tvarů se jedná o nějaké mimozemšťany, ale to jenom do chvíle než jsem uviděl, že každý z nich má za sebou zřejmě jednoho ze svých potomků a bylo mi jasné že se jedná o vyjížďku do lůna přírody za čerstvým vzduchem. Po chvilce, kdy utichl zvuk těchto strojů, již nic nehrozilo tomu, abych se v klidu mohl věnovat svému původnímu záměru.


Odpady a životní prostředí.

4. prosince 2011 v 21:47 Mařenice aktuality

Když jsem nedávno četl Zpravodaj č. 3. /2011 obce Mařenice, nedal se přehlédnout článek o ukládání nebo i "odkládání" a odvozu odpadu, který zajišťuje obec na své náklady. Je zde poukázáno na nešvary, které obci zvyšují náklady na odvoz velkoobjemového odpadu. Proto jsem si vzpoměl při jednom výšlapu po okolí obce, na jednu z nákladných akcí, kterou obec Mařenice organisovala na úseku životního prostředí před několika lety. Jednalo se tehdy o likvidaci skládky nedaleko za obcí a nebyl to zrovna ten správný obrázek před příjezdem do obce a proto se obecní zastupitelstvo rozhodlo k ráznému řešení a sjednaná firma provedla úpravu a rekultivaci celého prostoru skládky.Takto vypadá bývalá skládka po osmi letech, kdy je celý prostor vyčištěný a zalesněný.

Mohlo by se zdát, že to co tady uvádím nemá nic společného s tím co se píše ve zpravodaji. Ale opak je pravdou. Jestliže obec zajišťuje odvoz velkoobjemového odpadu a vyhlašuje termíny pro tento odvoz, je na místě se ptát, proč se zakládají další skládky krátce po odvozu v určeném termínu. Je to zřejmě již v našich povahách odhazovat vše co se nám nehodí kamkoliv a kdykoliv. Ten, kdo alespoň trochu jezdí autem, dokáže posoudit stav kolem našich silnic a na některých odlehlých parkovištích. Nejsou to jen plné pytle odpadu, staré pneumatiky a v některých případech i kusy nábytku. Vzpomínám si na jeden článek, kdy členové strany Zelených prováděli likvidace skládek v lese a musel být odvezen i odložený gauč. Tady spíše se jednalo o nějakou správnou dvojku, která si chtěla užít domácího komfortu v přírodě. To ale není účelem toho, o čem tady píšu. Chtěl jsem jen poukázat na zbytečné vynakládání společných prostředků na úklid a odvoz odpadu v mimo vyhlášené termíny v obci. Vždyť tyto prostředky by se daly použít na jiné a rovněž důležité akce na úseku životního prostředí. Je to jen úvaha, se kterou nemusí každý souhlasit , ale závěrem můžu jen dodat "Nečiň jinému to, co nechceš, aby jiný činil Tobě".

Natáčení filmu v Mařenicích.

4. prosince 2011 v 21:46 Mařenice aktuality
V tomto měsíci byl opět promítán TV film "Setkání v Praze s vraždou", který pro ČT točila režisérka Jitka Němcová podle stejnojmenného románu Zdeny Salivarové a Josefa Škvoreckého. Tento film byl natáčen již v roce 2008 a řada záběrů byla pořízena právě i v Mařenicích. Mimo mnoha známých herců jako je Iva Janžurová, Bára Štěpánová, Lucie Vondráčková, Pavel Liška a další, si zahrál i místní občan pan Jiří Svoboda, všem místním znám jako mařenický varhaník a bývalý pošťák. Ve filmu jsou vidět záběry mařenického kostela a jeho interiéru ve kterém se také natáčelo a jedna část ukazuje i prostor před obecním úřadem se záběry na chalupu s č. p.28. která je zapsána jako chráněný objekt památkovou péči.
Chalupa s č. p. 28.která byla také v jednom ze záběrů při natáčení.

Vysvěcení kaple na Kalvárii.

4. prosince 2011 v 21:44 Mařenice aktuality
V sobotu 19. června 2010. se na Kalvárii v Mařenicích konalo slavnostní vysvěcení obnovené kaple, jejíž obnova se uskutečnila po dlouhé a strastiplné cestě při hledání prostředků k její obnově. Skutečnost, se kterou se dostavil výsledek, je hodný obdivu a uznání pro všechny, kteří se na této realizasi podíleli.Z průběhu slavnostního svěcení.

Pro tuto nevšední událost bylo pozváno i Kolegium pražských trubačů, kteří celou slavnost zahájili fanfárou, po které následoval krátký proslov starosty obce Mařenice pana Petra Tlustého. Poté následovala na prostranství před kaplí slavnostní mše spojená s vysvěcením kaple. I když této slavnosti počasí příliš nepřálo, přesto se sešlo dost velké množství občanů, kteří si nechtěli nechat ujít jednu zmála příležitostí zhlédnout průběh tohoto slavnostního vysvěcení této dominanty obce, jako je zdejší kaple na Kalvárii. Součástí těchto oslav bylo i vystoupení místních umělců a pro návštěvníky bylo připraveno i občerstení. Kaple je v současné době opatřena venkovním nasvícením, které dodává ve večerních hodinách krásný pohled na kapli ze širokého okolí. To, že i od kaple na Kalvárii je vyjímečný výhled obzvláště za jasného počasí po širokém okolí, dokládá nejen virtuální prohlídka, která je v odkazech na internetové stranky obce Mařenice, ale i panoramatická fotografie na stránkách Lužických hor právě od kaple na Kalvárii.


Otevření kaple na Kalvárii

4. prosince 2011 v 21:34 Mařenice aktuality

Kalvárie v Mařenicích.

V sobotu 5. září 2009 byla veřejnosti slavnostně představena nově zrekonstruovaná kaple na Kalvárii v Mařenicích. Sešlo se poměrně hodně zájemců, pro které bylo připraveno malé občerstvení a pamětní listy. Hlavní projev měl starosta obce Mařenice pan Petr Tlustý , který informoval o obnově kaple a dalších plánech obce na úpravy okolí a doplnění vnitřního vybavení. Celá slavnost byla zakončena hudbou.Pro špatně čitelný článek si dovoluji provést jeho doslovný opis.
V obci Mařenice, která vznikla někdy v první polovině 14. století byla postavena kaple na kopci nad obcí. Kapli nechala postavit Anna Marie Františka, velkovévodkyně Toskánská, pravděpodobně roku 1681. Okolo roku 1700. byl ve skále vytesán oltář v podobě Božího hrobu. V roce 1745 přibyly plastiky Panny Marie Bezbolestné. Roku 1750. byla původní kaple přestavěna do podoby, kterou zachytila fotografie z první poloviny 20. století. Kopec vzhledem ke své funkci získal pojmenování Kalvárie. Po roce 1945 s příchodem nových obyvatel přišel nezájem o sakrální památky. To se nevyhnulo ani Mařenicím. Chátráním a někdy i přímým ničením došlo k devastaci památkového fondu v obci. Nejhůře dopadla právě kaple na Kalvárii. Zbyly z ní jen část obvodové zdi a sklep. Kaple vždy dominantně čněla nad Mařenicemi. Myšlenka na její opravu vznikla v roce 1998. To ještě bylo z říše snů, protože se kaple nachází na těžko dostupném kopci a peníze prostě nebyly. Nicméně v roce 2004 nechala obec vypracovat podle dobové fotografie projekt na její obnovu a začala hledat prostředky. Nemožné se stalo skutkem. V letošním roce 5.září, byla nově zrekonstruovaná kaple předána občanům. Rekonstrukce stála bezmála 2,5 milionu korun a byla provedena za částečné pomoci Evropských fondů. Ke kapli se konala vždy o sobotě po svátku Nejsvětější Trojice ( počátek června) procesí. Toto procesí uvede obec do života již příští rok jako tradici.


Petr Tlustý.


Hon na čarodějnice

3. prosince 2011 v 13:38 Téma týdne,
Pokud bychom chtěli charakterisovat co je to hon na čarodějnice, je nutné se vrátit do minulosti, kde církev takto označovala nepohodlné osoby, které například dosáhly úspěchu v léčitelství pomocí bylinek a pod. Jelikož církev prosazovala že Bůh je mocný a pokus o uzdravení se nepovedlo pomocí motliteb a jiných církevních rituálů, byla pak takováto osoba, která používala jiné metody prohlášena za čarodějnici a jako taká musela skončit na hranici upálením. Nemuselo jít ani o takovéto případy a stačilo, aby některá osoba byla církvi nepohodlná a byla odstraněna tímto způsobem. V mnoha případech se jednalo o ženy, protože postavení ženy v tehdejší společnosti bylo na jiné úrovni. V jiném případě můžeme uvést jako hon na čarodějnice i upálení mistra Jana Husa, který hlásal jinou pravdu, než tu, kterou se snažila uplatňovat církev ke svému obohacení a upatnění neomezené moci. Proto byl také prohlášen za kacíře a upálen. Upálení byl jakýsi druh trestu k likvidaci "zla". Jako z dalších případů ale jiného pohledu je uváděn případ velkovévodkyně Toskánské, kdy její dědička Karolína byla upálena za napomáhání nepříteli. Z pohledu dnešní doby můžeme toto označení jako hon na čarodějnice posuzovat třeba zveřejněnou anketu časopisu Blesk v tomto týdnu o hledání největšího gaunera mezi politiky. V dalším honu na čerodějnice se může považovat i snaha některých politických subjektů o zrušení KSČM. Dnes se spíš jedná o slovní obrat, který se používá k pronásledování určité skupiny lidí a jejich společenské likvidace.