Mařenice 1945 - 1962 - 3.část.

8. června 2012 v 16:57 |  Mařenice - historie
Počasí.
Koncem ledna dosáhly mrazy až - 26°C, jinak průměr byl kolem - 25°C. V únoru přišly i sněhové bouře a kraj byl postižen i třímetrovými závějemi. Jarní tání bylo pozvolné a bylo chudé na vodní srážky. V květnu dostoupila tepla katastrofálního stupně. Úroda usychá nastojato, louky žloutnou, velké obavy z hladu. Vlivem až + 40°C teploty započaly žně o 14 dříve, týden před sv. Annou. Dne 1. března 1947 otevřena pod správou školy mateřská školka a ustavena 1 .třída - učitel Jindřich Havlín. 28. září 1947 začala v Mařenicích práce bytové komise na odhadech bytového zařízení, které se uživatelům začalo prodávat z vázaného vkladu. Jednalo se o příděly nezemědělců. Trvalo to celkem 3. týdny. 28. října ve výročí vzniku republiky byla znovu vysazena "Lípa svobody". Divadelní soubor sehrál hru "Pro lásku a svobody" v sále na Juliovce. V říjnu opět přišla nabídka lékaře o místo v obci, ale po zjištění stavu ( malá klientela, špatné spojení, dosti vzdálené od kultůry ) odmítl. 18. října již poletuje sníh, zaseté obilí se ztrácí a ubývá voda. 10. listopaadu dostává od MNV hasičský sbor novou stříkačku zn. Stratílek za 40. tis.kčs. Náhoda tomu chtěla, že sbor stříkačku do roku 1948 nepotřeboval. Na přelomu roku začaly na obyvatele působit vnitropolitické události. 23.února se sešli zástupci politických stran v obci a učinili prohlášení, že souhlasí s opatřeními K.Gottwalda. 27. února revoluční akční výbor: Jan Pospíšil, Knitl, Zich, Dunka, Němeček, Havlín, Bacovský, Uman, Uher atd...V očisťovací akci zbavili účasti v SNG (národní garda) Matějku, Votočka, Šorfa, listonoše Marka, Týplta, Horáčka, Svobodu...Ještě před rozhodnutím je však provedena revize některých nařčených spoluobčanů a 28. února je provedena změna. Občané jsou v nejistotě a napětí, protože mnozí nařčeni jsou zbaveni práce, lidé členům akčního výboru nevěří. 2.března veřejná schůze KSČ, nový akční výbor NF a změna předsedy MNV. 4. března nový akční výbor NF. Josef Uman, Karel Knitl, Karel Bárta, Jan Pospíšil, Karel Dunka , L. Janoušek, F. Endt. Nový akční výbor uklidňuje sitaci v obci a uvádí do pořádku i první přehmaty. Po delší době nastupují všichni propuštění na svá původní místa, jen prp. Votoček,vlivem nadřízených úřadů nastupuje po delším odstupu a Jaroslav Typlt odchází z obce. 13.dubna zahajuje svoji činnost poradna pro matky s dětmi. Přítomna je porodní babička ,sociální pracovnice ze Cvikova a samozřejmě lékař. 19 - 24. dubna končí zemědělci osev obilnin a sadbu brambor. 28. dubna veřejná diskuse k návrhu nové Ústavy, debata byla velmi živá.

Oslava 1. května se uskutečnila poprvé ve Cvikově a k oslavě bylo připraveno divadelní představení "Domov", které bylo sehráno až 16. a 17. května, protože se obyvatelé účastnili dne 9. května v Praze zemědělské výstavy. 30. května byly volby do Národního shromáždění a občané svojí 100% účastí bez jediného nesouhlasu schválili jednotnou kandidátku a obdrželi titul "Vlastenecké obce". 27.června 1948 se konal sjezd zástupců obcí v Kroměříži, kterého se zůčastnil J.Slavík. Po sletových dnech stoupá zájem Pražáků o prázdné domky a před začátkem prázdnin se snaží obsadit všechny volné domky. Jejich aktivita se projevila ve stavbě koupaliště na Juliovce v hodnotě 1.5 mil.kčs. Stavbu provádí Rodinná rekreace. V týdnu od 19. do 24. července uzrála velká úroda borůvek a v srpnu pak velká úroda hub. Tato úroda přiváděla k nám i Němce, kteří po zajištění museli zůstat u nás 24. hod. a proto je zemědělci brali na pomocné práce. 24. července vypukl požár u p. Hořčičky - zemědělská usedlost na samotě Nový svět kde hořel jen štít a byl brzo uhašen. Příčina nezjištěna. 22.července začala až tropická vedra, ale úroda byla na naše podmínky velmi dobrá. 21.srpna pořádal MNV dožínkovou slavnost a výtěžek určil na zřízení veřejného rozhlasu. Výtěžek byl dostačující k zajištění výstavby u fa .v Jablonném. Autobusové spojení bylo do okresního města Jablonného v podještědí 3x. denně. Když se však započalo s úpravou cesty Mařenice - Heřmanice jezdilo se autobusovým spojem až do Juliovky a tak přestal být využíván. V srpnu již několik rodin odešlo z vesnice pro nedostatek práce ( truhlářství, autodílna) pod. 16.června přišel do školy spolužák Dr. E. Beneše - učitel Lad .Švorc. V únoru 1951 dochází ke změně v MNV, předsedou se stává Endt Frant., členové: Tobiška, Vytiska, Růžička (ová). 26.května 1951 ustanoveno JZD II. typu,členové představenstva: Osčiatka Pavel, Uman, Janoušek, Tejml, Tobiška, Kopecký, Polák, Menoušek, Kopecký Jiří, účetní Havlín.J ZD se pomalu rozjíždí a členové začali budovat společný kravín.

23.února 1952 se konala Valná hromada JZD, kde členové přešli na IV. typ společného hospodaření. Někteří členové však vystoupili a v JZD zůstalo asi 8. rodin. Tak se ještě více roztříštilo a projevilo se to i u výsledků práce, kdy nebyly splněny všechny žňové úkoly a zůstalo asi 3. ha. žita a 1. ha. ovsa nesklizeno. V tomto roce se utvořil Sokol, který se zaměřil na kopanou a tak si členové vybudovali hřiště na kopanou. Bohužel jim to nevydrželo do konce roku. V roce 1952 odchází předseda MNV Endt Fr. odstěhoval se a na jeho místo nastupuje Janoušek L .V tomto roce odchází z JZD pan Tejml a přistoupili manželé Nemertovi. 14.března shromáždění lidí k úmrtí J. V. Stalina a K. Gottwalda. 18.března veřejná tryzna k úmrtí státníků a pokládání věnců. 14.října složení slibu prvních pionýrů ve škole. V lednu 1953 si škola vybudovala primitivní hřiště za kostelem. Situace v obci se neustále zhoršovala,kdy nebylo žádného, kdo by se zajímal o veřejnou činnost. JZD upadalo a v roce 1956 listopad dochází k jeho rozpadu Bývalí členové začínají hospodařit soukromě a z části přechází se svými usedlostmi do ČSSS. V roce 1957. se otevírá zemědělský útulek pro děti matek zaměstnaných v zemědělství. 10. listopadu 1956 první sousedské tácky s kulturním programem. Vybudoval se šikmý sál na MNV, kde se začaly promítat filmy. V roce 1956 v květnu se konaly volby do NV a Tlustého vystřídal Riegr jako předseda MNV - tajemníkem se stal Koutecký Mir. V listopadu 1956 byla otevřena prodejna masa a v srpnu se začalo s adaptací č .p. 120. kde má být dětský útulek a poradna s dětmi.

Adaptovaná budova č.p.120,kde byl útulek pro děti.


V roce 1956. bylo započato s úpravami silnice, byly dovezeny desítky aut kamene, který se rozhrnul na stávající silnici, urovnal a polil asfaltem. Tím se zvýšila cesta, ale nyní byla rovná a přispívala k plynulosti dopravy. Silnice byla ukončena roku 1957. Na počátku roku vstoupili všichni soukromě hospodařící rolníci do Státního statku i se svými polnostmi a hospodářskými stroji. Oddělení bylo na Krompachu. Tak byla dovršena socialisace vesnice, nebyl soukromník. Od února 1958 byl zřízen celoroční útulek v adaptované budově č .p. 120. Zde je také lékařská poradna pro matky s dětmi. V 1. čtvrtletí 1958 byla ustavena tělocvičná jednota Mír Mařenice, která se zabývala cvičením, ale hlavně cyklistikou. V tomto směru vyvinula velkou činnost a přitáhla do svého středu řadu cyklistů, kteří se v budoucnu proslavili v národním mužstvu. Pozornost o činnost projevil i rozhlas, který vysílal řadu reportáží z její činnosti. Jednota uskutečnila i velký veřejný závod 1. Pohraniční okruh v Novém Boru, kterého se zůčastnili i sportovci z celé republiky. Záběry vysílala i televise i se záběry z Mařenic. Z jejich středu vyšel i budoucí vedoucí cyklistiky a hlavní organisátor závodu Míru Jiří Vítek. Volby v roce 1960 proběhly poměrně hladce a obec Mařenice byla mezi prvními, která svoji volební povinnost splnila (předseda Uman). V červnu 1960 přijela do obce skupina vojáků (pohraničníků), která začala likvidovat větší bouračky, které hyzdily obec. V rámci reorganisace byl zrušen k 1. červnu 1960 okres Nový Bor a vybudován ustaven okres Česká Lípa. Rovněž byl zrušen Liberecký kraj a ustaven kraj severočeský se sídlem v Ústí nad Labem. Pro zastaralost rozhlasového vedení a veřejného osvětlení bylo přikročeno k jeho výměně v roce 1961. V listopadu 1962 umírá předseda MNV Uman a na jeho místo nastupuje Řehák František. V doplňovacích volbách byli zvoleni: taj. Slavík Josef, Nykodýmová, Marek, Osčiatko, Luňák.
Historii obce Mařenice od roku 1945 do roku 1962 sepsal dle zápisků ze školní kroniky
a informací pamětníků obce Mařenice, Šimáček Josef - učitel ZŠ v Mařenicích.


zdroj:http://marenice.eu/hlavni_m.htm
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 helena helena | Web | 8. června 2012 v 17:58

Páni,jak to tak čtu,tak tenkrát taky mrzlo.A to nebyla technika tak vyspělá,ale taky nejezdilo tolik aut-skoro žádná.
S tím rozpadem JZD se už tenkrát ukázalo v malém a ještě ve společném státě,že to nefunguje.Udivuje mě,že se lidé dali na soukromé zemědělství,protože měnová reforma poškodila velice soukromé podnikatele,ale možná zemědělství bylo výjimkou.K tomu pietnímu aktu jen tolik,že Gottwald dostal asi ze strachu na Stalinově pohřbu infarkt,zemřel vlastně krátce potom.

2 Tina Tina | Web | 25. srpna 2012 v 15:40

Krásný blog, to nemá chybu.

3 děda tik tak děda tik tak | 25. srpna 2012 v 22:23

[1]:K tomu závěru,pamatuji si,že se opravdu o něčem takovém hovořilo.

[2]: Díky za uznání a návštěvu.

Komentáře jsou uzavřeny.


Aktuální články

Reklama