Srpen 2012

Projekty -soutěže

30. srpna 2012 v 22:02 příroda

http://sever-rat.blog.cz/1208/projekt-vyhled-z-okna


Téma týdne "Jdeme dál...".

28. srpna 2012 v 14:24 Téma týdne,

Začátkem srpna při otevřrní blogu a nastavení statisstiky o návštěvnosti, jsem zjistil že mám nulovou návštěvnost.Sice jsem to přešel s povzdechem, že se jedná zřejmě o nějaké nedopatření, ale toto se opakovalo i další den.Po kontrole o správnosti nastavení údajů pro počitadlo jsem nezjistil žádnou chybu a tak jsem zaslal dotaz na Blog cz ohledně poruchy v statistice. Odpověď jsem dostal následující den s vysvětlením, že se jedná o závadu z jejich strany a na odstranění se pracuje.Že tato statistika na blogu nefunnguje je zřejmé z následujícího.


Ovšem podle Toplistu je skutečnost taková že za srpen mám návštěvnost 383 a zhlédnuto 1573.
Nedostatek ve sledování statistiky na blogu, jsem přešel s povzdechem že jsou dovolené a tím pádem i okurková sezona, takže je to pouze dočasné. Ale na druhé straně si zase říkám, aby to nebylo jako s naší poštou, kdy přišel leták, že pošta v Olivětíně se dočasně zavírá od 1.9 letošního roku. Na druhé straně se ale zase říká, že toto uzavření je trvalé. Jak se ale v těchto informacích máme orientovat na to již rada není.Nezbývá nic jineho, než si říct, JDEME DÁL.

Rybník v Olivětíně

26. srpna 2012 v 15:42 příroda

Po delší době se mi konečně podařilo pořídít snímek divokých kachen na rybníku v Olivětíně. I když jich je v současné době na rybníku dost, přesto se k nim dostat je dost složité. V letošním roce jsou poněkud víc plaché, než tomu bylo v předcházejícím roce. Jakmile se někdo přiblíží, okamžitě odplouvají k protějšímu břehu, nebo vzlétnou a jsou v nenávratnu. V minulém roce se procházely po cestičce a reagovaly i na krmení. Letos ani to ne, jako kdyby je někdo plašil. I přesto se snímek podařil, sice ne tak jak jsem si představoval.

Ranč Melvil, dřevořezání.

23. srpna 2012 v 21:34

Mezi obcí Mařenice a Heřmanicemi v podještědí se nachází ranč Melvil, známý nejen v okolí, ale podle návštěvnosti i v dalších místech naší republiky. Pro návštěvníky poskytuje hezky upravené golfové hřiště, jízdárnu, pro vyjíždky zapůjčují také čtyřkolky a pod. Pravidelně se pořádají různé akce ať již sportovní nebo kulturní či zájmové jako jsou burzy, dražby a jiné. Začátkem srpna se zde konalo dřevořezání, což je vyřezávání různých motivů motorovou pilou.Výtvory jsou opravdu pozoruhodné a stojí zato je vidět. Na ukázku uvádím alespoň dva, i když nejsou dokončené, protože pokračování bylo v další den, kde jsem již nebyl.
Melounová krása

20. srpna 2012 v 17:05 Různé, nezařazené

Při nedělní návštěvě u našich mladých ve Slatině nad Úpou, nás čekalo jedno krásné překvapení v podobě melounu. Nebyl to meloun jen tak obyčejný, ale pěkně nazdobený. Takovou krásu je až zbytečné ničit a pokud to jde, uchovat ho v takové podobě co nejdéle. K tomu co následuje je třeba nejen různá tvořítka, ale hlavně trpělivost ale také fantazii a umět vytvořit to, co si představujeme.Tradiční pouť Máří Magdalény v Mařenicích.

19. srpna 2012 v 22:12 Mařenice aktuality

V sobotu 21.7. 2012 se opět konala tradiční pouť v Mařenicích tak jako každoročně na svátek Anny. Letošní počasí tomu opravdu přálo, bylo nádherně, slunečno, tak jak to má být ve správný letní den.Sice pranostika říká sv. Anna chladna z rána, ale budem radši, když to ještě nějaký ten týden počká. Hned po příchodu na pouť, nás uputala první atrakce, která se tu objevila poprvé. Byla to velká trampolína na které Vás připoutají bezpečnostními popruhy, a pak již jenom skáčete tak vysoko jak dokážete. K absolvování takové atrakce to chce přiměřenou dávku odvahy, člověk nikdy neví, jestli při dopadu z té výšky se trefí zpátky na trampolínu.
Nebyla to ale jediná atrakce, byly tu kolotoče, houpačky jak pro ty nejmenší, tak i ty odrostlejší. Střelnice, stánky s občerstvením, upomínkové předměty i tradiční stánky s textilem. Nemohly tu chybět ani tradiční pouťové perníky a další mlsání podle chuti.Poprvé se zde objevila i jedna celkem nová atrakce a zřejmě v dnešní době velice módní tzv. Zorbing. Je to koulení ve velké průhledné kouli, která se provozuje v různých podobách.Tady to bylo v bazénu napuštěného vodou a to je již spíše pro ty větší. V dopoledních hodinách se v místním kostele konala mše svatá, po které následoval koncert, kde je vždy velká účast. I když se nám letošní pouť zdála o něco chudší, hlavně ve stánkovém prodeji než v minulém roce, přesto jsme ji prošly celou i s nějakým tím nákupem. Protože bylo dost horko, tak jse se šli také trochu občerstvit do místní hospody u Lípy. Vešer se konala tradiční pouťová zábava v kulturním sále u restaurace " Husky ", ale tam jsme již nešli. Podle místních zpráv to chvílemi vypadalo jako v Troškově filmu " Slunce seno a pár facek " a nebo se tam jen zpívalo padla facka padla na sále. Ale to již jaksi patří k těmto zábavám a hlavní je, když se všechno po sousedsku urovná.

Čápi v pivovaře.

16. srpna 2012 v 17:52 Čápi

Pravidelným hnízdištěm čápů je pivovarský komín v Olivětíně. I v letoěním roce odtud vyvádějí své mladé a učí je létat nad širokým okolím.

Část 19. Nemocenské pojištění pro firmu Benedikta Schrolla.

14. srpna 2012 v 18:47 Od minulosti k současnosti

Ještě jednou se vracím ke smlouvě o nemocenském pojištění, která byla vypracována pro firmu Benedikta Schrolla a jejímu paragrafovém znění.Tento statut byl rozpracován do následujících oblastí a každá oblast vyjadřuje podrobné znění působnosti.
§ 1. význam pojištění
§ 2. okruh působnosti
§ 3. příjmy nemocenské úpokladny
§ 4. druh plateb a vyučtování
§ 5. podmínky podpory
§ 6. omezení podpory
§ 7. kontroly nemocných
§ 8. odnětí podpory
§ 9. pojištění při úrazu
§ 10. podpora při pohřbu
§ 11. účetnictví
§ 12. dozorčí výbor
§ 13. rezervní fond
§ 14. školení představenstva a trvání jeho působnosti
§ 15. valná hromada
§ 16. dekegáti valné hromady
§ 17. rozhodnutí o odvolání
§ 18. zrušení smlouvy nemocenské pokladny
§ 19. zánik smlouvy

V roce 1888 nechal Schroll na vlastní náklady a pro potřeby města Broumova vybudovat obecní chudobinec.Po druhé světové válce se tato budova změnila na textilní učiliště s internátem pro n.p. Veba.Jako internát sloužil převážně pro děvčata závodu Veba 02 Velká Ves.Tato budova s č.p.75.je umístěna po pravé straně silnice od Olivětína před odbočkou k Barvířskému náměstí. Po roce 1990, kdy byla řada učňovských středisek a s tím spojené internátní ubytovny rušeny, byla i tato budova uvolněna pro potřeby města a jsou zde zřízeny bytové jednotky.č.p.75.

Pozoruhodné pro činnost Schrollových závodů byla jejich sociální politika. Ta se projevovala i v tom, že dělníci byli odměňováni zvláštními příděly a správa firmy pro ně vymáhala i státní vyznamenání, aby ocenila jejich pracovní věrnost.Po smrti Josefa Schrolla se staly dědičkami jeho dcery Johana a Eleonora.Podíl obou dcer nebyl stejný a většina majetku se soustředila v rukou starší dcery v této době již ovdovělé.Ta byla původně provdaná za Dědovského průmyslníka franze Suidu. Roku 1886 ovdověla a roku 1892 se znovu provdala za JUDr. Eduarda Langera, advokáta, který byl poslancem zemského českého sněmu v letech 1892 - 1895 a 1898 - 1901 za okresy Broumov, Trutnov a Police nad Metují, a který se stal zástupcem své manželky v ředitelské radě.
Památník obráncům hranic.

11. srpna 2012 v 16:45 Mařenice a okolí

Jedno červencové odpoledne bylo rozhodnuto.Je hezky, obloha téměř bez mráčku tak se pojede na Světlou na Wache. Přímo na státní hranici se Spolkovou republikou Německo, při silnici z Dolní Světlé do Saského Waltersdorfu, se nachází památník zbudovaný na paměť obránců Českosloveska v pohnutém roce 1938. Pomník je vybudován na místě, kde stál Československý celní úřad, o který byl dne 22.září 1938 sveden boj příslušníky Stráže obrany státu s příslušníky sudetoněmeckého freikorpsu.
Na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf, zvaném Wacha, byla celnice postavena ve 20. letech 20. století.Stala se známou událostí z 22. září 1938, kdy byla budova přepadena přesilou henleinovců a posádka byla donucena k odchodu ( platil i zákaz za žádnou cenu nepoužít zbraně! ).Ještě ten samý den ale dostali příslušníci SOS rozkaz dobýt ztracenou celnici zpět.Toto také udělali a proti asi trojnásobné přesile Freikorpsu po hodinovém boji byl opět hraniční přechod v jejich rukou.
Přišel ale Mnichov a hraničáři i ostatní vojáci museli tyto oblasti na dlouhou dobu opustit. V roce 2003 byl zde odhalen pomník připomínající události onoho roku.Hraniční přechod byl po skončení války obnoven, ale již v roce 1948, kdy byla hranice uzavírána, byl zrušen.Budovu celnice a sousedního hostince postihl osud mnoha pohraničních objektů a opuštěné byly zbořeny, snad někdy kolem roku 1957. Na saské straně se nachází pomník, připomínající že tudy po skončení války při odsunu odcházeli sudetští Němci z pohraničních obcí do Německa.Celý prostor má dnes již zcela jinou podobu.

Výhled z terasy do údolí s pohledem do Saskéhko Waltersdorfu, byl nádherný.Vpravo v pozadí jsou vidět stožáry větrných elektráren.Jelikož bylo teplo a organismus volal po doplnění tekutin, neodradila nás ani cena 3 eura za jedno pivo v místní Krakonošově restauraci.Národní sport.

10. srpna 2012 v 14:09 Mařenice aktuality

Začalo to v druhé polovině měsíce července, kdy jsme se jako každým rokem chystali do Mařenic, kde se mimo jiné připravovala již tradiční pouť. V té době se také začaly vyskytovat zprávy jak v novinách, tak i v televizi o tom, že houbaře čekají žně.Pochopitelně že mezi ty nadržené houbaře patříme také, takže náš odjezd byl i ve znamení houbového šílenství. Když jsem projížděl bývalým vojenským prostorem Ralsko u Mimoně, bylo zřejmé že na zprávách o houbách něco bude, protože téměř na každé odboče do lesa bylo nějaké to auto.Tento bývalý vojenský prostor je v posledních letech napaden nikoliv kůrovcem, ale houbařem. Po posekání zahrady a uvedení chalupy do opět obyvatelného stavu, začalo naše ne sbírání hub, ale jejich hledání.

I když některé kousky jsou nádherné a stojí za podívání obzvlášť když ho najdete, přesto to zřejmě ještě nebyl ten správný čas. Budem se těšit na Mařenické lesy v září, kdy tam bývají větší houbové žně i když to nemusí být pravidlem.