Září 2012

Využití balíků sena, šelma sedlák.

29. září 2012 v 16:49
Sekal sedlák sekal louku,
viděl v dálce hezkou holku.
Kyprá byla vnady měla,
jenže o tom nevěděla.
Ze sena ji kdosi stvořil,
aby se jí někdo dvořil.
Sedlák šelma nápad dostal,
kolem selky hnedle hopsal.
Povahu měl dobrodruha,
postavil ji také druha.senoselka - senosedlák


Teď tu stojí hezky spolu,
z louky dívají se dolu.
Srandu z toho možná mají,
před každým to ale tají.
Šelma sedlák spokojen svou prací,
domů unaven se vrací.

Oslavy Václava

29. září 2012 v 11:06 Různé, nezařazené

Včerejší Svatováclavské oslavy nebyly příjemným zážitkem pro prezidenta pana Václava Klause. Co by se asi mohlo stát, kdyby bylo použito jiné střelené zbraně a při zajištění takové ochrany, jaká byla poskytnuta.Zřejmě se ve všech směrech přizpůsobujeme Americe a to ne zrovna tím nejvhodnějším způsobem.

Pokusy o atentáty na Americké prezidenty.
1835 - Andrewa Jacksona
1912 - Theodora Rooswelta
1933 - Franklina Delana Rooswelta
1950 - Harryho S.Trumana
1981 - Ronalda Reagana

Dokonanné atentáty.
1865 - Abraham Lincoln
1881 - James Abraham Grfield
1901 - William McKinley
1963 - John Fitzgerald Kennedy

Akční blog - TT

28. září 2012 v 16:27 Různé, nezařazené
Akční blog je jedním z mála, který poskytuje ucelenější přehled toho, co se na blogu cz. děje nebo připravuje. Nejsem zastáncem bezhlavé kritiky všeho nového, ale v tomto případě musím tuto zásadu porušit, a to u rubriky hodnocení článků v tématech týdne. Úmysl byl zřejmě dobrý v tom, jak zpřehlednit kvalitu psaných článků na vybíranná témata. Pro tým, který se touto problematikou zabývá to musí být nepředstavitelně namáhavá práce, pokud chtějí získat jakýsi přehled. V tom je právě onen problém, protože každý bloger, který chce napsat alespoň trochu obstojný článek, se řídí svým osobním přístupem k dannému tématu, schopností něco stvořit, formou vyjádřování a dalšími předpoklady pro publikační činnost. Z tohoto hlediska se také musí přistupovat k hodnocení jednotlivých článků, protože ne každý z blogerů tyto schopnosti má, ne každý má vysokoškolské vzdělání a neoplývá nadáním k popisování danného námětu .Někdo popiše námět dvěma větami, jiný o tom může psát dlouhá pojednání a přitom mají oba stejnou myšlenku. Proto zde chci poukázat na ne zrovna dobře zvolenou volbu této rubriky, jelikož vyznívá jako kritika těch měně kvalitních článků i když psaných s dobrým úmyslem. Nechci se tvářit jako moudrá sova a dávat rady co a jak se má dělat, ale jistě by se našla jiná forma jak třeba pomoc těm méně zkušeným a zdaným blogerům, kteří chtějí psát a s něčím se podělit mezi ostatními. Co třeba zvážit možnost, aby každý, kdo píše na TT třeba za názvem tématu uvedl zkratku H. nebo jiné znaménko, které by bylo směrodatné pro hodnotící tým, že tento článek chce být zařazen do výběru hodnocených článků. Jednak by se usnadnila práce tohoto týmu a pak by se dala časem zavést i soutěž mezi blogery o nejlépe hodnocený článek danného týdne, který by hodnotili sami blogeři. Nechci zde zavést polemiku k tomu, zda mám pravdu či nikoliv, ale dávám ke zvážení možnost zkvalitnění výběru a najít formu pro méně zkušené blogery.

Mládí versus stáří.

20. září 2012 v 17:51 příroda

Za Mařenickou lesovnou při cestě k Třídomí jsou nedaleko od sebe dva představitelé mládí a stáří.


Část 22. Pracovní řád fi. Benedikt Schroll, syn.

20. září 2012 v 16:29 Od minulosti k současnosti
V roce 1906. byl vyhlášen nový pracovní řád pro Olivětín a Meziměstí. Tak například dělníci museli odevzdávat dýmky a kuřivo i zápalky při vstupu do objektu ve vrátnici, kde pro to byla určena zvláštní skříň. Nový pracovní řád poznamenával, že ačkoli je zákonem stanovena 11.hodinová pracovní doba, pracuje se v Olivětíně a Meziměstí jen 10.hod. denně. Pracovní řád stanovil, že čistá mzda se bude vyplácet čtrnáctidenně a z výplaty se mohlo srážet pouze na příspěvky pro nemocenskou pokladnu, případně pokuty a splátky půjček či náhrada za způsobenou škodu. Všichni dělníci jsou povinni být členy nemocenského pojištění.To svědčilo o dobré organizaci práce. V roce 1907 byla vlastním nákladem provedena regulace Olivětínského potoka a současně byl celý objekt továrny v Olivětíně osvětlován vlastní elektřinou.

Ve Velké Vsi byl koupen dům s č. p. 147. pro zaměstnance továrny. Ten je umístěn na levé straně silnice před mostem vedoucí na Černou cestu kolem bývalého mlýna v Olivětíně. Tento dům je na katastru Velká ves. Dům je v současné době v soukromých rukou a je postupně opravován.
Hodiny 2. Hodně staré hodiny mají svůj rodokmen stejně tak jako lidé.

17. září 2012 v 18:15 Hodiny
Některé články z více než sto let starých zdrojů se snad mohou z dnešního pohledu zdát úsměvné nebo kuriózními, ale třeba je brát jako svědectví dávno minulých let, kdy v podmínkách často velmi skromných a s jednoduchým vybavením, vznikala taková dílka, která i dnes zasluhují obdiv a uznání. Hodiny kolečkové, které známe z dnešního provedení nalézáme teprve v dobách pozdějších. Dlouho trvalo, nežli lidský důmysl a vynalézavost přišel na myšlenku, že volný stále se otáčející chod koleček ozubím do sebe zapadajících lze řídit nebo regulovat neboli je zdržovat k pomalému či odměřenému otáčení. To se dalo zhotovit mechanismem, který je dnes znám pod názvem krok. Postupným zlepšováním se přišlo k důležitému vynálezu pérových hodin. Hybná síla, která dosud byla přiváděna závažím, byla nahrazena ocelovým pérem. Ocelová spruha neboli péro je stočeno silou a svou pružností má snahu se zpět roztočit. Právě tohoto účinku bylo použito jako hybné síly, která stroj uváděla do pohybu. Jeden konec péra se upevnil na vnitřní straně cylindrického pouzdra bubnu a druhý konec péra na hřídeli bubnem procházejícím, na němž péro mohlo být navinuto. Tímto zpětnám roztáčením péra se buben v pohyb uvádělo. Na bubnu se nalézalo ozubené kolo, které svým ozubím do stroje sahalo a ostaní soukolí uvádělo do pohybu.
Tyto hodiny byly původně ruské bakelitové kukačky. Získal jsem je od kamaráda, který je měl kolik let venku na zahradě pověšené na verandě spíše jako dekoraci. Vnitřek byl již v desolátním stavu od vlhka, měchy od kukačky rozpadlé, strojek silně zašlý. Po vyčištění a dalších dílčích úpravách jsem je uvedl do chodu a již více jak 15 let jsou stále v chodu. Pro chod strojku je využíváno závaží a druhé pro odbíjení půl a celých hodin.

Zimolez

15. září 2012 v 18:03 příroda

Roste v zahradách, pokrývají se jimi besídky, kvete v máji a červnu. Podle herbáře se rozeznává několik druhů a květy se užívají proti chorobám očí, krku a katarhům; bobule ženou na moč, lodyhy čistí krev, listí se užívá na rány, vředy, jako klokadlo aj. I když většina kytek postupně uvadá, zatím ho ještě máme pěkně rozkvetlý.

Přehrada na Naději a Hamerský potok pod přehradou na Naději.

14. září 2012 v 17:45 Mařenice a okolí

Hamerský potok, který pokračuje od přehrady na Naději k Hamru a dále k domu pečovatelské služby v Antonínově údolí, skrývá řadu hezkých zákoutí a celou touto trasou protéká lesem. V minulosti zaujímal významné místo pro pohon několika provozoven, které byly na jeho toku postaveny. V prvé řadě to byl hamr, pila, mlýn a v Antonínově údolí textilka, kde je dnes zřízen dům s pečovatelskou službou pro mentálně postižené ženy. Jelikož všechny tyto provozy využívaly pro svůj pohon vodu z tohoto potoka, byly na jeho toku budovány vodní náhony, kterými se přívaděla voda do uvedených provozu. Náhony byly budovány ručně a jejich prohlídku můžete shlédnout na http://www.podzemi-cma.cz/podzemi/nahony/inden.htm. pod názvem náhony na Hamerském potoce. Celá trasa je značena turistickými značkami a že cesta podél Hamerského potoka má své kouzlo, z části ukazují i přiložené fotografie.Tento snímek ukazuje, že i jinak klidná hladina dokáže své. Z povodní v roce 2010.Podle informací zpráv autora ČT. 24 Mlýnský náhon v Naději u Cvikova se stal novou kulturní památkou. Soustava koryt z 18. století je podle památkářů velmi zachovalá, což se jen tak nevidí. Místní občanské sdružení chce v údolí Hamerského potoka vybudovat i naučnou stezku. Vše na první pohled vypadá jako obyčejná skalní stěna. Pokud ale přijdete blíž, zjistíte, že 80 metrů dlouhou chodbu nevymlela voda, že ji zhruba před třemi sty lety vytesali lidé. Jedná se totiž o náhon, který sváděl vodu do mlýna a na pilu. Je to ukázka toho, jak naši předci dokázali využít přírodu tak, aby ji neškodili. Jde vlastně o celou soustavu vodních děl, kdy jedno vodní dílo končilo ústím náhonu zpět do potoka a hned o pár metrů níž začínalo další vodní dílo jezem a stavidly. Četnost vodních děl zde byla veliká. Voda tekla štolou, poháněla turbiny, které otáčely katrem a řezaly dříví na pile nebo poháněly mlýn či nejvýše postavený hamr. Ze složitého vodního díla se dochovala jen koryta, dřevěná stavidla vzala za své a po pěti budovách zbyly jen základy. Přesto jde podle památkářů o jednu z nejzachovaleších památek svého druhu. Toto vodní dílo bylo zapsáno do seznamu kulturních památek i z toho důvodu, že je zachovalé.
Téma týdne "Charakter člověka"

12. září 2012 v 22:15 Téma týdne,
Téma tohoto týdne o charakteru, bych chtěl věnovat Radoslavu Brzobohatému, který by se právě v těchto dnech dožil svých 80 let, které z velké části věnoval divadlu a filmu. Byl to český herec a bez nadsázky mohu použít pan herec s velkým H. Byl to také divadelní podnikatel známý z řady filmů jako např. Atentát, Všichni dobří rodáci, Sněženky a machři a dalších. Objevil se také v seriálech 30 případů majora Zemana, F.L.Věka a také v pohádkách Princ a Večernice. Výčet rolí by mohl být daleko větší.V roce 1954 kdy vystudoval DAMU, působil v oblastních divadlech, v Příbrami, Mostě, Olomouci. V roce 1962 přešel do Prahy a nastoupil v Divadle S.K. Neumann. Dlouhá léta strávil v divadle na Vinohradech a bylo to více jak 30 let. V roce 2004 pak spolu s manželkou založili divadlo Radka Brzobohatého. Za svoji dlouholetou práci byl jmenován Zasloužilým umělcem a v roce 2011 při příležitosti oceňování TýTý byl uveden do Dvorany slávy. Pokud bychom chtěli hovořit o charakteru a v tomto případě o charakteru člověka, je to pro mne právě Radoslav Brzobohatý .Přál bych si, aby takových herců a s takovým chrakterem bylo co nejvíce.

Část 21. Továrna Benedikta Schrolla v Olivětíně.

12. září 2012 v 17:13 Od minulosti k současnosti

V roce 1893 představovalo továrnu celkem 75 budov, 25 parních strojů, 2 parní turbíny. V továrnách " syna Benedikta Schrolla " v Meziměstí a Olivětíně pracovalo celkem 2,524 dělníků. V závodech se pracovalo 11. hodin denně a protože dělníci nemohli tak dlouho nepřetržitě pracovat, byly zavedeny dvě půlhodinové přestávky a to 7,30 hod. a v 16,30 hod. hodinová přestávka od 12 do 13 hodin. Pracující děti od 14 do 16 let dostaly již pracovní knížky a směly být zaměstnány jen k lehčím pracem. Doporučovalo se jim večerní studium na pokračovací škole, kterou Schroll založil v Olivětíně. Od roku 1899 sloužil zaměstnancům v Olivětíně i Meziměstí družstevní obchod se smíšeným zbožím. U tovární kotelny vznikly na přelomu 19 a 20 století také dělnické láízně, které sloužily až do vybudování nové teplárny počátkem 50 let.Schrollovy závody v Olivětíně na konci 19. století.

V roce 1902 již v Olivětíně pracovalo 1827 mechanických stavů a žakárové tkaní na 190 stavech čtvrtého provozu a tkalcovny prožívaly nebývalý rozmach. Běhen života Josefa Schrolla již firma evidovala 30 obchodních značek. V Olivětíně vyrostl expediční sklad s elektrickým výtaheem, odkud zboží směřovalo do všech zemí habsburské monarchie, Něměcka, Itálie, Srbska, Rumunska, Bulharska, Řecka a také do Ameriky.

hodiny 1. Co se psalo o hodinářství.

10. září 2012 v 22:26 Hodiny
Z nástěnných hodin vynikly již roku 1842 zhotovené hodiny s osmidenním chodem, které se automaticky natáhly, jakmile se docházející závaží dotklo hodinové skříně; prý mohly jít bez opravy 120 let a podle Zlaté Prahy z roku 1891 šly tenkrát již 50 let. Roku 1845 vyrobil Prokeš hodiny, které se natahovaly jednou za rok, podle téhož informátora šly roku 1891 ještě bez opravy. Někdy kolem roku 1860 zhotovil pro hraběte Valdštejna kyvadlové hodiny, které podle " Časoměru " po jednom natažení šly celé čtvrtstoletí. V oboru hodin visacích sestrojil Prokeš mnoho nejrůznějších hodin s nejrůznějším mechanismem. Tak na příklad nástěnné hodiny, které se natahovaly otevřením dvířek a jejichž pero se častějším otevíráním dvířek nepřetáhlo. Módním tehdy druhem závěsných hodin byly tak zvané pendlovky, i v ně vtěloval Prokeš svou dovednost. Jedny z nich byly popsány takto: barokní skříňka ze tří stran zasklená, výšky 140 cm, šířky 30 cm, hloubky 14 cm, s kyvadlem a závažím a na ciferníku s nápisem " Náš chod trvá jedním natažením 4. léta. Jan Prokeš v Sobotce 1854. Majitel dodal, že dosud jdou bezvadně. Informace, které zde uvádím jsou převzaty z www Paichl.cz.

Jedny z prvních větších hodin, které jsem si postavil.


Včelka Mája

9. září 2012 v 21:59 příroda

Že se podzim pomalu blíží, je k poznání i na odkvétajících kytkách i když jiné začnou teprve rozkétakt.I jinak je podzim hezký zvláště svou barevností. Přes tuto skutečnost mají včely stále napilno a některé květy jsou jimi plné a bzukot je slyšet na dost velkou vzdálenost. Tak jsem zkusil je trochu vyrušit a pár jsem si jich vyfotit.


Tele-vize

8. září 2012 v 15:46 Různé, nezařazené
Začátkem školního roku začala i nová televizní soutěž. Ta se představila hned v pondělí, kdy ve stejnou hodinu večerní začínalo další pokračování dvou sledovaných seriálů a jeden nový. Televize připravila pro řady diváků, kteří sledují oblíbené seriály poměrně velké dilema. Pod slovem televize jsem si představoval rozumně sestavované programové nabídky, ale místo toho jsem tentokrat na zahájení seriálového klání koukal jakoTELE a moje VIZE o zlepšení se vznášela někde v nedohlednu.Tento zahajovací večer mi připoměl začátek volebního boje a jsem zvědav na výsledek, který z těchto programů vyšel vítězně s největší sledovanostihodiny

6. září 2012 v 22:40 Hodiny
Tak jsem zase jednou sehnal starou v desolátním stavu skříň od hodin. Byla sice bez dvířek, narušená od červotoče a i jinak porušená. Hodinový stroj pochopitelně také nebyl, ale to již jaksi patří k věci pokud něco seženete odložené, nepotřebné nebo rozbité. Je pravda, že nejdříve se rozmýšlí co se s tím dá udělat, ale nakonec to člověku nedá a postupně začíná s renovací podle vlastních představ. Tak to bylo i v tomto případě a dnes jsem dokončil několika měsíční snahu. Jaký je výsledek si netroufám odhadnout, ale hodiny jsou v chodu a jsou dalším doplňkem celé sbírky.Před dokončením


Po dokončení

TT "jsem šíleně dospělý"

5. září 2012 v 19:31 Téma týdne,
U každého se dospělost projevuje jinak a v různém věku. Dříve se říkalo, máš již občanský průkaz, chovej se jako dospělý. V jiném případě, máš po maturitě, jsi již dospělý tak se podle toho chovej. V pokročilejším věku zase můžeme slyšet chováš se jako dítě, nemáš snad rozum. Tak by se dalo vyjmenovat řadu příkladů kdy je člověk dospělý, nebo málo dospělý. Každý je tak starý, jak se cítí. Někdo je starý již ve třiceti letech a cítí se unavený a opotřebovaný. Jiný i v šedesáti nebo sedmdesáti se cítí jako mladík, běhá, sportuje a i jinak užívá života. Myslím. že k tomuto není měřítko a záleží na každém jedinci. Není vyjímkou, kdy děti školou povinné napodobují dospělé cigaretou nebo v tom horším příadě nějakou drogou. V jiném případě se i takové dítě dokáže zachovat zodpovědněji, než některý dospělý. Takže jestliže se cítím dospělý, neznamená to ještě že jsem zodpovědný. Je otázka co se cení více? dospělost nebo zodpovědnost?

Část 20, Kdo byl Langer Eduard.

4. září 2012 v 22:09 Od minulosti k současnosti
Langer Eduard byl Český ethograf, továrník v Broumově, sběratel starých tisků, autografů a bibliofílii, budovatel a majitel soukromé knihovny pokládané za největší svého druhu v Rakousku - Uhersku. Z historické části ( cca 5500 svazků ) většinou latinské a německé tisky z 16 - 18 století, několik českých tisků, inkunábulí. ( Inkunábule, český prvotisk, je označení používané pro nejstarší tištěná díla pocházející z Evropy. ).
Odborrná knihovna ( cca 490 svazků z původních 1600 ) dějiny knihtisku, bibliografie, biografické lexikální díla, adresáře, aukční katalogy, soupisy inkunábulí atd. Lístkový katalog, který vytvořil Walter Dolch - knihovník Langrovy knihovny v letech 1911 - 1914. ( Dolch knihovnu systematicky rozšiřoval, uspořádal a vytvořil systém jejich katalogů. V letech 1949 - 1950 převzala knihovnu Národní kulturní komise, knihovna byla převezena na Sychrov a po nabídkovém řízení pravděpodobně zlikvidována.) Po předání byly získané knihy vytříděny, a část předána Knihovně A V, část antikvariátu. Eduard Langer byl advokát a politik, který se bohatě oženil s dědičkou textilního podnikatele Benedikta Schrolla, jež dokázala svěřený majetek sama obratně spravovat, a tak poskytovat svému manželu nejenom peníze, ale i potřebný čas, aby je mohl utrácet na své záliby. Langer roku 1911 přijal Waltera Dolcha do svých služeb a výsledkem spojení kapitálu a znalostí byla dobře vedená a stále obohacovaná knihovna včetně specializovaných sbírek na čele se souborem rukopisů a starých tisků.

Soutěž v požárním sportu

1. září 2012 v 15:57 Soutěže


V sobotu 1. září tohoto roku se uskutečnila ve sportovním areálu kluziště v Olivětíně soutěž družstev dobrovolných hasičů o pohár personálního ředitele a.s. VEBA. Páteční počasí neslibovalo nic moc, ale v sobotu přece jen této soutěži přálo.I když bylo pod mrakem a bez deště, přece jen nějaká návštěvnost byla. Této soutěže se zůčastnila 3. družstva žen a 7. družstev mužů. Soutěži nechyběla ta správná atmosféra, která na takovýchto soutěžích bývá, ale i kamarádský přístup, pokud se některé družstvo dostane do technických potíží. To se právě přihodilo soutěžnímu družstvu závodu Veba z Olivětína, kdy se v ten nejméně vhodný okamžik takříkajíc odporoučela motorová stříkačka. Tomu také pak odpovídalo i umístění v celkové soutěži. Na ukázku pár záběrů z požárního útoku a vyhodnocení soutěže.Zahajovací nástup soutěžících družstev.


Umístění žen i mužů včetně dosažených časů po dvou kolech je patrné z následujících tabulek.Celý soubor fotografii je zde.