Říjen 2012

Část 25. Konzum firmy Benedikta Schrolla v Olivětíně.

30. října 2012 v 22:26 Od minulosti k současnosti
Přes všechen růst mezd a u Schrolla zvláště, se celkové postavení dělníků stále zhoršovalo vlivem stoupající drahoty a rostoucí nepřímé daně. Stoupaly náklady na základní životní potřeby a zvyšování cen neustále pokračovalo. Dělnické strany začaly bojovat proti drahotě zakládáním konzumních spolků, které měly dělníkům zajistit určité výhody. Schrollovy závody organizovaly dva konzumy a to v Meziměstí a Olivětíně.
Budova s č. p. 99. je naproti kulturnímu parku Veba Olivětín, kde byl zřízen konzum Benedikta Schrolla se smíšeným zbožím, kde mimo jiné prodával i výrobky své firmy. Tato prodejna byla v provozu i po roce 1948 nejprve s pultovým prodejem potravin, později předělána jako samoobslužná prodejna Potraviny Náchod. Ta byla v provozu do roku 2003, kdy byl ukončen její provoz. Později byla pronajata opět jako prodejna potravin v soukromí, ale byla provozována jen dva roky a pak zde byl do roku 2011 bazar nábytku. V současné době jsou tyto prostory bez využití.
V této budově byla také umístěna školka a jesle. V zadní části této budovy byla zřízena také svobodárna pro zaměstnance závodu, a v pozdější době byla celá část upravena na bytové jednotky. Po vybudování nových prostor v jedné z budov (vila) v závodě Veba Olivětín, byly odtud přemístěny nejdříve jesle a později po úpravě budovy s č..p.. 64 před závodem, která byla původně využívána jako kanceláře vedení závodu byla přemístěna také školka.

Hasiči Veba Olivětín, Výpis z let 1885 - 1887.

28. října 2012 v 16:34 Hasiči Veba Olivětín
Na šestém okresním spolkovém dnu t.j. 28. června 1885 v Broumově zdravili znovu broumovští kamarádi náš útvar jako zdatné členy při hlavním cvičení.

Při příležitosti úmrtí pana preláta Dr. Johanna Rottera kondolovaly deputace u klášterního primase a prokazovaly s mnoha projevy účasti při pohřbu 8. května 1886 poctu jako nejlepšímu synu Broumova. Dělnický spolek Dolního Rakouska navštívil dne 2. června 1886 náš podnik v Olivětíně. Při této příležitosti bylo večer provedeno cvičení hasičské jednotky, která za to získala všeobecnou chválu. Po skončení cvičení bylo 16. mužů jednotky, kteří již 12 let jsou jejími členy, odměněni diplomy a cennými prsteny.

Na pozvání broumovského sportovního spolku se zůčastnily 25. července čtyři šarže a 33 mužů vysvěcení sportovní haly. Dne 10. července 1887 doprovodila deputace naší jednotky bratra našeho velectěného šéfa pana Augusta Schrolla, zemřelého 8. července na jeho poslední cestě k věčnému odpočinku.

Při příležitosti volby dosavadního ředitele gymnázia pana Dr. Bruno Čtvrtečky jako opata Břevnova Broumov se zůčastnila naše jednotka 25. října 1887 kvůli k tomu účelu uspořádaného praporového průvodu a naše kapela uspořádala koncert na klášterním nádvoří. Naše deputace se dostavila k nově zvolenému prelátu, aby mu jménem naší jednotky gratulovala. Na konané shromáždění zemského ústředí hasičstva pro Čechy byl vyslán zástupce velitele tovární jednotky pan Celestýn Scholz, který byl současně jako zástupce předsedy okresního spolku hasičů místo nemocného předsedy pana Ferdinanda Rofelda.

Návštěva paní zimy

28. října 2012 v 13:42 příroda


Když se paní zima zeptá,
kdo že to tady reptá.
Když je zrovna nečas,
přijdu jenom na čas.
Zatím si tu jenom hudu,
počkejte až půl roku tu budu.


Přestalo chumelit, teplota mírně nad nulou, tak jsem se šel podívat do lesa .Na lesní cestě bylo dost stop od srnek a jiné drobné zveře, ale neměl jsem to štěstí některé spatřit, natož pak udělat snímek. Ještě není ta správná zima, kdy přestávají být plachá a za potravou se stahují do údolí. Tak jsem se spokojil s několika záběry skoro zimního lesa.Část 24, Schrollova nemocnice v Olivětíně.

25. října 2012 v 16:07 Od minulosti k současnosti
Nemocnice byla vybavena ústředním topením, elektrickým osvětlením, ventilací a byla určena pro hospitalizaci zaměstanců Schrollových závodů, pokud byli členy nemocenské pokladny. Veškeré náklady spojené s jejím provozem šly z firemního rozpočtu.

Tato budova byla postavena jako nemocnice pro zaměstnance Schrollových závodů a je umístěna po pravé straně silnice směrem na Broumov od závodu Veba Olivětín. Zahrada v zadních částech budovy byla přístupná pro pacienty. Tato budova s č.p. 62 byla v nedávné době již zrekonstruovaná a byly zde zřízeny také podkrovní byty.
Na této budově je také umístěna pamětní deska Emerika Ratha, který zde strávil své mládí. Emerich Ráth byl všestranným sportovcem a navzdory svému mládí byl propagátorem lyžování na Broumovsku. Po absolvování vojenské služby se zůčastnil mnoha závodů v atletice, plavání, veslování, pozemním i ledním hokeji, kanoistice a rychlobruslení. Výčet závodů včetně jeho úspěchů by byl značný. Za připomenutí stojí i to, že se v březnu 1913 podílel na záchraně Hanče v Krkonoších. Zemřel v prosinci 1962 v broumovské memocnici ve věku 79. let.Lapidárium - Broumovský hřbitov

24. října 2012 v 19:17 Broumov aktuálně
V nedávné době byla na Broumovském hřbitově obnovena ohradní zeď, při které uvnitř hřibova bylo zřízeno Lapidárium z renesenančních a empírových náhrobků. Toto Lapidárium se nachází u postranního vchodu.

Před hřbitovem na levé straně od hlavní brány se nachází pomník obětí 1. světové války. Pomník věnovaný obětem války přiléhá ke hřbitovní zdi a je tvořen seskupením balvanů s pamětní deskou.
Historická památka. Hřbitovní kostelík v Broumově.

23. října 2012 v 22:08 Broumov aktuálně

Hřbitovní kostel P. Marie byl založen ve 13. století a po vypálení husity znovu postaven po roce 1459. Ochoz po obvodu kostela byl obnoven za opata Tomáše Sartoria na konci 17. století. V ochozu jsou dřevěné pamětní desky - bíle natřené s černým německým písmem. Zachycují historické události v Broumově - napříkld r. 1542 škody způsobené kobylkami, 1582, 1586 a 1632 mor, 1847 cholera. Originální desky jsou dnes k vidění při prohlídce kláštera, v ochozu se nacházejí jejich kopie.
Dále jsou zde umístěny renesanční a empírové náhrobky ze zrušených hrobů. Další renesanční a empírové náhrobky se nacházejí na přilehlém hřbitově.
Dochovaná dřevěná kostelní stavba je nejstarší v Čechách. Hřbitovní kostel P. Marie je od roku 2008 vyhlášen Národní kulturní památkou.
Téma týdne "Něco je špatně...".

22. října 2012 v 19:11 Téma týdne,
Máme nadměrný a bezproblémový výběr drog, které si můžou snadno opatřit již školáci. Máme spoustu heren, kdo nechce nemusí pracovat, ale ti, kteří by velice rádi pracovat chtěli, tak nesnadno a obtížně práci shání. Máme přepychově vybavené věznice, kde se zločinci mají lépe než mnozí důchodci nebo rodiny s dětmi. Máme exekutory, kteří nás okradou a oberou s posvěcením státu o veškerý majetek, máme bezdomovce, částečně vlastní vinou, částečně po návštěvě exekutorů. Máme nejnekvalitnější silnice a dálnice, zároveň však také jedny z nejdražších. Nekontrolovatelné dovozy, které ničí domácí výrobu a tím i ruší pracovní místa.V mnoha zejména zahraničních firmách jsou pracovní podmínky zaměstnanců jako v době otrokářské. Odbory nefungují ani zdaleka jako dříve, v mnoha firmách jsou přímo zakázány. V mnoha firmách je vyplácení mzdy sázkou do loterie, vysoké zadlužení mnoha rodin, v nejednom případě způsobený zaměstnavatelem a nezaměstnaností. Exekutory, kteří nešťastným a bezbranným lidem seberou vše, aniž by tito lidé mnohdy vůbec něco dlužili. Máme zde lichváře, kteří se nestydí lidi okrást o poslední, co mají.
Právo peněz, nikoli zákonů je zde na denním pořádku.Je zde ráj podvodníků všeho druhu chráněných zákony tvořenými v nejednom případě samotnými podvodníky či jejich pomocníky. Peníze se vyvádějí do zahraničí, končí v kapsách zahraničních vlastníků, které zde téměř zadarmo získali. Máme téměř zlikvidované učňovské školství, každý chce být vysokoškolák, učiliště jsou nezajímavá, neatraktivní, nenabízí vyšší platové ohodnocení. Máme velice nízkou porodnost, mít a vychovávat děti je dnes luxususem. Máme strach a obavy o práci, strach zda firma za naší práci zaplatí, strach cokoli říci, abychom nepřišli o práci, strach a obavy, že nebudeme mít finanční prostředky na zaplacení hypotéky, na nájem, na energii, na obživu. Asi tento článek bude mít hodně kritiků, kterým současný stav plně vyhovuje, možná se najde hodně lidí, které svým obsahem zaujme. Myslím, že je nad čím se zamyslet a nad čím přemýšlet..Podle zpráv Čro. ze 7.6.2012 za první čtvrtletí roku 2012 přibylo 65 000 exekucí proti důchodcům.

Hasiči Veba Olivětín, výpis z let 1882 - 1884.

21. října 2012 v 17:02 Hasiči Veba Olivětín

Dne 3. září 1882 projížděli Meziměstím jeho Výsost korunní princ Rudolf a jeho manželka korunní princezna Stefanie do Vratislavi na tam konanné manévry a naše jednotka s kapelou spolu s ostatními spolky je pozdravila při zastávce na nádraží v Meziměstí. V září 1882 se konal okresní sraz hasičů v Olivětíně. Byla provedena cvičení hasičských útvarů z Broumova a Olivětínského sboru a to ke spokojenosti všech přítomných.

Hasičský inspektor pan Franz Rothemann zemřel po krátké nemoci dne 24. března 1883. Při pohřbu, který se konal 28. března se zůčastnil poslední cesty zemřelého celý útvar hasičů včetně kapely. Na znamení zásluh, kterým se těšil zesnulý mezi hasiči, se zůčastnili pohřebního obřadu nejen kamarádi z Broumova a okolí, ale přijely deputace z pruského Slezka, aby mu projevily poslední poctu.

V důsledku průtrže mračen dne 20. června 1883 došlo k povodni při čemž se voda vylila z břehů, byly zaplaveny kamenné břehy a železné přístupové mosty. Celý hasičský útvar se postavil na ochranu objektu a zařízení a 18. hodin v nejpřísnější službě musel především zasahovat proti plovoucím kmenům, protože již byly zaplaveny základy komína, bělidla a správní budovy.

V čase od 16. března do 9. listopadu 1884 zajišťoval nejdůležitější povinnosti velitele pan Otto Riedel. Na podnět pana starosty nastoupil dne 6. listopadu 1884 celý hasičský tovární útvar včetně kapely při příležitosti čtyřicetiletého jubilea pana zemského preláta Dr. Johanna Rottera, opata břevnovského kláštera v Broumově. V šest hodin večer byl uspořádán praporový průvod s broumovskými spolky. Kapela zahrála na klášterním nádvoří několik hudebních skladeb. Dne 10. listopadu 1884 převzal velení našeho hasičského útvaru opět pan Friedrich Thielmann.

Kraj Lužických hor.

18. října 2012 v 17:39 Mařenice aktuality

Na této krátké cestě se nedříve vydáme na nedaleký kopec poblíž obce nazývaný Kalvárie odkud je výhled po okolí Lužických hor, ovšem za předpokladu jasného počasí. Po krátkém, ale příkrém stoupání po lesní cestě se dostaneme k nedávno obnovené kapli.Odtud je pak pohled do údolí, kde se nachází obec Mařenice s pohledem na dominantu obce kostel sv. Maři Magdalenny.
Obcí protéká potok Svitávka, který je na pohled mírný a nenápadný ovšem do té doby, než se rozhodne ukázat také svou druhou podobu jako tomu bylo při poslední povodni.
Při pohledu vpravo od obce se otevře výhled na vzdálenější pohoří s názvem Hvozd ( Hochwald ), který se nachází již na
německé straně. Vlevo je rozhledna, vpravo restaurace. Přístupová cesta vede pouze z německé strany.
I tady jsou různé cesty a cestičky, u kterých předem nevíte kam vedou. O to je zajímavější výsledek na jejich konci.

Téma týdne "Alkohol". Alkohol a jeho vliv na život kolem nás.

17. října 2012 v 18:46 Téma týdne,
V alkoholovém opojení se dá vymyslet ledasco a tomu odpovídá i řada různých předpissů a nařízení, která se po krátké době ruší nebo opět mění bez ohledu na to, kolik peněz to vše stojí.

K tomu se dají přidružit i různé nic neříkající nesmyslné reklamy na různé přípravky, výrobky a pod. u kterých se dá zvažovat, zdy byly výplodem střílivého stavu. Podobná situace je i u lákání spotřebitele od různých obchodních řetězců. Důkazem je i prodej biopotravin, kde jde většinou o zvýšení tržby. Zde je třeba se na celou tuto problematiku podívat i z hlediska uvedeného článku na:
K tomuto článku je vhodné připojit ještě jedno přirovnání.
Při jednom průzkumu byl výsledek poměrně šokující. V 10 sledovaných kategoriích ze 13 nebyl mezi biopotravinami a běžnými potravinami žádný statisticky průkazný rozdíl. Ve zbylých třech případech byly rozdíly nepatrné a zjevně způsobené odlišným způsobem hnojení ( obsah dusíku, obsah fosforu ) a zralostí v době sklizně ( kyselost ). Podle autorů je navíc nepravděpodobné, že by tyto tři rozdíly měly měřitelný vliv na zdraví konzumentů. Celý průmysl biopotravin pochopitelně funguje jenom proto, že biopotraviny jsou výrazně dražší, než běžné produkty.
Globální analýza studií srovnávajících biopotraviny a běžné produkty dospěla k překvapivému závěru. Pokud Vám jde o obsah živin, tak podle všeho za biopotraviny splachujete peníze do záchodu. Zákazník vášnivě nakupující biopotraviny by měl vědět na čem je. Lživá reklama je vážná věc. Když se to tak vezme, tak by se na biobramborách a biořízcích docela pěkně vyjímal nápis v černém rámečku: Ministerstvo životního prostředí varuje - Biopotraviny neposkytují kvalitnější výživu.

Hasiči Veba Olivětín, výpis z let 1878 - 1882.

14. října 2012 v 22:30 Hasiči Veba Olivětín

Přehořká smrt postihla pana Josefa Edler von Schroll Seniora, kterému zemřela milovaná choť, paní Eleonora Edle von Schroll, rozená Leibeck. Tovární jednotka hasičů se podílela na účasti a nad rakví zemřelé držela čestnou stráž. Pohřebního průvodu se zůčastnilo mužstvo i se svoji kapelou. Deputace hasičů se zůčastnila doprovodu do zámku Liebeschůze, kde byla 13. března 1878 pochována.

Dne 25. května se zůčastnil celý náš sbor a kapela pohřbu Benedikta Schrolla, bratra našeho váženého šéfa. Dne 1. února 1880 přistoupil tovární hasičský sbor k okresnímu broumovskému svazu hasičů, dne 14. února téhož roku k ústřednímu zemskému hasičskému svazu. První den okresního hasičstva se konal 19. září 1880 v Broumově a naše jednotka se zůčastnila na hlavních cvičeních na broumovském náměstí.

Při příležitosti sňatku projíždějící jeho výsost korunního prince Rudolfa dne 10. května 1881 s její královskou Výsostí korunní princeznou, nastoupilo celé mužstvo, zůčastnilo se slavnosti v kostele a bylo zastoupeno na slavnostním banketu na Střelnici.

Dne 3. června 1881 v předvečer šedesátých narozenin pana Josefa Edler von Schroll seniora se hasičská kapela zůčastnila jubilejního dostaveníčka hasičů a praporového průvodu v Broumově.

Velitel pan Franz Rothemann byl 7. května 1882 jmenován inspektorem hasičských továrních jednotek v Olivětíně a v Meziměstí. Jeho dosavadní zástupce pan Friedrich Thielmann byl jmenován velitelem v Olivětíně a velitelem hasičských čet v Olivětíně pan Celestýn Scholz jako jeho zístupce. Celá naše hasičská jednotka se zůčastnila odhalení pomníku císaře Josefa II. v Broumově.
Pomník v Broumově u dnešního Městského úřadu.


Část 23. Charitativní práce Schrollovy firmy.

10. října 2012 v 16:48 Od minulosti k současnosti

Jedním ze založených spolků, který vznikl nesporně z iniciativy první prezidentky Johany Langrové - Schrollové v roce 1907 a jeho členkami byly představitelky broumovské honorace, manželky ředitelů broumovských podniků. Jejich činnost měla být charitativní, měly pečovat o chudé a nemajetné. V době první světové války potom poskytovaly pomoc vdovám a sirotkům po padlých ve válce. Z významných stavebních akcí druhé poloviny 19. a na počátku 20. století stojí za zmínku vedle úsilí Josefa Schrolla a dalších podnikatelů, kteří stavěly dělnické domy a tím tvořili nové čtvrti mimo historické jádro města.Vyobrazení Schrollova závodu v Olivětíně z roku 1908.

Schrollovy závody šly v péči o zaměstnance opět dále. Již v roce 1908 bylo rozhodnuto, že z jubilejního fondu bude postavena nemocnice v Olivětíně. Protože v Broumově již nemocnice existovala, nezbývá než tuto okolnost mimořádně vyzvednout. Nemocnici tvořila budova 30. metrů dlouhá, v níž byla umístěna nejen čekárna a ordinace pro běžné choroby, ale i zvláštní ordinace pro ženské nemoci. V nemocnici byla dále místnost pro vrátného, místnost pro ošetřovatelky, operační sál se sterilisační místností, 6. sálů pro nemocné, 1. sál pro pacienty s infekčními nemocemi, pětipokojový byt pro lákaře a dvoupokojový byt pro správce nemocnice, kuchyně, prádelna, koupelny, hygienická zařízení, kaple a márnice.
Lůžková kapacita však byla malá, pouze 25. lůžek.


T T "To je moje!".

9. října 2012 v 11:23 Téma týdne,

Staré mechanické hodiny - to je moje.
Kdo by měl zálusk na hodinky s ciferníkem, který je obklopen sedmi sty diamanty, sáhne do kapsy v přepočtu
asi pro 500 000 000 kč. - to není moje.
Práce se dřevem - to je moje.
Restaurování uměleckořemeslých a uměleckých děl ze dřeva - to není moje.
Fotografování - to je moje.
Akty, umělecké fotografie nahých žen a dívek - to není moje.
České veselohry - to je moje.
Historie a staré kroniky - to je moje.
Karel Hašek - to je moje.
Literatura jako povrchní politický pamflet - to není moje.
Houskový knedlík s řízkem a se zelím - to je moje.
Embrya, varlata, červi - nejhorší jídla světa - to není moje.
Je pochopitelně mnoho věcí u kterých můžu prohlásit - co je moje je i tvoje.
Pak je i jedno rčení - co je tvoje je i moje a co je moje po tom ti nic není.

A co je tvoje?

Hasiči Veba Olivětín, založení hasičského sboru.

8. října 2012 v 16:33 Hasiči Veba Olivětín
První hasičský sbor v našem závodě vznikl 1. září 1874 u tehdejší firmy pod názvem - Tovární hasičský sbor fi. Benedikt Schroll a syn Broumov - Olivětín.Josef Edle von Schroll.

Byl převážně složen z německých zaměstnanců a po technické stránce byl velmi dobře vyzbrojen. Za zmínku stojí parní stříkačka na koňský potah pocházející z konce 19. století, která měla velkou výkonnost. Je jen škoda, že došlo k jejímu neuváženému sešrotování koncem padesátých let. Dále to byl výsuvný žebřík Magirus vyrobený roku 1896, kompletní vybavení pro lezecké družstvo a další výstroj a výzbroj na tehdejší dobu velmi dokonalou. Tento stav trval až do osvobození v roce 1945.
Koncem minulého století byla vedena u tehdejšího sboru obsáhlá kronika v německém jazyce o celé činnosti. Tento vzácný dokument byl zničen povodní v roce 1979. Ještě mnohem dříve než došlo k uvedené povodni, a zničení tohoto dokumentu, tak jistou prozřetelností provedl volný překlad z této kroniky pan Vladimír Šrytr, a jeho prostřednictvím můžeme alespoň částečně dokladovat činnost tehdejšího hasičského sboru. Sice již nemůžeme dokladovat onu štábní kulturu a preciznost se kterou byla tato kronika vedena, ale v nemalé části chceme ukázat na jaké tradice hasičstva navazuje naše další práce.Vzhledem k tomu, že v tomto přeloženém dokumentu jsou obsáhlé pasáže o účasti tehdejšího sboru na pohřbech svých členů, vynechám většinu těchto pasáží a uvedu pouze některé, které se dotýkají exponovaných osobností na broumovsku, nebo které úzce navazují na firmu Edler von Schroll a syn.
Postava ve zbroji římského vojína s mečem a korouhví, vylévající vodu z vědra na hořící dům v připomínce toho, že prý kdysi svou motlitbou odvrátil plamennou zkázu, to je Svatý Florián - ochránce v nebezpečí ohně, vody a války, patron hasičů, kominíků a zedníků.
Dne 1. května 1876 byl slavnostě položen základmní kámen na stavbu hasičského domu v rajonu Olivětínského závodu.Tento dům byl dokončen a vysvěcen 29. června 1877.

Klášter Broumov

7. října 2012 v 7:58 Broumov aktuálně
Po roce 1322 bylo založeno v Broumově benediktinské proboštví a původní tvrz se začala postupně přestavovat na klášter. Původní klášterní kostel byl gotický a stejně jako dnes byl zasvěcen sv. Vojtěchovi. Odvážnějším návštěvníkům kláštera Broumov se také nabízí možnost prohlédnout si v klášterním podzemí 34 mumií vambereckých občanů pocházejících ze 17. a 18. století. Téměř všechny mumie jsou uloženy v otevřených rakvích a najdou se mezi nimi i mumie malých dětí, takže návštěva těchto míst není doporučována jedincům se slabší povahou.


Hasiči Veba Olivětín, část 1.

4. října 2012 v 22:28 Hasiči Veba Olivětín

Úvod pro rubriku hasiči Veba Broumov Olivětín.

Tovární dobrovolný hasičský sbor závodu Veba Broumov Olivětín, má za sebou dlouhou řádku let, a jeho založení se datuje od roku 1874. V tomto zmiňovaném roce byl sbor založen ředitelem a vlastníkem firmy " Benedikt Schroll a syn " Josefem Schrollem jako tovární hasičský sbor v závodě Olivětín. Celá činnost tohoto hasičského sboru je úzce propojena s historii firmy, jako její součástí o které se píše v rubrice Broumov dříve. Po založení tvořilo sbor 80 mužů, zaměstnanců továrny. Na začátku 20 století se jejich počet blížil ke 150 mužů. Prvním velitelem byl syn majitele Josef Schroll, jeho zástupcem ředitel bělidla Franz Rotheman. Vedení firmy vytvořilo pro práci sboru dobré podmínky, včetně výstavby vlastního hasičského domu. Tato situace trvala nepřetžitě až do roku 1945, kdy se vše změnilo po odsunu Němců. Nově vznikající tovární sbor, který navazoval na předcházející, se musel potýkat především s počtem nových členů a jejich výcvikem. Jak se toto dařilo, je námětem této rubriky. Z původní dokumentace, která byla v němčině a byla částečně přeložena panem Šrytrem Vladimírem, chci čtenáře postupně seznamovat s jednotlivými částmi od vzniku sboru až po současnost. Původní kronika továrního hasičského sboru Benedikta Schrolla syn byla uložena v podnikovém archivu a náhoda zapřičinila to, že v době kdy voda zaplavila v roce 1979 celý závod včetně archivu, nebyla tato kronika uložena u sboru. Zničením této kroniky přišel sbor o vzácný dokument a již se nepodařilo dokončit jeho překlad až do roku 1945. Část zaplavených dokumentu firmy Benedik Schroll včetně krabice, která obsahuje několik rodinných fotografii, které se podařilo zachránit jsou uloženy ve státním archivu v Zámrsku. Nově zakládající dokumentace současného sboru vznikala pomalu a s jistými potížemi jak toto zpracovávat a ukládat. Jak se toto dařilo necháváme na posouzení jiných. Závodní sbor dobrovolných hasičů v závodě Veba Olivětín, dělá vše pro to, aby i po letech byly podklady o jejich práci. Jednotlivé články, které budou následovat jsou zveřejněny s laskavým svolením hasičského sboru a každá část bude doplněna o fotografie daného roku. Odkaz na tuto fotogalerii bude ve spodní části menu jako foto hasiči Olivětín, a bude nastaven jako neveřejný, který se bude otvírat pouze pro návštěvníky tohoto blogu.

Adršpach

4. října 2012 v 16:02 Zajímavosti z cest

Posledních pár fotografii ze skal v Adršpachu. Pro další případnou návštěvu beru sebou blok a tužku, abych mohl uvést všechny názvy jednotlivých skalních masívů. Některé názvy vystihují na první pohled to co představují, u jiných musíte trochu popustit své představivosti a ztotožnit se stím jak je popisován.

Hlava lvice.
Adršpach,další foto.

3. října 2012 v 17:43 Zajímavosti z cest
Rukavice.
Tak to je pro dnešek, zítra nabídnu posledních pár fotografii.

Akční blog.

2. října 2012 v 22:31 Různé, nezařazené


Mezi blogy letí zpráva,
Akční blog to prý vzdává.
Co se to tu zase děje,
kam kvalita blogů spěje.
Když se někdo snaží,
v kritice jiných se smaží.
Pohodlí a lenosti,
není jejich předností.
Každý na to názor máme,
pro takovou činnost hlas dáme.

Adršpach, skály

2. října 2012 v 17:14 Zajímavosti z cest

I když nedělní počasí neodpovídalo slibovanému, přesto to byl ten správný čas pro návštěvu skal v Adršpachu. Že jsme tam již kolik let nebyli, je ovlivněno asi tím, že to máme takřka za humny a většinou se vyhledávají místa vzdálenější a to co je nejblíže je opomíjeno.Jezírko před vstupem do skal.


Homole.

Podzim v celé parádě.

2. října 2012 v 16:31 příroda

Nastává období rychlého střídání počasí. Po ránu chladna, odpolední teploty lákají k posledním podzimním pracem na zahradách a právě zde se projevuje příchod podzimu, který hýří barvami.


Broumovsko, Hvězda.

1. října 2012 v 18:54 Zajímavosti z cest
Kaple Panny Marie Sněžné byla postavena v roce 1733. Je to nejvýše položená stavba na Broumovsku, kaple se nachází v nadmořské výšce 674 m a je odtud krásný výhled na Broumovskou kotlinu, Javoří a Soví hory. Dále zde byla postavena ve Švýcarském stylu chata Hvězda, která slouží jako restaurace.Vstupní brána na turistické stezce vedoucí od restaurace Amerika, která je umístěna pod lesem v údolí a je výchozím bodem pro výstup.
Kapli Panny Marie Sněžné, nechal postavit umění milovný opat Otmar roku 1733 dle plánu stav. Kil.Dienzenhofera a na ochranu kaple chýši pro mnicha, zvanou Poustevna. Roku 1787 byla kaple z nařízení císaře Josefa II. zrušena. Opat Dr.J.N. Rotter nechal kapli v roce 1855 obnovit. V dávných dobách před tím nazývalo se toto místo " Polická Hora" .Když roku 1670 byl na tomto místě postaven vysoký dřevěný kříž a na něm připevněna daleko viditelná zlacená hvězda pro orientaci pocestných, vzniklo pojmenování Hvězda.Vnitřní zařízení kaple.
Benediktinská fořtovna postavená na sever od kaple Panny Marie Sněžné byla zbudována v roce 1853 ve Švýcarském slohu. Dřevěná roubená stavba je položena na kamenném suterénu založeném na skalách Broumovských stěn ve výšce 674 m nad mořem. V interiéru je nejhodnotnější vstupní sál procházející oběma patry s kazetovým stropem. Chata Hvězda byla ministerstvem kultury ČR prohlášena dne 3.11.1998 nemovitou kulturní památkou a v současné době slouží jako restaurace s ubytovnou.


Pohled na Broumovskou kotlinu. Snímek není příliš kvalitní pro opar vznášející se nad Broumovem.

Pro zájemce prohlídky ve virtuálním náhledu nabízím tento odkaz.