Říjen 2012

Část 25. Konzum firmy Benedikta Schrolla v Olivětíně.

30. října 2012 v 22:26 Od minulosti k současnosti
Přes všechen růst mezd a u Schrolla zvláště, se celkové postavení dělníků stále zhoršovalo vlivem stoupající drahoty a rostoucí nepřímé daně. Stoupaly náklady na základní životní potřeby a zvyšování cen neustále pokračovalo. Dělnické strany začaly bojovat proti drahotě zakládáním konzumních spolků, které měly dělníkům zajistit určité výhody. Schrollovy závody organizovaly dva konzumy a to v Meziměstí a Olivětíně.
Budova s č. p. 99. je naproti kulturnímu parku Veba Olivětín, kde byl zřízen konzum Benedikta Schrolla se smíšeným zbožím, kde mimo jiné prodával i výrobky své firmy. Tato prodejna byla v provozu i po roce 1948 nejprve s pultovým prodejem potravin, později předělána jako samoobslužná prodejna Potraviny Náchod. Ta byla v provozu do roku 2003, kdy byl ukončen její provoz. Později byla pronajata opět jako prodejna potravin v soukromí, ale byla provozována jen dva roky a pak zde byl do roku 2011 bazar nábytku. V současné době jsou tyto prostory bez využití.
V této budově byla také umístěna školka a jesle. V zadní části této budovy byla zřízena také svobodárna pro zaměstnance závodu, a v pozdější době byla celá část upravena na bytové jednotky. Po vybudování nových prostor v jedné z budov (vila) v závodě Veba Olivětín, byly odtud přemístěny nejdříve jesle a později po úpravě budovy s č..p.. 64 před závodem, která byla původně využívána jako kanceláře vedení závodu byla přemístěna také školka.

Hasiči Veba Olivětín, Výpis z let 1885 - 1887.

28. října 2012 v 16:34 Hasiči Veba Olivětín
Na šestém okresním spolkovém dnu t.j. 28. června 1885 v Broumově zdravili znovu broumovští kamarádi náš útvar jako zdatné členy při hlavním cvičení.

Při příležitosti úmrtí pana preláta Dr. Johanna Rottera kondolovaly deputace u klášterního primase a prokazovaly s mnoha projevy účasti při pohřbu 8. května 1886 poctu jako nejlepšímu synu Broumova. Dělnický spolek Dolního Rakouska navštívil dne 2. června 1886 náš podnik v Olivětíně. Při této příležitosti bylo večer provedeno cvičení hasičské jednotky, která za to získala všeobecnou chválu. Po skončení cvičení bylo 16. mužů jednotky, kteří již 12 let jsou jejími členy, odměněni diplomy a cennými prsteny.

Na pozvání broumovského sportovního spolku se zůčastnily 25. července čtyři šarže a 33 mužů vysvěcení sportovní haly. Dne 10. července 1887 doprovodila deputace naší jednotky bratra našeho velectěného šéfa pana Augusta Schrolla, zemřelého 8. července na jeho poslední cestě k věčnému odpočinku.

Při příležitosti volby dosavadního ředitele gymnázia pana Dr. Bruno Čtvrtečky jako opata Břevnova Broumov se zůčastnila naše jednotka 25. října 1887 kvůli k tomu účelu uspořádaného praporového průvodu a naše kapela uspořádala koncert na klášterním nádvoří. Naše deputace se dostavila k nově zvolenému prelátu, aby mu jménem naší jednotky gratulovala. Na konané shromáždění zemského ústředí hasičstva pro Čechy byl vyslán zástupce velitele tovární jednotky pan Celestýn Scholz, který byl současně jako zástupce předsedy okresního spolku hasičů místo nemocného předsedy pana Ferdinanda Rofelda.

Návštěva paní zimy

28. října 2012 v 13:42 příroda


Když se paní zima zeptá,
kdo že to tady reptá.
Když je zrovna nečas,
přijdu jenom na čas.
Zatím si tu jenom hudu,
počkejte až půl roku tu budu.


Přestalo chumelit, teplota mírně nad nulou, tak jsem se šel podívat do lesa .Na lesní cestě bylo dost stop od srnek a jiné drobné zveře, ale neměl jsem to štěstí některé spatřit, natož pak udělat snímek. Ještě není ta správná zima, kdy přestávají být plachá a za potravou se stahují do údolí. Tak jsem se spokojil s několika záběry skoro zimního lesa.Část 24, Schrollova nemocnice v Olivětíně.

25. října 2012 v 16:07 Od minulosti k současnosti
Nemocnice byla vybavena ústředním topením, elektrickým osvětlením, ventilací a byla určena pro hospitalizaci zaměstanců Schrollových závodů, pokud byli členy nemocenské pokladny. Veškeré náklady spojené s jejím provozem šly z firemního rozpočtu.

Tato budova byla postavena jako nemocnice pro zaměstnance Schrollových závodů a je umístěna po pravé straně silnice směrem na Broumov od závodu Veba Olivětín. Zahrada v zadních částech budovy byla přístupná pro pacienty. Tato budova s č.p. 62 byla v nedávné době již zrekonstruovaná a byly zde zřízeny také podkrovní byty.
Na této budově je také umístěna pamětní deska Emerika Ratha, který zde strávil své mládí. Emerich Ráth byl všestranným sportovcem a navzdory svému mládí byl propagátorem lyžování na Broumovsku. Po absolvování vojenské služby se zůčastnil mnoha závodů v atletice, plavání, veslování, pozemním i ledním hokeji, kanoistice a rychlobruslení. Výčet závodů včetně jeho úspěchů by byl značný. Za připomenutí stojí i to, že se v březnu 1913 podílel na záchraně Hanče v Krkonoších. Zemřel v prosinci 1962 v broumovské memocnici ve věku 79. let.Lapidárium - Broumovský hřbitov

24. října 2012 v 19:17 Aktuality
V nedávné době byla na Broumovském hřbitově obnovena ohradní zeď, při které uvnitř hřibova bylo zřízeno Lapidárium z renesenančních a empírových náhrobků. Toto Lapidárium se nachází u postranního vchodu.

Před hřbitovem na levé straně od hlavní brány se nachází pomník obětí 1. světové války. Pomník věnovaný obětem války přiléhá ke hřbitovní zdi a je tvořen seskupením balvanů s pamětní deskou.
Historická památka. Hřbitovní kostelík v Broumově.

23. října 2012 v 22:08 Aktuality

Hřbitovní kostel P. Marie byl založen ve 13. století a po vypálení husity znovu postaven po roce 1459. Ochoz po obvodu kostela byl obnoven za opata Tomáše Sartoria na konci 17. století. V ochozu jsou dřevěné pamětní desky - bíle natřené s černým německým písmem. Zachycují historické události v Broumově - napříkld r. 1542 škody způsobené kobylkami, 1582, 1586 a 1632 mor, 1847 cholera. Originální desky jsou dnes k vidění při prohlídce kláštera, v ochozu se nacházejí jejich kopie.
Dále jsou zde umístěny renesanční a empírové náhrobky ze zrušených hrobů. Další renesanční a empírové náhrobky se nacházejí na přilehlém hřbitově.
Dochovaná dřevěná kostelní stavba je nejstarší v Čechách. Hřbitovní kostel P. Marie je od roku 2008 vyhlášen Národní kulturní památkou.
Téma týdne "Něco je špatně...".

22. října 2012 v 19:11 Téma týdne,
Máme nadměrný a bezproblémový výběr drog, které si můžou snadno opatřit již školáci. Máme spoustu heren, kdo nechce nemusí pracovat, ale ti, kteří by velice rádi pracovat chtěli, tak nesnadno a obtížně práci shání. Máme přepychově vybavené věznice, kde se zločinci mají lépe než mnozí důchodci nebo rodiny s dětmi. Máme exekutory, kteří nás okradou a oberou s posvěcením státu o veškerý majetek, máme bezdomovce, částečně vlastní vinou, částečně po návštěvě exekutorů. Máme nejnekvalitnější silnice a dálnice, zároveň však také jedny z nejdražších. Nekontrolovatelné dovozy, které ničí domácí výrobu a tím i ruší pracovní místa.V mnoha zejména zahraničních firmách jsou pracovní podmínky zaměstnanců jako v době otrokářské. Odbory nefungují ani zdaleka jako dříve, v mnoha firmách jsou přímo zakázány. V mnoha firmách je vyplácení mzdy sázkou do loterie, vysoké zadlužení mnoha rodin, v nejednom případě způsobený zaměstnavatelem a nezaměstnaností. Exekutory, kteří nešťastným a bezbranným lidem seberou vše, aniž by tito lidé mnohdy vůbec něco dlužili. Máme zde lichváře, kteří se nestydí lidi okrást o poslední, co mají.
Právo peněz, nikoli zákonů je zde na denním pořádku.Je zde ráj podvodníků všeho druhu chráněných zákony tvořenými v nejednom případě samotnými podvodníky či jejich pomocníky. Peníze se vyvádějí do zahraničí, končí v kapsách zahraničních vlastníků, které zde téměř zadarmo získali. Máme téměř zlikvidované učňovské školství, každý chce být vysokoškolák, učiliště jsou nezajímavá, neatraktivní, nenabízí vyšší platové ohodnocení. Máme velice nízkou porodnost, mít a vychovávat děti je dnes luxususem. Máme strach a obavy o práci, strach zda firma za naší práci zaplatí, strach cokoli říci, abychom nepřišli o práci, strach a obavy, že nebudeme mít finanční prostředky na zaplacení hypotéky, na nájem, na energii, na obživu. Asi tento článek bude mít hodně kritiků, kterým současný stav plně vyhovuje, možná se najde hodně lidí, které svým obsahem zaujme. Myslím, že je nad čím se zamyslet a nad čím přemýšlet..Podle zpráv Čro. ze 7.6.2012 za první čtvrtletí roku 2012 přibylo 65 000 exekucí proti důchodcům.

Hasiči Veba Olivětín, výpis z let 1882 - 1884.

21. října 2012 v 17:02 Hasiči Veba Olivětín

Dne 3. září 1882 projížděli Meziměstím jeho Výsost korunní princ Rudolf a jeho manželka korunní princezna Stefanie do Vratislavi na tam konanné manévry a naše jednotka s kapelou spolu s ostatními spolky je pozdravila při zastávce na nádraží v Meziměstí. V září 1882 se konal okresní sraz hasičů v Olivětíně. Byla provedena cvičení hasičských útvarů z Broumova a Olivětínského sboru a to ke spokojenosti všech přítomných.

Hasičský inspektor pan Franz Rothemann zemřel po krátké nemoci dne 24. března 1883. Při pohřbu, který se konal 28. března se zůčastnil poslední cesty zemřelého celý útvar hasičů včetně kapely. Na znamení zásluh, kterým se těšil zesnulý mezi hasiči, se zůčastnili pohřebního obřadu nejen kamarádi z Broumova a okolí, ale přijely deputace z pruského Slezka, aby mu projevily poslední poctu.

V důsledku průtrže mračen dne 20. června 1883 došlo k povodni při čemž se voda vylila z břehů, byly zaplaveny kamenné břehy a železné přístupové mosty. Celý hasičský útvar se postavil na ochranu objektu a zařízení a 18. hodin v nejpřísnější službě musel především zasahovat proti plovoucím kmenům, protože již byly zaplaveny základy komína, bělidla a správní budovy.

V čase od 16. března do 9. listopadu 1884 zajišťoval nejdůležitější povinnosti velitele pan Otto Riedel. Na podnět pana starosty nastoupil dne 6. listopadu 1884 celý hasičský tovární útvar včetně kapely při příležitosti čtyřicetiletého jubilea pana zemského preláta Dr. Johanna Rottera, opata břevnovského kláštera v Broumově. V šest hodin večer byl uspořádán praporový průvod s broumovskými spolky. Kapela zahrála na klášterním nádvoří několik hudebních skladeb. Dne 10. listopadu 1884 převzal velení našeho hasičského útvaru opět pan Friedrich Thielmann.

Kraj Lužických hor.

18. října 2012 v 17:39 Mařenice aktuality

Na této krátké cestě se nedříve vydáme na nedaleký kopec poblíž obce nazývaný Kalvárie odkud je výhled po okolí Lužických hor, ovšem za předpokladu jasného počasí. Po krátkém, ale příkrém stoupání po lesní cestě se dostaneme k nedávno obnovené kapli.Odtud je pak pohled do údolí, kde se nachází obec Mařenice s pohledem na dominantu obce kostel sv. Maři Magdalenny.
Obcí protéká potok Svitávka, který je na pohled mírný a nenápadný ovšem do té doby, než se rozhodne ukázat také svou druhou podobu jako tomu bylo při poslední povodni.
Při pohledu vpravo od obce se otevře výhled na vzdálenější pohoří s názvem Hvozd ( Hochwald ), který se nachází již na
německé straně. Vlevo je rozhledna, vpravo restaurace. Přístupová cesta vede pouze z německé strany.
I tady jsou různé cesty a cestičky, u kterých předem nevíte kam vedou. O to je zajímavější výsledek na jejich konci.

Téma týdne "Alkohol". Alkohol a jeho vliv na život kolem nás.

17. října 2012 v 18:46 Téma týdne,
V alkoholovém opojení se dá vymyslet ledasco a tomu odpovídá i řada různých předpissů a nařízení, která se po krátké době ruší nebo opět mění bez ohledu na to, kolik peněz to vše stojí.

K tomu se dají přidružit i různé nic neříkající nesmyslné reklamy na různé přípravky, výrobky a pod. u kterých se dá zvažovat, zdy byly výplodem střílivého stavu. Podobná situace je i u lákání spotřebitele od různých obchodních řetězců. Důkazem je i prodej biopotravin, kde jde většinou o zvýšení tržby. Zde je třeba se na celou tuto problematiku podívat i z hlediska uvedeného článku na:
K tomuto článku je vhodné připojit ještě jedno přirovnání.
Při jednom průzkumu byl výsledek poměrně šokující. V 10 sledovaných kategoriích ze 13 nebyl mezi biopotravinami a běžnými potravinami žádný statisticky průkazný rozdíl. Ve zbylých třech případech byly rozdíly nepatrné a zjevně způsobené odlišným způsobem hnojení ( obsah dusíku, obsah fosforu ) a zralostí v době sklizně ( kyselost ). Podle autorů je navíc nepravděpodobné, že by tyto tři rozdíly měly měřitelný vliv na zdraví konzumentů. Celý průmysl biopotravin pochopitelně funguje jenom proto, že biopotraviny jsou výrazně dražší, než běžné produkty.
Globální analýza studií srovnávajících biopotraviny a běžné produkty dospěla k překvapivému závěru. Pokud Vám jde o obsah živin, tak podle všeho za biopotraviny splachujete peníze do záchodu. Zákazník vášnivě nakupující biopotraviny by měl vědět na čem je. Lživá reklama je vážná věc. Když se to tak vezme, tak by se na biobramborách a biořízcích docela pěkně vyjímal nápis v černém rámečku: Ministerstvo životního prostředí varuje - Biopotraviny neposkytují kvalitnější výživu.