Listopad 2012

Část 27. Restaurace "Famy" v Ráji.

29. listopadu 2012 v 16:53 Od minulosti k současnosti
V minulém článku jsem psal o tom, že v prvním roce světové války zemřel v Broumově majitel Schrollových závodů JUDr. Eduard Langer. Pro doplnění ještě zveřejňuji fotografie jeho hrobu, který se nachází na hřbitově Broumov.
Do období těchto let zapadá i připomenutí velmi často navštěvovanou výletní restauraci vilu " Famy ", v prostoru na okraji lesa, zvaného Ráj, kterou provozovala Julie Schubertová. Tato restaurace se nacházela mezi Olivětínem a Hejtmánkovicemi na pokraji lesního zátiší. Tento hostinec patřil do katastru Hejtmánkovice a jeho zobrazení pochází z období roku 1909.Po druhé světové válce restaurace postupně chátrala. V roce 1963 ještě stála prázdná budova, ale v polovině 60. let byla zcela zbořena. Přístupová cesta k této restauraci byla rovněž i od Olivětína lesní cestou a dosud je vzpomínáno na její zašlou slávu. Poslední nájemníci hospody s taneční verandou a zahradou, obklopené krásným jehličnatým lesem byly Franz a Daniel Dreclisel. Restaurace byla pojmenována jako " Ráj " a od toho je pojmenován i celý zalesněný kopec. K lesu Ráj se váže pověst o zlém duchu z Broumova, který prý číhal na kolemjdoucí, nebo uháněl ve voze se spřežením ohnivých koní. Ani duchovní z kláštera se zjevením nic nezmohli. Až jeden tovaryš a jeho kumpáni ducha začarovali do láhve a odnesli jej právě do míst, kde stával hostinec a kde se jej nadobro zbavili. Podle jiné pověsti ústila k Ráji jedna z podzemních chodeb z kláštera.

Vánoční strom v Broumově.

27. listopadu 2012 v 16:52 Aktuality

Dnes v dopoledních hodinách byl na náměstí Broumov přivezen Vánoční strom, který bude zdobit náměstí nejen pro radost dětí, ale všech, kteří do Broumova zavítají. Postavení stromu probíhalo za účasti řady přihlížejících, a byla to taková menší příprava pro všechny, kteří chystají i stromek doma, ovšem bez potřebné techniky, jako v tomto případě. Slavnostní rozsvícení je plánováno na 2.12. v 17.30 hod.
Po jeho výzdobě bude jistě patřit mezi ty hezké, které kdy v Broumově byly.

Hasiči Veba Olivětín, výpis let 1895.

25. listopadu 2012 v 14:02 Hasiči Veba Olivětín
Deputace naší hasičské jednotky se zůčastnila v únoru 1895 rekviem za zesnulého arcivévodu Albrechta a kondolovala jménem naší jednotky u okresního hejtmana.Polní maršál arcivévoda Albrecht.
( Arcivévoda Albrecht byl nejváženějším členem císařské rodiny a patrně jediným člověkem, který měl nějaký vliv na císaře. František Josef si Albrechta vážil pro jeho schopnosti. Arcivévoda Albrecht zemřel roku 1895).

Dne 31. března 1895 opustil nás a Broumov technický ředitel pan Frederich Thiemann, náš dlouholetý zasloužilý velitel, a přesídlil do lázní Forst u Hostinného. Jeho rozloučení znamená pro naše tovární hasiče, ke kterým přišel v roce 1876 a byl od roku 1883 jako velitel, velkou ztrátou, protože se vždy snažil v každém směru hasiče podporovat a členům byl vždy dobrým rádcem a oblíbeným kamarádem. Dne 3. června 1895 při svěcení praporu martinkovických veteránů se zůčastnila deputace naší jednotky. Posledním doprovodem k věčnému odpočinku uctilo dne 9.6.1895 celkem 41 mužů naší jednotky památku jejich zemřelého kamaráda Augusta Birkeho z Janovic.
Šestnácté výročí spolku okresních broumovských hasičů se konalo dne 30.6.1895. Současně slavili Broumovští a naši hasiči 20. výročí založení. O půl druhé odpoledne začalo řazení spolků a hostů v aleji, pak následoval odchod na náměstí, kde byla provedena zdravice pana starosty Dr. Josefa Dimtera přítomným spolkům. Po pozdravu měl obchodní vedoucí Karel Staudl z Josefova jménem ústředního zemského hasičského svazu slavnostní projev. Oba vyzvedli zásluhy těchto institucí pro Broumov a okolí, uctili památku našeho zemřelého šéfa pana Josefa Edler von Schroll jako zakladatele hasičů a podporovatele všech obecně užitečných institucí. Požádal hasiče, aby neslevili ve výcviku a účinné pomoci při nebezpečí požárů. Nakonec provolali třikrát sláva Majestátu našeho císaře Franze Josefa I. s čímž všichni přítomní nadšeně souhlasili. Pak následovalo cvičení hasičů z Broumova společně s továrním hasičským sborem firmy Benedikta Schrolla syn a Hermanna Pollacka syn. Po obvyklém defilé se přesunul náš oddíl společně s meziměstskými kamarády do Olivětína, kde byli firmou odměněni příslušníci činní 12. případně 20. roků. Vedle diplomů obdrželi šarže s 20 služebními léty zlatý prsten a mužstvo s 12 služebními léty 2. dukáty se 20 léty 4. dukáty. Dne 2. července 1895 se naše deputace 11 mužů účastnila pohřbu bývalého velitele křinických hasičů, inspektora a člena okresního výboru pana Celestýna Hofmanna. V tentýž den se naše deputace podílela na svěcení praporu heřmánkovického tělovýchovného spolku.

Letní počasí.

22. listopadu 2012 v 23:09 příroda

I když zimní počasí o sobě dalo v nedávné době vědět, přesto jsem si vybral jednu fotografii z měsíce července letošního roku. Počasí si nevybírá a dokáže připravit překvapení i v letním měsíci.Zamračený


Část 26. Výroba ve Schrollovych závodech v období I. světové války.

21. listopadu 2012 v 19:29 Od minulosti k současnosti
Od počátku roku 1913 byl dr. Eduard Langr takřka stále těžce nemocen a tím přešlo vedení závodu do rukou jeho manželky Johanny, která vedla přádelnu i tkalcovnu a závod v Králikách po celé období první světové války. Počátkem února 1913 se projevila dočasná nadvýroba a ještě v březnu byla zastavena výroba na 189 stavech v Olivětíně. Dočasné omezení nemohlo mít vliv na Schrollův závod a již v dubnu 1913 bylo rozhodnuto zakoupit nové stavy. V prvním roce světové války zemřel v Broumově majitel Schrollových závodů JUDr. Eduard Langer.
Od srpna roku 1914 stavy rachotily pouze tři dny v týdnu a 40 žen z Meziměstí přišlo o práci. Aby továrna ušetřila za osvětlení, začalo se opět pracovat sice celý týden, ale jen od půl osmé do čtyř. Válka ochromila i dodávky bavlny a uhlí a v roce 1916 byla do Schrollových podniků zavedena vojenská správa, přímo řízena rakousko-uherským ministerstvem války. Jutu pro tkaní pytlových látek nahradila papírová příze. Válečná léta se podepsala i na hospodářské ztrátě, kterou Schrollův podnik poprvé ve své historii vykázal. Nejenže ceny vzrostly trojnásobně, ale chyběly i ty nejzákladnější potraviny. Ale když v dubnu 1919 opět zahájily provoz Schrollovy dělnické lázně, bylo to dobré znamení, že se život podniku opět vrátil do starých kolejí. Byla zavedena výroba dětských výbaviček a kapesníků. V Olivětíně již pracovalo 2109 stavů a kromě jiného i 16 tiskařských strojů - na ložní a stolní prádlo, záclonoviny z umělého hedvábí a dekorační látky. Podle záznamů byla roku 1915 Zákonem ministerstva obchodu zastavena veškerá výroba ložního a stolního zboží, výroba Schrollových závodů pracovala pro válečné účely.. Bylo vyráběno především balonové hedvábí pro vzducholodě a látka na uniformy z kopřiv. Z kopřiv byly vyráběny také přikrývky pro vojáky a koně. Celková situace v Broumově se podstatně zhoršovala a v březnu 1916 byly poprvé vydány potravinové lístky na mouku a brzy poté i na další potraviny.

Proměny Černé stezky.

20. listopadu 2012 v 16:02 Aktuality

Černá stezka je spojnicí mezi Olivětínem a Broumovem, která je převážně využívána od pěších obyvatel, kteří míří do Broumova za nákupy či jinými pochůzkami, a převážně školní mládeží, docházející do broumovských škol. Na druhé straně tudy docházejí občané z Broumova do zaměstnání v Olivětínské Vebě. Dlouhá léta byla tato cesta písková, na podzim a na jaře často blátivá. Velmi často tudy míří i zahraniční turisté na návštěvu pivovarského muzea v Olivětíně a to nebyla zrovna ta nejlepší vizitka pro město v údržbě a vzhledu této celkem frekventované cesty. V minulém roce došlo k celkové úpravě této cesty, byl položen asfaltový povrch, na jaře letošního roku poraženy stromy, které byly již narušeny a nyní byly vysazeny nové. Mimo toho bylo obnoveno veřejné osvětlení, které je doplněno i kamerovým systémem. V této části ještě zbývá oprava mostu, o které se jednalo již před více roky, ale zatím bez žádoucího výsledku, a dále je to budova bývalého mlýna, která je již v neopravitelném stavu a ohrožuje poblíž obydlený dům.
Rok 1979.


Březen 2012.


Listpad 2012.

Hasiči Veba Olivětín, výpis let 1892 - 1894.

18. listopadu 2012 v 18:53 Hasiči Veba Olivětín
Dne 28. září 1892 se zůčastnil náš oddíl praporového průvodu na počest 50 letého pracovního jubilea zemského soudního rady pana Eduarda Sponnera.

V měsíci května 1893 byla ve dne nastupující hasičská stráž zesílena o dva muže, byl zřízen šestý strážný oddíl a všechny byly posíleny o jednoho muže a přiděleni dva velitelé stráže, kteří se ve službě střídali. Odpovídajícím způsobem musel být také zvýšen stav mužstva. Dne 23. července 1893 bylo odesláno našim oddílem 8 mužů jako deputace na slavnost 25 letého výročí založení broumovských dobrovolných hasičů. Na této slavnosti se podílelo celkem 60 spolků zdejších i z jiných krajů. Pan poslanec JUDr. Eduard Langer pronesl slavnostní projev. Ukázkové cvičení bylo provedeno ke spokojenosti všech přítomných.

Opravdový přítel hasičského továrního oddílu, pan Josef Kulich, prokurista firmy Benedikta Schrolla syn měl 1. srpna 1893 25 leté výročí vstupu do uvedené firmy. Delegace našeho oddílu předala jubilantovi přání mnoha štěstí v další práci. Dne 13. srpna 1893 se náš hasičský oddíl podílel na svěcení praporu broumovských ostrostřelců.

Při slavnosti Abrahámovin předsedy broumovského okresního hasičského spolku pana Ferdinanda Rofelda dne 10.1.1894 předal zástupce velitele pan Celestýn Scholz za náš hasičský oddíl jmenovanému přání hodně štěstí. Shromáždění delegátů zemského ústředního svazu v Praze dne 2. února 1894 nás zastupoval náš velitel pan Frederich Thiemann i jako delegát našeho okresního svazu. Dne 17. června 1894 zastupovalo 14 mužů náš oddíl při svěcení pomníku veteránů na broumovském hřbitově a Liběšicích u Litoměřic. Dne 15. srpna 1894 následovalo ze strany vedení firmy ke zrušení 37 členné tovární hasičské kapely. Osm mužů našeho oddílu doprovodilo dne 4.12. 1894 na místo tichého odpočinku mistra sukárny pana Franze Pohla, kterého postihlo neštěstí při výkonu jeho povolání.

Farmářské trhy.

18. listopadu 2012 v 15:46 Aktuality

Podle rozhlasové relace městského rozhlasu v Broumově ze dne 15.11.2012 se v neděli 18.11.2012 uskuteční na Mírovém náměstí v Broumově, od 9 hod. " Farmářský a řemeslnický jarmark ". Různé farmářské produkty a ukázky řemesel z oblasti Broumovska a Východních Čech. Pořádá: Krámek u Matky Terezy.
Přišel onen slibovaný den a bylo s manželkou dohodnuto, že se nebude vařit a buď se někde stavíme a nebo se udělá něco rychlého až po návratu. Po příchodu na náměstí kolem 9,30 hod. jsme nevěděli kam se dříve podívat, u kterého stánku se zastavit nebo se kouknout co jak se vyrábí. Skutečnost byla taková, že doma jsme byli již krátce po desáté doma.
Takže snad zase jindy.

Hodiny 8. Něco málo o hodinách.

16. listopadu 2012 v 15:50 Hodiny

Stojací hodiny tvoří samostatnou skupinu hodin. V jejich velikosti a tvaru se promítá vývoj funkčních a dekoračních prvků různých slohových období. Poprvé se objevily okolo roku 1650. vyráběly se více než dvě stě let a měly některé stálé a společné prvky jako kyvadlový stroj poháněný závažím, bicí mechanismus a vysokou dřevěnou skříň. Výška podlahových hodin se v 18. a 19. století pohybovala okolo 270 cm. Skříň stojacích hodin byla většinou dílem uměleckého truhláře a nesla dobové rysy nábytku. Pečlivě se vybírala struktura dřeva a kombinovaly se různé druhy. Vyhledávaným dřevem bylo dřevo olivové a ořechové. Ke konci 17. století přišli truhláři s technikou intarzování, vykládání dřeva ornamenty a geometrickými tvary ze segmentů zimostrázového dřeva, slonoviny nebo černých ploch ebenu. Stavbu hodinových skříní ovlivnil v prvé polovině 18. století dovoz ušlechtilých dřevin, především mahagonu. Jako nejvhodnější a levný materiál pro kostry skříní i dýhování sloužil v Evropě dub.
Na přelomu 18. a 19. století se intenzivně začala také rozvíjet výroba dřevěných hodin z dílen venkovských hodinářů, kteří pracovali v daleko skromnějších podmínkách. Jejich hodiny zhotovené z nenáročného lehko dostupného a obrobitelného dřeva, někdy z výrobních důvodů a podle schopnosti výrobců. Jednoduchý mechanismus byl poháněný závažím, dřevěná, později kovová ozubená kola, drátěné pastorky, bicí ústrojí s typickým skleněným nebo kovovým zvonkem a ručně malované číselníky. Patřily k levným, méně majetným vrstvám obyvatel, snadno dostupným, užitečným a praktickým doplňkem.


Lidová tvorba, použito z Hodinářství a hodináři v českých zemích.

Továrna na výrobu hodin Becker z Broumova vyráběla řadu různých druhů hodin a jedny nich jsou i rámové hodiny.Fotografie z výstavy hodin v muzeu Broumov.

Ještě něco ze sbírky, kuchyňské hodiny.
Další zase až příště.