Prosinec 2012

Vánoční přání - Krásné a pohodové

22. prosince 2012 v 22:21 Různé, nezařazené

Krásné prožití svátků Vánočních, hodně zdraví a rodinného štěstí v nastávajícím Novém roce 2013, přeji všem návštěvníkům tohoto blogu.Vánoční trhy Broumov.

16. prosince 2012 v 16:34 Aktuality

Dnešní Vánoční trhy se tentokrát konaly v broumovském klášteře, sice za nepříznivého počasí, protože celé dopoledne slabě pršelo, ale to nemělo vliv na účasti. Mimo různého prodeje byla i ukázka výcviku dravců, a ukázka některých ručních prací, jako je kovářská výroba, výroba ozdob z drátu, paličkování krajek a různé další. V prostoru budovy kláštera byla i výstava starých betlemů. Na ukázku přikládám několik fotografii bez komentářů, který snad ani není potřeba.
Vystavených betlemů bylo mnohem více, ale jejich vyfotografování bylo nekvalitní, kvůli odrazu od skla, takže alespoň těchto několik.Část 28. Předvánoční období u firmy Benedikta Schrolla.

15. prosince 2012 v 17:34 Od minulosti k současnosti
Koncem roku 1916 obdrželi všichni dělníci Schrollových závodů vánoční příspěvek 20. K. dvojnásobek částky jaký obdrželi v roce 1915. Pro srovnání rok 1916 - 1. kg stál: hovězí maso 8.80, vepřové sádlo 20, máslo 16, rýže 16, brambory 018, 1. pár obuvi 80, pánský oděv střední 200 K. Po překlenutí složitého období 1. světové války se poměry na Broumovsku koncem roku 1918 poměrně rychle konsolidovaly, oproti politické situaci, která byla ovlivněna názory příznivců bývalé monarchie a těmi, kteří věřili, že nový československý stát má být státem demokratickým sociálně spravedlivým. Stoupenci tohoto směru se sami označovali jako sociálně demokratická levice a pod touto hlavičkou vystupovali i ve volbách. Mezi textilním dělnictvem se šířilo hnutí za uzavírání kolektivních smluv a stanovení tzv. minimálních mezd. Začátkem prosince 1918 zasedala poprvé ředitelská rada Schrollových závodů a na programu byla výlučně otázka podpory nezaměstnaných v celé oblasti.
Majitelky závodů upozorňovaly, že nový československý stát nebude mít patrně okamžitě dostatek prostředků a doporučovaly, aby závod uvolnil pro tyto účely až 80% veškerých prostředků, které má k dispozici. Počátek roku 1919 proběhl ve Schrollových závodech ve snaze o obnovení výroby a zástupci firmy v Praze se podařilo získat příděl uhlí od ministerstva práce. Mladý šéf Schrollových závodů Eduard Langer Schroll navázal z pověření ředitelské rady samostatné styky se zahraničními firmami.

Vánoční výzdoba Broumov.

12. prosince 2012 v 22:12 Aktuality

Každým rokem po instalaci Vánočního stromu v Broumově, a jeho osvětlení včetně náměstí je vedena řada různých názorů a diskuzí o vkusnosti či nevkusnosti jak to bylo v daném roce provedeno. Ani letošní rok není vyjímkou. Podle ohlasu je zřejmé, že letošní výzdoba se vydařila a zvolené barvy jsou trendem letošních Vánoc. Na dokreslení jsem pořídil několik fotografii, které dokladují letošní výzdobu.
Hasiči Veba Olivětín, výpis let 1898 - 1899.

9. prosince 2012 v 16:28 Hasiči Veba Olivětín
Ředitel tkalcovny Johann Sporza dne 18. března odešel na věčný odpočinek. Naše jednotka se zůčastnila pohřbu v plném počtu. Na pozvání hasičské jednotky firmy Christian Dierjk se zůčastnila deputace naší jednotky na cvičení v horním Slezku a to hlavně proto, aby poznaly cvičení vzorové hasičské jednotky z povolání této firmy.
U příležitosti jubilea 50 leté vlády Majestátu císaře Franze Josefa I. bylo v broumovském děkanském kostele dne 2. prosince 1898 čteno slavnostní prohlášení a zůčastnila se na něm a na návazném slavnostním průvodu jedna četa naší jednotky.
Náš příslušník trubač Tölg byl pohřben 3. prosince 1898 a 20 mužů provedlo našemu zdatnému kamarádovi poslední doprovod.
Na popud prokuristy Scholze a ředitele Herzika povolal velitel Celestýn Scholz všechny šarže a velitele hlídek na 6. června 1899 do strážní místnosti a sdělil jim následující: Stráž ode dneška bude vyjíždět k venkovním požárům jen tehdy, až bude přítomna ve strážní místnosti v plném počtu náhradní strážní jednotka. Dne 16. července 1899 uspořádala naše jednotka výlet do Teplických skal. Na nádraží nás čekala deputace tamní hasičské jednotky a v doprovodu kapely teplického tělovýchovného spolku nás dovedly až na místo slavnosti a po krátké přestávce až ke skalám. Cesta skalami trvala asi jeden a půl hodiny a potom byl přátelský oběd. Protože v tento den se konala v Teplicích okresní slavnost hasičských spolků, zůčastnila se naše jednotka v plném počtu na slavnostním průvodu a pak jako diváci cvičení Teplických hasičů. O půl jedenácté večer jsme se vrátili zpět do Olivětína. Výlet byl označen jako velmi zdařilý.
Slavnost k 25 výročí založení naší jednotky na podnět naší ctěné firmy byla stanovena na prvního října 1899 a byla spojena s každoročním odměňováním zasloužilých členů s 20 případně s 12 letou službou. Z meziměstského továrního sboru se dostavilo o půl druhé 40 mužů, kteří se s naší jednotkou zůčastnili výstavy. Pan velící Josef Kaulich blahopřál naší jednotce k 25. výročí založení, věnoval krátký pohled zpět na jejich činnost v uplynulém období a provolal třikrát sláva paní majitelce firmy a jejímu manželovi. Potom jménem firmy, které hasiči věrně sloužili, předali především těm, kteří již 25 let vytrvale sloužili. Panu veliteli Otto Riedlovi z Meziměstí, panu veliteli Celestýnovi Scholzovi z Olivětína, veliteli čety panu Heinrichovi Rozemberovi diplomy. Prémiové odměny získali všichni, kteří sloužili 12 případně 20 let jako členové hasičského továrního sboru. Potom sdělil pan Kaulich, že pan Scholz dnešním dnem po častých žádostech se vzdává velitelství a pan Fritz Benndt byl pověřen ze strany firmy velitelstvím a pan Josef Winter jako zástupce velitele. Šarže a mužstvo slíbily novým velitelům věrnost a poslušnost. Slavnosti byl přítomen jako host pan Ferdinand Rofeld, který jako předseda okresní organisace hasičů popřál našemu hasičskému sboru hodně štěstí. Dále přály také deputace broumovských dobrovolných hasičů, páni úředníci firmy a naše reservní mužstvo. V průběhu slavnosti byly proneseny různé projevy a proslovy. Mezi jinými líčil pan Kaulich vřelými slovy povolání hasiče, vzpoměl památku bývalých špičkových členů a také těch zemřelých, zvláště zakládajících naší hasičské jednotky pana Edlera von Schrolla seniora a juniora. Členové bývalé hasičské kapely zpestřili večer několika oblíbenými hasičskými skladbami a potom jsme zpívali mnohé vybrané hasičské písně.
Deputace našeho sboru se rovněž zůčastnila instalace nově jmenovaného faráře v Broumově, pana P. Adalberta Krinkeho.

Sobota ráno

8. prosince 2012 v 15:29 příroda

Ohlášené mrazy se dostavily a po ránu jako v pohádce o Mrazíkovi -16,5°.Hodiny 9. Něco málo o měření času.

7. prosince 2012 v 15:21 Hodiny

Kyvadlo a přesný čas: Na přelomu 16. a 17. století udělal Galilelo Galilei objev, který měl pro měření času zásadní význam. Zjistil, že kyvadlo, volně se pohybující závaží zavěšené na jednom bodě, se chová vždy stejným způsobem. Bez ohlednu na to, jak je závaží těžké a jak daleko se kyvu vychýlí, vždy trvá stejnou dobu, než projde z jedné krajní polohy do druhé. Doba, kterou kyvadlo k jednomu úplnému kyvu potřebuje, je závislá pouze na jeho délce a mění se jeho prodloužením nebo zkrácením. Kyvadlo dělá přesně to, co pro měření času potřebujeme. Dělá jednu a tutéž věc stále znova, spolehlivě a pravidelně, takže sčítáním jeho pohybu můžeme měřit čas. Objevení vlastnosti kyvadla otevřelo pro chronometrii cestu k převratnému zvýšení přesnosti. Galileo vytvořil nákresy kyvadlových hodin, ale jeho myšlenku uskutečnil až holandský učenec Christián Hyugens. V roce 1657 sestrojil první kyvadlové hodiny. Denní chyba mechanických hodin, která se do té doby pohybovala mezi 15 - 60 minutami, klesla u Huygensových hodin na 10 sekund.

A pro dnešek ještě něco z vlastní sbírky, tentokrát stolní hodiny ( krbovky).
Ruprechtický Špičák.

5. prosince 2012 v 17:22 příroda

Dnešní dopoledne poskytlo krásný pohled na nedaleký Ruprechtický Špičák osvícený dopoledním sluncem, po ránu okolní lesy ještě mírně ojíněné, obloha místy hezky vyčištěná jak se někdy říká " Italské nebe ". Koho by takový pohled nechal bez povšimnutí a neudělat několik snímků jen tak pro radost.
Ruprechtický Špičák ( 880 m ) je nejvyšší horou české části Javořích hor, jen několik desítek metrů od hranic s Polskem. Hora je převážně zalesněná, i když v posledním roce zde musely zasahovat Broumovští hasiči. Na vrcholu stojí rozhledna kovové konstrukce, která je necelých 30 metrů vysoká. Z rozhledny se nabízí výhled na celé panorama Broumovska, Javoří hory s polskými Sovími horami, Orlické hory a za dobré viditelnosti i na Krkonoše.

Hasiči Veba Olivětín, doplnění k článku.

4. prosince 2012 v 16:02 Hasiči Veba Olivětín
Tímto doplněním bych se chtěl vrátit ještě jednou k článku " Hasiči veba Olivětín " č.7. ze dne 18. listopadu. V tomto článku jsem uváděl následující. Dne 17. června 1894 zastupovalo 14 mužů náš oddíl při svěcení pomníku veteránů na broumovském hřbitově . Památník se nachází na hřbitově Broumov, a je věnovaný vojenským veteránům z války v roce 1866. V roce 1905 byly na obou stranách pomníku dva pískovcové bloky, ohraničené mramorovými deskami, na nichž byla vyryta jména pohřbených veteránů. Pomník je v současné době opět upraven, nápisy obnoveny a v zadní části je tak zvaná uzaviratelná kniha se jmény pohřbených veteránů.Hasiči Veba Olivětín, výpis let 1896 - 1897.

3. prosince 2012 v 15:33 Hasiči Veba Olivětín
Po odchodu pana velitele Thiemanna obstarával až do 4. ledna 1896 vedení hasičského sboru zástupce velitele pan Celestýn Scholz. Toho dne byl instalován nově jmenovaný velitel Konrád Kapke.
Rekviem, které bylo celebrováno dne 27. května 1896, při příležitosti úmrtí výsosti pana arcivévody Karla Ludvíka se zůčastnily jako deputace dvě šarže naší jednotky, načež zástupce velitele pan Celestýn Scholz ve jménu továrního hasičského sboru kondoloval u pana okresního hejtmana Golla.


Arcivévoda Karel Ludvík.


Při vysvěcení okresní nemocnice dne 20. června 1896 se zůčastnila deputace naší jednotky.


Nemocnice Broumov.

Po 21 leté obětavé činnosti v hasičském sboru odstoupil prokurista Theodor Böhme ze sekretariátu a tento úřad byl předán dne 18. července 1896 pamu Hansovi Spornímu. Velení jednotky se 7. srpna odebralo k panu veliteli Josefovi Kaulichovi a k jeho padesátinám vyřídili přání, štěstí od hasičského sboru. Při příležitosti pohřbu velitele držstva Josefa Birkeho nastopilo dne 28. srpna 1896 celkem 11. mužů. Dne 6. listopadu 1896 jely tři šarže našeho sboru na návštěvu do Oberlangebielau / Bielawa /, požární jednotky firmy Dierig, kde si prohlédly hasící zařízení a byly přítomni instrukčnímu a hlavnímu cvičení.
Protože pan Kapke odešel od firmy 6. února 1897 bylo místo velitele v naší jednotce opět volné a na podnět firmy Benedikta Schrolla syn bylo jmenováno nové vedení. Pan Celestýn Scholz jako velitel, pan Hans Sporzi jako zástupce velitele, pan Franz Kassezkert jako jednatel. Dne 27. února 1897 bylo uniformováno úřednické reservní družstvo sestávající z 11. mužů.
Dne 17. června zavřel na věčnost oči muž v plné síle, který mohl ještě mnoho dokázat. Byl to tento naší jednotkou srdečně uznávaný pan Josef Edler von Schroll junior její první velitel. Co pro naší jednotku udělal, jaký mimořádný zájem o ni měl a jak měl na očích zájem naší jednotky, pozornost a nadšení, které dovedl vzbudit o tom svědčí pevná kázeň a mnoho jim zavedených zlepšení a vybavení. Bohužel mohla naše jednotka projevit svou vděčnost pouze položením věnce na máry drahého zemřelého. Upřimná vzpomínka na našeho prvního velitele bude věčně živá.
V noci z 29 na 30. července 1897 byl zdejší závod postižen povodní v důsledku průtrže mračen v okolí Friedlandu / Mierozsow /. Hlídky hasičské jednotky byly zaměstnány po celý následující den. Během následující noci z 30 na 31. července se rozvodnil i Svinský a Kravský potok. Voda vystoupila na dosud nikdy nedosaženou výšku a továrna v Olivětíně byla ohrožena ještě víc než minulý den. V této noci se na záchranných pracech podílela naše jednotka a také strážní jednotka. V pravdě mimořádným způsobem i všechno obyvatelstvo Olivětína. Celkem při záchranných pracech bylo v činnosti 33 hasičů naší jednotky. Bohužel bylo zaznamenáno také jedno neštěstí, protože se zranil trubač Karl Scholz, který musel být přes tři týdny mimo zaměstnání.
Dne 8. srpna 1897 byla v Broumově slavnost výročí založení broumovského sportovního spolku a zůčastnilo se na něm jedno družstvo naší jednotky. Dne 6. října 1897 se konal pohřeb našeho všeobecně oblíbeného a o hasičstvo zasloužilého pana prokuristy Theodora Böhmeho. Zemřelý byl 21 roků v naší jednotce jako jednatel. Na pohřbu se zůčastnili pod vedením velitele tři šarže a 25 mužů.