Březen 2013

Zimní Velikonoce. Změna času nebo kalendáře.

30. března 2013 v 19:02 Různé, nezařazené

Tak máme mimo Velikonoc, které jsou letos trochu netradiční i změnu času. Ten se mění na letní a tak si můžeme vybrat z různých nabídek tohoto kalendáře. Nejen, že v tom máme zmatek, ale i ten chudák zajíc je z toho mimo.
Podle kalendáře jaro, podle času léto, podle počasí vánoce.Velikonoce, letos asi bílé.

27. března 2013 v 15:22 Různé, nezařazenéPro někoho Velikonoce představují oslavu příchodu jara a probouzení přírody. Toto ale neplatí pro letošní rok i když podle kalendáře již začalo. Velikonoce nemají přesně stanovené pevné datum. Konají se vždy v neděli po prvním jarním úplňku (jaro začíná 21. března). Velikonoční neděle může připadat na kterékoliv datum mezi 22. březnem a 25. dubnem. Mezi velmi známé a stále dodržované tradice patří: Pletení pomlázek a koledování - chlapci a muži si upletou pomlázku z vrbových proutků, ozdobí jí stuhou a na Velikonoční pondělí vyráží koledovat. Vyšlehají dívky a ženy za doprovodu velikonočních koled (mezi nejznámější zřejmě patří "Hody, hody").
Nebo:
Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám.
než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.

Z pranostik se uvádí :Je-li Zelený čvrtek bílý, tak je léto teplé.
Podle zvyků muži pomocí pomlázek, tatarů či žil šlehají ženy, aby neuschly. Ty je mohou na oplátku polévat vodou, ale tento zvyk bych v současném počasí nedoporučoval. Dívky obvykle hochy obdarovávají zdobenými vajíčky. S Velikonocemi je spojeno velké množství tradic a zvyků, z nichž některé mají své kořeny až v dobách pohanských. Ve městech se v dnešní době dodržují už méně, avšak na vesnicích a v regionech se silnými folklórními tradicemi, například na Moravě, jsou stále velmi živé.
Pro případné studené Velikonoce, a kdo je bude chtít strávit v klidné pohodě nabízím několik desítek hezkých skladeb z kterých si jistě každý najde tu svoji.

Nástěnné hodiny. Zatím poslední vyrobené hodiny.

22. března 2013 v 17:23 Hodiny

Každý sběratel různých předmětů, nebo jejich samovýrobce, se postupem doby dostane do situace, kam s tím. Pokud to jsou předměty malých rozměrů, dají se umístit do nějaké police, vhodného regálku či jinak pro potěchu svou či obdiv návštěv. Jinak je to s hodinami, které jsou různých rozměrů a jejich rozmístění se musí volit s ohledem na velikost místností a vhodnosti umístění. Tato situace je právě i u nás, a tak jsem dokončil prozatím své poslední hodiny, na kterých jsem dělal od léta podle chuti a času. Jelikož jsem měl zbytky palubek, použil jsem je pro vlastní kostru hodinové skříně, kterou jsem následně obložil překližkou.


Obdobně byla zhotovena i dvířka a vše následně vytmeleno, přebroušeno, namořeno a přelakováno.


Pak již jsem mohl dvířka i vlastní hodinovou skříň prosklít. Lept na skle jsem si nechal zhotovit u sklenáře.


Číselník je zhotoven z hliníkového plechu a upraven tak, aby se lehce zasunoval do hodinové skříně, pro snažší manipulaci.V závěru pak již zbývalo zhotovení vlastního kyvadla s čočkou..


Hodiny jsou osazeny strojkem k příjmu časového signálu DCF-77. V normálních podmínkách lze tento signál zachytit bez problému až do vzdálenosti 1 500 km od vysílače ve Frankfurtu nad Mohanem. Je zde automatická změna z normálního (zimního) času na letní čas a naopak.


T.T. "Vlak života". Věkem podmíněný deficit soustředění pozornosti.

21. března 2013 v 18:33 Téma týdne,

Vlak života je takový průřez celého života každého jednotlivce a u každého se projevuje jinak. Dal by se rozdělit do někoika etap. První je období her a radosti, druhé období starostí a třetí období hledání. Právě toto poslední se projevuje například takto.

Rozhodnu se zalít zahradu.
Když jdu k hadici na zdi garáže, všimnu si, že i auto potřebuje opláchnout.
Jdu si pro klíč od auta, abych ho vyvezl na prostor před garáží.
Ovšem přitom uvidím na stolku v předsíni neotevřenou poštu.
Asi bude rozumné se podívat, jestli tam nejsou nějaké složenky k zaplacení.
Položím klíče od auta na stolek a začnu probírat poštu.
Přitom vidím řadu reklamních letáků a jdu je hodit do odpadkového koše v kuchyni.
Vidím, že je plný, takže letáky položím na kredenc a jdu vyhodit odpadky z koše do kontejneru na ulici.
Přitom si uvědomím, že vedle kontejnerů je schránka na dopisy, takže by bylo dobré hned dát do schránky i ten dopis, co jsem večer psal.
Jdu si tedy pro něj do pokoje.
Na stole u dopisu leží hrnek s kávou, kterou jsem před chvílí pil.
Vezmu ho do ruky a cítím, že káva už vychladla.
Nevadí, uvařím si nový hrnek kávy. Vezmu hrnek a jdu do kuchyně.
Cestou vidím, že kytka ve váze začíná uvadat.
Tak položím hrnek na parapet a chci vzít vázu a napustit do ní čerstvou vodu.
Přitom uvidím na parapetu své brýle , které jsem hledal ráno.
Musím si je dát na svůj pracovní stůl, abych o nich věděl.
Ale nejdříve přece jen doleju vodu do vázy.
Položím brýle, vezmu vázu do ruky a vidím, že za vázou leží dálkové ovládání od televize.
Proboha, zase ho budeme večer hledat.
Musím ovladač položit k televizi v obýváku.
No, ale to počká, napřed je přece nutno dolít vodu do vázy.
Jdu do kuchyně a napouštím vodu. Přitom mi vyšplouchne na kuchyňskou linku.
A trochu i na podlahu.
Jdu do koupelny pro hadr, abych to utřel.
Pak se vracím do předsíně a přemítám, co jsem chtěl udělat.
K večeru: zahrada není zalitá, auto není umyté (a nemůžu k němu najít klíče), na okně je
hrnek se studenou kávou, kytky ve váze jsou už úplně zvadlé, dopis není vhozený do schránky
(a taky ho nemůžu najít), ztratily se mi brýle a televizi musíme ovládat ručně, ovladač je bůhví kde.
Divím se, že nic není hotovo, když jsem se celý den nezastavil a jsem docela utahaný.
Jo, a nesmějte se, jestli tyhle stavy neznáte! Váš den se blíží.

Hasiči Veba Olivětín. Pokračovatelem předchozího továrního hasičského sboru je požární tovární sbor Veba Olivětín.

19. března 2013 v 18:33 Hasiči Veba Olivětín

Nová etapa požárního továrního sboru začala po nástupu českých a odsunu německých zaměstnanců po roce 1945 a vznikl český tovární hasičský sbor v rámci Okresní hasičské jednoty.
V roce 1945 tak jako v mnoha jiných závodech je založen český tovární sbor Olivětínské Veby. Významné bylo vládní nařízení z 18. 12. 1946, podle kterého byly povinně zřizovány ve větších podnicích závodní hasičské sbory. Nejmenší počet mužů sboru byl stanoven na 18 členů. Velitele určoval podle vyhlášky závod a schvaloval okresní národní výbor. První celostátní konference SČsH konaná ve dnech 15. a 16. března 1952 v Praze završila reorganizaci hasičstva a vytvořila předpoklady pro přejmenování organisace ze SČsH na Československý svaz požární ochrany ( ČSPO ), ke kterému došlo od 1. 1. 1953. Od tohoto data ze Sboru dobrovolných hasičů vznikly závodní organizace ČSPO. Z hasičů se tak ze dne na den stali "požárníci". K zákonu bylo vydáno vládní nařízení č. 135 ze dne 26. září 1950, kde se hovoří o závodním hasičstvu dobrovolném a z povolání s tím, že okresní národní výbory určují, ve kterých závodech má být hasičstvo dobrovolné nebo z povolání a o jakém počtu příslušníků. Vrchol techniky třicátých let představovaly automobilové stříkačky. Nebyla to však laciná záležitost. Jejich cena se pohybovala od 96 000 Kčs do 120 000 Kčs.
Začátky tohoto požárního sboru nebyly jednoduché, zejména v období nově se tvořícího státu. Prvotním úkolem bylo zajistit početní stav sboru a jeho výcvik. Bylo využito stávajících prostor předchozího hasičského sboru v přízemí budovy dnešní zubní ordinace. Z této doby nejsou dochovány záznamy o činnosti sboru. První zápisy se objevují od roku 1950 a to pouze v souhrnu o dílčí činnosti. Jako první je z výroční valné hromady, která se uskutečnila 25. února 1950 za účasti 20. členů. Tuto schůzi vedl místostarosta František Krtička, který hodnotil uplynulý rok 1949. Velkým nedostatkem pro sbor bylo, že postrádali starostu a velitele, který v uplynulém roce odešel ze závodu.

Tato výroční valná hromada zvolila nové vedení sboru a to ve složení.
Předseda: Frýba Josef
Místopředseda: Sedláček Karel
Jednatel: Svoboda Václav
Velitel: Řezníček Antonín
Zástupce: Šrytr Vladimír
2.zástupce: Bernard Jaroslav

Jaro se hlásí.

16. března 2013 v 17:55 Aktuality

Dnes po ránu i když přes noc opět napadlo dost sněhu, tak se chvilkami ukázalo i sluníčko, které lákalo podívat se do lesa, jestli náhodou nenajdu něco podobného jako Maruška. Zatím jsem si musel trochu prošlápnout cestičku, ale stálo to zato. Chvílemi to vypadalo, že se jara tak brzo nedočkáme, ale později jsem se přesvědčil o opaku.

Tady to vypadalo spíše na běžky.


Tady zase pokušení zkusit jestli je to zamrzlé.


Koukal jsem koukal, ale lesní plody žádné.


Teprve později jsem zjistil, že kdo dřív příjde, ten dřív mele.


Tady máme vždy narcisky, tak uvidíme.


Letos si trochu pospíšil.


No a závěrem můžete hádat, co že je to na vodítku.
Hasiči Veba Olivětín, hasební vybavení.

15. března 2013 v 21:19 Hasiči Veba Olivětín

Mimo vyjmenované nářadí jsou hasičům k dispozici pro případy ohně v továrně tato hasební zařízení. V kotelně 1. jedno parní čerpadlo s dvěma vývody s kapacitou 7.700 l. Vody za hodinu. Kotelna 2. jedno parní čerpadlo s dvěma vývody a kapacitou 13 000 litrů vody za hodinu, kotelna 3. jedno parní čerpadlo s dvěma vývody o kapacitě 7 700 litrů za hodinu a kotelna 4. jedno velké ležaté parní čerpadlo čerpadlo se čtyřmi vývody a kapacitou 80 000 litrů vody za hodinu. Potřebné hadice jsou uloženy ve všech kotelnách a připraveny k zásahu. V podstřešních prostorách tkalcoven 1 a 3 tak jako nad bělidlem jsou umístěny rezervoáry vody, od kterých jsou vedeny potrubí na různá místa pro případ požáru. Na sálech tkalcoven, sukárně, snovárně, sušárně a v opalovně jsou umístěny hasicí přístroje a s jejich použitím jsou pracovníci seznámeni.
Cvičení: V měsících květen a září jsou prováděna tři cvičení měsíčně, právě tak každoročně se konná 10 - 12 školních cvičení a 3 - 4 hlavní cvičení.
Zásahy: Během 30 leté činnosti měla hasičská jednotka příležitost 5x likvidovat požáry v objektu továrny v Olivětíně a to: v listopadu 1875 na půdě tkalcovny 3
v březnu 1876 v sukárně
v lednu 1892 v bednárně
v lednu 1893 v bednárně
v září 1895 při ohni v kovárně
Mimo to bylo s úspěchem zasahováno při 119 mimozávodních požárech.
Strážní a poplachová stanoviště: Protipožární hlídky se konaly ve dvou místnostech hasičského domu.Hlídková služba byla organizována mírným kasárenským způsobem. Po skončení pracovní doby se hlídková služba s velitelem a jedním trubačem přesune do strážní místnosti. Potom 3 muži prohlédnou pracovní prostory a o zjištěných závadách podají zprávu. Těchto 12 mužů představuje hasičskou hlídku a dostaví se v případě nebezpečí požáru pod vedením sloužícího velitele čety se stříkačkou a potom jsou nahraženi určeným rezervním mužstvem a z obyvatelů okolních továrních domů. Tato rezervní jednotka sestává z mužů, kteří bydlí v rajonu továrny a je rovněž odměňována jako tovární hasičský sbor.

Ocenění pro Broumov. Putovní výstava dorazila z Krnova do Broumova.

13. března 2013 v 21:53 Výstavy

Mezinárodní soutěž Entente Florale Europe, ve volném překladu Evropská kvetoucí sídla, vyhlašuje nevládní nezisková organizace se sídlem v Bruselu. Projekt iniciovaly už roku 1975 dvě květinové velmoci - Francie a Velká Británie. Hlavní důraz byl od začátku kladen na květinovou výzdobu měst a obcí, i pořádek a čistotu v sídlech. Postupem času se zaměření soutěže rozšiřovalo o důraz na příznivé životní prostředí sídel, tvorbu a rozvoj funkční sídelní zeleně, ale také na udržitelný společenský, kulturní a ekonomický život. Do soutěže je v současnosti zapojeno 12 evropských zemí, z nichž každá vysílá po jednom ze svých zástupců za obec a město. Česká republika se soutěže účastní od roku 2002 za organizačního zajištění prostřednictvím občanského sdružení Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu a díky podpoře Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a Spolku pro obnovu venkova.
V soutěži zapojená sídla prezentují jak bohatost našeho kulturního dědictví v České republice, tak i rozmanitost a množství vykonané práce v oblasti péče o životní prostředí. Právě popularizací soutěže je snaha přispět k uplatňování kvalitních architektonických projektů, ke zvýšené spolupráci vedení obcí a obyvatel, a k jejich zapojení do zkrášlování našich sídel, ale také k vědomí spoluodpovědnosti za péči o ně.
Pod drobnohledem zahraničních komisařů byl Broumov na Náchodsku. Hodnotitelé se zaměřili především na péči o zdejší zeleň a kvalitu životního prostředí. Právě Broumov totiž reprezentuje Českou republiku v mezinárodní soutěži nazvané Evropská kvetoucí sídla, a to jako jediné město v Česku. Broumov přišel na řadu po delegacích Rakouska, Belgie a české - respektive moravské obce Smržice. Oba reprezentanti České republiky za rok 2011 získali stříbrné plakety. Broumov se delegoval k účasti v soutěži získáním titulu Město stromů pro ročník 2010 - 2011, což je soutěž měst České republiky pořádaná Nadací Partnerství. Nadstavbou této kampaně je možnost zúčastnit se prestižní evropské soutěže rozkvetlých sídel Entente Florale Europe. Účasti na slavnostním ceremoniálu soutěže EFE předcházela návštěva desetičlenné hodnotící komise. Komisi byly předloženy podklady k hodnoceným bodům a v šesti hodinách se členové komise seznámili s projekty a aktivitami dokládajícími hodnocené otázky. Od tohoto dne všichni, kdo město Broumov k účasti v soutěži Entente Florale Europe připravovali, netrpělivě očekávali na konečný verdikt.
Udělení stříbrné medaile v hodnocení je velikým úspěchem, neboť stříbrná medaile znamená "excelentní". Tento ročník byl výjimečný i v tom, že nebylo uděleno jediné bronzové ocenění ani čestné uznání, jak tomu bývalo běžně v minulých letech.Ke zhlédnutí ve výstavní síni na Staré radnici.

Část 35. Obsazení Broumova 1938.

12. března 2013 v 17:57 Od minulosti k současnosti

Pro pohraničí měl velký význam projev A. Hitlera z 20. 2. 1938 ve kterém napadal Československo. Projev po tři hodiny vysílal československý rozhlas, / v Broumově se nepracovalo/ a i firma Schroll umožnila dělníkům poslech rozhlasu. Rozhodující události v pohraničí se odehrály po Hitlerově řeči 12. září 1938 na sjezdu NSDAP. Již v noci z 12. na 13. září došlo v Broumově k prvním nepokojům. Sociální politika, kterou apoliticky provádělo vedení firmy Schroll, vedla desítky a stovky sudetských Němců přímo do náručí Henleina. Broumov byl obsazen 10. října 1938 útvarem německého vojska ze Zhořelce. Ihned po příchodu vojska oznámil velitel útvaru, že přejímá až na další výkon civilní správy na obsazeném území.
Na všech důležitých místech úřadovali říští Němci, pro které musela městská rada zajistit vyhovující byty. Broumovští Němci zaujímali v těchto úřadech jen podřadnější místa. Nacistická okupace přerušila činnost veškerých broumovských organizací. Byly rozpuštěny nejen německé politické a společenské organizace, ale i odborové organizace, tělocvičné spolky i spolky pěvecké. Jejich náhradou měly být masové organizace jednotně vedené jedinou stranou NSDAP.

Vzestupy a pády. Aktuálně o Broumovském klášteře.

9. března 2013 v 21:51 AktualityPo staletí už od dob Přemysla Otakara I. až do roku 1948 spravovali mniši benediktinského řádu na Broumovsku okolní lesy, pole a další majetky. Poté, co nedávno poslanci schválili církevní restituce, čekají Broumovsko převratné změny. Řádu, jemuž patří klášter v Broumově, se mohou opět vrátit stovky hektarů pozemků. Benediktini z Prahy-Břevnova získali broumovský výběžek v roce 1213 od Přemysla Otakara I.. V první půli 14. století zřídili v Broumově proboštství a postavili klášter s gotickým chrámem sv. Vojtěcha. V roce 1348 založili pivovar. Od druhé půli 17. století se odvíjela velká stavební činnost. Klášter se přestavěl do barokního slohu a v okolních vesnicích vznikla řada barokních kostelů. Kromě hospodářské správy, kultury, architektury a umění měli benediktini na Broumovsku vliv i na školství. Klášterní gymnázium bylo zavřeno nacisty v roce 1939 a od roku 1950 sloužil klášter jako internační tábor nejprve pro řeholníky a pak pro řeholnice různých řádů. Po roce 1968, díky politickým změnám mohly sestry nastoupit službu v charitních domovech. Broumov se může těšit, že se prostory zdejšího kláštera opraví a jeho návštěvníci nahlédnou do těch zákoutí, kam ještě vkročit nemohli. Památka totiž získala dotaci ve výši zhruba 248,5 milionu korun. Peníze umožní nejen obnovu, ale i vznik vzdělávacího centra. Kromě významné části vnitřních prostor kláštera se kompletní rekonstrukce dočká také klášterní zahrada. Celý projekt obnovy řeší rekonstrukci podstatné části areálu broumovského kláštera. Úpravy a rekonstrukční práce budou prováděny z větší části v momentálně nevyužívaných částech kláštera, které jsou dnes ve stavu neodpovídajícím jejich kulturnímu, historickému a architektonickému významu. Měly by zde vzniknout učebny či výstavní sály. Součástí projektu je i řešení přilehlé klášterní zahrady se zachováním jejího účelu především pro účastníky vzdělávacích a kulturních akcí. V Institutu přírodovědného vzdělávání se mají připomínat hodnoty krajiny, kterou v regionu utvářeli lidé, a to, jakým způsobem ke krajině přistupovali. Broumovský klášter je nyní částečně zpřístupněn. Prohlídkový okruh nabízí návštěvu klášterní knihovny, refektáře či kostela svatého Vojtěcha. Lákadlem pro turisty je kopie takzvaného Turínského plátna. Na světě existuje pouze čtyřicet kopií takzvaného Turínského plátna, do něhož byl podle církve zabalen Kristus, když jej sňali z kříže. Jedno z nich - jediné ve střední Evropě je k vidění v broumovském klášteře. Vedle kopie plátna byla na seznam kulturních památek zapsána i darovací listina a dřevěná skříňka, ve které bylo plátno, o němž křesťané věří, že zachycuje obrys Kristova těla, uloženo. Broumovský exemplář patří mezi nejzdařilejší kopie. Pochází z roku 1651 a v klášterním kostele byla nalezena v roce 1999 - nad kaplí svatého Kříže za zlaceným štukovým věncem. Dnešní podoba opatství je výsledkem barokní přestavby. V sklepeních broumovského kláštera je uloženo celkem 34 mumií pocházejících z krypty farního kostela sv. Prokopa ve Vamberku. Broumovský klášter je pro svoji architektonickou a kulturní hodnotu zapsán v seznamu národních kulturních památek České republiky. Veřejnosti nepřístupná místa kláštera jsou v dezolátním stavu. V přiloženém odkazu jsou nabídnuty fotografie vnitřních prostorů tohoto kláštera, kam se běžný návštěvník nedostane.