Květen 2013

Prohlídka Heraldiky.

30. května 2013 v 21:51 Mařenice aktuality

Již hezkou řádku let chodíme kolem jedné chalupy, na které je vždy pozvání k prohlídce Heraldiky. Z jistých skromných důvodů netrval majitel na uvedení svého jména, jelikož v obci jej každý zná a cizí návštěvníci jej snadno najdou.


Rozhodnutí padlo až teprve letošního roku v květnu, kdy nebyla nejvhodnější doba na různé práce kolem zahrady a její údržby po krtčím nájezdu. Návštěva byla domluvena na odpoledne ve velkém očekávání věcí dalších. Po uvedení do obývacího pokoje musím přiznat, že oči běhaly z jednoho místa na druhé a bylo na co se dívat. Nutno podotknout, že na všechno jsem se díval z pohledu neznalce, takže nemůžu hodnotit jejich profesní zpracování.Heraldika a její výtvarné zpracování má řadu přísných podmínek, které se musejí dodržet pro zachování její autentičnosti.Je také třeba zdůraznit, že heraldika není pouze jen vědou, ale i uměním, protože ke tvorbě a malbě znaků je zapotřebí již vypěstovaného výtvarného citu a obratné ruky.
Převážnou většinu heraldiky tvoří znaky rodové a osobní. Ty najdeme jako značky vlastnictví takřka na všech nemovitostech (hrady, zámky, tvrze, městské paláce a rezidence) i na řadě předmětů jejich vnitřního vybavení. V heraldice je rozdíl mezi erbem obyčejného šlechtice a erbem království. Erby se zdobily také podle významu a hodností, které si někteří šlechtici nechávali vetknout do znaku. Úplný znak u starých a mocných rodů zobrazoval mnoho předmětů a ozdob, které dokládaly hodnost daného rodu.
Heraldika stojí na pomezí historických věd a výtvarného umění a skutečně dobří heraldici jsou zároveň vědci i umělci. Z tohoto pohledu je proto nutné se dívat na celou tuto výstavu, která představuje kolem 600 ks erbů a znaků. Jedná se o amatéra se zájmem o tuto problematiku a o to je to cenější. Pro zachování tohoto díla, by jistě stála i úvaha nad uskutečněním veřejné výstavy v prostorách v obci při některých slavnostních příležitostech.

Vnímáme to všichni stejně?

29. května 2013 v 17:37 Různé, nezařazené


Nelžete sami sobě ohledně toho, co sami z textu vnímáte, co na vás z díla dýchne.Karel V. Rais.

Cestička k domovu
známě se vine,
hezčí je, krásnější
než všecky jiné.

Douška a šalvěje
kolem ní voní,
nikde se nechodí
tak jako po ní.

A kdybych ve světě
bůhvíkam zašel,
tu cestu k domovu
vždycky bych našel.

A kdybych ve světě
smutně se míval,
na téhle cestičce
vždy bych si zpíval!