Srpen 2013

Ranč Malevil, místo burzy ZOO.

30. srpna 2013 v 21:49 Mařenice a okolí

Nedaleko obce Mařenice se nachází Ranč Malevil, o kterém jsem se již zmiňoval v minulém roce, kdy se tam konalo dřevořezání s uměleckou tématikou. V letošním roce nás zlákala dražba starožitností, která byla oznámena na dopoledne, ale bohužel byla přesunuta až na odpolední hodiny. Místo toho byl zvolen náhradní program s prohlídkou místní mini ZOO.
Ranč Malevil leží v údolí Lužických hor, nad obcí Heřmanice u Jablonného v Podještědí. Jedná se o rozsáhlý komplex umístěný v krásném horském prostředí, který kromě několika druhů ubytování a restaurací nabízí řadu sportovních i jiných aktivit. Součástí areálu ranče je také zoologická zahrada, oblíbená hlavně u dětí. Tato malá ZOO zahrnuje několik velkých výběhů, několik menších výběhů, voliéry a zemědělský dvůr s holubníkem. Mezi obyvatele zdejší ZOO patří lamy, pštrosi, pávi, fretky, králíci, krávy, ovce, kozy, veverky, papoušci i koně. Zájemci mohou využít možnosti uspořádat vyjížďku na koních, menší děti se mohou svézt na ponících. Ze sportovišt je možné využít tenis, volejbal, badminton, bazén, squash, kulečník, bowling, golfové hřiště. K Malevilu také patří koně. Lesy a louky přímo vybízejí k romantickému toulání krajinou. V případě nepříznivého počasí lze využít jízdárnu.
Pro ukázku pár fotografií.
Pouze při odchodu z ranče jsme se dostali do problémů s orientací, jak se správně vrátit zpět na chalupu.Část 42. Šperková aféra.

27. srpna 2013 v 17:52 Od minulosti k současnosti

Ze vzpomínek Josefa Brandejse (1915 - ?), odborného učitele z Hronova.Historická penologie č.1/2006.
Připravují se volby na květen 1946 a začíná se nevybíravá, štvavá a pomlouvačná předvolební kampaň.Ten kdo je pomlouván a špiněn, se zpravidla dozví o pomluvách až poslední. I v tomto případě že Langer-Schrollův poklad není ve spořitelně úplný, část šperků byla ukradena. Obviněním a pomluvám jsem se vysmál ve své naivitě o poctivosti předvolebního boje. S továrníkem Langer-Schrollem a jeho rodinou jsme měli stále nějaké problémy. No bodejť, takový majetek. Nejprve tvrdil, že je antifašista a má nárok na získání čsl. občanství, dovolával se toho, že býval československým konzulem v Rakousku.
Dokázal jsem mu sice, že byl řádným členem NSDAP a že už na základě toho podléhá jeho majetek konfiskaci, ale měl řadu příznivců a přimlouvačů, a to i z řad politicky exponovaných Pražáků a vlivných českých advokátů. Po nové informaci, že na předvolební národně socialistické schůzi opět padaly poznámky o zcizení broumovských diamantů, zakročil jsem osobně rázně, energicky, přímo. Nechal jsem si předvést oba manžele Schrollovy, zavolal jsem si šéfa okresní kriminálky a telefonicky jsem požádal předsedu ONV, aby přišel do městské spořitelny, že tam na něho budu čekat. Zavedl jsem oba manžele Schrollovy za ředitelem spořitelny. Ten byl původcem všech řečí. On zřejmě prohlédl v trezoru uložené šperky, on se dohodl s Langer Schrollovými, jaký byl rozsah jejich šperků a co ve skutečnosti ve spořitelně je. Kovová skříňka se šperky byla přinesena.
Nejvíce mi utkvěla v paměti paní Langer-Schrollová. Byla to velmi hezká, urostlá, štíhlá, černovlasá dáma ( zatímco pan Schroll byl malý, břichatý, obrýlený a holohlavý ), dodnes vidím její žádostivé dychtivé oči, když před ní skříňku otevřeli, jak svými štíhlými prsty brala šperk za šperkem, jak se s ním mazlila, jak jej pokládala na stůl, vzala druhý a zas to samé, a třetí, a znovu se vrátila k tomu prvnímu.
Teď víc než onen večer, kdy jsem šperky poprvé viděl, jsem ocenil jejich krásu, třpyt drahokamů, jejich barvy. Diamantový náhrdelník ovšem chyběl. Takže ty předvolební štvácké řeči byly do určité míry pravdivé.Teď už se šéf okresní kriminálky k případu pasivně stavět nemohl. Informoval jsem ho přesně o nálezu, vyjmenoval jsem mu všechny velitele, kteří byli přítomni, když jsme poklad prohlíželi, tenkrát jsem znal všechna jejich jména ještě velmi dobře. Vybavil jsem šéfa kriminálky pohonými hmotami, tenkrát nebyly, a poslal s jeho ansáblem v amerikánském autu do Prahy. Za několik dnů se vrátil i s odcizenými diamanty, náhrdelníku se to už ale nepodobalo. Pachatelem byl nějaký soukromý pražský detektiv a měl spoluviníky. Byli tehdy s nalezenými šperky posláni do spořitelny, ale odvzdali však jen část. Dohodli se o tom mezi sebou.
V Národním muzeu v Praze je také ke zhlédnutí významná etnografická sbírka šperků německého textilního továrníka JUDr. Eduarda Langera - Schrolla z Broumova ( 1852 - 1914 ). Je to kolekce 240 položek měšťanského a selského šperku s českými granáty, skelnými imitacemi a mincemi.


Proměněná zem, pohled na obec Mařenice jinak.

23. srpna 2013 v 16:12 Mařenice - historie

Je to trošku zvláštní, ale přesto zajímavé číst knížku, jejíž děj se odehrává v prostředí, které důvěrně znáte. Chodíte s postavami románu po cestách, po kterých jste šli mnohokrát, v duchu vidíte známé obrysy hor, které popisuje autor v této knize. Román Proměněná zem napsal František Kraus a Jaroslav Pecháček. Vydalo nakladatelství Naše vojsko v roce 1957.Děj se odehrává v severočeském pohraničí v období Mnichova a pár měsíců po ukončení druhé světové války. F. Kraus jezdíval dlouhá léta, již brzy po první světové válce sem do pohraničí. Poznal důkladně kraj kolem Cvikova a zejména obec Mařenice, kde se děj převážně odehrává. Vždy ho vábila tato končina mezi nejsevernějšími výběžky Čech. Jako novinář se seznámil s mnohými obyvateli tohoto kraje. Studoval obecní kroniky, dokumenty, fotografie a zapisoval vzpomínky starých německých i nových českých obyvatel. Tak vznikla dokumentární kronika Proměněná zem.
Knihy se ujal Jaroslav Pecháček, aby dal této reportážní kronice románovou kompozici, postavám lidskou tvárnost, sjednotil a pročistil nashromážděnou dějovou línii. Je to kniha plná dramatických lidských osudů, popisující nelehký život tamních obyvatel od roku 1938 - 1945. Popisuje čestnost a statečnost lidí, kteří uprostřed války neztratili svou lidskost a vzájemnou úctu mezi národy.
K tomuto popisovanému ději jistě patří i připomenutí předválečného opevnění Československa z let 1935-38 v Lužických horách. O tom byly již napsány a publikovány desítky studií, knih a internetových stránek. Bohužel se však velká většina z nich soustředí především na dělostřelecké tvrze či objekty těžkého opevnění a přehlíží při tom zcela fakt, že veškerá tíha obrany by v září 1938 závisela ve velké míře především na velkém množství vybudovaných a k obraně připravených lehkých objektů. Betonáž byla kompletní a to v pásmu M1 ( Mařenice ) 45 objektů řopíků.

Ukázka rozmístění některých objektů.


Adolf Hitler při svých cestách do zabraného pohraničí na podzim 1938 věnoval svou pozornost i pevnostním objektům a od německých důstojníků si nechával podávat podrobný výklad o čs. pevnostním systému. Prvním objektem, který Hitler navštívil 6. října 1938, byl lehký objekt vz. 37 N1/30/A -180 u Křížového buku poblíž silnice Chřibská-Česká Kamenice v severních Čechách a ještě týž den navštívil další pevnůstku M1/234/A-180 u Mařenic, která byla po Hitlerově návštěvě upravena na "poutní místo".


Jeden z nejznámějších objektů, pevnůstka umístěná na okraji obce Mařenice.


Dnešní podoba této neblahé vzpomínky.

Téma týdne je "Život".

20. srpna 2013 v 17:18 Téma týdne,

Život má různé podoby, a proto je dobré se podívat také na život kolem sebe.


Projekt EU – Hřebenovka 2010 – 2013.

18. srpna 2013 v 16:02 Mařenice aktuality

Jednoho srpnového dne se na pozemku vedle obecního úřadu v Mařenicích, objevila tabule informující o projektu Hřebenovka. Jelikož jsme se o tomto projektu pouze dohadovali co by to mohlo být, řešení se nabízelo samo. Když něco nevíš, zeptej se. Tak se uskutečnila návštěva u člověka nejpovolanějšího, starosty obce pana Petra Tlustého. I když nebyl zrovna úřední den, ochotně nás přijal, a naší zvědavost ukonejšil na všechny položené otázky nejen o zmiňovaném projektu, ale i některé další. O těch se zmíním v některých dalších článcích a to o právě probíhající opravě kostela nebo dokončené akci na kapli na Kalvarii.
Trasa Hřebenovky zahrnuje území Libereckého kraje (konkrétně turistické regiony Jizerské hory a Českolipsko). Německým partnerem na druhé straně hranice je Landeskreis Görlitz. Tři paralelní cesty, které budou vyznačeny, spojují velmi atraktivní místa vrcholových partií Jizerských, Lužických a Žitavských hor, Černostudniční i Ještědsko-kozákovský hřbet. Jedná se o pěší trasu, cyklotrasu a trasu pro běžecké lyžování. Zmíním se o cyklotrase u které se v obci Mařenice buduje vedle budovy obeního úřadu jedno z odpočinkových míst.


Cyklotrasa vede také ve dvou větvích severní a jižní. Obě začínají v osadě Jizerka. Severní větev dále pokračuje přes Smědavu, Hřebínek, Oldřichov v Hájích, Mníšek, do Chrastavy a Hrádku nad Nisou. Na hraničním přechodu Hartau přechází na německou stranu, kde prochází kolem Olbersdorfského jezra a pak podél řeky Mandau přes Grosschönau a Herrenwalde na hraniční přechod v Dolním Podluží/Waltersdorfu. Jižní větev vede od osady Jizerka dále přes Mariánskohorské boudy do Antonínova, Albrechtic v Jizerských horách a Smržovky. Dále pak stoupá na Černostudniční hřeben a pokračuje přes Ještědský hřeben do Rynoltic. Lužickými horami prochází přes Heřmanice a Mařenice a Horní a Dolní Světlou opět až na hranici s Ústeckým krajem v Nové huti. V letošním roce 2013 probíhají stavební úpravy (trasy budou vybaveny informačním a vybavovacím systémem, tj. informačními tabulemi, lavičkami, přístřešky, stojany na kola apod.), Trasy byly pečlivě vybrány, aby co nejlépe odpovídaly charakteru jednotlivých aktivit, a aby procházely jak známými lokalitami česko-německého pohraničí, tak i místy, která jsou turisticky zajímavá, ale zatím jen málo využívaná.

Sírný pramen

12. srpna 2013 v 22:32 Mařenice a okolí

Po velkých teplotách přišlo trochu ochlazení po nočních deštích, a to dávalo příslib konečně se vydat k Sírnému prameni. Tento menší výlet byl již plánován v minulém roce, ale pro velký déšť, který nás zastihl v půlce cesty, nás přinutil se vrátit. Letošní rok je pravým opakem a odpolední sluníčko začínalo opět přitápět. To nás ale neodradilo a vidina možnosti občerstvení u Přehradní nádrže rozhodla. Trasa vede po turistické stezce, sice většinou do kopce, ale lesem. Délka trasy není tak velká, pouhých 6 km.,ale při těch teplotách to připadá jako jednou tolik.


Co se o něm uvádí:
U Hamerského potoka nedaleko rozcestí "U Jana", mezi Horní Světlou a Novou Hutí, se nachází pramen pod názvem "Sírný pramen". Se sírou ale nemá pramen nic společného. Je pravděpodobné, že dříve voda obsahovala sirovodík. Odtud také název pramene sírný. Sírově žluté povlaky a chuchvalce jsou zapřičiněny okrovou bakterií. Tato bakterie má schopnost oxidovat rozpuštěný uhličitan železnatý, obsažený ve vodě na oxihydroxid železitý a shromažďovat ho ve svém gelovém obalu. Bakterie se shromažďují v žluto kašovitých shlucích a dodávají tak prameni vyjímečný vzhled. V okolí se nacházejí další menší prameny. Kameny i vegetace jsou pokryty světle okrovými sraženinami, jež jsou vytvářeny tzv. okrovými bakteriemi ve zdejší vodě bohaté na železo. K prameni vede odbočka od rozcestí "U Jána " k němuž vede zelená značka. K samotnému prameni se od informační tabule dostaneme po dřevěných můstcích. S rozvojem turistiky koncem 19. století se Sirný pramen stal zajímavou atrakcí, ale ve 2. polovině 20. století upadl téměř v zapomnění. Teprve v roce 1999 bylo jeho okolí znovu upraveno a pramen byl zpřístupněn turistům nejdříve dřevěným povalovým chodníčkem a po roce 2007 upravenou stezkou podél potoka.


Zpáteční cesta vedla tou samou trasou. Byla podstatně rychlejší již proto, že cesta vedla převážně z kopce a pak nás také hnala ona vidina plánovaného občerstvení.

Hasiči Veba Olivětín, výpis let 1991 - 1993.

9. srpna 2013 v 18:09 Hasiči Veba Olivětín

Březnové členské schůze v roce 1991 se zůčastnilo 18 členů, kde se také projednala otázka letošních soutěží a jejich příprava. V rámci zvýšení kondice byla zorganisována cesta na kolech do Polska, na trase Vambeřice - Nowá Ruda. V podzimních měsících se uskutečnilo námětové cvičení v závodě Meziměstí. Činnost sboru byla zaměřena hlavně na údržbu techniky.
V měsíci březnu roku 1992 se uskutečnila prohlídka kláštera v Broumově s následným posezením v příjemném prostředí a družné zábavě. Při té příležitosti se také prohovořila účast na květnovou brigádu v lese se sázením stromků v polesí Šonov. V pravidelné péči o požární techniku byla v měsíci srpna provedena generální oprava nástavby. Kontrola a údržba požární techniky se provádí pravidelně na schůzkách každých 14 dní. Mimo námětového cvičení v závodě na sklad hořlavin se uskutečnil i výcvik s dýchacími přístroji v Odolově. Zásah při požárech byl ve dvou případech a jednalo se o lesní požáry. Další byl pak v závodě Vertex. V měsíci září se členská schůze uskutečnila na zahradě našeho člena a tato změna byla příjemným zpestřením a byla zhodnocena jako výborný nápad. V měsíci října se uskutečnilo třídenní soustředění na chatě v Adršpachu, které se velmi vydařilo a všem zůčastněným se lábilo. Nedaří se nám zatím získávání nových mladých členů do našeho sboru,což je náš velký nedostatek i pro dosažení lepších výsledků na soutěžích, jelikož složení našeho sboru rok od roku stárne a na většině akcí jsou stále stejné tváře.To je ale naše bolest, se kterou se budeme muset ne vyrovnat,ale poprat.
Nastal rok 1993, který se nesl v přípravách oslav 120 výročí oslav založení hasičského sboru Broumov. V měsíci únoru se naši tři členové zůčastnili schůze okrsku, která se konala v Rožmitále. Začali jsme s rekonstrukcí Magirusu, která byla ukončena v měsíci červnu a podařilo se nám celkem solidně tuto motorovou stříkačku rekonstruovat. Zůčastnili jsme se s ní oslav 120 výročí hasičského sboru v Broumově a byla také zapůjčena na oslavy hasičského sboru Velká Ledhuj. 18. června proběhly na náměstí v Broumově oslavy s ukázkami hasičské techniky jak historické, tak i současné. Odpoledne proběhlo slavnostní shromáždění na Střelnici a vyvrcholením oslav byla soutěž v požárním sportu. Červen byl také měsícem pro námětové cvičení v Martínkovicích. Pokud se týká soutěží, tak v květnu se konala okrsková soutěž, kde družstvo mužů skončilo na posledním místě, družstvo žen bez účasti. Podniková soutěž v červnu, umístění žen na 2 místě, muži obsadili 3 místo. Naše účast na výjezdech byla u 5 požárů.