Říjen 2013

Část 47. Škola v nové podobě.

30. října 2013 v 16:33 Od minulosti k současnosti

Tímto článkem navazuji na předchozí část o provizorní škole v Olivětíně, a nově otevřené v blízkosti té staré. Tato nová škola vždy působila v rozsahu od 1 - 5 ročníku. Škola pořádala pro své žáky různé aktivity a to třeba v zimním období týdenní lyžařské výcviky na horách, nebo v létě pobyt na zapůjčené chalupě ve Vernéřovicích u Broumova.


Vernéřovice u Broumova 1977.

Škola v Olivětíně prošla v devadesátých letech celkovou rekonstrukcí. Byla vybudována kuchyně, opraveno vytápění školy a přistavěno sociální zařízení. Výhodou školy je její umístění v klidné čtvrti s rozsáhlým parkem. V této škole je také umístěna školka pro děti předškolního věku.Přístavba mezi školou z devadesátých let.

V jedné části parku je vyhrazeno hřiště určené jen předškolním dětem. Jdsou zde kovové i dřevěné průlezky, skluzavka, pískoviště, tabule pro kreslení i pruřinová houpadla. V zahradě stojí také dřevěný altán, který slouží nejen pro hry, ale také jako útočiště před nepřízni počasí.


Pohled na budovu tělocvičny.


Dokončení oprav kostela v Mařenicích.

22. října 2013 v 16:57 Mařenice aktuality

O tomto kostelu jsem psal již několikrát, a to vždy, když se kolem něj něco dělo. V letních měsících jsem uváděl jeho opravu střechy a ambitu. V současné době mohu již ukázat dokončení těchto oprav a jeho přilehlého okolí. Je to opět jedna z částí, kterou obec Mařenice získala na zlepšení pro svou upravenost a vzhled. Toto dokladuje i zpravodaj obce, ve kterém informuje o zahájení opravy budovy obce. Bude nová fasáda, natřena a opravena okna, dveře a další potřebné opravy. Rovněž se začalo s opravou hřbitova v Mařeničkách a i hřbitov v Mařenicích dostal novou tvář. Jak jinak získávat návštěvnost turistů za památkami, přírodou a hezkým prostředím. Jisté je to, že jich je v Mařenicích, jeho okolí a v celých Lužických horách pro každého návštěvníka dost.

Hasiči z Veby Olivětín modernizují.

19. října 2013 v 18:55 Hasiči Veba Olivětín

Letošní rok je pro hasičký tovární sbor závodu Veba Olivětín, zcela mimořádný, pokud se jedná o vybavení novou moderní technikou. V červenci letošního roku přebíral sbor nový hasičský vůz na podvozku Scania, který pro ně zakoupila a.s. VEBA Broumov. Před několika dny dorazil k tomuto sboru další nový dopravní automobil. Jedná se o technické dopravní vozidlo na podvozku Ford Transit s nástavbou pro hasičské potřeby. Tak jako předcházející vozidlo, tak i toto bylo dodáno z THT-TOVÁRNA HASICÍ TECHNIKY Polička. Nákup zajistila a.s. Veba, která má zájem nejen na vycvičenosti členů hasičského sboru, ale i na materiálově a technickém zabezpečení. Z těchto důvodů také patří dík a uznání a.s. VEBA za přístup k mimopracní činnosti členů hasičských sborů.


Mimo těchto vozidel má sbor další nové vybavení a to elektrický vysoušeč vlhkosti, a naftový teplovzdušný fukar do hal a větších prostorných místností.Část 46. Broumov okresním městem.

17. října 2013 v 15:09 Od minulosti k současnosti

Po roce 1949 existoval Broumov jako okresní město.Tato situace trvala do roku 1960, kdy na základě revize krajského zřízení byl okres Broumov zrušen a celé jeho území se stalo součástí okresu Náchod. Po celou dobu probíhala integrace některých obcí. Olivětín nebyl nikdy samostatnou obcí, v letech 1850 - 1890 byl osadou obce Velká Ves, jako osada zanikl v roce 1910 a stal se součástí Velké Vsi.Ta byla samostatnou obcí až do roku 1950, pak byla integrována jako součást Broumova včetně Olivětína.

V Broumově bylo v poválečných letech větší množství škol. Byly to nejen školy základní, ale i školy střední nebo školy pro různá odborná povolání. Mezi jednou ze základních škol byla i škola v Olivětíně, která byla jako provizorní.Provizorní škola v Olivětíně, pohled na budovu z roku 2011.

S budovou bývalé školy v Olivětíně sousedí budova Moštárny, která dříve byla součástí firmy Meissner. Škola fungovala nejprve jako jednotřídní a když se zvýšil počet žáků, byla rozšířena o další třídu, která byla umístěna do prvního podchodí ve vedlejší budově, kde dříve bývalo sídlo firmy Meissner. Tam také byla v pozdějších letech školní družina, když byla škola přemístěna do stávajících prostor a to někdy v letech 1955 - 1956.


Současná škola v Olivětíně, fotografie z roku 2011.Hasiči Veba Olivětín, výpis z roku 1999.

14. října 2013 v 21:19 Hasiči Veba Olivětín

Rok 1999 je rokem, kdy náš hasičský sbor oslaví 125 let od založení hasičského sboru firmou Benedikt Schroll. V současné době má naše jednotka 14 členů, z toho se 13 členů zařazeno do výjezdové jednotky. Hned začátkem roku se uskutečnil výjezd k požáru rodinného domku v Otovicích. V měsíci květen v rámci školení byl vyzkoušen na akumulační nádrži v objektu závodu člun s motorem " VICHR ", který jsme bezplatně získali od HZS Broumov Uskutečnilo se vymalování a úklid garáží pro CAS-25. Vypomáhali jsme při opravě laku uvedené cisterny a uskutečnil se nový nástřik celé cisterny. Dále to byla údržba stříkaček PPS-12 a PS-8. V rámci dětského dne byla na hřišti v Olivětíně uspořádána ukázka požární techniky, kde si děti mohly vyzkoušet i práci s vodním zdrojem za použití proudnice.


Celý tento měsíc se nesl v duchu již uváděných oslav, které byly součástí oslav 50 let textilních závodů Veba. V přípravě na oslavy se naše jednotka podílela na úklidu prostranství závodu. Při oslavách jsme vystavovali naší techniku. Zde je nutno připomenout, že naše první vozidlo bylo KRUPP, další PRAGA-RN a poté následovala T-805.


Na úseku prevence musíme ohodnotit práci našeho příslušníka Knittla Horsta, který s příslušníky HZS Broumov prověřil 5 provozoven podle požadavku MěÚ Broumov. V září vyjela jednotka k požáru stohu a v říjnu k požáru dřevěných šaten na hřišti Olivětín. V prosinci to byl zásah u pžáru rodinného domku v Martínkovicích a uskutečnilo se několik technických zásahů v objektu závodu. Ze zdravotních důvodů ukončila čiinost naše kronikářka paní Doležalová a tuto funkci převzala paní Velíčková Jana. Rok 1999 byl ukončen valnou hromadou v restauraci v Hejtmánkovicích s přátelským posezením, občerstvením, hudbou a tancem.

Podzim v nadhledu.

13. října 2013 v 15:15 Různé, nezařazené

K podzimu se dříve vztahovalo nejen hodně podzimních prací, ale i her a zábavy. Po sběru brambor a pálení natě, s tím bylo spojeno opékání brambor. Pak to bylo pouštění draků a závody, kdo bude mít zajímavějšího draka, a komu bude více létat. Dnes se tyto zábavy pořádají organizovaně a pouze novotou je poslední sklizeň balíků sena ohlášenou patřičnou výzdobou.Poslové podzimu,
těší se již na zimu.
Oblečení vkusné mají,
co maj doma asi tají.

Kravatu a vestičku,
tím potěší tetičku.
Lahvinku prý sebou vezme,
jen co se pro ní sehne.

Selka na vše hrdě hledí,
jak ji všechno pěkně sedí.
Prsa pyšně vypíná,
všechno vzorně dopíná.

Vítěz roku mezi řidiči.

12. října 2013 v 16:39 Různé, nezařazené

Proč se jenom takhle mučí, všechno kolem sebe ničí.To nemá chybu.

Podzimní fotografie z Mařenic.

10. října 2013 v 16:28 Mařenice aktuality

Začátek měsíce října byl v ranních hodinnách sice poměrne chladný a v některých dnech to bylo i - 3°, ale odpolední teploty umožňovaly vycházku k zachycení podzimní přírody.


V povzdálí je vidět Hvozd či Hochwald, který byl oblíbeným turistickým cílem od konce 18. století. V roce 1821 na něj vystoupil i bývalý rakouský císař Ferdinand I. Dnes je na jednom ze dvou vrcholů Hvozdu turistická chata německého majitele a na druhém 25. m. vysoká rozhledna postavená již v roce 1892. Chata i rozhledna leží na německém území, ale přístup po turistické cestě býval tolerován.

Část 45. Vznik n.p. Veba.

6. října 2013 v 19:01 Od minulosti k současnosti

Do roku 1949 vstoupil podnik Východočeské bavlnářské závody pod novým názvem - Tepna, bavlnářské závody, n. p. Náchod. V červenci téhož roku se v Polici nad Metují vyčlenil samostatný národní podnik Meta, bavlnářské závody, který v průběhu roku převzal na Policku do své správy 26 soukromých textilek. Většina z nich byla až do té doby členy družstva Spojených tkalcoven, zapsaného společenstva s r.o. V Náchodě, sdružujícího celkem na 150 malých podniků z Náchodska a Broumovska. Toto družstvo bylo v roce 1951 exekučně zlikvidováno. V rámci podniku Meta vzniklo ze zkonfiskovaných textilek nejdříve 11 provozů, jejichž počet se v roce 1953 zredukoval na polovinu. Počínaje rokem 1950 bylo k Metě přičleněno dalších 48 zkonfiskovaných drobných textilních firem a živností domácích tkalců z Broumovska a Policka. Tak byl vytvořen samostatný závod, tzv. "Soukromý sektor". Současně se vznikem podniku Meta ministerstvo průmyslu vydalo v roce 1949 vyhlášku, která s účinností od 3. října 1949 zřídila pro oblast Broumovska nový národní podnik se sídlem v Broumově - Olivětíně. A protože povlakové tkaniny, tzv. véby, patřily k tradičnímu sortimentu Schrollova podniku, dostal nový státní podnik název Veba, bavlnářské závody.


Pohled na vstup do závodu 1970.

Sortiment Veby se v průběhu padesátých let vyprofiloval na česané damašky, bílé i pestře tkané atlasgrádly, povlakové véby a další typy lůžkovin. Výroba šatovek, plenkovin a ubrusovin se zastavila. Na počátku 50. let prošla modernizací přádelna s tkalcovnou ve Velké Vsi a také v olivětínské tkalcovně se začalo tkát na nových stavech typu Hrdina. Tiskárna tkanin byla v Olivětíně zrušena. Provoz ukončil také závod v Jetřichově i školní provoz v Polici nad Metují. Odlivem pracovních sil do jiných odvětví průmyslu personální deficit Veby ještě vzrostl, a tak nejen za stavy, ale i do podnikové administrativy nastoupila přibližně stovka řeholnic, internovaných v broumovském klášteře.