Listopad 2013

Téma týdne je "Provokace".

29. listopadu 2013 v 22:14 Téma týdne,

Těžko říci, zda téma tohoto týdne bylo vybráno náhodně či úmyslně. Dávám to do souvislosti s činností či nečinností blogu v posledních dnech. Napíšete článek, dáte publikovat a on se pohybuje kdesi v neznámu. Napíšete komentář a on nikde. Protože je člověk tvor chybující a není si jistý zda komentář odeslal, tak jej napíše ještě jednou a on opět nikde. Po čase se zobrazí oba komentáře, a vy jste na pochybách zda se jedná o Vaší neschopnost odeslat jednoduchý tex, nebo o provokaci ze strany provozovatele blogu. Slabší povahy začnou hledat závady na svém počítači nebo v nastavení blogu a tím si vytvoří další řešení k odstranění závad vytvořené vlastní vinou. Jelikož provozovatel blogu neumístil žádnou informaci o případné nefunkčnosti, vede to k úvaze zda se nejedná o provokaci.

Jde o to, zda to je provokace neúmyslná, úmyslná nebo cílená vedoucí ke zvýšení návštěvnosti na srdci blogu.TAKÉ PROVOKACE !


Broumov město kostelů.

26. listopadu 2013 v 15:02 Aktuality

- Nejznámější památkou Broumova je zcela jistě broumovský klášter, resp. Benediktinský klášter sv. Václava s klášterním kostelem sv. Vojtěcha. První zmínka o kostelu sv. Vojtěcha je z roku 1357,
- Křížem přes Mírové náměstí najdeme kostel sv. Petra a Pavla, který je prvně (jako dřevěný) připomínán v r. 1258, jako kamenný je uváděn v století 14. Do barokní podoby byl tento kostel po přestavbě dokončen v roce 1680.
- U dolní brány, níže pod Mírovým náměstím, nalezneme kostel sv. Václava, který byl realizován a dokončen kolem roku 1729.
- Dalším kostelem, který se nachází pod náměstím je špitální kostel sv. Ducha, který je i se špitálem zmiňován ve 14. století. Současná podoba kostela je z roku 1689.

- Skvostem, který rozhodně stojí za návštěvu je hřbitovní dřevěný kostel sv. Panny Marie, který je doložen již ve 13. století. O tomto kostelíku jsem již psal letos.

- Dnes se zmíním o jednom z dalších. Je to stavba kostela a fary uprostřed rozlehlého parku ve Velké Vsi Husův sbor Církve československé husitské a někdejší kostel Zmrtvýchvstání, vybudovaný r. 1903 německou luterskou církví v Broumově.Dobová fotografie cca z roku 1910. použito z Web fotohistorie.cz

Opodál se nachází i charitativní organizace Diakonie, jejích existence je úzce spjata s tímto kostelem. Celý areál někdejšího Husova sboru Církev československá husitská před více než 11 lety Diakonii darovala v dobré víře, že ta se postará o tento unikátní komplex lépe, než sama dokázala zajistit (po léta zatékalo do kostela). Pro nezasvěcené je třeba vysvětlit, že Diakonie je organizace, která ve svém začátku z církevní práce sice vzešla, ale církevním účelům však již po léta neslouží (jak může někdo podle názvu mylně předpokládat) a je občanským charitativním sdružením. Zdejší náboženské obci poskytuje podle darovací smlouvy prostor pro modlitebnu a kolumbárium. Areál, jehož vlastníkem Diakonie je, se ponenáhlu proměňuje před očima v cosi, co se hned tak nevidí. Před kostelem v parku "vzniklo" parkoviště zaměstnanců této organizace.Informace umístěná na dveřích kostela.


Detail věžních hodin.


Nad hodinami je umístěn tento nápis "Ora et labora." Význam:, "Modli se a pracuj" - heslo benediktiánů. Lat. »modli se a pracuj«. Je to motto - benediktinských mnichů, které podivuhodně shrnuje benediktinský ideál života.


Pohled na zadní část kostela.

Jak na to a výměna řidičských průkazů.

21. listopadu 2013 v 14:21 Různé, nezařazené

Termín k výměně řidičských průkazů se nezadrřitelně blíží. Pro ty, kteří nestíhají pro zaneprázdnění z důvodů blížících se Vánočních svátků, starostmi co komu koupit a na nikoho nezapomenout, je tu jedno řešení. Pokud chcete jezdit i s neplatným řidičským průkazem, řiďte se podle níže uvedeného videa a Váš náhradní řidič jistě vše hravě zvládne. Jako spolucestující zažijete to co nikdy...Hasiči Veba Olivětín. Co se uskutečnilo v roce 2001.

19. listopadu 2013 v 17:04 Hasiči Veba Olivětín

V lednu až březnu 2001 bylo prováděno odstraňování závad na CAS - 25, prováděla se údržba výstroje, výzbroje a mobilní techniky. Větší oprava CAS - 25 se uskutečnila v garážích pana Nešpora. V dubnu by proveden kurs strojníků a velitele v Bílých Poličanech a ze 13 členů zařazených do výjezdové jednotky má 7 členů kvalifikaci strojník a dva členové kvalifikaci velitel. Všech 7 strojníků absolvovalo školení a přezkoušení řidičů a získalo osvědčení profesní způsobilosti řidiče. 21.4. se uskutečnil výjezd do závodu KOH-I-NOR. Soutěž okrsku o pohár starosty obce Božanov, který se konal v květnu byl pro nás totálním neúspěchem. Dvě požární stříkačky byly odvezeny na GO do firmy ZAHAS. Při soutěži o pohár starosty města Broumova jsme pomáhali s dodávkou vody a byla nastříkána karoserie AVIA - DA.V červenci po deštích došlo k rozvodnění Kravského a Pivovarského potoka, které ohrožovaly náš závod. Pomocí několika zaměstnanců jsme zabezpečovali ochranu objektu závodu, byl vyhlášen 3 stupeň povodňové aktivity. V září jednotka vyjela k požáru do Otovic a další na Klášterní zahradu, kde došlo k zahoření garáže. Dále byla naše účast na Hasičských slavnostech v Litoměřicích, kde se konalo druhé celostátní setkání dobrovolných hasičů. Z našeho okresu jsme se zůčastnili jako jediní. Na této výstavě byla vystavována i s ukázkou činnosti historická technika a součásti výstavy byla i současná moderní technika.Naše jednotka zde vystavovala dnes již historickou strříkačku MAGIRUS.


Litoměřice.


Vystavovaný Magirus.Z ukázky historické techniky.

V průběhu listopadu tohoto roku obdržela naše jednotka pro všechny členy nové vybavení a to ochranné obleky " FIREMAN ", ochrannou obuv " HAIX ", přilby " GALLET " a každý ještě jeden pracovní oděv. Za toto vybavení je třeba vyjádřit poděkování vedení a.s.VEBA. Hodnocení roku se uskutečnilo na Valné hromadě v restauraci u Stejskalů v Broumově.

Průběh prací na cyklostezce pod Černou cestou v Olivětíně.

17. listopadu 2013 v 17:45 Sport

Zastupitelstvo města Broumova schválilo vybudování cyklostezky Olivětín - Broumov - Otovice. Úprava první trasy pod Černou stezkou je v plném proudu a předpoklad její dokončení je ještě v tomto roce. Budovaná trasa sleduje tok řeky Stěnavy a její minimální stoupání ji předurčuje k využívání i rodinami s malými dětmi. Předpokladem jejich bezpečnosti je kromě kvalitního povrchu i vedení trasy mimo stávající komunikace a dostatečná šířka stezky. Podle odborníků by živičný povrch mohl umožnit využívání části stezky i inlinisty,( kolečkové brusle ) kteří zatím na Broumovsku jezdí za provozu na silničních komunikacích.Tento sport se stává stále oblíbenějším, protože jej mohou provozovat jak malí, tak velcí. Vzhledem k rostoucí oblibě tohoto sportu by měla být budována jako multifunkční. V části Olivětín - Broumov by ji jistě využívaly i maminky s kočárky. Projekt v předpokládané ceně v řádu desítek miliónů korun má být financován z peněz Evropské unie. Cyklostezka bude vybavena informačními deskami s vyznačením trasy a zřejmě i provozním řádem. Cyklostezka je určena výhradně pro nemotorovou dopravu, proto by měl vyjadřovat i užívání pro uživatele přilehlých pozemků, kteří sem zajíždějí s motorovými prostředky za účelem obhospodařování pozemků.


S ohledem na požadavky památkářů, bude tento konec vydládžděn, což bude nepříznivé pro uživatele inlinisty.

Víceúčelové hřiště v Olivětíně.

14. listopadu 2013 v 15:15 Sport

Podle rozvojového plánu města Broumova, nechal MěÚ vypracovat zadávací návrh na rekonstrukci stávajícího zdevastovaného antukového hřiště v Olivětíně, na hřiště s umělým povrchem o rozměrech 15 x 32 m. Toto hřiště se nachází v těsném sousedství zimního kluziště v Olivětíně. Víceúčelové hřiště je dotováno z Programu rozvoje venkova a předpokládané finanční náklady byly vypočteny na 900 000 Kč. Jeho využití je plánováno pro míčové hry jako je volejbal, nohejbal, basketbal, tenis a další. s povrchem z umělého trávníku. Na tomto povrchu jsou vyznačeny jednotlivá hřiště. Celý obvod hřiště je osazen oplocením z dřevěného materiálu a nad ním ochrannou sítí. Vstup na hřiště je ze dvou stran a opatřen vrátky, které jsou uzamykatelné. V současné době se ještě jedná o terenní úpravy v okolí celého hřiště. Jak probíhala rekonstrukce tohoto hřiště je na přiložených fotografiích.

Část 48. Založení svazu zahrádkářů.

11. listopadu 2013 v 17:47 Od minulosti k současnosti

Tak jak bylo již vzpomenuto na zakládání dobrovolných, společenských a zájmových organizací po roce 1945, byla to v Olivětíně i Čs. jednota zahradkářů a ovocnářů. Tato místní pobočka v Olivětíně se zrodila v roce 1955. Svaz združoval pěstitele ovoce, zeleniny, květin, okrasných rostlin a na ochranu přírody. Prvním předsedou tohoto svazu zahradkářů byl Burdych J. Počáteční stav členů byl 60 a ten se v dalším období rozšířil na 79. V roce 1961 si dal svaz zahradkářů za úkol přípravu zbudování vlastní moštárny.


Foto 1, 2, 3 : ze sbírky p. Chalupníčka. Budova Moštárny v Olivětíně s č.p.174.

Pro tento účel byla vybrána zděná kolna u č. p. 88 v Olivětíně. Adaptace byla provedena brigádnicky. V roce 1965 se svaz zahradkářů rozrostl na 92 členů.


Moštárna sloužila svému účelu od roku 1962. Pro členy svazu zahradkářů byla pořádána řada odborných přednášek i s ukázkami na diapozitivech. Byly pořádány různé výstavky s pěstitelskými výsledky, zájezdy na výstavy apod. Nedílnou součástí jejich činnosti byla brigádnická práce na výsadbě stromků, sušení sena, ošetřování ovocných stromů a řada dalších dobrovolných akcí, se stovkami zdarma odpracovaných hodin.


Při tomto svazu zahradkářů byla vytvořena komise žen - květinářek, které se pečlivě staraly o úpravu dvou zastávek ČSAD, spolupracovala se ZŠ Olivětín, kde měla patronát nad školním rosáriem a členky byly rovněž zapojeny do soutěže "Rozkvetlé ulice". Svaz zahradkářů od svého založení vedl kroniku, která byla pravidelně každým rokem doplňována o údaje, které vystihují celkovou práci za uplynulý rok. Zlomovým rokem pro práci ČSZ v Olivětíně, byl rok 2006, kdy se začalo jednat o ukončení činnosti včetně likvidace moštárny formou nabídky k prodeji. Důvody k těmto závěrům jsou podrobně uváděny v zápisech i kronice svazu zahradkářů. I přes tyto potíže ČSZ pracuje s minimálním počtem členů, a předpokládají, pokud se situace nezmění hlavně v početím stavu, bude provedeno konečné ukončení činnosti svazu zahrádkářů.
V současné době je toto již minulostí, a se skončením činnosti zahrádkářů byla budova moštárny odprodána. Její současná podoba je na spodním snímku.Také jsem se zmínil o práci komise žen - květinářek, které se pečlivě staraly o úpravu dvou zastávek ČSAD. Tato péče byla po celou dobu činnosti, a s ukončením květinářek a jejich péče o tyto zastávky je jejich stav takový jaký je. Neutěšený pohled na jednu z nich a jejich současný stav je na spodním snímku.


Hasiči Veba Olivětín, výpis o činnosti z roku 2000.

8. listopadu 2013 v 15:32 Hasiči Veba Olivětín

V měsící leden a únor v roce 2000 se uskutečnila rekonstrukce zbrojnice. Byl vybudován nový sklad materiálu, a nové sociální zařízení. Pro řidiče se uskutečnilo školení se zaměřením na náročnost při výjezdech v zimních měsících. Teoretická část se uskutečnila v Meziměstí, praktická část pak na letišti Broumov. Březen tohoto roku byl pro část našeho okresu těžkou zkouškou, kdy vlivem velkého tání sněhu, byla zaplavena část města Jaroměře. Po zkušenostech ze dvou povodní jsme usoudili, že bez mobilního elektrického zdroje nelze využít ani elektrické kalové čerpadlo, které máme ve vybavení. K této části je nutné připojit i poděkování za obětavou pomoc. Na základě žádosti HZS okresu - požární stanice Broumov, vyjela v neděli 12. března naše jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku z objektu Olivětín s požárním vozidlem CAS - 25 na pomoc k odstraňování následků povodně v Jaroměři. 6 příslušníků našeho sboru pomocí PS-12 a dvou kalových čerpadel pumpovali vodu ze zatopených sklepů a čistili nádvoří objektů. Toto poděkování vyjádřil tímto přípisem za a.s. Vladimír Bitvar výrobní ředitel. Starosta našeho sboru získal v dubnu do užívání elektrocentrálu, která byla již v nepoužívaném stavu. Pomocí odborníků z garáží pana Nešpora, byla dána do provozu a schopna dalšího používání. V tomto roce byla také zakoupena motorová pila. V tomto měsíci se uskutečnil výjezd k nahlášenému požáru za účasti 5 členů do Heřmánkovic.. Pro včasnou informovanost o výjezdech k požárům byly zakoupeny mobilní telefony pro naše členy.

Uskutečnilo se příjemné posezení s předáním daru zasloužilému členu našeho sboru panu Šrytrovi, který oslavil krásné 80 narozeniny. Srpen byl výročím pro některé naše členy, kteří slaví 50 a 60 narozeniny, a uskutečnilo se posezení s předáním dárků a přáním všeho nejlepšího do dalších let.Jelikož sbor nežije jen těmi hezkými zážitky, přišel další výjezd k požáru rodinného domku do Vižňova, při kterém přišel o život jeho majitel. V říjnu jsme likvidovali požár skládky uhlí na našem závodu a uskutečnilo se prověřovací cvičení. V listopadu byl zaznamenán další výjezd k požáru ubytovny Diakonie ve Velké Vsi. Z Veby Meziměstí nám byl převeden automobil Avia DA - 32 a zde nás čeká hodně práce. Ani prosinec nebyl klidnější, uskutečnilo se cvičení v Bukavici s dýchacími přístroji a byly další dva výjezdy k požárům. Závěr roku se uskutečnil svoláním Valné hromady na Střelnici v Broumově. Po zhodnocení roku, který byl bohatý na činnost sboru bylo občerstvení a nechyběla ani hudba s tancem.

Podzim a jeho různé podoby .

6. listopadu 2013 v 17:36 příroda

Podzim v přírodě nemusí být vždy jen barevný. Změna barev listí, opadané stromy, zlatavé listy na zemi, ve kterém se tak hezky brouzdá. To všechno jsou ty příjemné stránky podzimu. Patří k tomu i nepříjemné mlhy, ranní mrazíky i časté střídání počasí. Jsou i smutnější pohledy na různé druhy stromů, které své hezké roky již mají za sebou a poskytují pohled na staré kmeny, pokroucené větve a vše obrostlé mechem.Pivovarský rybník v Olivětíně, výlov ryb.

3. listopadu 2013 v 21:57 Aktuality

V neděli 3.11.2013 se opět uskutečnil výlov ryb v Pivovarském rybníku v Olivětíně. Tak jako každým rokem, přilákal tento výlov dost přihlížejících. Vypouštění vody probíhalo již od poloviny týdne, přesto v den výlovu ji bylo ještě dost. Po roztažení sítě začalo její stahování a začátek nenasvědčoval velkému úspěchu. Teprve po zůžení zátahu, vlastním výlovu a třídění ryb byl vidět jeho úspěch. Podle vyjádření rybářů je letošní výlov oproti minulému roku menší, ale i tak podle odhadu by mohlo být sloveno cca. 30 metráků ryb.
Že tě tím prkýnkem praštím?

Výlov přiletěla zkontrolovat i labuť.