Leden 2014

Kluziště Olivětín, zimní sportování začalo.

26. ledna 2014 v 19:07 Sport

Letošní zima nenasvědčovala tomu, že se podaří připravit ledovou plochu na kluzišti, ale stačilo pár mrazivých dnů, a opak je pravdou. Že byla tato snaha oceněna, dokázal zájem a slušná účast na nedělním bruslení. Sluníčko a dobře připravená ledová plocha bylo příležitostí k odzkoušení prvních pokusů i pro ty nejmenší.

Hasiči Veba Olivětín, v roce 2003.

26. ledna 2014 v 12:48 Hasiči Veba Olivětín

Tento rok byl bohatý jak na mimořádné události, tak i na společenské akce. Náš sbor má 30 členů, z toho je do výjezdové jednotky zařazeno 16 hasičů s následující odborností. 2. velitelé, 8. strojníků, 4. obsluha motorových pil, 4. vůdci malého plavidla, 2. odbornost hasiče 2 stupně a 2 třetího stupně. Hned počátkem roku byl v lednu vyhlášen 3 stupeň povodňové aktivity na řece Stěnavě, ale v krátké době byl odvolán. Od měsíce února následovaly výjezdy jednotky k požárům a nebylo jednoho mědíce po celý rok, aby nemusela naše jednotka zasahovat. Nejsložitějším zásahem byl v dubnu při likvidaci požáru v podkroví pečovatelského domu v Broumově. Zde muselo být využito i výškové techniky z CPS Velké Poříčí. Rovněž na úseku soutěží byla naše účast bohatá a to se střídavým úspěchem. Některá naše zastaralá technika musela na opravy do garáží a jednalo se CAS-25 a AVIA-DA, které byly v krátké době opraveny. V měsíci červnu se uskutečnilo přátelské setkání se členy SDH Adršpach, při kterém byla ukázka skalní záchranné služby. Celé setkání se neslo v duchu netradičních hasičských disciplín. Po vyčerpávajících soubojích připravili domácí hasiči malé pohoštění. V srpnu proběhla oslava 120 let trvání SDH v obci Martínkovice. Na programu byla netradiční soutěž a ukázky hasičů s historickou technikou. V měsíci září byla podepsána smlouva mezi městy Broumovem a Nowa Ruda o vzájemné spolupráci při krizových situacích a společenských akcích. Akceschopnost jednotky byla prověřena v měsíci říjnu na námětovém cvičení v Božanově. Dále bylo zahájeno školení členů výjezdových jednotek, které bylo prováděno učilištěm z Velkého Poříčí. Závěrečné zhodnocení roku se uskutečnilo v listopadu. Ani závěr roku se neobešel bez výjezdu do objektu Veby Broumov Velká Ves, kde došlo k požáru v misící komoře.

Společně s hasiči z Adršpachu.
Janovičky u Broumova 2014.

20. ledna 2014 v 14:32 Sport

Ve dnech 18. - 19. ledna 2014 uspořádal Svaz sportu psích spřežení Mushers Club "METUJE" již 12. ROČNÍK SAŇOVÝCH ZÁVODŮ PSÍCH SPŘEŽENÍ na Janovičkách u Broumova. Zahájení závodů po oba dva dny bylo od 10 hod.


Vzledem ke špatným sněhovým podmínkám se závod jel jako "kárový". Doprovodný program obstaralo hit radio Magic, za účasti Aleny Smolíkové finalistky soutěže Československo má talent. Na nedělním programu byl i dětský závod na okruhu cca 300m běh s vlastním psem. Technicky náročná trať, kopcovitý terén, široké lesní cesty, úzká hřebenová část. Pro nedostatek sněhu a náročnost v rozbahněném terénu se trať krátila na cca 15 km. Přihlášených účastníků závodu bylo kolem 50. Mlhavé počasí neslibovalo přijatelné podmínky pro pořízení alespoň několika záběrů z průběhu tohoto závodu. Situace se zlepšila asi po hodince od zahájení závodu a občas se ukázalo i sluníčko, ale to nic nezměnilo na kvalitě tratě, což bylo vidět v cílovém prostoru na všech účastnících včetně psů.Nejdříve několik fotografii z úvaziště a pak něco málo z prostoru startu a cíle.
Část 51. Kulturní život po roce 1948.

15. ledna 2014 v 14:54 Od minulosti k současnosti

Správní členění nevznikalo jako jednorázový proces, ale souvisel s určitými migračními změnami. Řada lidí přišla na Broumovsko vždy, kdy se ukázaly dobré možnosti zaměstnání s ohledem na modernizaci výrobních závodů a nabízených lepších bytových podmínek. V Broumově bylo v provozu také přírodní koupaliště, které bylo hojně navštěvováno, ale již se nepodařilo jeho provoz obnovit s ohledem na nekvalitní přítok vody.
Kulturní život po roce 1948 odráželo nadšení nových osídlenců, které se projevovalo jak již bylo zmíněno o zakládání různých společenských a zájmových organizací na Broumovsku. Nebyl vyjímkou ani Olivětín, kde byla velká podpora od nového vedení podniku Veba a závodu v Olivětíně. Mezi nadšenci ochotnického divadla vzniklo pak založení loutkového divadla v Olivětíně. Na toto loutkové divadlo vzpomíná i p.Chalupníček, na jeho začátky, slávu i zánik. Dále uvádí jak při prohlídce fotografií z rodinného archivu si připomněl, jaké v Olivětíně bylo loutkové divadlo. Vzniklo a bylo provozováno ochotníky z řad místních občanů za podpory tehdejšího Závodního klubu Veba.Toto loutkové divadlo bylo umístěno v prostorách firmy Meissner, u domu č. 88 v Alšově ulici, kde se v letech 1920 - 1945 vyráběly upomínkové předměty.
Obrázky a pohlednice podle dobových fotografii, nebylo v nejlepším stavu.Na snímku vidíme několik titulů, které zhlédli malí diváci v sezóně 1959 -1960. Tak třeba 25.11. v 15 hodin to bylo pohádka Perleťové pantoflíčky. Vstupné bylo pro děti 1 Kč a dospělí platili 2 Kč. Další názvy her: Šípková Růženka, Hračky na cestách, Jeníček a Mařenka.
Pro silné nervy pak drama Vodníkova pomsta nebo Kašpárek dvorním lékařem. Nacvičení každé hry dalo asi dost práce. Marionety měly 4 - 6 vodících šňůrek a vyžadovaly zručnost při manipulaci. Text se četl pod jevištěm do závěsného mikrofonu a reproduktory byl přenášen do hlediště. Stálo zato sledovat malé diváky, jak reagovali na výkony dřevěných herců , napětí při dramatických situacích, úleva a oddech, když vše dobře dopadlo. Kašpárek vždycky potěšil malé i velké vyřešením i těch nejzapeklitějších situací.

Na závěr každého představení se s diváky rozloučila kapela dechové muziky řízným pochodem. Po několika sezonách bylo nutné provést rekonstrukci divadélka. Přistoupilo se k tomu se záměrem využít prostor i k promítání filmů pro veřejnost a pro místní školu. Přístavbou vstupní haly se získal prostor pro šatnu, nové sociální zařízení a kabinu na promítací přístroje. Zvětšil se prostor hlediště, šikmá podlaha byla osazena pohodlnými sklopnými sedadly. Pro dobrou akustiku byly i stěny obloženy hnědě červenou koženkou. Před oponou divadélka se dalo snadno umístit promítací plátno. Uváděním filmových představení byla ukončena činnost kroužku loutkoherců. Namátkou několik jmen těch, kteří rádi oživovali postavičky na jevišti olivětínské loutkové scény: Pánové Richter, Mach, Vít, Košťál, Pohl, paní Tošovská, Obršálová, slečna Hilšerová. Výrobou loutek se zabýval pan Beran, kulisy a scény navrhoval pan Šafář a pan Macek. Údaje, které jsem uvedl nejsou vyčerpávající, a pokud má někdo více informací, uvítáme jejich doplnění. V devadesátých letech zaniká privatizací budovy jak školní družina, tak kino a loutkové divadlo. Dřevění herci byli převezeni do depozitáře ke svým broumovským kamarádům, a tam sní svůj sen o zašlé slávě. Snad se někdy ukáží veřejnosti, třeba jen na nějaké výstavě, nebo na mimořádném představení. M. Chalupníček.


Všechny dobové fotografie z prostředí loutkového divadla, poskytl ze své sbírky p. M. Chalupníček.Výstava historických map.

12. ledna 2014 v 14:53 Výstavy

V návaznosti na předchozí článek o vydání nové publikace Broumovsko na historických zobrazeních, byla uspořádána ve výstavní síni staré radnice výstava. Petr Bergman zde vystavuje historické mapy, o kterých je psáno ve výše uváděné knize. Je zde vystavováno na 50 ks. různých druhů map převážně bývalého politického okresu Broumov. Jednotlivé mapy jsou pořízeny popisky, které uvádějí o jakou mapu se jedná, rok vydání včetně autora a tiskárny. K vidění je třeba nejstarší tištěná mapa Českého království z roku 1518, na které najdeme i Broumov. Většina map před rokem 1918 vycházela v němčině, a drobným písmem doplněny o české názvy. Vyjímkou je třeba mapa Broumovska vydaná kolem roku 1907 a která je uváděna s českými názvy a drobným písmem je doplněna o německé názvy. Ještě starší mapa broumovského okresu je z roku 1872 a byla vytištěna v Broumově. Jedna ze zajímavých map je mapa Sudet z roku 1938 na které je uspořádání Česko - slovenska, a na které leží Broumov a okolí mimo hranice českého státu. Každá z vystavovaných map má svou zajímavost, která potěší nejednoho návštěvníka.

Broumovsko - nová publikace.

8. ledna 2014 v 16:45 Aktuality

Ke konci roku 2013 byla vydána další publikace pod názvem Broumovsko na historických zobrazeních od Petra Bergmana. Jedná se o poměrně obsáhlou knihu, dokumentující minulost Broumova a okolí. Konkrétně se jedná o Broumov, Meziměstí, Teplice n/Met., Adršpach, Stárkov, Police n/Met., Machov a další. Obsahem této knihy je:
- Broumovský okres ve starých mapách.
- Historické rytiny a litografie.
- Tištění průvodci a leporela.
- Fotografové a vydavatelé pohlednic v okrese Broumov.
- Historie poštovnictví v okrese Broumov.
- Firemní korespondence v okrese Broumov.
- Filatelie v okrese Broumov.
- Broumov v litografii.
Publikace obsahuje 728 tištěných stran doplněných o výše uvedené fotografie, pohlednice a další. Dovolím si ještě menší citaci z této knihy o důvodech jejího vzniku. " Kniha vznikla jako výraz úcty a obdivu ke všem tvůrcům, stavitelům, umělcům, architektům, ochráncům přírody i památek. Dále ale i těm, kdo proměny Broumovska po staletí zachycovali a publikovali. Petr Bergman."

Území, které kniha dokumentuje, je vymezeno někdejší hranicí politického okresu Broumov. Každá otištěná pohlednice, grafika nebo litografie má svého autora, který je pod každým dílem uveden s popisem a uvedením místa. I když se jedná o poměrně rozsáhlou knihu, která vyžaduje určité pohodlí k její četbě, přesto ji uvítá ve svém vlastnictví každý milovník této literatury. Na dokreslení kniha má rozměr 35 x 27 cm. a jak jsem již uvedl, má 728 stran o váze 5,5 kg. Jedná se o první díl takže se můžeme těšit na její další pokračování. Na ukázku několik stránek z této knihy.
Příchod Tří králů v Broumově.

6. ledna 2014 v 17:33 Aktuality

V neděli 5. ledna ožilo Broumovské náměstí o 17 hod.. očekáváním příchodu Tří králů. Ten začal promluvou od Martina Lanžiho, správce Římskokatolické farnosti. Za jeho slovního doprovodu prošli Tři králové se svou družinou kolem infocentra na střed náměstí. U Mariánského sloupu je přivítal místostarosta p. Kamil Slezák, a poté byla celá družina uvítána také hrou na žesťové nástroje od žáků ZUŠ Broumov. Odtud pak průvod pokračoval na připravené pódium před Městským divadlem, kde na ně čekal Ježišek v jesličkách. Prostranství před pódiem bylo doplněno o živá zvířátka, která se stala středem pozorností hlavně dětí. Po předání darů Ježiškovi od Kašpara, Melichara a Baltazara byl program doplněn zpěvem koled. Po ukončení tohoto programu byla možnost prohlédnutí historického betléma, který byl vystavován v kostele sv. Petra a Pavla.
Broumov v edici Zmizelé Čechy.

4. ledna 2014 v 15:23 Výstavy

Již jednou jsem psal o výstavě fotografii a to 7. června 2013 , která se konala v Broumovském klášteře pod názvem " Zmizelé Čechy". Návazně na to, byla na podzim vydána obrazová publikace stejného zaměření s názvem BROUMOV. Autorkami jsou Lydia Baštecká a Barbora Trenčanská. Publikace je rozdělena na několik částí. Nejstarší vyobrazení města, celkové pohledy na město, vntřní město, předměstí, klášter, průmyslové objekty, obce v okolí a několik pamětihodností. Kniha obsahuje 184 stran textu a 170 černobílých fotografii. Jako motto věnování.: " Věnováno bývalým německým a současným českým obyvatelům města. První důvěrně znali jeho dnes již zmizelou tvář, druzí vytvářejí jeho dnešní podobu. Prvním pro vzpomínku, druhým pro inspiraci.

Na ukázku několik ofotografovaných stránek z této publikace. Pro zájemce o minulosti našeho města vřele doporučuji již s ohledem na unikátní fotografie.
Hasiči Veba Olivětín, jaký byl rok 2002.

2. ledna 2014 v 22:30 Hasiči Veba Olivětín

V roce 2002 se rozšířila naše členská základna, a má v současné době 30 členů, z toho je do výjezdové jednotky zařazeno 17 příslušníků. Potěšující je, že se podařilo získat 5 nových členů. Ti jsou zařazeni do soutěžního družstva pod vedením L.Šubrta. Toto omlazené družstvo se zůčastnilo několika soutěží v požárním sportu se střídavými úspěchy. Bylo to na okrskové soutěži v květnu v Křinicích a v Otovicích. Zde se útoky nezdařily a byla také porucha na PS - 12, která ovlivnila naše umístění. V tomto měsíci se konečně usmálo štěstí v soutěži o pohár v Božanově, kde bylo naše umístění na 3 místě. Z dalších soutěží to bylo v červnu Broumov, Rožmitál a Hejtmánkovice.


V březnu tohoto roku bylo také jednání s vedením a.s. Veba za účasti zástupců firmy " Strojírny Potůček Slatiňany " kde se jednalo o zakoupení nového moderního zásahového vozidla. V první polovině srpna zasáhla naší republiku obrovská záplavová vlna. U nás opět zahrozily po vydatných deštích Kravský a Pivovarský potok, a závod byl opět zabezpečen. Na popud těchto událostí byly zakoupeny ochranné vaky z a.s. Rubena Náchod, a při cvičení jsme si je vyzkoušeli sestavit. Říjen byl opět měsícem pro námětové cvičení v Křinicích. Naše jednotka na tomto cvičení byla pověřena přímo u domu a měla provést likvidaci požáru. V tomto měsící jsme navštívili po čtyřech letech Brněnské výstaviště. Tématem byla hasičská technika a upoutalo nás ukázkové cvičení policistů a hasičů v centru Brna na likvidaci teroristů s následným požárem výškové budovy. V listopadu byl hlášen požár panelového domu v Meziměstí. Po příjezdu na místo, nám byl přidělen úkol k zásahu v dýchací technice. Vše bylo v rámci námětového cvičení. Při zhodnocení uplynulého roku na Valné hromadě 22.11 2002 vyplývá, že jednotka je aktivní a schopna plnit svá poslání.

Téma týdne je "Inspirace".

1. ledna 2014 v 16:23 Téma týdne,

Ach, jo..
To byla otrava, jít do obchodu a vůbec se nezajímat o to, zdali tam prodávají bezpečné hračky pro děti, jídlo v restauraci má stejnou gramáž, složení a cenu v Aši jako v Praze.
Ach, jo..
To byla otrava mít ještě před maturitou, vyučením jisté umístění a připravené pracovní zařazení hned po prožitých posledních prázdninách.
Ach, jo..
Každý musel do práce a to si ještě mohl vybrat zda přijme práci, kde se upíše třeba na 10 let a oni mu zato dají podnikový byt nebo nenávratnou půjčku na stavbu rodinného domku.
Ach,jo..
A ve spořitelně po narození potomka mu odepíšou z novomanželské půjčky 4 000,-kč.
Ach, jo..
Napřklad jistota, že pokud budu makat a neudělám průšvih budu mít práci třeba do penze, lidi skutečně deptala.
Ach, jo..
Neskutečné násilí bylo pácháno na nemocných. Místo, aby byl vybírán regulační poplatek u lékaře a poté v lékárně včetně tučného doplatku jako v každé demokratické společnosti za léky, odbyli pacienta tím, že za jeden recept musel zaplatit jen jednu korunu a operační lůžko bylo vždy k dispozici jak pro otylého, tak i pro štíhlého. Léky byly podávány personálem nemocnice a nemuseli jsme běžet do lékárny, kde to zaplatíme z vlastní peněženky, abychom dopřáli svým blízkým předepsanou léčbu lékařem při pobytu v nemocnici.
Ach, jo..
A co teprve vnucování sociálních jistot, že si můžeme s rodinou vyrazit na podnikovou dovolenou a vybrat si z několika nabídek, kde uhradil podnik polovinu ceny. A po odpracování 25 let v pracovním poměru měl člověk nárok na odměnu a také při dosažení rúzných životních jubileí.
Ach, jo..
Ženský si vybrečely oči, když odcházely do důchodu po porození dvou dětí již v 55. letech. Kolik lidí tenkrát snilo o tom, aby mohli pracovat o 10 - 15 let déle.
Ach, jo..
Po operacích se dělo lidem také bezpráví, kdy po zotavení v nemocnici a poté doma mu nebylo dopřáno sladkého pocitu hrůzy, zda ho po návratu do práce hned nepropustí. A co teprve, když vás do půl roku po operaci poslali do lázní. A ti komunističtí tyrani nám nedali žádnou možnost finanční spoluúčasti. Ne přátelé, nedali nám možnost zaplatit si ani třetinu. Letci, horníci, policajti měli každoročně plně zdarma nařízeny lázně pro rehabilitaci organismu.
Ach, jo..
Bylo to opravdu děsivé a devastující období našich dějin. Z lidí a hlavně dětí se stala bezcitná zvěř. Za komunistů mladší vstávali v autobuse, aby pustili sednout ty starší. Dnešní mladí již znají svá práva v demokratické společnosti a pěkně zůstanou sedět. Tak to má být. Vždyť jsme si je tak v demokracii vychovali.
Ach, jo..
Již nikdy nechci zažít sociální jistoty ani morální zhoubu, která tenkrát panovala. Konečně máme svobodu a nikdy se nevrátí ty špatné časy. Vždyť nám vůbec nevadí, že mnoho lidí podvádí stát a okrádá nás všechny, jak se dá, své okolí, přátelé, ba dokonce i své rodiče. Vždyť si rádi při léčbě v nemocnoci zaplatíme léky a pobyt nebo také umřeme, když na nás nemá nikdo čas z ošetřujícího personálu. Vždyť si rádi koupíme potraviny přesycené éčky nebo už prohnilé, aby se náš život maličko zpestřiil. Vždyť rádi vzděláváme děti za naše peníze už od školky, které neznají v dospělosti ani státní hymnu, natož pak český jazyk a matematiku, ale znají PARTIČKU a COMEBACK. Vždyť rádi pijeme alkohol a mluvíme vulgárně, nejen mezi sebou, ale také na prknech, co kdysi znamenaly svět. Také v TV, rádiu a divadle - tímto nás hned v cizině poznají, jsme přece nejlepší - jsme Češi. Vždyť víme, jak mít situaci pod kontrolou a budeme vždy stát za našim parlamentem a vládou, protože jsme teď konečně spokojeni a vyhovuje nám tento život ve svobodné společnosti, která nám to vše umožňuje a plně nabízí z výdělku těch, kteří si ještě neuvědomili, že je směšné chodit denně do práce. Vždyť stačí zajít občas na sociálku nebo někoho přepadnout a zajet si na dovolenou, zajít s kamarády do herny nebo někde zapařit a ráno zalehnout a odpočívat celé dopoledne. Žijeme přeci jenom jednou. Co bude - to neřeš. To je budoucno. Vědět, kdo s kým spí, kdo má nejlepší sex a jak často, protože přesně tohle nás jedině zachrání. Vždyť již máme co jsme chtěli a zloději si žijí v blahobytu, klidu a přepychu.