Únor 2014

Hasiči Veba Olivětín v roce 2004.

24. února 2014 v 14:34 Hasiči Veba Olivětín

Rok 2004 byl významný pro dobrovolné hasičstvo v Čechách tím, že slavilo 140 let od svého vzniku. Zde je nutné připomenout, že k ustavení prvního hasičského sboru došlo ve Velvarech roku 1864. Náš sbor v tomto roce slaví 130 výročí od založení továrního sboru dobrovolných hasičů. Hlavní událostí tohoto roku byly červnové oslavy uvedeného výročí. Začátek byl opět ve znamení výjezdu k požáru kůlny. V dalších měsících byla věnována pozornost proškolování všech členů výjezdové jednotky. Další požár, který byl nahlášen v měsíci dubnu patří k jednomu z těch kurioznějších. V podvečer 10.4. byl ohlášen požár udírny v zahrádkářské kolonii v Olivětíně. Bohužel, při tomto zásahu se již nepodařilo zachránit udírnu ani klobásy.


Co jste hasiči, co jste dělali, že jste nám tu udírničku shořet nechali.

Při květnových soutěžích zavítalo naše družstvo do Křinic, kde místní sbor oslavoval 125 let trvání SDH. Součástí oslav byly dvě soutěže a to o pohár starosty obce a další o pohár ke 125 výročí SDH. V obou těchto soutěžích naše družstvo zvítězilo. Další soutěžní den jsme strávili v Božanově a následující v Otovicích. Umístění na těchto soutěžích bylo pro nás uspokojující.


Fotografie z účassti na jedné ze soutěží.

Po dlouhých 32 letech nás opustilo zásahové vozidlo CAS - 25 Trambus a jako náhrada nám bylo zakoupeno vozidlo s označením CAS-25 Liaz K 101. Je to již modernější vozidlo s lepší výbavou. Poděkování patří a.s. Veba, která financovala tento nákup.Ve dnech 18.6 - 20.6. se uskutečnily oslavy 130 let trvání SDH Broumov a SDH veba Olivětín. Program byl zahájen uctěním památky zemřelých hasičů na hřbitově, a v kostele " U naší milé Paní " v Broumově. Při slavnostní schůzi na sále Střelnice za účasti významných hostů se uskutečnilo i ocenění. Příslušníkům z našeho sboru bylo uděleno Čestné uznání od OSH Náchod. Dále to bylo Za příkladnou práci, a Za zásluhy. Jména vyznamenaných členů, má hasičský sbor ve své kronice. Druhý den následoval den otevřených dveří u hasičské stanice Broumov s ukázkou techniky.Bohužel, do oslav se vloudil i opravdový požár, kde musel zasahovat HZS Broumov. V dalším období všichni řidiči-strojníci prošli školením na nové vozidlo.

V srpnu se uskutečnila druhá plánovaná akce, kdy nás navštívili hasiči z Adršpachu, kde jsme pro ně připravili různé soutěže včetně občerstvení.


Závěr roku s jeho vyhodnocením se uskutečnilo na Valné hromadě v restauraci u Stejskalů.

Na úplný závěr tohoto roku, ještě jeden pohled na budoucí hasičský dorost.Část 53. Nádraží Olivětín.

17. února 2014 v 17:32 Od minulosti k současnosti

O nádraží v Olivětíně jsem již jednou psal a to v souvislosti s tím, že dne 25.července 1875 bylo otevřeno nádraží v Olivětíně, kdy tudy zároveň projel první oficiální vlak do Broumova. Zároveň v tomto roce 1875 byla továrna spojena železniční vlečkou o délce 795 metrů s nádražím v Olivětíně. Původní název byl Heřmánkovice Olivětín.


Nádraží Heřmánkovice, Olivětín z roku 1904 - výřez z pohlednice.

Právě k tomuto nádraží a využí jeho okolí bych chtěl uvést jednu zmínku, a to o několik desítek let později od uvedeného data. Sice uvedené roky nebudou tak přesné, ale na skutečnosti to nebude mít podstatný vliv. Kolem roku 1950 byl u toho nádraží zřízen manipulační sklad dřeva, a to bylo připravováno pro papírenský průmysl. Pro těžbu dřeva k tomuto účelu bylo vybíráno vhodné vlákninové dříví jako je smrk, borovice, osika. Dřevo bylo pokráceno na 1 m. délky a ručně pořízem zbaveno kůry. Odtud pak bylo odváženo převážně do Krkonošských papíren. Rozvoj papírenství byl ovlivněn nejen vynálezem papírenského stroje, ale také rozvojem chemie, který umožnil výrobu papíru z celulózy získané ze dřeva. Dálší fáze pak již byly prováděny přímo ve výrobně papíru, kde se seká na štěpy. Potom dochází k vaření, praní, třídění, bělení, sušení. Prvovýroba je na následujích fotografiích a chodila sem pracovat řada místních občanů.


Foto: ze sbírky p. Kujanové.


Foto: ze sbírky p. Kujanové.


Foto: ze sbírky p. Kujanové.


Foto: ze sbírky p. Kujanové.


Budova současného nádraží se mnoho nezměnila, pouze jsou odstraněny dřevěné stavby a v celém prostoru jsou vzrostlé stromy.

Do předchozího článku pod názvem tělovýchova a sport, byla dodatečně vložena jedna ze starších fotografii hokejového mužstva Olivětín.


Letem světem, když se den vydaří.

16. února 2014 v 16:18 příroda

V minulém týdnu se sobotní počasí opět vydařilo. Slunce svítilo již od samotného rána, a tak bez velkého rozmýšlení jsem se rozhodl, že zase jednou vyletím z baráku udělat pár snímků v přírodě.


Nikdo se nemusí obávat, že jsem si vyletěl v tomto balonu. Do takového zařízení bych si netroufnul, leda, že by bylo pevně ukotveno se zemí. Proto jsem radši pokračoval po svých a doufal, že si udělám pár snímků hezkých koníků, které bylo vidět dále pod lesem. Když jsem přišel blíž, vzpomněl jsem si, jak kdosi jednou říkal, že nejhezčí pohled na svět je z koňského hřbetu. Při pohledu na vzrůst tohoto koně jsem se vzdal i tohoto pomyšlení. Představa pádícího důchodce na neosedlaném oři, pronásledovaného majitelem mne vrátila do skutečnosti. Proto jsem si udělal jednu fotografii Ruprechtického špičáku, který byl již bez sněhu a námrazy .Pak jsem již radši zamířil k lesu, kde nebudou takové nástrahy v podobě pádu z výšky. Předpoklad se splnil a našel jsem i pár námětů k několika snímkům.
Část 52. Broumov - Olivětín a sport.

10. února 2014 v 17:29 Od minulosti k současnosti

V minulém, článku jsem psal o loutkovém divadle a jeho činosti. Bylo by chybou, nezmínit se o další zájmové organizaci v Olivětíně, jako bylo založení Tělovýchovné jednoty pod názvem T. J. Jiskra Veba Olivětín. Tělovýchovná jednota sdružovala několik sportovních odvětví podle zájmu jednotlivců. Jedním z nich byl oddíl ledního hokeje a k tomu účelu bylo vybudováno zimní kluziště, které bylo do nedávné doby jako jediné na Broumovsku. Jeho činnost je sice podmíněna počasím, ale jakmile je to možné, příznivci tohoto sportu vytvářejí po večerech ledovou plochu. Ta je pak využívána jak širokou veřejností, tak i od místních škol. Toto sportoviště je přes letní měsíce podle potřeb upravováno a od původního vzhledu je již k nepoznání. Město Broumov přispívá v grantovém programu na údržbu tohoto areálu.Kluziště v roce 2010

Tělovýchovná jednota zorganisovala a zabezpečila kompletní úpravu celé plochy zimního stadionu, včetně rekostrukce kabin. Na těchto úpravách bylo odpracováno velké množství brigádnických hodin. Že tato práce nebyla zbytečná, je možno vidět každým rokem v zimní sezoně. Tento oddíl ledního hokeje vykazuje svoji činnost od samého prvopočátku o čem svědčí i některé fotografie jako jsou např. lední karnevaly o které je trvalý zájem, a to ve všech věkových kategoriích. Mimo tyto akce patří i hokejová utkání, která se ale nedají plánovat delší dobu dopředu.Fotografie kluziště je z období jeho vybudování, a svědčí o tom ještě nízké mantinely. Rok pořízení fotografie se nepodařilo zjistit.


Fotografie z roku 1962.
Podkladů z dřívější činnosti včetně fotografii tohoto oddílu se již nepodařilo sehnat.


Jedna z fotografii hokejového mužstava TJ Jiskra Veba Olivětín z let 1962 - 1963.
Foto zapůjčil Kercl Zdeněk.Téma týdne je "Dnešní svět". Obyčejný pohled na neobyčejný dnešní svět.

6. února 2014 v 18:56 Téma týdne,

K tomuto námětu by se dala napsat řada úvah o tom, jak je dnešní svět uspěchaný. Všechny vymoženosti dnešního světa zanechávají své klady i nedostatky. Technická vyspělost odstranila dřívější dřinu, elektrotechnika umožnila širší spojení se světem atd. Všechy tyto klady ale zanechávají negativní vliv na životní prostředí, přírodu a její znečišťování. Pokud se podíváme co odpadu se povaluje kolem cest, chodníků na okrajích lesů, kolik je různých černých skládek apod. Je zbytečné poukazovat na různý nepořádek, že se město a technické služby nestarají o úklid, pokud sami nedokážeme napomenout ty, kteří odpadky odhazují bezohledně po ulicích. Na jedné straně se ukazuje , co vše se vybudovalo v přírodě, různá sportoviště, turistické stezky, cyklostezky a o několik desítek metrů dál jiní zakládají černé skládky. Je to důsledek dnešního světa, nebo také pohodlnost a bezohlednost k přírodě.

Na jedné straně toto.
Na druhé straně toto.


Výstava černobílé fotografie.

6. února 2014 v 15:19 Výstavy

Kulturní program města Broumova na měsíc únor informoval o připravované výstavě fotografii, na které jsem se byl podívat. Tato výstava černobílé fotografie z období let 1965 - 1995 probíhá ve Výstavní síni staré radnice v Broumově v termínu 3. 2. 2014 - 21. 2. 2014. Vystavuje Miroslav Holča.
Kvalita pořízených fotografii není taková jak bych si přál. Jednak se jednalo o lesklé fotografie a odraz oken dokázal také své. Tato ukázka je jen nepatrná část toho, co je vystavováno.Ruprechtický Špičák

3. února 2014 v 21:36 příroda

Po sobotní a nedělní oblevě začátkem února přituhlo, a noční mrazík vytvořil kouzelnou scenérii. Ruprechtický Špičák byl v odpoledních hodinách ozářen sluncem a vytvořená námraza celého pohoří kontrastovala se zelení v údolí.

Lední karneval na blátě.

2. února 2014 v 13:55 Sport

Rozmarné počasí letošního roku je opravdu nevyzpytatelné. Ještě začátkem tohoto týdne bylo zimní kluziště v Broumově Olivětíně v plném provozu, a vypadalo to, že připravovaný lední karneval na sobotu 1.února 2014 se vydaří. Nikdo nemohl počítat se svéhlavostí paní zimy a jejímy rozmary. Ještě v pátek se bruslilo, i když podmínky byly proti předcházejícím dnům již horší. Přišla sobota a pořadatelé kluziště v Olivětíně museli řešit náhradní program pro připravený lední karneval. I přes nepříznivé podmínky se jim podařilo vypořádat se s touto situací na výtečnou. Návštěvnost byla nečekaně dobrá, a příjemný zážitek z této akce byl jak pro děti v maskách a různých kostýmech, tak i pro všechny zúčastněné. Pro děti byly připraveny různé soutěže s odměnou. To, že někdo z dětí skončil na blátivé zemi, patřilo již k podmínkám, ale nic tomu nebránilo na pokračování této netradiční zábavy.