Březen 2014

Letiště Broumov.

29. března 2014 v 13:32 Různé, nezařazené

Při hezkém počasí je nad Broumovem většinou o sobotách a nedělích stále něco k pozorování. O tuto podívanou se stará Aeroklub Broumov, který má dlouhou více jak šedesátiletou historii. Členové aeroklubu aktivně létají na kluzácích a UL-letadlech. Aeroklub provádí také výcvik zájemců o létání. Pod dohledem zkušených instruktorů je možnost získat v krátké době příslušná osvědčení pro létání na větroních. I když si říkám, že nejlepší je stát pevně na zemi, neznamená to, že se nerad podívám na rušný život na letišti.

Veřejné vnitrostátní letiště Broumov se nachází asi 2,5 km jižně od centra Broumova, při silnici Broumov - Martínkovice, v katastru obce Martínkovice. Aeroklub Broumov poskytuje na internetových stránkách také týdení předpověď počasí pro Broumov.


Hasiči Veba Olivětín v roce 2005.

25. března 2014 v 19:14 Hasiči Veba Olivětín
Rok 2005 byl pro naší jednotku opět jedním z těch smutnějších, kdy v březnu zemřel ve věku nedožitých 85 let dlouholetý člen, funkcionář našeho sboru bratr Vladimír Šrytr. Byl velkou oporou v poválečném období sboru dobrovolných hasičů ve Vebě a to od roku 1947. Zastával také funkci velitele a poté fukci předsedy SDH. Za svou práci byl několikrát vyznamenán. Členové sboru se zúčastnili rozloučení a stáli mu u rakve čestnou stráž.

Ve dnech 18 - 19.3 byla vyhlášena pohotovost z důvodů ke stoupající hladině vody na řece Stěnavě v důsledku rychle tajícího sněhu. Na kritická místa byly rozmístěny protipovodňové vaky a pytle s pískem.

V květnu jsme se rozloučili s dalším našim dlouholetým členem sboru.Dne 2. 5. zemřel Hors Knittel, který byl členem sboru od roku 1978. Při posledním rozloučení zaujalo své místo čestná stráž od členů našeho sboru.

Mimo účasti na soutěžích s různými výsledky se v červnu opět uskutečnilo setkání s hasiči z Adršpachu a byl to opět jeden z vydařených dnů.


Dne 29.6.se uskutečnila návštěva HSSP Spolana spojena s exkurzí ve Spolaně Neratovice. Tématem této exkurze byly chemické látky a jak s nimi zacházet v případě úniku.V letošním roce nám a.s. Veba zakoupila nové plovoucí čerpadlo a vybavení našeho sboru je opět na lepší úrovni.

Dne 3. prosince se uskutečnila Valná hromada ke zhodnocení naší práce.Byly kladně hodnoceny některé dosažené výsledky v soutěžích, ale i kriticky bylo poukázáno na některé nedostatky se kterými se budeme muset vypořádat. V tomto roce byla na návrh výboru SDH udělena čestná uznání jako ocenění práce některých hasičů SDH Veba Olivětín. Jména oceněných hasičů, jsou uvedena v kronice hasičského sboru.Slepýši a žáby.

23. března 2014 v 15:25 příroda
V předcházejícím článku jsem psal o rybníku v Meziměstí, s ukázkou divokých kačen. Tentokrát zůstanu ještě u vody, ale v jiných místech. Jedná se o náhon, který protéká pod zalesněným kopcem "Ráj", a jeho voda je využívána závodem VEBA.


To, že jaro je v plném proudu, se ukazuje i v tom, že různé druhy živočichů se probouzejí ze zimního spánku a vyhledávají hřejivých paprsků slunce. Na jedné ze silnějších větví, která byla ve vodě u břehu se vyhříval i tento slepýš. Co o něm uvádí literatura.
Slepýš křehký je zákonem chráněný, velmi vzácný a nádherný živočich, který je mylně zaměňován s hadem. Slepýš je totiž ještěrka, která nemá nohy. Pokud se díváme pozorně, všimneme si, že jeho tělo je hranatější a jinak stavěné než je tomu u hadů. Fakt, že je ještěrkou, dokazují oční víčka, kterými mrká a také ocas, který dokáže, tak jako jiné ještěrky, při hrozícím nebezpečí odhodit. Dosahuje až 50 cm délky. Má malou, tupě zakončenou hlavu a drobná černá očka. Tělo slepýše je pokryto bronzově-šedavými šupinami. Na hřbetě má dva pruhy větších šupin, které se táhnou po celé délce jeho těla. Podobné pruhy se také objevují i na bocích. Za další bychom si měli uvědomit, že zabitím slepýše se vystavujeme sankcím, protože je legislativně chráněn jako silně ohrožený druh.O kus dál, kde je již náhon přerušen, ale voda sem stéká ze zalesněného kopce se zase daří žábám. Tůňky, které se zde vytvářejí jsou klidným prostředím pro jejich líhnutí.Literatura o nich uvádí. Pozemní žáby se vyskytují jednak v lesích ( hnědě zbarvení skokani ) a jednak v zahradách, na okrajích polí a na mezích ( ropuchy ). Brzy na jaře se ale nejprve skokani a poté ropuchy začnou přesunovat do vodních nádrží nebo tůní, kde se páří a posléze kladou vajíčka. Pak zase nádrže opustí a po zbytek roku se zdržují mimo vodu. Na žábách je velmi zajímavé, že vajíčka kladou každý rok ve stejné vodní nádrži a navíc jde o místo, kde se kdysi samy narodily. Žáby kladou vajíčka a samečci je oplozují ve vodě. Z vajíček se potom líhnou larvy - pulci.


Jaro na rybníku.

20. března 2014 v 19:55 příroda
Kalendářní jaro se ohlásilo nejen na zahrádkách, ale i přibývajícím počtem ptactva. Zatím se k nám nevrátil žádný z čápů, kteří většinou hnízdí na pivovarském komínu, a na rybníku vcelku také moc živo není. Proto jsem se vydal do Meziměstí, kde je sice rybník poblíž silnice, ale přesto stále osídlený. Uprostřed je malý ostrůvek, který je přirozeným sídlištěm zatím jen divokých kačen.
Městské hradby

17. března 2014 v 21:45 Různé, nezařazené
V roce 1348 byl Broumov vyhlášen královským městem a započala stavba hradeb. Hradby byly posíleny vybudováním cimbuří a střílen. Od : 3. 5. 1958 jsou zapsány jako památka.

Vyobrazení původního vzhledu Broumova. Pohlednice zapůjčena od p. Nouzy Josefa, bývalého truhláře závodu Veba Olivětín.Fotografie pochází z roku 1962, zapůjčil p. Saukl Pavel. Zobrazuje pohled do ulice na Příkopech. V pozadí jsou vidět domy v kopečku, které byly později zbourány. Dnes je v těchto místech parková úprava.
Pivovarský rybník v Olivětíně.

14. března 2014 v 18:50 příroda
Jen několik dnů dělí poslední ukázku od zamrzlého rybníka , a dnešek je ve zcela jiném pohledu. To samé místo, kde rackové předváděly své umění.


Nad touto změnou se pozastavují i tito krasavci.


Část 54. Broumov - Olivětín a sport.

10. března 2014 v 16:48 Od minulosti k současnosti

Po dlouhá léta patřil mezi aktivní a oblíbené oddíl kopané. Ovšem jak to u některých zájmových organizací bývá, musí být vždy parta obětavých nadšenců, kteří v podstatě táhnou celou tíhu toho daného sportu. Mezi fotbalisty byl i oddíl žáků a dorostenců, které měly svého trenéra. Oddíl kopané hrál většinou místní přebory. Mezi oblíbené akce tohoto oddílu byla utkání mezi jednotlivými provozy závodu. V posledních letech existence fotbalového oddílu, byly meziprovozní utkání organizovány jako soutěž o pohár ředitele závodu.


Rok 1955

Rok 1965

Rok 1966

Rok 1967 z okresního turnaje žáků

Rok 1978

Rok 1979

Rok 1980


Rok 1980


Rok 1980

Rok 1981

Beseda se zástupci města Broumova.

5. března 2014 v 18:12 Aktuality

Dne 4. 3. 2014 uspořádal senior klub města Broumova besedu se zástupci města, za účasti starosty a místostarosty města Broumova. Byla to opět jedna z vydařených akcí pořádaných tímto klubem. Celá beseda se nesla v duchu blížících se oslav MDŽ, které přišly připomenout i děti broumovských škol se svým hezkým kulturním programem. Jejich ukázka byla sledovaná s velkým zájmem, který byl odměňován potleskem, vyjádřujícím uznání. Po tomto vystoupení již následovala další část programu, kde starosta města informoval přítomné o řadě akcí, které se ve městě uskutečnily na úseku životního, kulturního a sportovního prostředí. K ukázce bylo použito videoprojekce, na které bylo názorně ukázáno o které akce se jednalo. V další části této informace byl uveden i přehled pro letošní rok s vyjádřením finančních prostředků vynaložených v minulém roce, tak i plánem pro rok letošní. Po těchto informacích následovala diskuze na různé náměty, týkající se problematiky města. Na všechny dotazy odpovídal jak starosta, tak i místostarosta města Broumova doplněné o další poznatky týkající se především pořádku a bezpečnosti ve městě.
Krasobruslení , volná jízda.

2. března 2014 v 23:12 příroda
Ta se konala dnes na dosud mírně zamrzlém pivovarském rybníku. Ohlášení těchto jízd se zřejmně uskutečnilo způsobem dosud neznámým, protože se dostavilo celkem hodně účastníků. Jejich rozmístění bylo po celé ploše a nechybělo ani sledování ze vzdušného prostoru.Začátek proběhl nutnou kontrolou o kvalitě připravené ledové plochy, aby podmínky byly stejné pro všechny účastníky a nedošlo k případnému proboření. Nebezpečná místa byla ohledána a případně označena.


Pak již nastoupil první závodník, kterému se z přicházejícího jara začaly zapalovat nohy a bylo nutné toto urychlit, aby led nezačal pod ním roztávat.


Další ze závodníků využil všech svých zkušeností a dokonalého propracování různých prvků. Nechyběla ani ukázka dokonalého střihu úboru, a k okouzlení hodnotící komise.


Chválou hodnotící komise nešetřila, a své uznání dávala najevo celkem hlasitým pokřikováním.


Tento neprofesionální přístup poroty se ovšem nelíbil některým přihlížejícím, a proto předčasně začaly odcházet, bez čekaní na vyhlášení vítěze.
Starožitnosti, aneb máte rádi staré věci?

1. března 2014 v 13:03 Různé, nezařazené

Jsou staré věci historického významu, které jsou v držení jednotlivců a jiné najdete již jen v některém muzeu. Není vždy možnost jejich podrobné prohlídky a funkčnosti. Pokud se zajímáte o takovou unikátní prohlídku, nabízím video, které Vás určitě nezklame.