Červen 2014

Broumovská pouť 2014

29. června 2014 v 16:57 Aktuality

Na den 28. června 2014 připravilo město Broumov již tradiční pouť, která se uskutečnila tak jako v minulém roce ve Schrollově parku. Nechyběly tu stánky s občerstvením, a prodejem různých produktů. Pochopitelně řada atrakcí byla středem zájmu těch mladších, ale řada kulturních programů byla připravena pro všechny věkové skupiny. Každý si mohl vybrat z toho, co ho zajímalo.


V letošním roce jsem vynechal stánky a atrakce. Více jsem věnoval pozornost dalším, rovněž přitažlivým akcím. Od 9:00 hod. probíhala ukázka výcviku a poslušnosti služebních psů.


Od 10:00 hod. pak probíhala soutěž mezi družstvy Broumov a Nowa Ruda, která je partnerským městem. Bylo vyhlášeno několik druhů soutěží, ale ukáži jen některé. Jednou z nich byla výroba svíčky, která musela splňovat podmínku, aby nejen stála, ale byla schopna i hořet.


Z další soutěže bylo oblečení ženy každého družstva do připravených krojů z regionu soutěžících družstev.Neméně zajímavá byla poslední soutěž, která prověřila zdatnost jednotlivých členů. Ta spočívala v jízdě na šlapací motokáře. Byl vytyčen okruh, který musel každý ze soutěžících projet a po dojetí mohl pokračovat další člen družstva.


Po sečtení dílčích výsledků z jednotlivých soutěží bylo vyhlášeno vítězné družstvo. Tím se stalo s nepatrným náskokem družstvo Broumova, které bylo oslaveno i lahví šampusu.


Po ukončení této soutěže pokračovala druhá část ukázky výcviku služebních psů. Ta se již týkala použití psů při různých druzích zásahu.


Něco více z této ukázky i na videu.


Od 19:00 hod. se pak uskutečnilo strhující bubnové show, se kterým se představila skupina Jumping Drums.
I tady je možné se podívat na krátkou ukázku z videa.

Setkání u kaple na Kalvárii.

23. června 2014 v 22:16 Mařenice aktualityPohled od kaple na obec Mařenice.

Tak jako v předcházejících letech, připravil i letos obecní úřad v Mařenicích tradiční setkání u kaple na kopci Kalvárie. Setkání se uskutečnilo v sobotu 14. června 2014 od 9.30 hodin s následujícím programem.
Mše Svatá od 9.30 hod.
Krátký proslov starosty obce v 10.30 hod.
Koncert Mařenických umělců "Oldies Mařenice".
Pro přítomné návštěvníky bylo připraveno i malé občerstvení, které jistě přišlo vhod po výstupu ke kapli. Bylo také vyslyšeno i přání, aby počasí vydrželo a umožnilo účast všem zájemcům o tuto akci, která si zasluhuje nejen pozornost, ale i uznání. I když jsem se o této kapli zmínil několikrát, aspoň pro připomenutí několik slov, za jakých podmínek vznikala její obnova. K tomu využiji údaje, které uvedl starosta obce při jednom z rozhovorů. " Myšlenka na její opravu vznikla v roce 1998. To bylo ještě z říše snů, protože se kaple nachází na těžko dostupném kopci a peníze prostě nebyly. Nicméně v roce 2004 nechala obec vypracovat podle dobové fotografie projekt na její obnovu a začala hledat prostředky. Nemožné se stalo skutkem. Rekonstrukce stála bezmála 2,5 milionu korun a byla provedena za částečné pomoci Evropských fondů. Ke kapli se dříve konaly vždy o sobotě po svátku Nejsvětější Trojice ( začátek června ) procesí. Obnova se uskutečnila po dlouhé a strastiplné cestě při hledání prostředků". Jaká byla skutečnost? V roce 2008 zahájení rekonstrukce kaple, v srpnu roku 2009 otevření a představení veřejnosti, v roce 2010 slavnostní vysvěcení. To dnešní setkání bylo zahájeno Mši Svatou, kterou sloužil pan farář Václav Horniak, administrátor Římskokatolické farnosti Mimoň. Po ní následoval krátký proslov starosty obce p. Petra Tlustého, který poděkoval všem přítomným za jejich účast a přízeň při zabezpečení tohoto setkání. Připomněl všechna úskalí a potíže, které sebou nesla celá akce obnovy kaple. Dále připomněl, že toto setkání je již v pořadí čtvrté a zda budou následovat i v dalších letech, záleží na nově zvoleném obecním zastupitelstvu, které se uskuteční na podzim letošního roku. Pak již následovala vzájemná beseda, kterou doplňovala hudební produkce Mařenických umělců " Oldies Mařenice ". Jak se celé setkání líbilo a jaký mělo ohlas nechávám na účastnících, ale již dnes si dovolím tvrdit, že taková setkání by se měla opakovat i v dalších letech.


Výběr občerstvení podle chuti.
Průběh Mše Svaté.
Starosta obce p. Petr Tlustý při proslovu.
Uprostřed pravděpodobně jedna z nejstarších účastnic setkání.


Skupina " Oldies Mařenice".Starost a péče o malé čápy.

9. června 2014 v 15:37 Čápi

V jednom z předcházejících článků jsem ukazoval hnízdění čápů na pivovarském komínu v Olivětíně. Dnešní situace je již poněkud jiná a místo střídání sezení na vejcích je starost o jejich krmení. Byla vidět dvě malá čápata a jejich aktivita a zvědavost odpovídala neposednosti a zájmu o okolní svět.


Zvědavost se jim upřít nedá.
Tady již přiletěl jeden z rodičů a přinesl něco na krmení.


Rodičovská spokojenost a hrdost nad poslušností potomků.


Západ slunce.

7. června 2014 v 13:44 příroda
Tento týden připravil západ slunce hezkou podívanou, kterou nebylo nemožné zachytit na fotografii. Slunce je stálým středem pozornosti vlivu na člověka. Na jeho blahodárný vliv se zaměřují i léčitelé a dá se najít řada různých doporučení, která ovšem bez odborné konzultace není zrovna vhodné ihned na vlastní osobě zkoušet.

Slunce je pro život na Zemi nepostradatelné. Bez slunce by život na zemi rychle skončil. Stejně jako rostliny potřebují sluneční svit, potřebuje slunce také člověk. Slunce je středem naší sluneční soustavy a je všemi uznávané jako dárce života.

Telecí rybník v Olivětíně.

5. června 2014 v 14:46 příroda
Jedná se sice o malý a nenápadný rybník nedaleko pivovaru Olivětín, ale jeho umístění je v klidné části dále od hlavní silnice.

"Život je čekání na to, kdy se naše sny změní ve skutečnost". Victor Hugo


Hasiči Veba Olivětín v roce 2007.

1. června 2014 v 22:51 Hasiči Veba Olivětín

Začátek roku 2007 byl pro náš sbor potěšující z uskutečněné návštěvy nově opravené hasičské zbrojnice pro profesionální útvar v Broumově. Pokračovalo se v údržbě a opravách naší techniky a školení výjezdové jednotky. Další členové sboru se zúčastnili základního kurzu hasičů, který se konal na stanici HZS Velké Poříčí. Další členové se zúčastnili kurzu pro obsluhy motorové pily. Kurz úspěšně dokončili i bez úrazu. V měsíci červnu byla naše jednotka vyslána do Heřmánkovic, kde došlo po vydatných deštích k zatopení obytného domu.

V tomto měsíci došlo k dalšímu zásahu při vodních přívalech. Došlo k ucpání propustě u Pivovarského potoka a voda zatopila místní komunikaci a voda stékala až k bráně závodu. Po následném uvolnění průtoku jednotka prováděla úklid komunikace. Dva naši zástupci se zúčastnili na pozvání slavností zahájení oslav 130 let hasičů obce Hejtmánkovice. Jednotka obdržela poděkování od výkonného ředitele a .s. Veba za provedení úklidu po průtrži 9.6. 2007 v Heřmánkovicích a 21.6. 2007 v objektu 01 Olivětín. 30.6. jsme společně s rodinnými příslušníky oslavili životní jubileum dvou členů našeho sboru.
Došlo také k loučení s jedním naším členem, který se stěhuje do České Skalice. Byl členem sboru od roku 1977, pracoval ve výboru SDH a ve výjezdové jednotce jako řidič strojník. Získali jsme také dalšího adepta pro náš sbor. 14.7. jsme vystavovali naší techniku při oslavách 150 výročí založení první mechanické tkalcovny v Olivětíně. Uskutečnilo se několik výjezdů a jedním takovým kde hrozilo nebezpečí výbuchu, byl výjezd do Martínkovic, kde po řezání autogenem došlo k požáru. Tlakové láhve stačil vytáhnout místní občan ještě před příjezdem jednotek. V září bylo další přátelské setkání s SDH Adršpach. Ti nás provedli zapomenutými zákoutími místních skal. Praktický výcvik s dýchací technikou se uskutečnil na polygonu na stanici HZS ve Velkém Poříčí. 1.12.2007 se uskutečnila Valná hromada ke zhodnocení roku. Bylo zde provedeno i ocenění jednotlivců za přítomnosti vedení a. s. Veba. Při této příležitosti se dosavadní velitel ke dni 2.1.2008 vzdal své funkce, a od tohoto data byl jmenován nový velitel. Poděkování za 25 let práce ve sboru odstupujícímu veliteli provedl požární technik a .s. Veba a předal věcný dar. Poté následovala volná zábava.

Ocenění předané na výroční schůzi ze dne 1.12. příslušníkům našeho sboru.
Čestné uznání SDH - 2 příslušníci, Čestné uznání OSH - 2, Medaile za věrnost - 2, Stužka za věrnost 20 let - 1, Stužka za věrnost 30 let - 4, Stužka za věrnost 40 let - 3 příslušníci.

Ani závěr roku se neobešel bez našeho zásahu, kdy 3.12. silný vítr utrhl kus lepenkové střechy v Broumově a naše jednotka vyjela k zabezpečení střechy. Úplný závěr roku se uskutečnil tradičním koulením v herně Meziměstí.

Několik čísel závěrem o účasti členů našeho sboru za sledované období 1984 - 2007, podle poskytnutých a uvedených podkladech z kroniky SDH Veba Olivětín.
Všechny výjezdy včetně zásahů při povodních za roky 1984 - 2007 - 107
Námětových cvičeních 25
Soutěže, kterých se náš sbor zúčastnil 73

V závěru výčtu práce tohoto sboru, který nemůže vystihnout všechny zásahy, soutěže, nácviky, cvičení, brigády, účast na společenských i celospolečenských akcích atd. Je nutné poděkovat všem členům sboru, rodinným příslušníkům, příznivcům a v neposlední řadě vedení a. s. Veba za jejich finanční a morální podporu. Je třeba si vážit všech, kteří jsou nakloněni této práci. S úctou vzpomínáme těch, kteří již nejsou v našich řadách a kteří se podíleli na mravenčí a odpovědné práci při budování našeho továrního sboru do dnešní podoby.


Toto je poslední z celého počtu 41 článků o činnosti hasičů a .s. Veba, od doby založení do současné doby. V tomto závěru chci poděkovat sboru za umožnění nahlédnout do kroniky a dalších dokumentů o jejich činnosti, včetně souhlasu se zpracováním do podoby, která byla publikována na tomto blogu. Další činnost je již uváděna na internetových stránkách tohoto sboru, a pokud bude možnost, budu příležitostně uvádět další informace z některých akcí. Úplným závěrem ještě v některém dalším článku ukážu získané poháry a udělená uznání, která SDH má v držení. Doufám, že i pro návštěvníky a čtenáře tohoto blogu, byly některé články z této činnosti dostatečně zajímavé.