Červenec 2014

Č ást 58. Sport a kultura v Olivětíně.

29. července 2014 v 23:19 Od minulosti k současnosti
Nelze nevzpomenout na kuželkáře, pro které byl roku 1878 v závodní restaurační zahradě vybudován kuželník. Později zde byl přistavěn kulturní park a kuželkářská dráha se stala jeho součástí. Tento nový areál vznikl kolem roku 1960. Dráha pro kuželky sice nebyla taková, jaké jsou dnes. Byla vytvořena z asfaltového povrchu, kuželky a koule dřevěné, ale trénovalo a hrálo se s železnou vytrvalostí. Tomu nasvědčovala i skutečnost, že se zde hrála i republiková soutěž.Kulturní park závodu 1961.

V tomto kulturním zařízení se konaly koncerty a estrádní vystoupení pozvaných umělců z Prahy a další různé koncerty, jako například závodní kapely Speciál 96, který hrál a koncertoval i na jiných místech republiky. Dnes je toto bývalé kulturní zařízení využívané k jiným účelům, než bylo původně vybudované. Bylo převedeno do soukromých rukou a tím se postupně změnil i jeho vzhled.


Hasičské oslavy - Broumov 2014, pokračování

27. července 2014 v 15:00 Hasiči Broumov
Vracím se k předcházejícímu článku z hasičských oslav. Jejich pokračování bylo v sobotu odpoledne na Mírovém náměstí. Tady byla vidět nejen ta historická, ale i nejmodernější hasičská technika. To, že i tato technika je stále funkční, dokazovaly ukázky s jejich používáním. Byla to i ruční stříkačka z roku 1768, případně koněspřežná parní stříkačka. Z té modernější techniky byla ukázka soutěžního družstva z Meziměstí a lezecká skupina Hasičského záchranného sboru (HZS) Královéhradeckého kraje, stanice Náchod. Celé odpoledne bylo vyplněno ze všech oblastí činnosti nejen profesionálních, ale i dobrovolných hasičů, společně se záchranáři a policisty. Celý odpolední program byl doplňován vystoupením kapely Lokálka Hradec Králové.
Hasičské oslavy - Broumov 2014

12. července 2014 v 22:29 Hasiči Broumov
Ve dnech 11 a 12 července 2014 se konaly v Broumově oslavy u příležitosti 140 let od založení SDH Broumov, SDHP Veba a.s. Broumov a 40 let od založení požární stanice v Broumově. Dne 11. 7. 2014 byly tyto oslavy zahájeny hasičským továrním sborem v Olivětíně, uctěním památky zakladatele tohoto hasičského továrního sboru. První požární sbor v závodě vznikl 1. září 1874 u tehdejší firmy pod názvem - Tovární hasičský sbor fi. Benedikt Schroll a syn Broumov - Olivětín. Hasičský sbor uctil jeho památku položením věnce k pomníku v parčíku před závodem. Poté oslavy pokračovaly na sále Infocentra v Broumově, za účasti všech příslušníků uvedených sborů v Broumově. Přítomni byly zástupci okresních a krajských hasičských záchranných sborů. Dále byl přítomen hejtman a senátor p. Bc Luboš Franc, starosta města p. Milan Kotrnec a personální ředitel a.s. Veba p. ing. Jiří Myšák. Řídící oslav Jaroslav Ročeň v úvodu vzpomenul již nežíjících příslušníků Hzs Broumov a jejich památka byla uctěna minutou ticha. Poté již vystupovaly zástupci jednotlivých složek s hodnocením hasičských sborů a připomenutím za jakých podmínek pracovali před nedávnými lety a jejich modernizaci dnes. V další části pak následovalo ocenění řady příslušníků za příkladnou a dlouholetou práci. Závěrem byla na prapor Broumovských hasičů připevněna čestná stuha.
Hasičský tovární sbor byl založen v roce 1874 ředitelem a vlastníkem firmy " Benedikt Schroll a syn" Josefem Schrollem jako Hasičský tovární sbor v závodě v Olivětíně. Po založení tvořilo sbor 80 mužů - zaměstnanců továrny. Na začátku 20 století se jejich počet blížil 150. Prvním velitelem byl syn majitele Josef Schroll mladší, jeho zástupcem ředitel bělidla Franz Rothemann.


Schrollův hasičský sbor.


Z pokládání věnce u pomníku.
Z průběhu oslav v Infocentrum Broumov.


Z průběhu oceňování.
Tato ukázka je z prvního dne oslav a průběh dalšího dne bude publikován v pozdějších dnech.
Část 57 Broumov - Olivětín a sport.

8. července 2014 v 19:21 Od minulosti k současnosti
Samostatnou kapitolou by mohla být plochá dráha, která se jezdila na hřišti v Olivětíně. Konání ploché dráhy bylo pořádáno moto-klubem Broumov pod hlavičkou Svazarmu. Jezdilo se na škvárovém okruhu v délce 420 metrů, což byla odpovídající délka pro tyto závody. První zpráva hovoří o 4. oblastním závodu v roce 1954. Kdy byly předcházející závody není známo.

Závod se jel 1. srpna a pro Broumov to byla zcela ojedinělá podívaná, protože podle údajů bylo na stadionu kolem 8. tisíc diváků, což nikdy jindy na různých akcích v Broumově nebylo ani v budoucnu. Jízd bylo na pořadu 20 a 4 umisťovací. V dalších letech to bylo v roce 1955. 12. června, 25. srpna, a 16. října jako oblastní závody. V roce 1956 opět tři termíny 29. dubna, a 22. července jako místní a 30. září oblastní.Plochá dráha z roku 1956. Fotografie zapůjčené od p. Kubečka Pavla.V roce 1957 pouze jeden termín 7. července. Závod se jel v první lize a mezi účastníky závodu byl i Miloslav Špinka. Zpestřením měla být jízda čtyř broumovských jezdců, vítězem se stal Hencl, který měl údajně později jezdit ligu za Královéhradecký klub.
Tímto rokem končí plochá dráha z důvodů povodní, kdy bylo zatopeno celé hřiště cca. do výše 2. metrů. Škoda byla způsobena nejen na kabinách, ale i na škvárovém povrchu. Sice byla snaha tento ovál obnovit, ale již nikdy nebylo vydáno povolení pro plochodrážní sport. Bylo to především z bezpečnostních důvodů, protože zde došlo k nehodě, při které bylo vážně zraněno několik diváků, a škvárový okruh neměl bezpečnostní ohrazení a bez toho nebylo možné provozovat další motoristické závody.
Fotbal se postupně přestával hrát, a to zřejmě pro nedostatek aktivních lidí zabývající se tímto sportovním odvětvím. Hřiště bylo dříve využíváno pro fotbalová utkání mezi jednotlivými T. J. v rámci okresu, a dále mezi provozy závodu Olivětín. Mimo jiné zde byly organizovány různé soutěže, dětské dny, požární soutěže a jiné. Na zvýšeném břehu byly postaveny kabiny a kolem hřiště zabudovány lavičky. Hřiště bylo nejen udržované, ale i využívané. Posledním dokladovaným využitím je z roku 1980, kdy se hrálo o pohár ředitele závodu. Po těchto letech začaly být dřevěné kabiny rozebírány a v roce 2006 celý zbytek kabin vyhořel. V současné době je toto hřiště již zcela nevyužívané.Hřiště ze současné doby rok 2013.

V těsném sousedství je zimní stadion, který je v zimních měsících v provozu. Jeho součástí je také víceúčelové hřiště, které město Broumov začalo budovat ke konci roku 2013, místo původního tenisového hřiště. I když jsem se o této akci již jednou zmiňoval, doplním tuto předcházející část o další, tj. až do jeho úplného dokončení. Po výstavbě tohoto víceúčelového hřiště, bylo jeho okolí vyčištěno od starých náletových stromů, a doplněno potřebnou zeminou. Celý tento komplex včetně zimního stadionu byl oplocen a opatřen novou hlavní vstupní bránou. Hlavní cesta vedoucí kolem hřiště byla vyspravena navezeným štěrkem. V současné době je již hřiště v provozu a má svého správce, který dbá o jeho provoz a údržbu.


Zahájení výstavby podzim 2013.Úprava okolí 2014


Budování oplocení 2014


Úprava cesty 2014
Dokončovací úpravy okolí hřiště, duben 2014


Využívání hřiště.


Závěrem ještě celkový pohled na celý areál z roku 1969.Bourání továrního komínu.

6. července 2014 v 15:48 Aktuality

Od 2. července 2014, se začalo s bouráním továrního komínu závodu VEBA v Olivětíně u bývalé teplárny. V tomto prostoru stávala stará kotelna s komínem, který byl v 50 letech odstřelen. Bezprostředně po vyklizení se začalo se stavbou nové teplárny a nového komínu. Jeho výška je 76 m. ačkoliv měl mít 80 m. Jeho snížení bylo zapříčiněno nehodou a jeho výstavba byla ukončena na uvedených 76 metrech. Provoz teplárny zabezpečoval závod nejen elektrickou energii, ale také teplem a to i pro okolní bytové domy, včetně sídliště v Olivětíně. Provoz teplárny byl ukončen zavedením plynofikace. Na konci roku 2001 byla uvedena do provozu nová plynová kotelna. Tím byla dokončena činnost Olivětínské teplárny, která spalováním hnědého uhlí byla značným znečišťovatelem ovzduší . Plynové hospodářství ve VEBĚ Olivětín tím završilo další etapu plynofikace.Poslední ucelený pohled na teplárnu s komínem.


Tady je již zahájení postupné stavby lešení, která pokračuje až k vrcholu komínu.
Následujícící video je sice delší, ale určitě stojí za shlédnutí.


Kyvadlové hodiny pérové D.R.P.

3. července 2014 v 16:43 Hodiny
Nástěnné skříňové pérové hodiny D.R.P. pérové hodiny, půlové bití, stroj značen D.R.P. (Deutsches Reich Patent), smaltovaný číselník s římskými číslicemi v mezikruží, mosazný rámeček, závěs kyvadla s roštem. Hodiny nejsou vsazeny do hodinové skříně a jejich ukázka je z průběhu opravy.
Uprostřed desky je neznatelně vyražena orlice.Spolu s nápisem D.R.G.M. bývá i nápis D.R.P. který znamená Deutsches Riechpatent a odkazuje na patentované technické inovace. D.R.P. Byl dostupný už v roce 1877, registr D.R.G.M. nebyl vydán dříve než v roce 1891. Uzákoněn byl 1. června 1891 s účinností na 1. října 1891. Cokoliv co je označeno D.R.G.M nemůže být starší roku 1891.


Základová deska, která. nese označení D.R.G.M. Na desce je upevněn vlastní hodinový stroj.Celkový pohled na hodinový stroj vsazený do hodinové skříně.


DRGM (Deutsches Reich Gebrauchs Muster) znamená, že byl výrobek v Německu chráněn průmyslovým vzorem. Pod tímto názvem DRGM se dá najít řada dalších výrobků např. zbraně, dalekohledy, kuchyňské potřeby, dílenské pomůcky a řada dalších výrobků. Mezi jiné jsou to i náramkové nebo kapesní hodinky.