Září 2014

Svatováclavský jarmark.

29. září 2014 v 17:17 Aktuality

Součástí Svatováclavských slavností byl také jarmark na Mírovém náměstí, který probíhal po celý den. Byla zde řada stánků s nejrůznějším zbožím, které bylo příležitostí k zakoupení nabízeného zboží pro každého návštěvníka. Pochopitelně nechybělo ani potřebné občerstvení a zřejmě podle zájmu i dobré. Z dopoledního programu byl velký zájem o vystoupení Broumovanky, kde na lavičkách před podiem bylo stále obsazeno. Sice drobně zapršelo, ale neodradilo to nikoho z návštěvníků a okamžitě se nad hlavami objevily deštníky. V odpoledním programu pak bylo také vystoupení žáků ZUŠ Broumov, které také bylo sledováno s velkým zájmem, kdy v závěru jejich vystoupení byl vyžadován přídavek.

Svatováclavské slavnosti.

28. září 2014 v 16:27 Aktuality
Tak jako na mnoha místech i v Broumově se konaly 27. září 2014 Svatováclavské slavnosti s celodenním programem, jehož zahájením byl průvod sv.Václava.

9:00 hod. Svatováclavský jarmark na Mírovém náměstí Broumov, 9:30 hod. Slavnostní průvod od kostela sv.Václava, 10: hod. hrála Broumovanka na Mírovém náměstí,13:30 hod. ZUŠ Broumov, 15:00 hod. pohádky o mašinkách Městské divadlo a v 16:00 hod. České srdce, Rock s lidovými a keltskými prvky, náměstí Broumov.

Řada historických pramenu se zaobírá životem sv. Václava a jeho dílem ke vzniku státnosti. Již od 11.stol. se úcta sv. Václava šířila nejen za hranicemi, ale i ve vlasti Václavově. Za hranicemi to byly biskupské kostely, které vyžadovaly pro své oltáře části ostatků sv. Václava, a v Čechách najdeme obraz sv. Václava již trvale na mincích knížat českých. To znamenalo, že po příkladu jiných států se přední národní světec stává strážcem a symbolem vládní moci panovnické, nebo spíše státní. Později vystupuje sv. Václav na pečetích českých vévodů a králů i na pečeti soudu zemského. Podobně den 28. září svátek sv. Václava, se stává jaksi i svátkem státním, příležitostí k důstojným shromážděním. Již v legendě z polovice 13. století je Václav již osvoboditelem české země z poplatné závislosti na říši a zároveň velkým osvoboditelem sociálním: všechny otroky své země učinil prý dědičně svobodnými, a dočteme se že dokonce jako zástupce a ochránce národního kmene českého získal svému vévodství důstojnost královskou. Doba Karlova ten vzestup úcty a obdivu korunuje a jako velký romantik na trůně, jenž byl zároveň střízlivým státníkem, začal nad hrobem sv. Václava stavět katedrálu, jež by velebností mohla se rovnat nejpyšnějším monumentálním stavbám. Hrob a kapli hrobu zdobí dílo kde královské koruně české dává spočinouti na hlavě sv. Václava; tak dostává své jméno koruna svatováclavská. Svatováclavským se nazývá nejen kostel, ale i hrad pražský a je důsledkem vývoje, vzrůstu a rázu celé tradice. Někdy se i národ český nazývá národem sv. Václava a země jeho zemí svatováclavskou.Příprava průvodu u kostela sv. Václava v Broumově.

Oheň byl mezi Kelty jedním ze symbolů spojení živlů země, vody a ohně, které příznivě ovlivňují zdravotní stav.Příjezd sv. Václava se svou družinou na Mírové náměstí.
Starosta města p. Milan Kotrnec přivítal průvod sv. Václava a jeho družinu na náměstí, kde připoměl význam těchto oslav ve smyslu úvodního článku. Popřál všem účastníkům hezké zážitky z tohoto dne a poděkoval organizátorům za zprostředkování svatováclavského průvodu, který vystihoval celkovou atmostéru těchto oslav.Pak již následovala další část programu vyplněná koncertem Broumovanky, kterou uvedu v jiném článku.


Máme rádi zvířata.

26. září 2014 v 18:56 Aktuality

Máme rádi zvířata, zvířata, zvířata, protože jsou chlupatá a mají hebkou srst. Tak by se mohlo začít podle písničky od Jitky Molavcové s prohlídkou ptactva a zvířat v jízdárně Hejtmánkovice ze dne 20. Září 2014. Již v úvodním článku k této akci jsem se zmínil o ukázce, kterou připravila farma Wenet, která se nachází v Broumově Velká Ves, nedaleko jeho centra, nedaleko polských hranic.


Jedna z budov jízdárny v Hejtmánkovicích.


Josef Náhlovský s kapelou Kozí Bobky.

25. září 2014 v 15:28 Aktuality

Odpolední program v sobotu 20 září na jízdárně v Hejtmánkovicích byl určen pro show Josefa Náhlovského s kapelou KOZÍ BOBKY. I tady se program setkal s velkým zájmem a všechna místa byla stále obsazena. Přestávku vyplňoval klaun svým ostrovtipem a nechyběla ani projížďka v kočárech pro děti tažené lidským zápřahem. Přirovnání pana Náhlovského uvádět nebudu.

Bobky mají přestávku, tak Vás budu bavit já.


Hele, přestaň se mračit, nevidíš že se budem fotografovat?Protože nechybělo ani dětské publikum, nabídl pan Náhlovský dětem na rozloučení jednu ze svých pohádek a podal ji s humorem jemu vlastnímu. Pohádka o blbé královně. Milé děti, byla jednou jedna královna ta šla a šla až šlápla do ho… horkého asfaltu a přilepila se za nožičku. Pusť mě asfalte, já se ti královský odměním. Já tě pustím, povídá ten thér, ale až mě políbíš. Královna se sehnula, políbila ho a přilepila se za hubu. Tak tam stojí dodnes.
Pozvánka na svatbu.

23. září 2014 v 19:27 Aktuality

Nejednalo se o ledajakou svatbu odbývající se na úřadu nebo v kostele, ale v jízdárně Hejtmánkovice u Broumova. Nevěsta Polárka a ženich Cukřík byla dvojice, kterou oddávala paní Uršula Kluková a za svědka byl pozván herec, komik a bavič pan Josef Náhlovský. Určený den 20 září 2014 byl vyplněn bohatým programem již od dopoledních hodin pro děti, spojený s obsáhlou prohlídkou různého ptactva a zvěře, kterou zabezpečila farma Wenet. Vlastní svatební obřad byl stanoven na 13:00 hod. a od 14:00 show Josef Alois Náhlovský s kapelou Kozí Bobky. I tato část programu byla středem zájmu. Abych neoddaloval zvědavost při pohledu na ženicha a nevěstu, nabízím fotografie z průběhu obřadu. Další část z odpoledního programu bude zařazena do dalšího článku.Tady čeká pan Josef Náhlovský na hlavní osobu obřadu, oddávající paní Uršulu Klukovou.


Nutná promenáda nevěsty Polárky a ženicha Cukříka.
Tady již oddávající zve ženicha a nevěstu k zahájení obřadu.


Hlavní svědek seznamuje oddávající s důvody rozhodnutí ženicha a nevěsty o jejich spojení na společné cestě.


Proslov oddávající, který vyzdvihuje vlastnosti a přednosti obou snoubenců.


Po dotazu, zda si nevěsta bere přítomného ženicha dobrovolně, svěsila nevěsta cudně hlavu a pouze slabě odpověděla.


Zato ženich svůj souhlas dal hlasitě najevo.


Protože byly splněny všechny podmínky, prohlašuji Váš sňatek za právoplatně uzavřený.


Poté již následoval slavnostní přípitek.


Nezbytný svatební zeleninový dort.Spokojený odchod oddávající paní Uršuly Klukové za doprovodu svědka a řídícího obřadu pana Josefa Náhlovského.
Z průběhu otevření školicího střediska v areálu Hotelu Veba.

22. září 2014 v 17:23 Aktuality
Jak jsem se již zmínil v předcházejícím článku, bylo v pátek 19.9. 2014 slavnostní otevření školicího střediska v prostorách Hotelového resortu VEBA. Zájem o tuto nevšední akci byl velký po celé odpoledne. Součástí otevření bylo i předání finančního daru ve výši 300 000 Kč. NF Hospital Broumov. Přestřižení pásky a otevření budovy se ujal generální ředitel společnosti Veba, textilní závody a.s. ing. Josef Novák. Vlastní budova nabízí řadu učeben se sociálním zařízením. V suterénu je pak možnost nového fitnes centra, nebo třeba i hru na golfovém simulátoru.Zájem o otevření školícího střediska.


Vlastní budova střediska.


Předání finančního daru.


Slavnostní přestřižení pásky.


Toto jsou jen některé části učeben.

Fitnes centrum.Toto je již pohled na budování plaveckého bazénu.


Vstupní prostor s hlavní budovou hotelu Veba.


Přestavba původního zahradního domku.


Zadní prostory hotelu s parkem.


K nabídce patří i zařízení s venkovním posezením.


Spojovací lávka mezi celým komplexem.


Ubytovací apartmány.
Slavnostní otevření školicího střediska v areálu Hotelu Veba.

20. září 2014 v 19:15

V pátek 19. září se stala středem zájmu akce v prostorách Hotelového resortu VEBA, kde byla slavnostně otevřena budova školicího střediska Congress&Wellness. V rámci programu dne otevření Školicího střediska proběhlo také slavnostní vyhlášení vítězů fotosoutěže na téma "Broumov mýma očima", které připravilo pro obyvatele města sdružení Volba pro Broumov. Nejlepší fotografie soutěžících byly vystaveny ve vstupní hale střediska. V doprovodném programu byla možnost si vyzkoušet nové fitness centrum, ale třeba i hru na golfovém simulátoru. Congress&Wellness kromě vzdělávacích programů nabídne i ubytování v moderních apartmánech a fitness služby. Provoz centra běží již od počátku září. V areálu již nyní probíhá stavba další budovy Wellness s 25m bazénem, prostorem pro plavecký výcvik a několik typu saun. Bazén bude nabídnut školkám a školám prvního stupně v Broumově pro výuku plavání, případně i sportovcům - plavcům pro tréninky.školicí středisko Hotelového resortu VEBA, pohled od parku Alejka.

Určitě stojí za zmínku něco málo z historie celého tohoto komplexu, jehož součástí je i současný hotel Manor House. Hlavní budova Hotelu Veba je od počátku spjata s textilní historií města. Byla postavena v r. 1927 Hermanem Pollackem - vlastníkem textilní továrny ve Velké Vsi - jako svatební dar jeho dceři, nevěstě jiného textilní továrníka Nowotného. V 50. letech dům sloužil jako ubytovna pracovníků Veby, od r. 1958 internát učnic Veby, později i jako zubní ambulance. Na začátku 90. let se objekt v souvislosti s rozpadem textilního učňovského školství vyprázdnil. A. s. VEBA v té době řešila problém, kde v Broumově ubytovávat na odpovídající úrovni své obchodní partnery - zákazníky, zástupce, dodavatele, montéry nových investic. Podobnou potřebu měly i další firmy na Broumovsku. Padlo tedy rozhodnutí objekt využít jako hotel. V listopadu 1993 byla ukončena rekonstrukce vily na Hotel Veba a zahájen provoz. V roce 2001 byl zprovozněn tenisový kurt. V r. 2007 byla přikoupena další část parku se zahradním domkem, provedena jeho rekonstrukce a současně vybudován zahradní gril pro neformální společenská posezení. Pro další možnosti rozšíření služeb jednala a. s. Veba s městem Broumov o odkupu pozemku bývalých zahrádek, který k hotelovému areálu přiléhal. Tento prostor dával možnost nejen realizaci projektu střediska Congress & Wellness, ale i rozšíření hotelového parku a jeho propojení s volnočasovou zónou Alejka.Park Alejka.Původem hotelu MANOR HOUSE je unikátní vila z dvacátých let minulého století, jejíž základy položil místní majitel textilky Max Nowotný. V přechodném období sloužila vila jako zázemí pro mateřskou školu a následně jako penzion. V roce 2011 odkoupila zchátralou vilu místní společnost VEBA, textilní závody a.s. Na konci roku 2012 byla zahájena kompletní rekonstrukce hotelu MANOR HOUSE.Hotel MANOR HOUSE po obnově.

Hotel MANOR HOUSE a HOTEL VEBA doposud oddělovala pozemní komunikace pro silniční vozidla. Tyto objekty byly v letošním roce 2014 propojeny visutou lávkou pro pěší a vzniklo tak vytvoření integrovaného areálu VEBA HOTEL RESORT.Tímto počinem by se z Veba Hotel Resortu měl stát univerzální komplex schopný uspokojit i nejnáročnější hosty.propojení visutou lávkou pro pěší.

Několik informací z vlastního průběhu slavnostního otevření, včetně fotografií ukážu v některém z dalších článků.

Soutěž hasičů o pohár starosty města.

14. září 2014 v 18:23 Soutěže hasičů
V sobotu 13. září se uskutečnila soutěž hasičů o pohár starosty města Broumova, která probíhala na sportovišti Masarykovy školy. Soutěže se zúčastnilo 12 družstev a z toho bylo 5 družstev žen. Byla to družstva Hejtmánkovice, Božanov, Broumov, Rožmitál a Veba Olivětín. U mužů to byla družstva Rožmitál, Hejtmánkovice, Křinice, Žďár n/Met., Petrovice, Martínkovice a Broumov. Začátek soutěže probíhal za mlhavého počasí, které se umoudřilo až po desáté hodině dopoledne. Po zahajovacím nástupu a informacích o průběhu soutěže se uskutečnilo losování o pořadí družstev. Soutěž zahajovala družstva žen. Dosažené časy včetně konečného umístění je uvedeno na výsledkové tabuli. Soutěže byl přítomen i hejtman Královéhradeckého kraje p. Lubomír Franc. Každé soutěžící družstvo mělo dva pokusy a dosažené časy se sčítaly. Vyhodnocení a předání cen provedl starosta města p. Milan Kotrnec.Zahajovací nástup a předání informací o průběhu soutěže.
Přenášení stroje na základnu.


Nástup družstva žen z a.s. Veba k požárnímu útoku.
Družstvo mužů Hejtmánkovice, které se umístilo v závěrečném součtu na 1 místě.
Výsledková tabule s dosaženým čase a umístění v soutěži.


Starosta města Broumova, při předávání cen.


Vítězné družstvo žen z a.s. Veba.


Předání ceny za 1. místo mužů, Hejtmánkovice.


Závěrečné vyhodnocení soutěže.


Vítězné družstvo žen z a.s. Veba závod Olivětín.

Hamerský potok u Naděje.

8. září 2014 v 15:22 Mařenice a okolí

V zalesněném údolí Hamerského potoka u Mařenic leží nevelká přehrada s průzračně čistou, modrozelenou vodou. Pro zajištění dostatku vody byla v letech 1937-8 postavena přehrada Naděje, která dnes již nemá žádné další vodohospodářské využití. Původně se v Hamru drtila v okolí těžená ruda.Budova starého Hamru.

V 18 st. zde byla zřízena pila a mlýn. Z původních deseti domů jich polovina zanikla a to včetně kdysi proslulého hostince U Hamerského mlýna. Na jeho místě je umístěn penzion Pod přehradou, který kromě ubytování nabízí i občerstvení na zahrádce. Jeden náhon byl pod přehradou Naděje. Zbytky do skály vytesaného a uměle vystavěného kanálu jsou podél cesty zřejmé. Soustava kanálů pokračuje i dále údolím Hamerského potoka. Další dílo je patrné poblíž ústavu pro postižené osoby v Mařenicích. V údolí Hamerského potoka bylo celkem 5 skalních náhonů, z nich 3 přiváděly vodu k pilám do Hamru u Naděje, jeden vedl do bývalé přádelny v Antonínově údolí a poslední k Neumanovu mlýnu. Nedaleko po levé straně je rozsáhlé údolí, kde spatříme velkou prázdnou betonovou nádrž. Jde o zbytky koupaliště, které v době první republiky lákalo davy tehdejších výletníků. Jediná budova, která dnes ještě stojí je ta v Antonínově údolí, nyní využita jako ústav pro mentálně postižené. Poblíž je vidět lesní rybníček, dříve retenční nádrž, zadržující vodu pro potřeby přádelny. U tohoto rybníčku jsem se zdržel pro případ, že se mi podaří vyfotografovat nějakého vodního živočicha. Bohužel žádná rybka, ani skokan zelený nebyl k zahlédnutí.Rybníček v Antonínově údolí, který dříve sloužil jako retenční nádrž. Dnes hezké místo pro k odpočinku, a pozorování rybiček.


Vodní náhony vyhloubené ve skále. Některé se dají projít, jiné jsou zaplněny vodou. Pro zájemce prohlídky těchto náhonů je odkaz ZDE.Vyhledejte v sekci náhony Hamerského potoka.


Hamerský potok.
I přes malé množství vody je její průzračnost veliká, a na dně je zřetelný každý detail.


V blízkosti potoka jsem našel putovní tábor se vším vybavením k táboření v přírodě. Jeho označení bylo uvedeno jako soukromý pozemek. (Zřejmě pronajatý k tomuto účelu.)
Co může představovat, nechám na fantazii každého z Vás.

TT, "Za hranicí reality".

6. září 2014 v 15:14 Téma týdne,
Hodně milovníků receptů jistě sleduje dnes populární televizní vaření různých kuchařů. Některé recepty jsou i za hranici reality a ne každý si může takové recepty vyzkoušet nejen pro jejich náročnost, ale hlavně pro jejich cenovou dostupnost. V posledních měsících jsou uváděny i recepty od Ládi Hrušky, které svou jednoduchostí, ale i cenovou dostupností lákají nejednoho gurmána k jejich vyzkoušení. Dnes je tu recept, který opravdu předčí všechny předcházející a je určen pro každého, kdo hledá jednoduchost a rychlost v přípravě.