Září 2014

Poháry a ocenění hasičů Veba Olivětín.

4. září 2014 v 21:55 Hasiči Veba Olivětín
V jednom z předcházejících článků o činnosti JSDHP Veba Olivětín, jsem se zmínil o řadě uznání, která tento hasičský sbor obdržel při různých příležitostech. Využívám právě této příležitosti, kdy sbor v tomto roce oslavoval 140 let od svého založení, abych ukázal podstatnou část různých pohárů, čestných uznání, diplomů a pamětních medailí. Většina byla získána na různých soutěžích a je třeba podotknout, že každé sebemenší ocenění představuje řadu hodin v přípravě techniky, výcviku a dalších potřebných znalostí.