Prosinec 2014

Aby vydržel.

31. prosince 2014 v 15:28 Aktuality
V minulém týdnu v pátek 26.12. na Štěpána, napadlo poprvé více sněhu a s ním přišlo i ochlazení. Této příležitosti využili i členové TJ Jiskra Olivětín, k přípravě ledu na přírodním zimním kluzišti. Podmínky byly natolik příznivé, že už v úterý 30.12 bylo zahájeno veřejné bruslení. První zkušební den přilákal větší počet bruslařů, a to pokračovalo i tento den, pro trénink ledního hokeje. Provozní doba je uváděna na stránkách http://www.kluzisteolivetin.ic.cz/ včetně všech akcí konaných v tomto areálu.Co se připravuje.

30. prosince 2014 v 15:25 Sport
Mistrovství České Republiky - Cross Country MID Janovičky 2015
M.C. Metuje - Červený Kostelec pořádá 13. ročník závodů psích spřežení Závod se koná za podpory Královehradeckého kraje pod záštitou hejtmana Lubomíra France.
Termín
17. - 18. ledna 2015
Místo
Janovičky u Broumova
Trať
Délka - 32,3 km. Technicky náročná, kopcovitý terén, široké lesní cesty, úzká hřebenová část. Kola a příchozí jedou stejnou trať jako ostatní závodníci. V případě nedostatku sněhu se závod koná jako kárový a trat se krátí na cca 15 km.

Splněné přání.

26. prosince 2014 v 17:30 příroda

Den splněných přání je již za námi, ale to jedno z největších se splnilo až dnes. Je sice svátek Štěpána, který se na dnešní den koledy sklouzl po ledu, ale to jen ve známé říkance vztahující se k tomuto dni. Pro dnešní den stačilo napadnout aspoň trochu sněhu, který si mohly děti vyzkoušet na každém kopečku, kde ho bylo sice málo, ale jezdilo to. Že se změnil i pohled do okolní přírody a aspoň trochu připomněl atmosféru vánočních svátků, není třeba rozebírat, ale stačí se podívat na několik snímků z dnešního dne.Na pekáči i po břiše.


Chaloupky pod horama, co se to stalo s váma, byly jste takové hezké, vy naše chaloupky české.
Protože v zimě nelétají, nemusel jsem být na pozoru.


To není plavení hříbat, ale hezky rozčeřená voda od kachen.Přání.

21. prosince 2014 v 20:02 Různé, nezařazené

Štěstí nám nedávají věci samotné, ale naše představy o nich.
Ztratil se houbař?

20. prosince 2014 v 17:50 příroda


Blíží se čas vánočních svátku, kdy by měla být příroda zasněžena, okolní svahy připraveny pro dětské radovánky. Místo toho střídání počasí umožňují i návštěvu lesa pro případný nález některých zajímavostí. Taková příležitost se naskytla při projití houštinkou, kdy na pařezu stál zapomenutý košík. Houbaře jsem hledat nemusel, protože jeho stáří a stav svědčil o dlouhém pobytu na tomto místě. Pro zvědavé poutníky zajímavé lákadlo, přijít blíž a přesvědčit se o jeho obsahu.

Část 60. Další vývoj n.p. Veba.

19. prosince 2014 v 16:19 Od minulosti k současnosti

Po delší odmlce u této rubriky se opět vracím s jedním dalším pokračováním a to z let 1969 - 1975. Mnohá opatření, ke kterým vedení n. p. sáhlo, vedlo ke zvýšení efektivnosti výroby. V sedmdesátých letech to byla obnova zastaralých provozů. Tak byly v letech 1969 - 1975 prováděny rekonstrukce závodu 08 Police nad Metují a 01 Olivětín. V Polici nad Metují byla po rekonstrukci vybudována první bezvřetenová přádelna v ČSSR. V závodě 01 Olivětín to byla v letech1967 rekonstrukce tkalcovny sálu 2. a instalace nových stavů ES - 2. V roce 1970 po zrušení stavů Hrdina na tkalcovně sálu 1. instalace automatických stavů Rütti a posléze v letech 1974 - 75 vybudování největší žakárské tkalcovny v Československu se stavy Sulzer. Sedmdesátá léta nepřinesla moderní technologie jen do výrobních hal, ale také do administrativy podniku. V roce 1972 to byl historicky první počítač, obří Celatron, zabírající celou kancelář, který dal základ vlastnímu výpočetnímu středisku podniku Veba, a v roce 1979 poslal teletext mezi závody první zprávu. V letech 1974 až 1976 došlo v olivětínské tkalcovně k modernizaci strojního vybavení, byly zavedeny skřipcové stavy Sulzer a také nová klimatizace výrobních prostor, zajišťující stálou teplotu a vlhkost v technologicky stanoveném rozmezí. V této souvislosti bylo nutné také instalovat nový šlichtovací stroj na provoze přípravny, na kterém se provádělo šlichtování osnovních válů právě pro tyto nové stavy.Provoz přípravny ( šlichtovna ) Fotografii zapůjčil p. Pavel Saukl.

Velkých změn se dočkal i provoz úpravny, který byl v té době snad nejzastaralejším provozem závodu. Jen na ukázku, jaká zařízení byla v té době používána. Na provoze truhlárny byly zhotovovány kádě pro provoz úpravny, do kterých bylo ukládáno v provazci zboží pro další úpravu. Tyto kádě se na truhlárně sestavily, poté se jednotlivé díly očíslovaly, káď se rozebrala a znovu sestavila na provoze úpravny v místě jejího určení.
Fotografie zapůjčil p. Ondřej Pataki

O rozdílnosti v modernizaci úprav tkanin, se mohli přesvědčit návštěvníci při dni otevřených dveří v říjnu tohoto roku. Dříve se chlorňanové a peroxidové bělení provádělo ve výše popisovaných kádích. Dnes je to prováděno na takovémto moderním strojním zařízení.


Mercelizační stroj


Bělicí linka se sušičkou.

Darujte si pod stromeček.

16. prosince 2014 v 16:53 Aktuality

Pod tímto názvem, darujte si pod stromeček nový mobilní telefon nebo tablet, probíhala v Broumově vánoční soutěž o hodnotné ceny. Podmínkou bylo odevzdat starý mobilní telefon nebo další elektrozařízení do určených sběrných míst a to do 13.12. 2014. Za každý odevzdaný spotřebič byl vyplněn soutěžní kupon, který byl zařazen do slosování. Velké spotřebiče kupon žluté barvy, malé spotřebiče červené barvy. Slosování za účasti veřejnosti se uskutečnilo 15. Prosince 2014. Výhry pro účastníky soutěže byly připraveny - 2x tablet Aligator, 2 x telefon Sony Xperia a 6 x paměťová karta . Ceny do soutěže věnovala společnost ASEKOL. Celou akci pořádalo: Město Broumov, Ulita DDM, PLAY Broumovsko, Asekol, Čistá obec, Čisté město, Čistý kraj. Po uvítání přítomných a vysvětlení důvodů této akce zahájil losování starosta města pan Ing.Jaroslav Bitnar. Na dalším losování se pak již podílely přítomné děti. Vylosovaní výherci budou informováni.
Vystavené ceny mimo košíku, ten byl připraven jako losovací zařízení.Organizátorky průběhu slosování.
Zahájení losování.
Společná fotografie a kloboučky ve vzduchu, jako přání všem výhercům.


Trochu změny.

10. prosince 2014 v 19:39 příroda

V uplynulých dnech počasí neslibovalo žádné velké změny. Střídání mlhy a deště nebylo zrovna vhodné pro pořízení přírodních fotografií, kterých není nikdy dost. To se změnilo v minulém dni, kdy večer byla mlha, že by se dala krájet a k tomu celkem chladno. Protože se mlha krájet nedá, spoléhal jsem nato, že se druhý den vyjasní. Přání se splnilo a ráno jako malované, stromy od mlhy hezky ojíněné a teplota byla na teploměru -5°. Jak to vypadalo v nedalekém lese a jeho okolí, je vidět na přiložených fotografiích.Protože jsem měl ruce červené a zmrzlé jako tyhle šípky, tak to je pro dnešek vše.Tady někde se nachází Broumov.


Život kostelů Broumovska.

8. prosince 2014 v 20:02 Aktuality

Pod tímto názvem se uskutečnila 4.12,2014 Vernisáž výstavy fotografií Jana Záliše, která potrvá do 31.12. 2014 ve výstavní síni staré radnice v Broumově. Fotografie zobrazují 10 barokních kostelů, které zvelebují krajinu Broumovska. Jedná se o kostel sv. Markéty (Šonov), kostel sv. Máři Magdalény (Božanov), kostel sv. Prokopa (Bezděkov), kostel Všech svatých (Heřmánkovice), kostel sv. Anny (Vižňov), kostel sv. Michala archanděla (Vernéřovice), kostel sv. Jakuba Většího (Ruprechtice), kostel sv. Barbory (Otovice), kostel sv. Václava (Broumov), kostel Panny Marie,sv.Jiří a sv. Martina (Martínkovice), kaple Panny Marie Sněžné (Hvězda). Iniciátorem výstavby kostelů byl opat Otmar Zinke, představitel benediktinského břevnovsko - broumovského opatství. Díky jeho snažení nevznikly jen barokní kostely, ale také drobné sakrální památky v krajině, křížky, plastiky, sošky, křížové cesty, apod. Na záchranu těchto památek se vyjádřil i Martin Lanži, farář děkanství v Broumově v jednom z článků na http://www.josefhurt.cz/node/3595 . Výstava zahrnuje fotografie uvedených kostelů s jejich podrobným popisem, včetně některých ukázek z vnitřních prostorů a jejich současný stav. Tento ojedinělý soubor barokních kostelů je díky své ucelenosti a rozsahu považován za architektonický skvost. Po úvodu k této výstavě byla ukázka několika skladeb pěveckého sboru Stěnavan. Pak již byla možnost volné prohlídky, případně se dozvědět některé další zajímavosti v rozhovoru s vystavovatelem Janem Zálišem.


"Memoriál Mikuláše Orbana".

6. prosince 2014 v 22:32 Střelnice

Poslední střelecká soutěž letošního roku " Memoriál Mikuláše Orbana" se uskutečnila 6.12.2014. Na střelnici Hubert v Olivětíně se k prezentaci dostavilo 16 soutěžících. Pro letošní ročník nebylo počasí zrovna ideální. Mlha, déšť a šedivá obloha si usmyslela prověřit schopnost soutěžících i za takových podmínek. Tento Memoriál je již v pořadí 12 a jeho zahájení bylo v roce 2002. Podle propozic pro tento den soutěže byl ředitelem soutěže Jiří Hamp a hlavním rozhodčím Radek Jirman. Po instruktáži k průběhu soutěže se začalo ve stanovené době. Střílelo se opět z malorážkové pistole na vzdálenost 25 metrů ve dvou kolech. 1 kolo 15 ran s časovým limitem 15 minut na pevný terč a 2 kolo na otočný terč rovněž 15 ran. Pozice terče pro střelbu 3.vt. otočení mimo střelbu 7.vt. Tato úloha je ztížena právě krátkou dobou natočením terče pro střelbu, která vyžaduje plného soustředění. Z těchto důvodů se vyžaduje na střelnici zachování klidu a při fotografování zákaz používání blesku. Proto jsou fotografie z tohoto prostoru tmavší. Po skončení uvedených úloh byl proveden součet dosažených bodů jednotlivců a vyhlášení vítězů. 1. cena putovní pohár, 1 - 3 místo pohár, diplom a věcné ceny. Pro všechny soutěžící byly připraveny věcné ceny. Umístění: 1. místo Jiří Pecina ml. Hronov s celkovým dosažením 267 bodů, 2. místo Josef Prouza Náchod, počet bodů 263, 3. místo Jiří Pecina st. Hronov s počtem dosažených bodů 262. Celkové umístění všech soutěžících je v přiložené výsledkové listině. Na doplnění pár údajů za posledních 10 let o držitelích putovního poháru: 3.12.2005 Pavel Postupa, 2.12.2006 Jan Řehák, 1.12.2007 Ladislav Falta, 6.12.2008 Ladislav Falta, 5.12.2009 Jiří Pecina ml., 4.12.2010 Jiří Hamp, 5.12.2011 Ladislav Falta, 1.12.2012 Kamil Bošanský, 7.12.2013 Jiří Pecina ml., 6.12.2014 Jiří Pecina ml. Nyní již několik ukázek z vlastního průběhu.

Ukázka jak krátká doba je na střelbu otočného terče.


Kontrola terčů se zápisem zásahů.