Březen 2015

Putovní výstava Gross – Rosen.

31. března 2015 v 15:09 Výstavy

Pod názvem Gross - Rosen, historie, která se nás týká, se koná ve výstavní síni Staré radnice v Broumově, putovní výstava. Vznikla ve spolupráci Komise pro lidská práva Rady Královéhradeckého kraje, Svazu bojovníků za svobodu a Střední školy propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí. Expozice má uctít památku obětí pochodu smrti, který v únoru roku 1945 vyrazil z tábora ležícího pouze 60 kilometrů od českých hranic a přesně před sedmdesáti lety tragicky skončil na území dnešního Královéhradeckého kraje. Táborem Gross-Rosen prošlo za dobu jeho existence celkem 120 tisíc lidí. Celá třetina z nich zde zahynula. Přibližně 60 kilometrů jihozápadně od Wrocławi se nacházel koncentrační tábor Gross-Rosen (polsky Rogoźnica). Byl založen v létě 1940, původně jako pobočka tábora Sachsenhausen, v sousedství granitového lomu. O necelý rok později, 1. května 1941 se stal Gross-Rosen samostatným koncentračním táborem, který fungoval až do února 1945. S první fází likvidace tábora Gross-Rosen a jeho "podtáborů" začali nacisté koncem ledna 1945. Vězňové mužských satelitních táborů na východním břehu Odry byli přesunuti do hlavního tábora, ženské vězenkyně šly v tzv. pochodech smrti většinou do táborů hluboko v Říši. Mnoho vězňů během těchto pochodů zemřelo nebo bylo zabito, osud několika takových pochodů zůstává stále neznámý. K evakuaci dalších poboček a hlavního tábora Gross-Rosen došlo začátkem února 1945. Posledních pár vězňů, kteří zůstali v pobočných táborech do konce války, osvobodili sovětští vojáci 8. a 9. května 1945. Vězni z těchto táborů byli v rámci Pochodů smrti posláni na západ a mnozí tuto strašlivou cestu nepřežili. Hlavní tábor byl zrušen v únoru 1945, následně zbytek pobočních táborů. Většina vězňů hlavního tábora byla poslána na západ v dobytčácích, ale i tam byla obrovská úmrtnost, protože vězni nedostávali po cestě žádnou potravu. Přeživší se dostali do koncentračních táborů v německém vnitrozemí. Ti šťastnější se v nich dočkali osvobození od spojeneckých vojáků. Přesunu neschopní vězni byly ponecháni hlavně v pobočních táborech, a ti kteří přežili, byli osvobozeni Rudou armádou.

V únoru 1945 se přemisťoval pěšky jeden z transportů s 9000 vězni z koncentračního tábora Gross-Rosen (Polsko) u polského městečka Rogožnica, do Josefova (ČR), dnes městské části Jaroměře. Odtud měl být na sklonku 2. světové války transport vězňů přepraven po železnici do koncentračního tábora ve Flosenbürgu. Karl Herman Frank však pochod přes území tehdejšího protektorátu nepovolil, a proto se celý transport vracel od protektorátní hranice v Heřmanicích u Jaroměře zpět do Trutnova. V Choustníkově Hradišti, kde se transport zastavil, bylo v jeho okolí postříleno a ubito 179 zubožených a vysílených vězňů. Dnes jsou jejich ostatky uloženy ve společném hrobě pod památníkem obětí pochodu na hřbitově v Choustníkově Hradišti.

Jára Cimrman v Náchodě.

29. března 2015 v 17:01

Český génius a největší Čech Jára Cimrman, který proslul například vynálezem dvoudílných plavek, plnotučného mléka či prvního spojení na principu internetu, byl také velkým cestovatelem a polárníkem. Jeho stopy nacházíme v nesčetných zemích téměř všech světových kontinentů. Důkaz o jeho návštěvě v Náchodě byl nalezen při rekonstrukci nádraží. Při podrobném zkoumání nalezených otisků v ústavu pro zjišťování totožnosti, byla určena právě pro Járu Cimrmana.
Cimrman se ve své době věnoval tzv. živým obrazům a jednoho dne byl požádán, aby sestavil živý obraz "Češi na Severním pólu". Aby získal inspiraci tak se do nejsevernějšího místa světa vypravil. Česká výprava měla od začátku plno problému. Místo psů vzali sice silného ale duševně zaostalého Varla Frištenského. Hned po vystoupení z vlaku v Rusku zjistili, že ve vlaku zapomněli míč. Když jim došlo jídlo, byli nuceni, sníst psy. Jára Cimrman vzpomíná i na některé další potíže: "Náčelníkovi se spustila rýma, mně se ozval žlučník a Frištenský ztratil obojek." Ne všichni její členové byli Severním pólem nadšení, jak vyplývá z následující citace: "Když to srovnám s tím výletem na Kokořín... tam byly skály pískovcový, stánky s občerstvením. A co je tady? Prd," prohlásil bezostyšně na mrazivém pólu "potah" Varel Frištenský (výprava ho s sebou měla místo psího spřežení). Ostatní členové výpravy, lékárník Vojtěch Šofr a pomocný učitel Václav Poustka, však již naslouchali oslavnému projevu svého náčelníka. Ovšem i jim se ale na dalekém severu zastesklo. "Do Prahy, do Podolí, do lékárny... doprdele to je mi smutno," posteskl si lékárník. Stateční Čechové se však ke svému stesku po návratu nepřiznali.

Části textu ze hry: "Dobytí severního pólu" Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka.Jak se slaví příchod jara.

25. března 2015 v 18:57 Aktuality

Na den 21. března 2015, který byl i prvním jarním dnem, byl připraven v konferenčním sále infocentra tříhodinový program. Jeho nabitý program uváděl Petr Vondráček, který také kladně hodnotil jeho připravenost, kvalitu a spád. Právě o kvalitu programu se postarala ZUŠ Broumov a studenti Gymnázia Broumov. Hlavním programem byla módní přehlídka společnosti a. s. Veba. Ta byla rozdělena do čtyř vstupů. První byla pod názvem " Veba obléká Afriku", druhý vstup byl určen pro modely ke každodennímu nošení. Ve třetím vstupu byla ukázka kolekcí pro nigerijský trh a v posledním vstupu byla kolekce společenských šatů. Čas mezi jednotlivými vstupy byl vyplňován žáky ZUŠ Broumov a Gymnázia Broumov, kdy jejich hudební vystoupení byly oceněny nejen potleskem, ale i hlasitým projevem. Rovněž tak jednotlivé vstupy módní přehlídky byly provázeny potleskem. Závěr programu vyplnila skupina "Lokomotiva" Petra Vondráčka.


Přední český stylista Dušan Chrástek, který pracuje pro české i zahraniční firmy, pro filmový průmysl, české televize i reklamu, spolu s Petrem Vondráčkem.

Memoriál Karla Bernarda

8. března 2015 v 13:39 Střelnice
Sportovní střelnice Hubert v Olivětíně, uspořádala dne 7. března 2015 první ročník memoriálu Karla Bernarda. K této střelecké soutěži se sešlo 17 soutěžících, mezi kterými byl i zástupce rodiny p. Bernarda. Soutěž byla organizovaná ve střelbě na terč tetřev a kanec po 10 ranách ze vzdálenosti 50 m. volná ruka. Další disciplínou to byla malorážná pistole na vzdálenost 25 m. 10 ran a poslední střelba na běžící lišku bez optiky rovněž 10 ran. Výsledky každého jednotlivce ze všech disciplín byly sčítány a podle dosažených zásahů vzešlo umístění v celé soutěži. Karel Bernard byl členem klubu střelnice Hubert, kde také zastával funkci správce střelnice a byl i členem mysliveckého sdružení Javoří. Tento memoriál je jednou z mnoha dalších soutěží, které se zde konají. Pro letošní rok mají ve svém sportovním kalendáři 15 akcí a poslední se koná v měsíci prosinci. Mimo jiné pořádá i sportovní akce pro děti z tábora Heřmánkovice a školu Teplice n/Met. I když klub střelnice má 15 členů, a o jejich činnosti se mnoho neví, přesto je stálicí sportovních odvětví na Broumovsku.

Karel Bernard
Instruktáž k průběhu soutěže.


Střelba na běžící lišku.


Ukázka terče běžící lišky.


Kontrola terče cílovým rozhodčím.


Stanoviště pro střelbu z pistole.


Z kontroly a výměny terčů.


Stanoviště pro střelbu na terč tetřeva a kance.
Kontrola a výměna terčů.
Hlavní cena putovní pohár.


Ceny pro první tři umístěné.


Z vyhodnocení a umístění prvních tří soutěžících.


Ze závěrečného zhodnocení a předání cen pro všechny jednotlivce.
Fotografie zde

Další část z výstavy kroniky.

3. března 2015 v 16:51 Výstavy

Součástí výstavy kroniky Městského divadla je vystavovaná i samotná kronika. Tato kronika byla založena v roce 2002 a jako důvod to vyjadřuje Miloš Rain ve svém vyznání ve vztahu k tomuto divadlu v následujícím textu.Kronika byla vedena bez písemných textů, s výjimkou dvou let, kdy byla prováděna rekonstrukce sociálního zařízení a jevištní podlahy. V těchto dvou případech je několik písemných záznamů, které jsou doplněny fotografií. Všechny další událostí jsou vyjádřeny kresbou. Namátkou jsem vybral několik dalších ukázek z jednotlivých let tak, jak jsou zaznamenány v této kronice.

V roce 2005 to bylo například představení s názvem "Zlaté jezero" v podání s Radoslavem Brzobohatým a Květou Fialovou.


V tom samém roce je záznam o pohádce Kašpárek a drak.


V roce 2006 to bylo vystoupení od divadelní společnosti Josefa Dvořáka s názvem "Čochtan vypravuje".


Z roku 2008 je záznam z pohádky "Neposlušná Kůzlátka".


V tom samém roce vystoupení Roberta Křesťana " Druhá tráva".


Rok 2010


Rok 2011


Rok 2011 Šípková Růženka


Rok 2012


Rok 2014


Posledním záznamem ke konci roku 2014 to bylo představení pod názvem "Klukoviny", kde učinkovala Uršula Kluková a Vlastimil Harapes.


Jsou to jen některé vybrané náměty z jednotlivých let a jejich celkové představení je několik desítek ukázek.