Duben 2015

Dny otevřených dveří klášter Broumov

28. dubna 2015 v 18:18 Aktuality
V předstihu několika dnů jsem ukazoval několik fotografií z revitalizovaných částí klášterní zahrady a vlastního areálu kláštera. Jeho slavnostní otevření bylo stanoveno na středu 22. dubna 2015 za účasti velkého počtu pozvaných hostů. Podrobnější informace z celého průběhu tohoto dne najdete na odkazu:
Dny otevřených dveří pro širokou veřejnost byly určeny na sobotu a neděli 25 - 26 dubna 2015. V těchto dnech byla možnost volné prohlídky všech revitalizovaných částí kláštera. Nejen klášterní zahrada, ale i další objekty kláštera byly středem zájmu všech návštěvníků. Projít a prohlédnout všechny části kláštera a přitom se účastnit i některých kulturních ukázek, bylo nad možnosti jednoho dne. Každá část nebo místnost nabízela zajímavé ukázky a možnosti k jejich budoucímu využití. Zvlášť velký zájem byl i o nevšední pohled do klášterní knihovny z ochozu nad touto knihovnou. Vyjmenovat všechny prostory a jejich využití není v krátkosti možné, proto nabízím další z odkazu na uvedené dny:
V další části přikládám několik dalších fotografií, které jistě doplní již první publikovanou část.

Multifunkční sál " Dřevník ", který se nachází v klášterní zahradě. Jeho kapacita je kolem 300 míst.


Část rozkvetlé zahrady.


Několik ukázek maleb ze stěn a stropů.
Přilehlé sály a možnosti jejich využití.


Jedno z oken na schodišti.


I takový výhled se nabízí z jednoho okna na část Broumova.

Prohlídka kostela v Heřmánkovicích.

27. dubna 2015 v 14:59 AktualityNa sobotu 25. dubna 2015 bylo připraveno otevření kostela Všech svatých v Heřmánkovicích. Díky komentovaným prohlídkám s výkladem, byla možnost se seznámit a poznat stavební historii kostela, včetně nástěnných maleb. Kostel Všech svatých patří do broumovské skupiny barokních kostelů. Je chráněn jako kulturní památka České republiky. Původní dřevěný gotický kostel byl postaven ve 14. století zhruba na místě stávající márnice. V 17. století byl přestavěn a rozšířen opatem Tomášem Sartoriem v roce 1672, v roce 1677 byla okolo postavena kamenná zeď. Barokní kostel byl postaven na začátku 18. století vedle původního kostela, který byl rozebrán. Stavbu kostela inicioval broumovský benediktýnský opat Otmar Zinke, majitel pozemku. Projekt nového kostela vypracoval Kilián Ignác Dientzenhofer, syn Kryštofa Dientzenhofera, "dvorního" stavitele benediktinů. Stavba samotná byla ukončena v červnu 1726. Nástropní malba byla provedena až o deset let později.

Základní informace, které jsou u vstupu do hlavní části kostela.


První fotografie ukazuje hlavní vstup do kostela a tato je zadní část od hřbitova.


Pohled od vstupu. Ten je narušován v levé části postaveným lešením, ze kterého se provádějí sondy stropu a další úpravy.
Pohled od hlavního oltáře směrem k východu, nad ním ochoz, kde jsou umístěny varhany.


Několik pohledů na nástropní malby.


Pohled na původní varhany.


Ukázka pomůcek pro restaurátory.


Jeden z mnoha obrazů, které jsou po celém obvodu.Otevření revitalizovaných částí kláštera se blíží.

17. dubna 2015 v 13:55 Aktuality
Pohled na klášterní zahradu a nádvoří kláštera BROUMOV z roku 1963. Foto zveřejněno se souhlasem p. Pavla Saukla.


Broumovský klášter je pro svoji architektonickou a kulturní hodnotu zapsán v seznamu národních kulturních památek České republiky od roku 1995. Rekonstrukcím historických památek je v posledních letech věnováno stále více prostoru. Mezi zájmem byla i revitalizace klášterní zahrady, aby i ta byla součástí celého komplexu pro místní obyvatele i návštěvníky regionu. Jaká je skutečnost a co se všechno povedlo, se mohou návštěvníci přesvědčit v následujícím týdnu. Ve středu 22. dubna bude slavnostně otevřena revitalizovaná část broumovského kláštera s přilehlou klášterní zahradou. Podrobnější informace jsou uvedeny na konci tohoto článku. Následující fotografie jsou jen nepatrným průřezem toho, co se návštěvníkům nabízí.

Galerii Dům.
Domek kuchaře.
Nový sál Dřevník v klášterní zahradě.


Kuželkárna.
Vodárna s kašnou.


Skleník.
Památník opata Jakuba Chmela.


Několik nahlédnutí do vnitřních prostor kláštera.
Turínské plátno.

Další podrobnější informace o celém průběhu uvedých dnů, včetně dalších údajů k celému objektu najdete na odkazu NAŠE BROUMOVSKO.
zdoj:

Městský hotel (Měšťák) Broumov -1.

15. dubna 2015 v 14:06 Aktuality

Jistě každý z Broumovských občanů si někdy vzpomene na dnes již zašlý Městský hotel přezdívaný jako Měšťák, na ochotu obsluhy, výbornou kuchyni a řadu různých akcí, které se zde pořádaly. Možná to připadne mnoha čtenářům podivné, proč právě dnes se zmiňuji o tomto hotelu, který má svou slavnou dobu již řadu let za sebou.
Je to sice nostalgická vzpomínka na něco,co se již zřejmě nevrátí, ale byla to součást broumovského kulturního a společenského dění v té době. Píši o tom z toho důvodu, že se mi v nedávné době dostala do ruky návštěvní kniha tohoto hotelu, která dokladuje jeho dobré jméno nejen u nás, ale i u zahraničních návštěvníků, kterých nebylo zrovna málo. Na tom měl zásluhu nejen celý personál hotelu, ale je nutné připomenout i jméno jeho vedoucího pana Šolce a jeho zástupkyně paní Kohoutové. Hotel navštívila řada známých osobností, na které si jistě mnozí vzpomenou a pro připomenutí alespoň některé z nich. Jedním z prvních zaznamenaných v návštěvní knize byl malíř Jan Špála, syn známého malíře Václava Špály.


Záznam z roku 1962, V upomínku na malování a na marathonský tréning v Broumově Jan Špála.

Profesor Jan Bauch ve své knize Barvy století píše například o Janu Špálovi: " Měl jsem ve škole i syna velikého českého malíře. Milého čestného chlapce, upovídaného, prudkého v gestech, který dovedl stejně rychle mluvit jako běhat na atletické dráze. Měl jsem ho ve škole rád, patřil k dynamickému tahu školy".
Jan Špála o sobě napsal: Také jsem nemohl být malířem, protože jsem byl maratónec. To moje malé tajemství znalo jen pár zasvěcenců a přírodou nadaných talentů. Byl jsem na jedinou věc na světě nemožně nešikovný - a to právě na běhání. Musel jsem naběhat desetkrát tolik kilometrů co jiní, abych to překonal. Když jsem poprvé porazil Miloše v Krčském lese, zdálo se mi, že jsem vyhrál olympiádu. A pak jsem se dostal i do národních tabulek, sám tomu už nemohu uvěřit. Potom později, když jsem začal malovat, protože se to ode mne čekalo, maloval jsem krajinu z pohledu maratónce rozmazanou, rudou a modrou, s roztřeseným reflektorem u cíle. Maloval jsem sám pro sebe, pro své potěšení a vší silou se vyhýbal stínu svého slavného otce. Vodu jsem maloval, Otavu a Berounku a také Lipno. Stromy jsem musel malovat, protože jsem sám vyrostl vysoko na skále. Maloval jsem hvězdy a mlhoviny, protože jsem byl filozof. A také jsem maloval louky, květiny a západy slunce, protože jsem byl básník. A tak jsem snad nakonec přece jen namaloval hezké obrazy, přestože jsem nebyl malíř.

Další zase až někdy jindy.

Městský hotel Broumov. - 2. Ještě něco málo k tomuto hotelu.

15. dubna 2015 v 14:04 Aktuality

Městský hotel ( Měšťák ) byl v celém okolí znám nejen svou kuchyní a dobrou obsluhou, ale i pořádáním různých akcí, ať již to byly svatební hostiny, Silvestrovské zábavy, různé společenské akce a večírky pro kolektivy, ale i pravidelné zábavy ve vinárně. Ta se nacházela v suterénu a poskytovala příjemné prostředí zrovna tak, jako vlastní restaurace. Na dokreslení předkládám i několik fotografii, které jistě potěší alespoň pohledem.

Jistě se najde řada těch, kteří pamatují některé zaměstnance tohoto hotelu. Mezi známé osobnosti, které byly hosty toho hotelu byla i známá herečka Jiřina ŠejbalováJednou z dalších byla i Věra Čáslavská

Hotel (Měšťák) Broumov - 3.

15. dubna 2015 v 14:02 Aktuality

Pro připomenutí k tomuto hotelu je třeba vzít v úvahu i to, že se zde nejednalo pouze o pohostinství a poskytnutí dobrých služeb, ale byla to i výchova a příprava nových pracovníků v oboru kuchař, cukrář a pod. Za tím účelem se tu konalo i krajské kolo soutěže v těchto oborech.

K takovéto soutěži patří i ohodnocení podávaných jídel od příslušné poroty.Nezapomínalo se ani na bývalé pracovníky pohostinství, a jedno z takových organizované panem Šolcem se uskutečnilo na sále restaurece Střelnice.


Při tomto setkání byla ohodnocena práce těchto bývalých pracovníků slovy od pana Šolce.
Je to den,kdy jsme se sešli ve starém městě Broumově. My všichni, kteří se celý život starali o to, aby ostatní lidé se dobře cítili nejen tady, ale ve všech městech, vesničkách, i tam, kde mimo sezonu lišky dávají dobro noc, všude, kam nás osud zavál. Kdo naší práci nepoznal, často si myslí, že je to nejlehčí cesta ke zbohatnutí. Nikdo z nás se však nestal milionářem, ale většina z nás má křečové žíly.
Na ukázku ještě pár záznamů z návštěvnosti tohoto hotelu některých známých osobností.

Zdeněk BuchvaldekFotbalisté pražské Sparty na pozvání Sparta klubu Broumov.Hudební skupina Kučerovci.


Dětský soubor Jožky Jabůrkové.


Městský hotel (Měšťák) Broumov - 4. Poslední zastavení.

15. dubna 2015 v 14:00 Aktuality


Dnes se naposledy zastavuji s někoika dalšími vzpomínkami na bývalý Městský hotel ( Měšťák ) v Broumově. Jeho dlouhá existence skončila krátce po roce 1990. Aktuální k této době je i připomenutí silvestrovských oslav a vítání Nového roku, která se v tomto hotelu konala. Tak například v roce 1972 u příležitosti těchto oslav, se do knihy návštěv zapsalo všech 88 hostů, s vyjádřením té nejvyšší spokojenosti. Ještě jednou se vrátím k jedné akci, kdy vedoucí tohoto hotelu vzpoměl jednoho na broumovsku velmi známého hostinského pana Ottu Daňka z pivovarské restaurace v Olivětíně.
Pan Otto Daněk přišel do Broumova v roce 1950 a začínal v restauraci na Střelnici. Poté převzal Pivovarskou restauraci v Olivětíně, která se stala známou v širokém okolí pod názven " U hitlera ". O slávě této restaurace si každý může přečíst i na internetových stránkách pod názvem " Pivovarská hospoda Olivětín: od bálů až k padající omítce ", která zde byla publikována. Tato restaurace se stala i jedním z příběhů Bakaláři, kterou sepsal pan Mervart, zeť pana Daňka. Abych se ale vrátil k původnímu začátku článku o ukončení provozu Městského hotelu. V krátké době, kdy bylo odstraněno veškeré zařízení, bylo v těchto prostorách zřízeno obchodní centrum a v jedné její části i prodejna Diakonie. V současné době jsou tyto prostory opět prázdné, a podle vyvěšeného firemního transparentu má zde probíhat rekonstrukce.


Zatím budova s jejím vzhledem není tou pravou okrasou středu města.
V závěru těchto krátkých vzpomínek je třeba poděkovat paní Šolcové z Olivětína, která umožnila nahlédnout do dlouhé existence tohoto hotelu z dokumentů svého manžela a vedoucího Městského hotelu v Broumově.


Airsoft, tým "Dragons" Broumov v akci.

13. dubna 2015 v 8:36 Sport


Sobota 11. dubna 2015 byl dnem, na který byl svolán Airsoft tým "Dragons" Broumov. Již v 8,30 hod. dopoledne, byl téměř celý tým na místě určení nedaleko města Broumova, na okraji obce Jetřichov. Dostavilo se celkem 17 členů a to i za účasti několika dalších z týmu Aisfort Police n/Met. Po vyřízení všech potřebných administrativních formalit se všichni odebrali do stanoveného prostoru., kde měla celá akce probíhat. Tady již byl vysvětlen celý záměr připraveného cvičení, byla provedena kontrola zbraní a osobních ochranných pomůcek, které jsou nutné k zajištění osobní ochrany. Námětem cvičení byla obrana stanovené kóty, kterou tvořil vršek zalesněného kopce a jeho dobytí. Tým byl rozdělen na dvě skupiny, t j.obránce a dobyvatele. Před vlastním zahájením byla připomenuta nutná pravidla pro používání signálu vzájemného dorozumívání včetně radiového spojení. Při zásahu některého z členů obou týmů musí zasažený hlásit zásah hlasitým zvoláním a odebrat se, se zdviženou rukou do prostoru určeného pro raněné. Celá akce končí při likvidaci všech členů kterékoliv skupiny, nebo na povel k ukončení velitelem týmu. Po prvním kole následoval krátký odpočinek a následně se úkoly prohodily a bylo zahájeno druhé kolo cvičení. Vydařený den byl doprovázen hezkým slunečným počasím a ukončen v 14,30 hod. vyhodnocením velitelem týmu a informováním o dalších připravovaných akcích.


Výchozí prostor soustředění.


Místo odkud cvičení začínalo.
Tady je už zahájení s ukázkou průběhu.


Při odpočinku po prvním kole.
Z průběhu druhého kola.
Video ze zahájení.


Ostaní fotografie zde


Návrat čápů.

9. dubna 2015 v 16:12 ČápiNávrat čápů do hnízdiště na komín pivovaru v Olivětíně, se uskutečnil na začátku tohoto měsíce. První přílet byl zaznamenán už 2. dubna. Jeho přítomnost se mi podařilo zaznamenat až dnes dopoledne, kdy začal s úpravou hnízda v očekávání příletu své družky. Fotografováno bez stativu.
Nahoře asi foukal dost vítr, protože se musel dost často upravovat.
Tak ještě vytáhnu tenhle klacek a pro dnešek to zatím bude stačit, než se podívám po nějaké svačince.Tak to jsem tomu dal, asi jsem si tam vrazil hezky velkou třísku.


Jak mám vypadat trochu k světu, když to tady pořád tak fouká.


Moc se na mne nedívejte, musím se za sebe trochu stydět.


Tak ještě trochu úpravy na zádech a fotografování může pokračovat.


Na rozloučenou Vám trochu zaklapu a musím dnes končit.Střelnice Hubert - Velikonoční turnaj.

5. dubna 2015 v 12:56 StřelniceVelikonoční čtyřboj ve střelbě na terče se uskutečnil 4. dubna 2015 na střelnici Hubert v Broumově - Olivětíně. To, že termín připadl na Bílou sobotu, se shodoval s počasím, které vítalo soutěžící na střelnici. Těch se dostavilo 27 a z toho rovněž 4 ženy, které si nijak nezadaly mezi ostatními, dalo by se říci ostřílenými borci. Jaké bylo jejich umístění, se přesvědčíte v závěru hodnocení. Teď už k samotné soutěži, kde při zahajovacím nástupu uvedl ředitel soutěže František Vlček a hlavní rozhodčí Josef Palhoun podmínky a způsob za jakých bude čtyřboj probíhat, včetně zajištění bezpečnosti. Soutěž byla stanovena za těchto podmínek. Liška 10 ran v leže, srnec 10 ran pevná opora, kamzík 10 ran opora volnou tyčí, kanec 10 ran volná ruka. Nástřel byl povolen maximálně 2 střely. Po celou dobu soutěže se počasí umoudřilo a sluníčko dopřálo dobré podmínky pro soutěžící střelce. Skutečnost se změnila v samotném závěru při vyhodnocení o umístění jednotlivců, kdy opět začal padat sníh a z této části nejsou již uváděny fotografie, pro sníženou kvalitu.Zahajovací nástup s předáním potřebných informací pro soutěžící.


Několik ukázek z průběhu.


Střelba na lišku v leže.
Ukázka dvou ze čtyř terčů.Kontrola a výměna terčů.


Závěr a vyhodnocení .


Ukázka odměn pro každeho ze soutěžících.

Vyhlášení o umístění jednotlivců.


Tady jsou už první tři s medailí a odměnou. Uprostřed Černý Josef 1. místo s dosaženým počtem 397 bodů, vlevo Černá Kateřina 2. místo s dosaženým počtem 395 bodu, vpravo Kumprecht Michal 3. místo s dosaženým počtem 392 bod.


Další fotografie jsou zde