Srpen 2015

Soutěž v požárním sportu.

30. srpna 2015 v 13:04 Soutěže hasičůSoutěž v požárním sportu o pohár personálního ředitele a.s. VEBA probíhala 29. srpna 2015. Byl to již 7. ročník tohoto druhu a opět se uskutečnil v přírodním prostředí kluziště Olivětín. Soutěž probíhala jako klasický požární útok za stejných podmínek jak pro družstva mužů, tak i družstva žen. Ze zúčastněných to byla 4. družstva žen a 7. družstev mužů. Po nástupu družstev a jejich přivítáním, kterého se ujal personální ředitel a.s. VEBA Ing. Jiří Myšák, bylo provedeno losování, v jakém pořadí budou družstva nastupovat k soutěži. Soutěž probíhala ve dvou kolech a započítával se nejlépe dosažený čas. Jaké bylo umístění jednotlivých družstev je uvedeno v přiložené tabulce a pro jednotlivá družstva byly připraveny odměny, které byly předávány při celkovém vyhlášení a vyhodnocení soutěže. Letošní přípravy všech probíhajících soutěží, byly o to složitější, že to bylo a je v nepříznivých klimatických podmínkách a při zabezpečení k tomu vydaných nařízení. Mimo jiného to bylo i zajištění akceschopnosti a připravenost všech požárních jednotek, které zabezpečují podle požárního poplachového plánu hašení požárů a záchranné práce. Z průběhu soutěže je přiloženo několik fotografii, které ukazují nejen připravenost, ale i vzájemnou soudružnost a kamarádství.Výběr z přírody.

26. srpna 2015 v 19:57 příroda
Výběr několika fotografií z různého prostředí od května letošního roku, které jsem neměl kam přiřadit. Fotografie nejsou pojmenovány ani není uváděn datum a místo pořízení.

Jízdárna Hejtmánkovice.

23. srpna 2015 v 16:25 Aktuality


Jízdárna Hejtmánkovice u Broumova byla místem, kam 22. srpna 2015 přijelo divadlo Milana a Marie Petrovských. Tato zájezdová scéna Praha a divadelní scéna Duchcov, je první soukromé kamenné divadlo v ČR. Hudební divadlo existující 20. let na české kulturní scéně. Soubor divadla vystupuje v divadlech a všech kulturních zařízeních i venkovních akcích po celé ČR. Hudební divadlo uvedlo v hezkém prostředí jízdárny pohádku o Aničce ze mlýna. Hudební pohádka o hamižné mlynářce, která chce s pomocí pekla získat co ji nepatří. Naštěstí žije v náhonu vodník, který se do Aničky zakoukal, má ji rád a ten přece nedopustí, aby se na Aničce děla křivda. Ten už něco vymyslí, aby Aničce pomohl a mlýn opět klapal jako dříve. Po krátké přestávce následovala další část, kdy se nad setmělou jízdárnou rozezněly Staročeské a námořnické písně od Karla Hašlera. Zábavný muzikální pořad, kde ožívají scény staré Prahy, to vše v podání divadla "M".


Aby ziskuchtivá mlynářka získala mlýn, zavolala na pomoc čerta (čertici), kterému upsala vlastní krví svou duši.


Smlouvy se však zmocnil vodník, který byl nápomocen sličné Aničce a pomohl ji splnit úkol, který měl zrušit platnost podepsané smlouvy mlynářky s čertem.


Nad šťastným koncem, kdy si čert nakonec odnesl nepoctivou mlynářku, si Anička s radostí zatančila i s dětmi z první lavice.
V další části, kdy se již okolí jízdárny ponořilo do tmy, zazněly v podání herců a zpěváků divadla "M" písničky Karla Hašlera.

Ráno v lese.

18. srpna 2015 v 21:53 příroda


Nejpřijatelnější dobou uplynulých dnů, byla rána po východu slunce. Výjimkou nebyl ani den, ze kterého jsou přiložené fotografie. Krátce po šesté hodině ráno, kdy bylo na teploměru 18°c byla nejvhodnější doba k pobytu venku, před nadcházejícím dalším horkým dnem. První zastavení bylo u náhonu, kde stavidlo bylo nastaveno tak, aby všechna voda stékala do řeky a tím byl vytvořen umělý vodopád. Další cesta pak vedla lesní cestou a vůbec nevadily urousané boty a nohavice od vydatné rosy. Ticho rušila jen hejna malých ptáčků, a jejich snaha sehnat něco k snídani. I tak jsem se vrátil ještě včas, než začalo slunce znova připalovat.


Krátké zastavení u vody.
Od vycházejícího slunce, jsou některé fotografované objekty zvlášť hezky nasvícené.
Jak malým si člověk připadá, při pohledu do korun stromů.


Plíživý příchod podzimu.


Jednotlivá stádia dozrávání.
Tady to už někteří vzdaly a na chvilku zapózovaly, aby měly ode mne pokoj.
Posledním záběrem je pstruh v náhonu, jak se chladí u skály.


Státní zámek Lemberk.

16. srpna 2015 v 12:39 Zajímavosti z cest


Státní zámek Lemberk leží na vyvýšeném ostrohu v obci Lvová u Jablonného v Podještědí. Přímo v podzámčí se nalézá parkoviště, vzdálené od samotného zámku přibližně půl kilometru. Na místě dnešního zámku stál původně hrad Löwenberg ze 13. stol. V té době měl hrad ve svém držení Havel z rodu Markvarticů. Havel měl za manželku blahoslavenou svatou Zdislavu z Lemberka. Svatá Zdislava ve své době oplývala nebývalým sociálním cítěním, proto se velmi zajímala a podporovala chudobince a špitály. V polovině 16. stol. byl původní hrad přestavěn na renesanční zámek Lemberk. V 17. století pak zámek získal podobu dnešního raně barokního stylu. V pozdějších dobách byly na zámku prováděny pouze drobné úpravy a opravy. Od roku 1945 je Lemberk v držení státu. Zámek nabízí dva okruhy prohlídek. Jeden kratší základní, a druhý delší, na který je třeba 70 minut. zdroj: Internet.

Dostanete se do zámecké kaple, černé kuchyně s otevřeným ohništěm, do bajkového sálu a různých pokojů. K základní obhlídce je k vidění mezi jiným zámecká zbrojnice, Liebiegovské pokoje nebo Zdislavina světnička věnovaná oblíbené svaté Zdislavě. Uvnitř zámku se největší pozornosti těší kaple, sál se vzácným kazetovým stropem s malovanými výjevy z Ezopových bajek, vrchnostenská kancelář s trezorem z počátku 19. století. V předhradí, mimo areál zámku stojí vedle sebe tři patrové hrázděné domky ze 17. století. Mimo jiné se zde natáčeli filmy Císařův pekař a Pekařův císař, Čert ví proč, Zvon Lukáš a Tajemství staré bambitky. Rovněž je zpřístupněna středověká věž, která není zahrnuta do prohlídkových okruhů a poplatek se uhradí samostatně zvlášť.

Nádvoří zámku, odkud je také vstup do věže. Ten byl sice trochu dramatický, protože nám zapomněli rozsvítit, ale i přesto vše dopadlo dobře bez modřin. Výhled za tu námahu a trocha dobrodružství se vyplatil.Pohled na městečko Jablonné v Podještědí, které leží na úpatí Lužických hor, 30 km západně od Liberce. Jednou ze zajímavostí je, že je jednou z mála obcí a jediným městem v Čechách, které navštívil - byť jen na skok - Napoleon Bonaparte.


Pohled na česko-německou horu Hvozd (Hochwald), z níž jsou neopakovatelné výhledy přes vrcholky Lužických hor do české krajiny a na severu pak na Žitavsko. Je jedním z nejvýznamnějších kopců v Lužických horách. Pro německé turisty je Hvozd velmi oblíbeným výletním místem, protože na německé straně se nachází chata i rozhledna.


Pohled na obec Lvová. Pokud jde o název, do roku 1950 zněl stejně jako panské sídlo, tedy Lemberk, pak byla obec přejmenována na dnešní Lvovou.


Při zpáteční cestě jsem nemohl vynechat možnost prohlédnout si funkční hodinový stroj.


Pohled do prostoru konírny, kde je výstava obrazů.
V předhradí, mimo areál zámku stojí vedle sebe tři patrové hrázděné domky ze 17. století, ve kterých bydleli lemberští zaměstnanci, sloužící a různí řemeslníci.
Tenhle záběr jsem si nemohl odpustit a je ze zahrady jednoho z domků. Vodník hrdě fajfku třímá, spokojeně si z ní dýmá. Hrníčky a pentličky o ty nemá zájem, v tomto skvostném místě má trvalý pronájem.
Čápi se připravují k odletu.

11. srpna 2015 v 17:00 Čápi
Čápi k nám přiletěli koncem března a začátkem dubna, odchovali jedno, dvě až tři mláďata a nyní v polovině srpna postupně odlétají. Čápi bílý u nás hnízdí převážně na komínech. Nutno podotknout, že v letošním roce bylo vybudováno jedno nové hnízdo a to na komínu bývalé truhlárny v Olivětíně tř. Soukenická. Kromě podmínek pro zbudování vlastního hnízda musíme brát v úvahu i to, že podstatnou roli hraje okolní krajina. Ideální je, pokud jsou v okolí podmáčené louky a pastviny a dále ne příliš intenzivně obhospodařované rybníky.

Čápi bílí loví hlavně obojživelníky, větší hmyz, plazy a drobné hlodavce, nepohrdnou ani rybkou či ptačím mládětem. Intenzivně obhospodařovaná zemědělská krajina a rybníky přeplněné kapry jim rozhodně nevyhovují. Další zajímavostí je, že urputně stavějí hnízdo na místě, které je z lidského pohledu nevhodné, vracejí se na stará někdy již nevyhovující hnízda. Je prokázáno, že ptáci se vracejí stále na stejná místa, a to jak u nás, tak ve svých zimovištích. Vrací se nejen do stejných lokalit, ale i do stejných hnízd nebo na stejné stromy. Jak je možné, že se neztratí? Velkou roli u nich hraje zrak a orientace. Ptáci se orientují podle výrazných bodů v terénu, jako jsou vodní toky, nebo pohoří. Dále se orientují také podle slunce a v noci podle hvězd, nejčastěji podle Polárky, která stojí na místě a ostatní hvězdy se točí kolem ní. Pokud je obloha zatažená, dokážou ptáci využít i zemský magnetismus a orientují se podle směru magnetických polí, která obklopují Zemi. Evropští čápi bílí migrují dvěma hlavními tahovými cestami. První "západní" vede přes Gibraltar do západní Afriky, kde čápi zůstávají a zřejmě již nepokračují na východ, a nemísí se tedy s ptáky táhnoucími "východní" tahovou cestou přes Turecko do zimovišť ve východní a jihovýchodní Africe. Naši hnízdící čápi využívají v různé míře obě trasy.
Na tuto adresu jsou zadávány i informace o hnízdění v našem regionu.

A jak na hnízdě rozlišíme mladého čápa od jeho rodiče? Dospělí čápi mají výrazně červený zobák a nohy, mladí mají zobák a nohy šedé až černé. Velká mláďata už mají i zobák červený, ale na špičce zůstává stále tmavší než u dospělých. Protože se pomalu blíží doba jejich odletu, je poslední ukázkou letošního roku několik záběrů z jednotlivých hnízd v Broumově, i to, jak jsou připravení k odletu.

Komín pivovaru Olivětín.Komín u nemocnice Broumov.
Komín u KOH-I-NOR Broumov.
Komín u bývalých jatek Broumov.
Komín bývalé truhlárny.

Výstava "Mírný poNOR".

9. srpna 2015 v 15:48 Výstavy

Pod názvem "Mírný poNOR DOBEŠ_ hlína; AUBRECH_papír" probíhá v současné době výstava ve výstavní síni staré radnice v Broumově.

Marek Dobeš, absolvent Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti. O své práci s hlínou uvádí: "Fascinuje mne její tvárnost, její struktura, její proměny působením vzduchu, vody, rukou, transformace ohněm".

Karel Aubrecht, akademický malíř a grafik, absolvent Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Ke své práci uvádí: "Většinu profesního života se programově věnuji tvorbě užité, a tím i spolupráci se širokým spektrem zadavatelských subjektů (dříve státních a později soukromých". Jeho práce byly vystavovány na více než 90 výstavách.Nový most u cyklostezky.

6. srpna 2015 v 19:02 Aktuality

Jedná se o výměnu původního mostu s kovovou konstrukcí na cyklostezce pod "Černou stezkou" v Olivětíně. Jeho stav již dlouhá léta nesplňoval podmínky pro bezpečné používání a nakonec byl označen značkou zákazu vstupu a přehrazen kovovou zábranou. Převážně sloužil pro chodce a cyklisty. Jeho stáří si netroufnu určovat, ale podle vzhledu a stavu neměl daleko od doby, kdy 25 července 1875 bylo otevřeno nádraží v Olivětíně a zároveň projel první oficiální vlak do Broumova. Konečné rozhodnutí o jeho likvidaci padlo v době, kdy se začalo s přípravou vybudování zmíněné cyklostezky. Jak se to nakonec podařilo, se dá posoudit podle přiložených fotografií.

Původní most - foto z 28.9.2012.


Most před zbouráním - 21.12.2014.


Vyzdívka břehu 5.6.2015.


Most před úplným dokončením 18.7.2015.


Most po dokončení a osazení dopravním značením - 5.8.2015.Křinická pouť.

3. srpna 2015 v 14:56 Různé, nezařazené

Křinická pouť se stává již tradiční záležitostí nejen samotné obce, ale i města Broumova. O tom svědčí i návštěvnost na uvedené pouti, která se uskutečnila již jako osmá v pořadí a to 1. srpna 2015. Konání pouti se uskutečnilo v hezkém prostředí u restaurace "Amerika" pod Hvězdou, kde je také výchozí bod pro pěší turistiku s výstupem ke kapli Panny Marie Sněžné. Oficiální zahájení provedla starostka obce paní Libuše Rosová a broumovský farář pan Martin Lanži. Po tomto uvítání přítomných návštěvníků se uskutečnilo procesí k výše již zmiňované kapli na Hvězdě. Další podrobnosti pro zájemce jsou na http://www.krinice.cz/ - v menu proběhlé akce. Průběh celého odpoledne moderoval pan Petr Cirkl, který také zajišťoval reprodukovanou hudbu. Pro účastníky byla připravena řada atrakcí včetně ukázek řemeslné práce. Pro ty mlsnější napekly ženy z Křinic pouťové koláčky a nechybělo ani opékané selátko. O závěrečnou část odpoledne se postarala hudební skupina "Ohrada".