Listopad 2015

Vánoční strom Broumov 2015.

30. listopadu 2015 v 15:15 Aktuality
Rozsvícení vánočního stromu v Broumově se uskutečnilo na první adventní neděli 29. listopadu 2015 na Mírovém náměstí v 17:30hod. Tomu předcházela od 16:30 hod. Vánoční pohádka v podání divadlo Milana a Marie Petrovských. Tato zájezdová scéna Praha a divadelní scéna Duchcov, je soukromé kamenné divadlo. Soubor divadla vystupuje v divadlech a všech kulturních zařízeních i venkovních akcích po celé ČR. I když počasí nebylo moc příznivé a občas drobně poprchávalo, návštěvnost byla bohatá. Atmosféru pohádky souboru divadla Duchcov dotvářely přítomné děti, které se při některých částech neváhaly před podiem i roztančit. Po této části vystoupil starosta města ing. Jaroslav Bitnar a pan farář ThLic. Martin Lanži, kteří popřáli všem občanům klidné a spokojené svátky. Pak již následovalo hromadné odpočítávání zbývajících vteřin do rozsvícení vánočního stromu, který byl v letošním roce dovezen z nedalekých Otovic. Rozsvícení bylo doprovázeno potleskem a pochopitelně mnoha záblesky fotoaparátů. Po krátké přestávce následovala další část programu, kterého se zhostila kapela "Čí je to vina", která je vítězem odborné poroty Broumovské kytary letošního roku 2015.

Výzdoba Malého náměstí.

Výzdoba Mírového náměstí
Noc divadel.

22. listopadu 2015 v 14:41 Loutkové divadlo
V České republice se první ročník Noc divadel konal v roce 2013. Cílem projektu je české veřejnosti nabídnout srovnatelné kulturní vyžití jako projekty zaměřené na jiné kulturní obory - například Noc literatury či Muzejní noc. Projekt má zviditelnit nejen jednotlivé divadelní scény i české divadlo jako takové v povědomí diváků. Zapojení v evropském projektu může být také příslibem zajímavé spolupráce do budoucna. Poprvé v roce 2013 otevřela také česká divadla své prostory a během dopoledních, večerních a nočních hodin připravila pro diváky různorodý program: představení pro děti i pro dospělé, autorská čtení, semináře, koncerty, projekce filmů a inscenací, prohlídky zákulisí a mnoho dalších nejen divadelních zážitků. První Noci divadel v ČR se zúčastnilo přes 80 souborů z 25 českých a moravských měst. Druhý ročník Noci divadel 2014 se konala ve 29 městech, zapojilo se 130 českých a moravských souborů a divadel a zúčastnilo se jí 50 000 diváků. Noc divadel se v roce 2014 konala v sedmi evropských zemích: Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko. Noc divadel se konala se ve 153 evropských městech, kde bylo ke zhlédnutí na 700 představení, výstav, přednášek, a dalších zajímavých akcí. Druhý ročník Noci divadel překonal úspěch prvního ročníku v roce 2013. Díky vysoké účasti divadel i veřejnosti se tak česká Noc divadel stala největší akcí svého druhu v Evropě. I během druhého ročníku se podařilo naplnit jeden z hlavních cílů - tedy přilákat návštěvníky, kteří by běžně do divadla nepřišli.
Zdroj: http://www.nocdivadel.cz/

Do letošního 3. ročníku se zapojilo i město Broumov a v Městském divadle Broumov v sobotu 21. listopadu 2015, kde se naši nejmenší diváci mohli potěšit pohádkou "Kouzelná perlička" v podání broumovského loutkového souboru Brum. Ve foyer divadla bylo možné shlédnout i výstavu loutek. Večer pokračoval pro dospělé publikum a pobavil broumovský divadelní soubor se skvělou komedií Mátový nebo citron.

Ukázka je z odpoledního loutkového představení.


Výstava loutek.


Ze zahájení představení.


Několik ukázek z průběhu.

Wellness centrum Veba Broumov.

15. listopadu 2015 v 15:36 Aktuality
V minulém roce jsem psal zde o slavnostním otevření školicího střediska v prostorách Hotelového resortu VEBA, kde bylo zmíněno i dobudování dalšího souvisejícího areálu Wellness centrum s plaveckým bazénem a dalším zařízením. Rok se sešel s rokem a v říjnu tohoto roku bylo otevřeno zmiňované Wellness centrum, kde je umožněna i plavecká výuka pro děti z Broumovska. Podrobnější informace o tomto areálu s jeho otevřením najdete zde.

Rozestavěné Wellness centrum z roku 2014 u příležitosti otevření školícího střediska.


Pohled od parku Alejka na celý komplex říjen 2015.


Pohled na celý areál od parku Alejka.Několik náhledu do plaveckého bazénu.

Hotel MANOR HOUSE a HOTEL VEBA jsou propojeny visutou lávkou pro pěší a vzniklo tak vytvoření integrovaného areálu VEBA HOTEL RESORT.


Více fotografii pro zájemce najdete zde.


Miss kačer.

11. listopadu 2015 v 16:22 příroda
Kachna divoká patří mezi nejúspěšnější druhy ptáků, který byl schopen se přizpůsobit rychle se měnícím životním podmínkám. Z kachny divoké byla později vyšlechtěna kachna domácí. Odstřel kachny divoké je povolen do 30. listopadu. Velká přehlídka těchto kačen a kačerů proběhla v uplynulých dnech na rybníku Břídlo. Kačer kachny divoké je jeden z nejkrásněji zbarvených ptáků naší přírody.

Tak to je on, všech kačen šampion.
I podzim se dá využít k turistice.

6. listopadu 2015 v 18:04 příroda

Broumovská kotlina se rozprostírá mezi hraničním pásmem Javořích hor a výrazným hřebenem Broumovských stěn. Většina vrcholových dobře přístupných partii hřebenů se staly místy vynikajících výhledů až k velmi vzdáleným obzorům. Hezké jsou trasy vedoucí po vrcholových partiích Broumovských stěn s výhledy i tmavými skalnatými roklemi. Trochu odlehlý pohraniční zalesněný hřeben Javořích hor je lákavým cílem a většinou tady nepotkáme ani živáčka. Javoří hory se táhnou od sedla u Mieroszówa k Radkówu v Polsku, na severu a severovýchodě uzavírají Broumovskou kotlinu. Charakteristickým krajinným prvkem Broumovské kotliny jsou aleje podél silnic, které jsou nejkrásnější během jara a podzimu.


Tentokrát se podíváme na část tohoto pohoří od zalesněného kopce zvaného "Ráj", který je častou vzpomínkou na velmi často navštěvovanou výletní restauraci vilu " Famy ", která stávala na okraji lesa a řadu let tu již nestojí. K tomuto místu se vztahuje i pověst o zlém duchu z Broumova, který prý číhal na kolemjdoucí, nebo uháněl ve voze se spřežením ohnivých koní. Ani duchovní z kláštera se zjevením nic nezmohli. Až jeden tovaryš a jeho kumpáni ducha začarovali do láhve a odnesli jej právě do míst, kde stával hostinec a kde se jej nadobro zbavili. Z tohoto okolí je možnost za jasného počasí z různých míst přehlédnout celé pohoří, které obklopuje Broumovskou kotlinu.

Vpravo dole je v popředí budova pivovarské restaurace a za ní celý objekt pivovaru Olivětín. Podél pivovaru vlevo je vidět část silnice, která vede přes Benešov na Janovičky.
Na této fotografii jsou vidět vpravo domky podél silnice v Benešově. Vlevo je panelová zástavba z roku 1969.


Toto je zmiňovaný prostor zalesněného kopce "Ráj".Sběratelství nebo vzpomínky.

4. listopadu 2015 v 16:59 Téma týdne,

Není snad jediného člověka, který by neměl nějakou zálibu nebo koníčka. Výčet takových aktivit by byl na dlouhou řadu a stejně by se na některé pozapomnělo. Obdobně je to i sběratelstvím, případně vzpomínkou na různé hry, hračky, domácí spotřebiče a řadou dalšího co nás obklopovalo. Na některé rádi vzpomeneme, jiné třeba zatracujeme. Jak zapůsobí následující odkaz, nechávám na každém jednotlivci. http://www.starypaky.cz

Podzim

2. listopadu 2015 v 17:21 příroda
Uplynulý týden, který se vyznačoval převážně mlhami po celý den, nedával moc možností k častějšímu pobytu venku. To se všechno změnilo závěrem týdne, kdy se vrátilo babí léto. Sice převážná část barevného listí byla spadaná, přesto se dalo najít ještě pár námětů pro zachycení barevného podzimu.