Prosinec 2015

Závody psích spřežení se blíží.

28. prosince 2015 v 18:03 Soutěže hasičů
Mistrovství České Republiky - Cross Country MID Janovičky 2016. M.C. Metuje - Červený Kostelec pořádá 14. ročník závodů psích spřežení. Závod se koná za podpory Královehradeckého kraje pod záštitou hejtmana Lubomíra France. Závod se jede 23. - 24. ledna 2016. Místo konání Janovičky u Broumova - Tábor Janovičky. Délka - 32,3 km. Technicky náročná, kopcovitý terén, široké lesní cesty, úzká hřebenová část. I letos se jede jednokolový závod horských a sněžných kol "Vlčí stopou". Kola jedou stejnou trať jako ostatní závodníci. V případě nedostatku sněhu se závod koná jako kárový a trať se krátí na cca 15 km. Start závodu: sobota 10.00 hod., neděle 10.00 hod. Horská a sněžná kola mají hromadný start v sobotu po startu posledního spřežení.
Další podrobné informace je třeba sledovat na tomto odkazu.: ZDE

Štědrý den a příroda.

25. prosince 2015 v 18:56 příroda
Štědrý den odpoledne bylo spíše jarní počasí, které by mohlo odpovídat jedné z pranostik na tento den. Zelené Vánoce - bílé Velikonoce. Že je to v letošním roce trochu zpřeházené je vidět i na fotografiích, co se dá ještě na tento den najít.

24.12.2015.
Leden 2016 by měl být podle dlouhodobé předpovědi počasí teplotně nadprůměrný a srážkově průměrný až podprůměrný. Sněhová nadílka se očekává na počátku ledna i v dalším průběhu měsíce. Na přelomu druhé a třetí dekády se dají podle empirických dlouhodobých předpovědí počasí očekávat nízké teploty, které mohou místy klesat až k hranici okolo -20 °C. Dlouhodobá předpověď je poměrně často překonána samotnou přírodou. To je dáno tím, že meteorologové dodnes přesně nevědí, které přírodní procesy a jakou měrou (sluneční aktivita, globální proudění v oceánech atd.) ovlivňují počasí a děje v atmosféře. Proto má dlouhodobá předpověď počasí jen asi 60% úspěšnost. Krátkodobá předpověď počasí mívá 86% spolehlivost.

Přání.

22. prosince 2015 v 14:25 Různé, nezařazené

Hezké vánoční svátky, mnoho štěstí v kouzlu Vánoc, v záři světel stromečku. V Novém roce hodně štěstí, neboť je krásné, hodně zdraví, neboť je vzácné a všechno další, co by za to stálo.Broumovský klášter ožil Adventním trhem.

20. prosince 2015 v 19:39 Aktuality
Poslední Adventní neděli 20. prosince 2015 se uskutečnily v areálu broumovského benediktinského kláštera poslední trhy tohoto roku. Počasí tomuto dni přálo a bylo to znát i na návštěvnosti. Všechny stánky byly ve stálém obložení a bylo nejen co nakupovat, ale i prohlížet. Ve stálém obležení byl žesťový soubor Štěpána Přibyla i ukázka kovářské práce. Rovněž tak byl zájem o různé druhy občerstvení. Nemalému zájmu se těšila i prohlídka expozice Infobodu. Pořadatelem byla Agentura pro rozvoj Broumovska, a jaký byl zájem je vidět na přiložených fotografiích.
Kuks, obnova bylinné a ovocnářské zahrady.

19. prosince 2015 v 14:44 Zajímavosti z cest
Tímto navazují na předchozí článek z návštěvy hospitálu Kuks. V průběhu 20 století se zahrada změnila ve francouzský park, což bylo v protikladu s jejím využíváním v minulých stoletích. Milosrdní bratři od pol. 18. století užívali zahradu zejména coby zásobárnu plodin a léčivých rostlin. V rámci projektu byla obnovena její původní náplň. V hospitální zahradě se předpokládá opětovný návrat k pěstování léčivých bylin. Bylinná a ovocná zahrada se stane centrem výuky, poznání a odpočinku. Její produkty budou zpracovávány a využívány ve výukových programech pro studenty. Cílem přestavby bylo co nejvíce přiblížit areál původnímu účelu a pokud možno vrátit sem některé činnosti. Léčivé byliny tu členové řádu pěstovali, aby z nich vyráběli léčivo. Nově je upravena i sušárna bylin, kde je možné vidět jak původní technologii sušení na roštech pomocí proudícího vzduchu, tak i moderní způsob řízené úpravy a získávání čisté drogy. Kdysi tu milosrdní bratři sušili léčivky pro své pacienty a chovance hospitálu, ale také místním lidem, kteří si sem mohli bylinky přinést a odnesli si čistý lék. Do části zahrady se vrátil i ovocný sad se starými odrůdami hrušní, jabloní či třešní.


Hospital Kuks.

17. prosince 2015 v 15:42 Zajímavosti z cest
V tomto zatím nevlídném počasí se vrátím do jednoho zářijového dne, který nás zlákal na návštěvu nově zrekonstruovaného hospitálu Kuks. Jen zhruba rok a půl měl barokní skvost Kuks na to, aby prošel naprosto zásadní rekonstrukcí, která nemá v historii této významné památky obdoby. Po bezmála dvouleté rekonstrukci se otevřela dosud nevídaná podívaná. Barokní památka získala zpět svůj lesk z dob své největší slávy na přelomu 17. a 18. století. Projekt byl ukončen na jaře 2015. V hospitalu prokouklo také nádvoří, které se znovu stane místem pro setkávání. Nyní má podobu z počátku 18. Století. Okrovo-bílé fasády domů kopírují podobu Kuksu v jeho nejstarší době. Kdo vstoupí na nádvoří, jistě si všimne velkých opravených slunečních hodin, které vznikly kolem roku 1787. Hodiny jsou původním vybavením hospitalu, latinský nápis zdůrazňuje symboliku času. Připomíná, že by každý měl být obezřetný, neboť nikdy neví, zda se neblíží jeho poslední hodina.
Z nádvoří je přístup do přilehlého parku, do kterého se podíváme v některé další ukázce.Vánoční turnaj sportovních střelců.

13. prosince 2015 v 16:22 Střelnice

Již po několik let je vždy na závěr střelecké sezony pořádán Vánoční turnaj sportovních střelců pod hlavičkou zúčastněných střeleckých klubů: Střelecký klub HUBERT Broumov, Střelecký klub Meziměstí, Střelecký klub Náchod. Letos se tato soutěž uskutečnila v sobotu 12. prosince.

Dle propozic soutěže byly stanoveny dvě disciplíny: první sportovní pistole 15 ran mířená v čase 15 minut na vzdálenost 25 metrů a 15 ran na otočný terč s limitem, vzdálenost rovněž 25 metrů. Druhá disciplína byla puška s optikou, 15 ran na terč muflona s oporou volné tyče na vzdálenost 50 metrů v čase 15 minut.

Po skončení a spočítání dosažených výsledků byly vyhlášeni vítězové soutěže, kteří obdrželi věcné ceny sponzora soutěže, kterým byla akciová společnost VEBA, textilní závody. Následně si každý účastník soutěže vylosoval z dalších připravených cen.

Na závěr při společném posezení u kávy a sváteční bábovky byly vyhodnoceny akce uplynulého roku.
Nová sezona bude zahájena 12. března 2016 Memoriálem Karla Bernarda a pak již není měsíce, kdy by se nekonala některá z připravených soutěží, a to i mimo města Broumov.

Zahájení s instrukáži o průběhu soutěže.

Střelba z pistole, vzdálenost 25 metrů.
Terč po 5 ranách nástřelu.


Příprava terčů na 50 metrů.
Střelba z pušky s optikou, 15 ran na terč muflona s oporou volné tyče na vzdálenost 50 metrů v čase 15 minut.


Terč muflona po 15 ranách.


Vyhodnocení s vyhlášením vítězů a jejich odměněním.


Vlka na Broumovsku zachytila fotopast.

11. prosince 2015 v 13:56 příroda
Během podzimu bylo v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko opakovaně pozorováno zvíře nápadně podobné vlku. V polovině listopadu ho zachytila i fotopast, kterou zde instalovali odborníci z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

"Naše fotopasti kontroluji přibližně jednou za měsíc, tentokrát nás mezi obvyklými záběry jelenů, divokých prasat a srnek čekalo překvapení v podobě vlka. Objevil se na lesní pěšině severně od Teplic nad Metují," upřesňuje zoolog Správy CHKO Broumovsko Petr Kafka.

Jedná se již o druhý záběr, který se letos na podzim podařilo získat. Prvenství patří Václavu Klímovi, kterému se vlka povedlo vyfotografovat v Hejtmánkovicích, i když jen na dálku a v mlze.

Fotografie podle odborníků potvrzuje výskyt vlka téměř na sto procent. I v některých předchozích hlášeních z terénu byly dobře uvedeny jeho rozlišovací znaky. Tedy vyšší, štíhlejší postava, lehčí krok, širší a špičatější hlava s trojúhelníkovitýma ušima, huňatý, spíše dolů svěšený ocas. Pozorovatele často překvapila menší plachost zvířete a tak vznikla domněnka, že vlk mohl utéct chovatelům. Tuto variantu nelze zcela vyloučit. Avšak i volně žijící vlk může přicházet k lidským obydlím, hledat zde potravu a přicházet do kontaktu s domácími psy.


Vlci dokážou v krátkém čase překonat stovky kilometrů. Nejbližší divoké populace se nacházejí v německé Lužici a na moravsko-slovenském pomezí v Beskydech. V poslední době byli vlci opakovaně zaznamenáni i na Šumavě a v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - Máchův kraj, kde dokonce vyvedli mláďata. V České republice jsou jeho pozorování stále vzácná, zpravidla se jedná o migrující jedince. Počet divokých vlků na území ČR se odhaduje na 10 kusů.

Pozitivní vývoj početnosti divokých vlků v Německu naznačuje, že by se mohli stát trvalou součástí i naší přírody. "Dokázali se tam přizpůsobit a přežívají i v poměrně hustě osídlené krajině. Loví zejména staré a nemocné kusy zvěře a tím přispívají k ozdravení jejich populací. Mohou pomáhat regulovat přemnožená divoká prasata a také jeleny a srnce, kteří nadměrným okusem poškozují lesní porosty. Na případné škody způsobené chovatelům hospodářských zvířat myslí u nás zákony a hradí je stát," dodává Petr Kafka.

Velké šelmy se v krajině potýkají s mnoha nástrahami. Přestože se jedná o chráněné druhy, ohrožuje je pytláctví, zmenšování jejich životního prostoru a střety s automobily. Pro zachování zdravých populací všech velkých zvířat je velmi důležité udržení nebo zlepšení migrační propustnosti krajiny. Na tu je třeba myslet nejen při projektování nových dopravních staveb, ale také v širších souvislostech při plánování územního rozvoje sídel i celých regionů.

"Současná pozorování vlků a rysů na Broumovsku jsou unikátní a patří k hmatatelným výsledkům evropské ochrany přírody. Dokazují také rostoucí toleranci nás všech k divoké přírodě," uzavírá Petr Kafka.


Memoriál Mikuláše Orbana

6. prosince 2015 v 15:09 Střelnice


V sobotu 5. 12. 2015 se uskutečnil na střelnici Hubert v Broumově Olivětíně již 13. ročník pistolového závodu Memoriál Mikuláše Orbana. Střelba byla ve dvou kolech z pistole na vzdálenost 25 metrů. První kolo 15 ran s časovým limitem 15 minut, druhé kolo 15 ran otočný terč časově omezený. Ředitel soutěže Jiří Hamp, hlavní rozhodčí ing. Josef Palhoun. Pro vítěze byly připraveny ceny. 1. místo putovní pohár, 1. až 3. místo diplom + věcné ceny. O letošní 13. ročník byl mimořádně velký zájem s účastí 27 soutěžících z různých střeleckých klubů, které jsou uvedeny na výsledkové listině poslední přiložené fotografie. Zvítězil Kamil Bošanský z SK Škoda Vrchlabí, následován Jiřím Pecinou ml. z SK Náchod. Na třetím místě se umístil Aleš Novák z SSK Police nad Metují. Pro každého soutěžícího byla připravena věcná odměna podle vlastního výběru a pořadí v soutěži.

Fotografie z průběhu soutěže včetně vyhodnocení.