Březen 2016

Vítání jara 2016.

30. března 2016 v 17:21 Aktuality

Vítání jara se v letošním roce konalo jako druhé v pořadí, které se tak jako v minulém roce setkalo s velkým zájmem a vyprodaným sálem Konferenčního sálu Infocentra. Letošní ročník Vítání jara bylo tenkrát zcela pod taktovkou moderátora Lukáše Hamerníka, rodáka z Broumova a ostatních broumovských účinkujících. V roli modelek a modelů se představili studenti Gymnázia Broumov, včetně sedmičlenné studentské gymnaziální kapely. Ve čtyřech vstupech módní přehlídky byly představeny produkty a.s. VEBA pod názvy - VEBA - vaše pohodlí domova, VEBA na výstavě EXPO 2015, VEBA obléká Afriku a VEBA v Evropě. Výtěžek ze vstupného organizátoři věnovali obyvatelům Domova pro seniory a tak broumovské mládí svým více než dvouhodinovým programem přispělo na drobnou radost pro broumovské stáří.
Velikonoční čtyřboj.

28. března 2016 v 14:55 Střelnice
Jeden z tradičních střeleckých soutěží se uskutečnil v sobotu 26. 3. 2016 pod názvem "Velikonoční čtyřboj". Ten proběhl na střelnici SSK Hubert Broumov - Olivětín za mimořádně vysoké účasti 38 soutěžících z toho 2 ženy. Soutěžilo se ve střelbě z malorážkové pušky s optikou na vzdálenost 50 metrů. Zahajovací první disciplína liška 10 ran v leže, druhá disciplína srnec 10 ran pevná opora, třetí disciplína kamzík 10 ran opora volnou tyčí, poslední disciplína kanec 10 ran volná ruka. Ředitel soutěže František Vlček, hlavní rozhodčí Josef Palhoun. V porovnání s minulým rokem, kdy v této den napadl sníh, si ani letos počasí moc nezadalo a od samého rána se déšť střídal se sluníčkem, které nakonec umožnilo i vyhlášení výsledků venku v prostoru střelnice. Soutěž začala ve stanoveném čase v 9.00 hod. a její průběh byl organisován a zabezpečen bez zbytečných průtahů. Po skončení a spočítání dosažených výsledků byly vyhlášeni vítězové soutěže a každý ze soutěžících obdržel podle vlastního výběru věcnou cenu sponzorů soutěže. Na prvním místě se umístil Josef Černý s celkovým nástřelem 396 bodů, na druhém místě Lucie Černá s celkovým nástřelem 391 bodů a na třetím místě Michal Kumprecht s nástřelem 387 bodů. Výsledková listina bude opět zveřejněna na stránkách klubu http://strelnicebroumov.cz/ Sponzory této soutěže byly: VEBA, textilní závody a.s., Z - TRADE s.r.o., Pstruží líheň Hynčice - MVDr. Miroslav Kulich, Pivovar Broumov s.r.o., Ekofarma Bošina. Touto cestou děkuje SSK Hubert Broumov všem sponzorům za poskytnuté odměny a podporu při organizování těchto soutěží.


Tady se můžete podívat na průběh soutěže.
Muzeum papírových modelů.

24. března 2016 v 16:12 Výstavy

Muzeum papírových modelů bylo otevřeno v roce 2012 v Polici nad Metují a stalo se tak druhým nejstarším muzeem papírových modelů na světě. Muzeum je vedle malých soukromých muzeí, díky více než 1200 exponáty, největším stálým vystavovatelem papírových modelů v České republice. Představuje vývoj papírového modelářství od nejstarší známé papírové vystřihovánky z 16. století, přes modely z časopisu ABC až po současnou tvorbu. Vystavuje díla nejen modelářů z České republiky, ale i z Polska, Slovenska a Německa. Expozice, na které se podílelo téměř 80 stavitelů modelů, včetně autorů a vydavatelů, potěší návštěvníky všech generací.

Toto muzeum jsme navštívili opakovaně a tentokrát to bylo spojené s návštěvou sběratelské burzy. Kdykoliv toto muzeum navštívíte, vždycky najdete nějaký model, který se Vám podařilo přehlédnout. Poslední návštěva byla u příležitosti vystavovaných vánočních betlémů, kterou jsem tady již ukazoval. Tentokrát to bude několik dalších ukázek, které Vás jistě taky okouzlí svoji precizností a detailním zpracováním..

V přízemí jsou ve vitrínách umístěny různé modely.
Ve skořápkách od ořechů, jsou umístěny miniatury.


Tady jsou modely hradů a zámků.


V této malé oddělené tmavé místnosti je umístěn osvícený model nočního města.


O poschodí výš je v jedné místnosti jeden z největších modelů a následující 4 fotografie jsou jako dílčí pohled celého modelu.
Toto je budoucí model kolejiště Polického nádraží, který je ve výstavbě.


Vystřihovánky - slepovací modely autíček, letadel a zejména domečků, hradů a zámků v šedesátých letech minulého století se u nás staly populární díky časopisu ABC. Od té doby se slepování papírových modelů věnují malí i velcí již několik generací. Muzeum pořádá akce, ve kterých je možné se zapojit do lepení určitých modelů.

Na těchto stránkách se můžete dozvědět něco o historii papírového modelářství, nebo si stáhnout vystřihovánky i s postupem. http://www.mpmpm.cz/cs/papirove-modelarstvi/historie/

Burza sběratelů.

22. března 2016 v 14:20 Různé, nezařazené

Tato Jarní sběratelská burza se uskutečnila v sobotu 19. března na sále Pellyho domů v Polici nad Metují.

Dnešní podoba budovy s číslem popisným 75 pochází z r. 1931, kdy její majitel - továrník Vilém Pelly starší - dokončil koncem dubna celkovou přestavbu svých tří budov popisných čísel 75, 76 a 268 a spojil je do jednoho celku podle návrhu pražského architekta ing. Aloise Dryáka (mj. i autora architektonického řešení pomníku sv. Václava v Praze). Každá z těchto tří samostatných budov měla však do této doby své vlastní a zajímavé osudy. V roce 2001 rozhodlo Zastupitelstvo města Police nad Metují na veřejném zasedání svým hlasováním o koupi tzv. "Pellova domu" do majetku města.Kdo se sběratelstvím aspoň trochu zabývá, tak ví, že této vášni se žádné meze nekladou a přesvědčit se o tom mohli zájemci na vlastní oči, kdy se setkali sběratelé různých oborů. K vidění byly mince jak staré tak i nové, české i cizí, známky, pohlednice, zápalkové nálepky, odznáčky, knihy, pivní etikety a jedním z velmi zajímavých artiklů byla i nabídka několika starých visacích zámků. Jako doprovodný program byly po celou dobu k dispozici modely RC modelářů z Olešnice u Červeného Kostelce a Česká obec tanková Česká Metuje se svými modely vojenské techniky, kde byla také možnost vyzkoušení, což bylo příjemným oživením a tahákem pro řadu návštěvníků. Burza se konala ve spolupráci s muzeem papírových modelů a každý návštěvník Jarní burzy dostal volnou vstupenku do tohoto muzea.Velikonoční trhy.

20. března 2016 v 13:24 Aktuality


Velikonoční trhy se uskutečnily v Broumovském klášteře v sobotu 19. března 2016. Po předcházejících několika slunečných dnech byla sobota po ránu zamračená a deštivá. I přesto se počasí umoudřilo a po 10 hodině dopoledne se ukázalo i sluníčko a prohlídka nabízených výrobků umístěných venku na volném prostranství klášterní zahrady se dala absolvovat bez obav z deště. Z nabídky byl prodej regionálních produktů, ukázka řemesel a možnosti občerstvení. Nevšednímu zájmu se těšila i ukázka dravců a pro zájemce byla i možnost si některého z dravců podržet na ruce s přispěním a za dozoru majitelky. Stále byl obležen i stánek s ukázkou kovářské práce a to nejen proto, že u něj bylo teplo, ale i pro zručnost kováře a zajímavé výrobky. Rovněž tak byly se zájmem navštěvovány i ostatní stánky a kdo přišel za účelem pořídit si některé z výrobků, jistě neodešel s prázdnou. Tyto trhy nejsou jen účelové s cílem nabídky a prodeje, ale možností setkání s přáteli a známými.Volavka na lovu.

19. března 2016 v 13:20 příroda


V letošním roce se kolem zdejšího rybníku a jeho okolí zdržuje větší počet volavek, které nemají nouzi najít odpovídající potravu. Oblíbeným místem je právě tento rybník. Dopolední mlhy těchto dnů nebyly zrovna vhodné pro podobné záběry a odpolední sluníčko se projevilo na kvalitě záběru. Volavky jsou velmi plaché a přiblížit se na kratší vzdálenost je rizikem, že Vám uletí. Záběry jsou pořízeny přes celou šíři rybníka a s protisvětlem od slunce, které tvořily různé odlesky. I tak se podařilo několik ojedinělých záběrů.Nástěnné hodiny Gustav Becker.

16. března 2016 v 17:58 Hodiny


Jde o 2-závažové hodiny Gustav Becker. Bijí v půl a celou hodinu. Podle výrobních čísel a loga se jedná o hodiny vyrobené v letech cca. 1872 - 75. Jednalo se o výměnu závěsu závaží, která byla prasklá. Hodiny jsou ve velmi dobrém stavu, udržované.Náhled po opravě a vyčištění.Zdravotní družiny.

14. března 2016 v 14:46 Od minulosti k současnosti
Při procházení starších fotografii jsem našel ještě některé, které připomenou organizaci, které působily na závodech. Byl to Československý červený kříž (ČSČK), který tvořily převážně ženy. Většina z nich působila jako dobrovolné sestry a v závodě jich bylo celkem 27. Tyto dobrovolné sestry byly pravidelně školeny zdravotním personálem tj. zdravotní sestrou, nebo některým z lékařů. Vždy se jednalo jak o teoretická tak i praktická školení. Tyto dobrovolné sestry byly rovněž zařazeny do zdravotních družin v systému Civilní obrany (CO) a zúčastňovaly se okresních cvičení, tematicky zaměřených na poskytování první pomoci za různých podmínek. ČSČK na závodě organizoval spolu se zdravotním střediskem dobrovolné dárcovství krve a řada z nich bylo oceněno plaketou dr. Jánského.

Tomu všemu předchází dlouhá řada let věnované dobrovolné a ne jednoduché činnosti.
Dne 5. září 1868 byly schváleny stanovy "Vlasteneckého pomocného spolku pro Království české", který školil zdravotnický personál, dobrovolné ošetřovatele, zřizoval nemocnice, pomáhal chudým a nemocným. Československý červený kříž jako celostátní organisace byl založen v roce 1919 a do svého programu přijal výchovu diplomovaných ošetřovatelek pro nemocniční službu a soustavně prováděl i výchovu tzv. samaritánů. Jeho první předsedkyní se stala dcera prezidenta republiky Tomáše Garrigue Masaryka - PhDr. Alice Masaryková. V období první republiky ČSČK především pomáhal likvidovat následky první světové války a nahrazoval a doplňoval státní správu především ve zdravotní a sociální oblasti. Budoval zdravotní ústavy a dětské prázdninové osady, útulky rodiček, sirotčince, zřizoval poradny pro matky a děti, jesle, útulky pro starce, organizoval dopravní zdravotní službu, pomáhal při živelních pohromách doma i v zahraničí. Po německé okupaci Československa byl v roce 1940 ČSČK rozpuštěn a jeho majetek zabaven. Jednotliví jeho členové však pomáhali v domácím odboji partyzánům, likvidovali epidemii skvrnitého tyfu v Terezíně na sklonku druhé světové války, aktivně zasahovali při pražském Květnovém povstání v roce 1945. Při exilové vládě v Londýně působil celé období druhé světové války ČSČK v zahraničí. Po druhé světové válce obnovil ČSČK svou činnost z období první republiky. Politický převrat v únoru 1948 začlenil ČSČK do Národní fronty. Přesto i ve změněných podmínkách odváděl v letech 1949 až 1989 ČSČK mnoho prospěšné práce pro druhé. Od roku 1993 - po rozpadu Československa - vznikl Český červený kříž.
Tato část pochází z historie ČSČK a ČČK.

Fotografie jsou ze cvičení zdravotních družin CO z roku 1978 v okolí Nového Města nad Metují.


Kolektivními členy ČČK je řada záchranných služeb a jednou z nich je i Skalní záchranná služba CHKO Broumovsko.


Není každý den stejný.

9. března 2016 v 17:52 příroda
Tato ukázka fotografií z dnešního rána nepotřebuje dalšího popisování.

Rackové

7. března 2016 v 15:20 přírodaU nás v ČR se nejčastěji setkáte s rackem chechtavým. Jeho hmotnost je 200-390 g, délka těla 29-31 cm. Nejvyšší prokázaný věk racka je 32 let. Živí se převážně živočišnou potravou, ale v létě nepohrdne ani rostlinnou složkou. V Čechách se jedná o tažný druh ptáka, který odlétá přezimovat do Středomoří a atlantské oblasti. Malá část z naší populace racků přezimovává v Čechách, například v Praze. Pro racka je typické hnízdění v různě velkých koloniích. Hnízda si staví převážně na zemi, v rákosovém porostu. Vzácně můžeme spatřit i hnízda v křoví nebo na stromech. Hnízdí pouze jednou do roka, při zničení snůšky může zahnízdit ještě jednou. Snáší obvykle tři vejce. V poslední době, ale ornitologové pozorují, že stále častěji snůška racků obsahuje pouze dvě vejce. Také se často vyskytují deformovaná mláďata a dochází více k jejich úhynu. Proto stavy racků stále klesají. Příčin je podle odborníků více. Racci přijímají jedy v potravě, ať už z polí plných pesticidů a umělých hnojiv nebo ze zamořených skládek plných těžkých kovů. Ubývá také míst vhodných k jeho hnízdění, v důsledcích odvodňování mokřadů mizí vhodné prostředí. Výjimkou není ani přímé pronásledování racků, jejich lov, sběr vajec nebo přímé otravy. Tento stav vedl k zapsání racka chechtavého do Červeného seznamu ČR do kategorie zranitelných druhů. Pokud odhodíme naší povýšenost a zamyslíme se nad koloběhem přírody, uvědomíme si, že jsme pouze střípkem celé té mozaiky živočišných druhů. Jeden bez druhého nemůžeme fungovat. Člověk by měl respektovat již existující faunu a flóru a svými zásahy jí neničit. Česká společnost ornitologická (ČSO) mapuje jeho hnízdní stavy v České republice. Nejpřesnější záznamy jsou z jižních Čech. Zde, pro představu, hnízdilo v roce 1966 30 000-40 000 párů racků v osmdesáti koloniích. Největší počet hnízdících racků v historii sčítání byl v roce 1977. Bylo to 60 000-70 000 párů ve stovce kolonií. Naposledy proběhlo sčítání v roce 2002 a ornitologové napočítali pouze kolem 10 000 párů, ve 28 koloniích.

Čerpáno z podkladů České ornitologické společnosti.