Zdravotní družiny.

14. března 2016 v 14:46 |  Od minulosti k současnosti
Při procházení starších fotografii jsem našel ještě některé, které připomenou organizaci, které působily na závodech. Byl to Československý červený kříž (ČSČK), který tvořily převážně ženy. Většina z nich působila jako dobrovolné sestry a v závodě jich bylo celkem 27. Tyto dobrovolné sestry byly pravidelně školeny zdravotním personálem tj. zdravotní sestrou, nebo některým z lékařů. Vždy se jednalo jak o teoretická tak i praktická školení. Tyto dobrovolné sestry byly rovněž zařazeny do zdravotních družin v systému Civilní obrany (CO) a zúčastňovaly se okresních cvičení, tematicky zaměřených na poskytování první pomoci za různých podmínek. ČSČK na závodě organizoval spolu se zdravotním střediskem dobrovolné dárcovství krve a řada z nich bylo oceněno plaketou dr. Jánského.

Tomu všemu předchází dlouhá řada let věnované dobrovolné a ne jednoduché činnosti.
Dne 5. září 1868 byly schváleny stanovy "Vlasteneckého pomocného spolku pro Království české", který školil zdravotnický personál, dobrovolné ošetřovatele, zřizoval nemocnice, pomáhal chudým a nemocným. Československý červený kříž jako celostátní organisace byl založen v roce 1919 a do svého programu přijal výchovu diplomovaných ošetřovatelek pro nemocniční službu a soustavně prováděl i výchovu tzv. samaritánů. Jeho první předsedkyní se stala dcera prezidenta republiky Tomáše Garrigue Masaryka - PhDr. Alice Masaryková. V období první republiky ČSČK především pomáhal likvidovat následky první světové války a nahrazoval a doplňoval státní správu především ve zdravotní a sociální oblasti. Budoval zdravotní ústavy a dětské prázdninové osady, útulky rodiček, sirotčince, zřizoval poradny pro matky a děti, jesle, útulky pro starce, organizoval dopravní zdravotní službu, pomáhal při živelních pohromách doma i v zahraničí. Po německé okupaci Československa byl v roce 1940 ČSČK rozpuštěn a jeho majetek zabaven. Jednotliví jeho členové však pomáhali v domácím odboji partyzánům, likvidovali epidemii skvrnitého tyfu v Terezíně na sklonku druhé světové války, aktivně zasahovali při pražském Květnovém povstání v roce 1945. Při exilové vládě v Londýně působil celé období druhé světové války ČSČK v zahraničí. Po druhé světové válce obnovil ČSČK svou činnost z období první republiky. Politický převrat v únoru 1948 začlenil ČSČK do Národní fronty. Přesto i ve změněných podmínkách odváděl v letech 1949 až 1989 ČSČK mnoho prospěšné práce pro druhé. Od roku 1993 - po rozpadu Československa - vznikl Český červený kříž.
Tato část pochází z historie ČSČK a ČČK.

Fotografie jsou ze cvičení zdravotních družin CO z roku 1978 v okolí Nového Města nad Metují.


Kolektivními členy ČČK je řada záchranných služeb a jednou z nich je i Skalní záchranná služba CHKO Broumovsko.

 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Hanka Hanka | 14. března 2016 v 15:07

To je pro mne hodně zajímavý článek, hlavně ta historie. Dokládá prospěšnost této organizace a pomoc lidem. O jejich činnosti vím dost, protože moje matka byla na závodě také jednou z nich a účastnila se i takových cvičení, jak je to zachyceno na fotkách. Já sama jsem na svém pracovišti také několikrát prošla zdravotnickým školením, nás školili vždy lékaři. :-)

2 Intuice Intuice | E-mail | Web | 14. března 2016 v 17:29

Zajímavé a asi to bylo prospěšné. I když, jak tak koukám na členky, netváří se nějak moc natěšeně. :-)

3 signoraa signoraa | Web | 14. března 2016 v 18:12

S civilní obranou jsme asi přišli do kontaktu všichni bez výjimky. Začínalo se s ní na školách, nezapomenu nikdy na pochod v plynových maskách. :-D Pak v zaměstnání probíhala různá školení. S firemní zdravotnicí jsem sdílela společnou kancelář. :-)

4 Helena Helena | E-mail | Web | 14. března 2016 v 21:26

Vzpomínky na fotkách. Obdivuji lidi, kteří dokáží pomoct v těžkých situacích. :-)

5 Jarka Jarka | Web | 15. března 2016 v 8:58

V podobné "zdravotní družině" byla moje maminka a dodneška ráda vypráví o tom, co všechno dělaly a kde se byly všude v rámci školení, podívat. :-) Ten tvůj článek by se jí moc líbil! ;-)

6 Hanako Hanako | 15. března 2016 v 9:48

V naší továrně byl třísměnný provoz, dokud nebylo snadné přivolat telefonem rychlou záchranku, byla tu odpoledne a v noci vyškolená pracovnice Červeného kříže, která provedla první ošetření. Později první pomoc poskytovali směnoví mistři, volala se záchranka. V soutěžích se naše družina umisťovala na prvních místech. :-)

7 Hanka Hanka | E-mail | Web | 15. března 2016 v 14:05

Taky mám v paměti civilní obranu a brannou výchovu ze školy, Mirku.
Branná výchova se prý znovu zavádí, ale v jiné formě.
Dneska už to asi v plynových maskách nebude, ale vůbec není od věci, když se děti naučí poskytnout první pomoc.
Kolikrát jsem přemýšlela, jak bych se zachovala, kdybych se přichomýtla k nějakému bouráku.
S první pomocí bych asi měla problém. ???
Vida, jaké máš v archivu poklady! ;-)
Tvůj článek je rozhodně zajímavý a tak trochu vzpomínkový, jenom si nejsem jistá, jestli jsou ty vzpomínky příjemné. :-?

Přeji hezké odpoledne. :-) Hanka

8 děda tik tak děda tik tak | Web | 15. března 2016 v 16:13

Díky za komentáře a omlouvám se, že nebudu tentokrát odpovídat jednotlivě. I když to může působit jako nostalgická vzpomínka, chtěl jsem ukázat tuto dobrovolnou práci v minulých podmínkách s porovnáním k současnosti. Na této dobrovolné práci se hodně změnilo, ale podstata stále zůstává stejná. Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, vymezil povinnosti k plnění úkolů civilní ochrany hasičským záchranným sborům, vybraným ministerstvům, obcím, právnickým, podnikajícím fyzickým a fyzickým osobám Usnesením vlády České republiky č. 53 ze dne 20. ledna 1999 byl vysloven souhlas s převodem výkonu státní správy ve věcech civilní obrany z působnosti Ministerstva obrany do působnosti Ministerstva vnitra, s účinností od 1. ledna 2000. Kolektivními členy ČČK se postupně stávají Vodní záchranná služba ČČK, Horská služba ČR, Svaz záchranných brigád kynologů, Skalní záchranná služba CHKO Broumovsko, Speleologická záchranná služba a Česká unie námořního jachtingu. Jenom na okraj nepatrná část z mnoha některých údajů. 12.2.2016 v 2,36 přijala krizová linka OS ČČK Praha 1 žádost o podporu jednotek HZS zasahujících při požáru střechy Národního muzea v Praze. Humanitární jednotka ČČK poskytovala podporu zasahujícím hasičům, a to do 6.45 hodin. Pomoc byla hasiči velice vítaná. V sobotu 10. října 2015 se uskutečnila v kongresovém centru Clarion v Ostravě druhá část letošního celostátního oceňování bezpříspěvkových dárců krve Zlatými kříži ČČK I. třídy. V rámci této slavnostní akce převzalo Zlaté kříže udělované dárcům, kteří darovali krev či její složku 160 krát, 171 dárců ze Střední a Severní Moravy. Tito se tak zařadili k 1.497 nositelům tohoto ocenění v ČR od jeho vzniku. Ve dnech 7.-9.11.2014 se v Praze a Středočeském kraji konalo celostátní cvičení Humanitárních jednotek ČČK. Celkem 44 členů HJ ČČK z celé ČR se přijelo seznámit s postupy pro operační řízení, provoz evakuačních center i péči o osoby zasažené mimořádnou událostí.

9 Helena Helena | E-mail | Web | 20. března 2016 v 19:47

Děkuji za obsáhlé info Mirku.

10 helena helena | E-mail | 21. března 2016 v 17:47

no bolo to na niečo dobre i ked nie každy tam chodil rad ale dalo sa to vydržat a hlavne vam dali potom pokoj  a tiež sme sa niečomu priučily

Komentáře jsou uzavřeny.


Aktuální články

Reklama