Květen 2016

Loutkové divadlo BRUM hrálo v klášterním „Dřevníku“.

31. května 2016 v 17:12 Loutkové divadlo


Po delší odmlce o činnosti loutkového souboru BRUM Broumov, jsem si domluvil návštěvu s principálem divadla Zdeňkem Benešem, který mne také informoval o zkoušení nové hry "Jirka s kozou" a která je již ve stádiu příprav k prvnímu uvedení. Název může být trochu zavádějící, ale ve skutečnosti se jedná o pohádku K. J. Erbena. Do podoby loutkového představení byla zpracována členy tohoto souboru divadla BRUM Broumov. Autorem textů a hudby je Renata Kolářová a Hana Buchtová. Jedná se o kolektivní zpracování a na jeho dílčích úpravách se podíleli všichni členové divadla. Po dopracování všech podrobností se začalo se zkouškami s použitím loutek a stavěním jednotlivých scén. Příprava na veřejné vystoupení probíhala v rámci programu "Máme rádi Broumovsko" za podpory o.p.s. Pro rozvoj Broumovska. Ta umožnila hlasové nahrávky v nahrávacím studiu kláštera Broumov, za vydatné pomoci technika Jakuba Šleise. Jak takové zkoušky probíhají je zřejmé i z několika mála ukázek, kdy se musí vychytat každý pohyb loutky tak, aby ladil s textem.Premiéra této hry byla plánovaná do Multifunkčního, koncertního a divadelního sálu "Dřevník" kláštera Broumov a to pro děti 1-2 ročníku Broumovských škol. Příprava tohoto představení není jediné od doby, kdy se hrálo 21. 11. 2015 v rámci projektu Noc Divadel. Pohádka Kouzelná perlička se hrála ve foyer Městského divadla, která byla spojena s výstavou loutek. Další představení této pohádky bylo zahráno i 9. 2. 2016 jako veřejné odpolední představení o jarních prázdninách. Loutkový soubor má nastudované i další hry jako Čertimlýn, Čarovný kvítek, Ženich pro čertici, Čertova kniha, O bílé paní, Mlýn pod Černou stezkou a O zahradníkovi. Jednotlivé pohádky se hrají podle výběru v prostorách loutkového divadla BRUM, které je umístěno v Klubu ROK. Pro děti z dětského domova se hrají všechna představení zdarma. Jedno z dalších plánovaných představení je na 25. 6. 2016 kdy se bude hrát ve foyer divadla v Broumově v rámci broumovské pouti a hrát se budou BROUMOVSKÉ POVĚSTI. Nyní se ale už pojďme podívat na výše uvedenou premiéru "Jirka s kozou".


Obou představení se zúčastnilo cca. 200 dětí. Před začátkem vlastního představení bylo pro děti připraveno krátké pásmo vyprávění p. Renaty Kolářové o historii a vzniku tohoto loutkového divadélka. V další části pak byly dětem představeny druhy loutek, se kterými se hraje, jejich výroba i způsob vodění. I tady se projevila zvídavost dětí, kdy padaly dotazy jeden za druhým, kdo loutky dělá, z čeho jsou vyrobeny, kdo loutky obléká a kdo na ně šije, jak loutky pohybují rukama a nohama. Pak již následovalo vlastní představení i s přestávkou na změnu kulis. Děj pohádky se začíná odehrávat v době, kdy Jirka, syn pastýře se rozhodne rozesmát princeznu v jednom království. Na cestu dostal od své matky kozu a ta byla taková, když on řekl, kozo, drž, že každého kdo šel kolem, držela a ten pak u ní musel zůstat. Postupně potkal tři chasníky. Jeden z nich měl nohu na rameně, druhý měl prkýnko na očích a třetí měl láhev pod paží a místo zátky držel na ní palec. Princezna, která vyhlédla z okna a viděla, kdo všechno se ke koze přilepil, se rozesmála. Ovšem král Jirkovi nechtěl princeznu dát, protože je prostého původu, jedině když splní všechny úkoly. Za pomoci kamarádů úkoly splní a na zámku, když viděli, že to jinak nepůjde, princeznu dostal. Potom ho oblékli do pěkných královských šatů a byla svatba. V závěru nechyběl ani potlesk, který vyjádřil spokojenost a poděkování za hezké představení. Po samotném představení přišli členové souboru mezi děti s loutkami, aby se s nimi rozloučily. Hned se utvořily hloučky a vyptávání pokračovalo, a nebralo konce. Nechyběly ani zápisy do kroniky o spokojenosti dětí s tímto představením.


Změna programu.

21. května 2016 v 21:55 příroda
Koncem tohoto týdne jsem se rozjel podívat po stavu čapích hnízd, protože už na 16 místech po republice jsou zaznamenány nové přírůstky. U většiny hnízd u nás je stav nezměněný a podle chování čápů na hnízdech to svědčí o tom, že vylíhnutá mláďata jsou, ale vidět do hnízd je vyloučeno. Po delším marném čekání, jsem se nakonec rozhodl podívat se k nedalekému rybníku, kde je možnost nejen pozorovat, ale i pořídit zajímavé záběry. Pro začátek jen dva náhledy na jedno hnízdo, kde se čápi střídají při shánění potravy pro své potomky.

Volavka bílá vyhledává bažinaté oblasti s hustými porosty rákosu a orobince, okolí jezer a neregulovaných toků, i velké mělké rybníky s bohatými okrajovými porosty. Hnízdo staví na polámaném rákosí nebo orobinci, méně často na keřích a stromech. Od dubna do června snáší 3-5 vajec, sedí oba rodiče 25-26 dní. Mláďata krmí oba rodiče, ve věku 20 dní se již zdržují mimo hnízdo, krmena jsou asi 6 týdnů. Potrava je výhradně živočišná hlavně ryby (do cca 20 cm), příležitostně i obojživelníci, plazi, ptáci a velký vodní hmyz.

Volavka bílá společně s volavkou popelavou.


Jeřáb popelavý. Jeřábi vyhledávají rybníky s rozsáhlými rákosinami, případně bažinatým územím, ve kterých si z rostlinného materiálu staví kupovitá hnízda. Při toku předvádějí jeřábi charakteristický tanec, při kterém se uklánějí a vyskakují do výšky. Jeřábi jsou tažní ptáci, zimují ve Středomoří a v Malé Asii, kam odlétají v průběhu července a srpna, na hnízdiště se vrací během března a dubna. V Česku se vyskytuje na několika málo místech.
Několik záběrů volavky za letu.
Hnízdící labuť.Polák chocholačka. Samec je uhlově černý s bílými boky a tmavým hřbetem, v týle splývavá chocholka. Samice je tmavohnědá, chocholka je jen naznačena, u kořene zobáku se může vyskytovat bílá skvrnka.
Racek za letu.Vernisáž výstavy hasičské zbroje.

17. května 2016 v 14:08 Výstavy


Vernisáž této výstavy se uskutečnila v muzeu v 1. patře opatského křídla kláštera Broumov. Výstava je věnována historii a vzniku hasičských sboru na Broumovsku a potrvá do 19. června 2016. Vernisáž zahájil vedoucí muzea p. Karel Franze a zdůraznil, že vystavené předměty pocházejí ze soukromé sbírky pana Luďka Kröglera, dále pak ze sbírek sboru dobrovolných hasičů města Broumov, obce Křinice, obce Božanov a ze sbírek Muzea Broumovska. Zakládání hasičských dobrovolných a továrních sborů vedla skutečnost, že Broumovsko bylo místem rozvoje textilního průmyslu. V každém textilním provoze, který zpracovává bavlnu, v přádelně, přípravně, tkalcovně i úpravně byla velká možnost vzniku požáru. Naskýtala se pro to řada příčin, které byly násobeny faktem, že bavlněný prach byl lehce zápalná látka a že hořel téměř výbušnou rychlostí. V poměru k tomuto nebezpečí musela být budována přiměřená protipožární ochrana v oblasti prevence a represe. Tak k 1. 9. 1874 vznikl tovární hasičský sbor textilní fy. Benedikt Scroll a syn Olivětín dnes VEBA, textilní závody a.s. Broumov). Další Schrollův tovární hasičský sbor byl v Meziměstí, dále to byla továrna Pollakova Grossdorf (přádelna Pollak a syn Broumov-Velká Ves dnes a.s. Veba Velká Ves). Dobrovolný hasičský sbor města Broumova vznikl v roce 1874. Všechny dokumenty o používaných pomůckách k hašení požárů jsou také součástí této výstavy. V další části této vernisáže hovořil Luděk Krögler o hasičských přilbách, které jsou podstatnou částí této výstavy. Sbírka přileb představuje různé druhy od kožených až po kovové a ty současné. Toto vyprávění o sběratelství, renovaci nalezených přileb až po zjišťování jejich původu by vydalo na dlouhý samostatný článek a návštěva této výstavy stojí za zhlédnutí a seznámení s dlouholetým vývojem hasičských pomůcek. Shodou okolností se výstava koná v měsíci května, který je svátkem sv. Floriána, který je považován za patrona profesí, které souvisejí s ohněm - hasičů, hutníků, kominíků, hrnčířů či pekařů. Je obvykle znázorňován v oblečení římského důstojníka s nádobou na hašení, případně přímo hasící požár. I takové torzo sv. Floriána je vystavováno a jeho profesionálně vyvedená dřevořezba pochází z Broumovska; cca přelom 18. a 19. století.


Meziměstský mlýn po požáru v březnu roku 1932.


Fotografie požáru továrny na šamotové výrobky, tzv. Šamotky, v Meziměstí v roce 1915.


V roce 1875 si členové hasičského sboru Schrollovy firmy v Olivětíně založili i vlastní orchestr, jehož kapelníkem se stal Carl Römeth. Kromě účinkování při uvádění oper a zpěvoher v broumovském divadle úspěšně koncertovali i na kolonádách lázeňských měst v blízkém Slezsku. Fotografie členů kapely je z roku 1884.


Fotografie Schrollova továrního hasičského sboru v Meziměstí (před rokem 1914).


Fotografie továrního hasičského sboru firmy Benedikta Schrolla syn (Benedict Schroll´s Sohn) v Broumově-Olivětíně, která byla pořízena při příležitosti 30. výročí založení sboru v roce 1904.


Dobrovolný hasičský sbor města Broumova vznikl v roce 1874. O šest let později byla ustanovena Okresní hasičská jednota v Broumově a 19. Září 1880 se na náměstí konal první župní sjezd nazvaný Den hasičstva, jehož se zúčastnilo na 500 členů dobrovolných hasičských sborů z celého Broumovska.
Dva diplomy věnované panu Augustu Broschovi za 25 a 30 let aktivní hasičské služby u továrního hasičského sboru firmy Benedikta Schrolla syn (Benedict Schroll´s Sohn) v Meziměstí z roku 1918 a 1923.

Vlevo: Slavnostní stejnokroj dle stejnokrojového předpisu z roku 1894, vyroben semilskou firmou Josef Janata. Stejnokroj nosil hasič v hodnosti četař, dozorce náčiní nebo vrchní hudec (podle náramenního spoje z červené vlny). Uniforma je doplněna čapkou. Kde a kým byla uniforma používána, se bohužel zjistit nepodařilo.

Uprostřed: Vycházkový stejnokroj pro členy a nižší sborové činovníky. Uniforma je doplněna opaskem používaným po roce 1945.

Vpravo: Vycházkový stejnokroj dle předpisu o stejnokroji ze dne 11. Dubna 1937. Stejnokroj byl v tmavomodré barvě - vycházková čepice, lodička a blůza. Kalhoty, plášť a pláštěnka pak byly v barvě černé. Tuto uniformu nosil vyšší činovník sboru, konkrétně ten, jenž byl ve funkci jednatele, pokladníka, či vzdělavatele. Ramenní odznaky, na kterých je vyražen příslušný zemský znak s číslem okresní hasičské jednoty (župy) se na této uniformě nedochovaly. Uniforma je doplněna o vycházkový pás používaný od roku 1937 do 7. Září 1939, kdy byl vydán zákaz nošení odznaku ČSR.

Motomše Otovice u Broumova

15. května 2016 v 14:27 Různé, nezařazené


V obci Otovice u Broumova se konal dne 14. května 2016 již třetí ročník Motomše, kterou obec uspořádala. Organizátorem tohoto setkání byl Miroslav Martin a sjelo se na ní na 50 různých motocyklů a značek, které byly seřazeny před kostelem sv. Barbory. Doporučený sraz byl stanoven na 10:30 hodin, kdy po této hodině následovala mše, žehnání motorkám a vyjížďka po okolí. Byla to krátce po sobě druhá motoristická akce jejímž svědkem obec byla a vždy za příznivého počasí a velké účasti.Čapí svět.

11. května 2016 v 16:58 Čápi


Čapí hnízda, o kterých jsem doposud psal, nejsou v naší oblasti všechna a patří k nim i některá další. Jsou to hnízda v okolních obcích a dokreslují celkový stav v počtu čápů. Pro svoji příchylnost k člověku, velikost a nápadnost, pro pocit tajemství, který budí svým mizením na podzim a náhlým objevením se na jaře i pro svoje zajímavé chování na hnízdě láká pozornost nejednoho zvídavého přítele přírody. I stavba takového hnízda patří k nejzajímavějším ukázkám přírodní architektury. Čapí hnízdo může v průběhu doby dosáhnout hmotnosti pěti až deseti metrických centů. Teď se ale už podíváme na další hnízda.

Jedním z nich je v obci Jetřichov a jedná se o komín v oploceném skladovém areálu.Další hnízdo se nachází v Meziměstí na vysokém komíně bývalé výtopny. Pořízení fotografií v tomto případě je dost problematické.Dalším je hnízdo, které je umístěno na kovovém stožáru na pozemku u Sýkorova statku nedaleko rybníku Šlégr v Křinicích. Jeho umístění je v hezkém prostředí s výhledem nejen do okolí, ale i na část Broumovských stěn a k restauraci na Hvězdě. V okolí rybníka se vyskytuje volavka popelavá, volavka bílá, jeřáb popelavý, kachny divoké a v rákosí rybníka již hnízdí labuť.

O klid se tu stará místní hlídač.Podívat se přišel i tenhle zvědavý ušák.


Historická vozidla v Broumově.

7. května 2016 v 20:06 AktualityKlub historických vozidel Metuje Velké Petrovice připravil pro své členy na 7. 5. 2016 první jarní vyjížďku pod názvem "Odemknutí Motoristické sezony 2016". Klub byl založen v roce 1997 a má registrováno na 206 členů. Start se uskutečnil v 8,30 hod z náměstí v Polici nad Metují. Trasa byla stanovena následovně. Jelo se podle psaného "itineráře" po cestě se měly poznávat fotografie a plnit úkoly. V cíli byly 2 soutěžní prvky. Délka trasy je 85,5 km. Do Otovic se přijíždělo přes Polskou republiku a v restauraci "La Sahula" v Otovicích byla možnost občerstvení. Odtud se pokračovalo do Broumova s plánovanou prohlídkou v klášteře. Odtud vedla trasa do Police nad Metují, kde byla plánovaná návštěva muzea Papírových modelů. Cíl: Velké Petrovice (restaurační zařízení). Vydařený den se slunečným počasím přilákal na stovku účastníků a parkoviště u Střelnice bylo zaplněno do posledního místa. Na ukázku aspoň část toho, co se zde soustředilo.

++
První letošní čápata jsou na světě!

2. května 2016 v 17:15 Čápi
Pro dnešní článek o čápech jsem zvolil trochu odlišný námět, který jistě každého, kdo sledujete informace o hnízdění čápů potěší. Doposud jsem zveřejňoval počínající hnízdění čápů v regionu Broumovska, ale protože mi došla informace o vylíhnutí čápat, rád se podělím s dalšími čtenáři tohoto blogu o tuto jedinečnou podívanou. Jedná se o záchrannou stanici živočichů Makov, která byla založena v roce 1993 Českým svazem ochránců přírody. Je zařazena do Českého svazu ochránců přírody zřízené Národní sítě pro handicapované živočichy s působností pro správní obvody obcí s rozšířenou působností Blatná, Milevsko, Strakonice, Písek a Vodňany. Tato informace pochází ze stránek Česká společnost ornitologická (cap@birdlife.cz) s následujícím odkazem. http://www.makov.cz/?action=webkamera. Po otevření stránek je přenos na konci stránek. Při sledování mějte trpělivost, než se Vám čápata ukáži.

Restaurace Amerika, pálení čarodějnic.

1. května 2016 v 19:48 Různé, nezařazenéObec Křinice u Broumova byla založena r. 1255 jako součást klášterního panství. Křinice dokládají, stejně jako i ostatní vesnice Broumovska, selskou osidlovací strukturu ve formě uzavřených dvorů, tj. že ke dvoru přináležející pozemky se táhnou v širokém pruhu od hospodářských budov směrem k hranicím obecního katastru. Na polnosti a louky navazovaly lesy. Obec má řadu historických památek, mezi které patří například zděné statky broumovského typu z konce 18. st. a 1. pol. 19. st. tvoří od r. 1995 vesnickou památkovou rezervaci. Dále to je Kaple P. Marie Sněžné z r. 1709 na začátku schodiště na Hvězdu, obnovená křížová cesta, která vede z Broumova přes Křinice na Hvězdu, další kříže a plastiky ve vesnici a polích. Mimo jiné je to Křížová cesta z pol. 19. st. s kaplí P. Marie Jitřní z r. 1802 v lese na úpatí Stěn a Kaple sv. Huberta.

Restaurace Amerika, je místem, kde se v průběhu roku pořádá řada kulturních akcí a mezi ně patří dnes již tradiční pálení čarodějnic. I v tento den posledního dubna přilákala tato akce řadu zájemců k příjemnému posezení nejen venku při pečeném selátku, ale i v hezkém prostředí místní restaurace. Volný prostor v okolí dává možnost k pohybu dětí a jejich různých her v době než dojde k očekávanému zapálení připravené hranice.