Duben 2017

Po okolí.

21. dubna 2017 v 13:27 příroda

Za poslední roky jsme si zvykli, že zima připomínala spíše podzimní počasí a pořádné sněhové nadílky si lidé užívali tak maximálně na horách. I proto ta letošní mnohé překvapila rekordními mrazy a přívaly sněhu. Bude jaro podobně chladné, nebo se po dlouhé zimě dočkáme oteplení? Takovou otázku si v těchto dnech pokládá snad každý. A i když je těžké s jistotou něco podobného odhadnout, předpovědi odborníků z různých meteorologických center po celém světě se více méně shodují. Svět už nečeká oteplování, ale prudké ochlazení a novou malou dobu ledovou. To je názor ruských vědců vedených šéfem oddělení vesmírných studií Pulkovské observatoře v Petrohradě. Zatím si užívejme toho, co nám příroda nabízí a tak jdu a pokračuji v cestě dál a příroda mi ukazuje na stromech kolem vody kusy igelitů, ukazuje mi v kořenech stromu další odhozený odpad jako jsou PT lahve, stará koloběžka, případně i nepoužívaný kočárek. Je to symbolické - naše příroda je jaksi mimo mísu. Jak jsem měl dobrou náladu, začínám jí ztrácet. Ale říkám si nesmutni. Za chvíli to vše pokryje nová vegetace a igelity i ten ostatní nepořádek bude ukryt a běžný člověk to ani nezaregistruje.


Fotografie byly pořízeny v minulém týdnu před příchodem dalších mrazíků a sněhu.
Hrdlička zahradní.
Velikonoční čtyřboj.

17. dubna 2017 v 13:42 Střelnice


Střelnice SSK Hubert Broumov Olivětín, byla místem dnes již tradiční střelecké soutěže "Velikonoční čtyřboj". Ta se uskutečnila v sobotu 15. 4. 2017. Soutěž má mezi soutěžícími dobrý zvuk, a proto tak jako v minulém roce i letos přilákala značné množství soutěžících, kterých bylo 37 z toho 4 ženy. Při zahajovacím nástupu byly podány všechny potřebné informace k dobrému průběhu této soutěže. Střelba probíhala z malorážkové pušky za použití optiky na vzdálenost 50 metrů. Jako první disciplína byla střelba vleže na lišku 10 ran, další byl srnec 10 ran pevná opora. Jako třetí disciplína byl kamzík rovněž 10 ran opora volná tyč a poslední byl kanec 10 ran volná ruka. Všechny disciplíny byly časově omezeny. Výsledková listina byla po ukončení závodu zveřejněna, aby každý ze zúčastněných měl možnost kontroly nad správností dosažených bodů. K tomu účelu byly předány i terče z každého kola. Poté už následovalo vyhlášení vítězů. První místo Černý Josef s dosaženým nástřelem 396 bodů, druhé místo Kumprecht Michal 391 bodů, třetí místo Škalda Václav 390 bodů. Pro všechny soutěžící byly připraveny věcné odměny podle vlastního výběru a touto cestou děkuje SSK Hubert Broumov všem sponzorům za podporu při organizování těchto soutěží.


Zahajovací nástup.


Z průběhu střeleb.


Kontrola a výměna terčů.


Kontrola osobních terčů po ukončení soutěže.
Vyhlašování vítězů a umístění všech soutěžících.
Bulty u Šléglu

14. dubna 2017 v 14:56 příroda

Při nedávné návštěvě rybníka Šlégl, za účelem kontroly obsazení čapího hnízda, jsem neopomněl se podívat na ojedinělý úkaz. Jeho popis a ukázka fotografií je v přiloženém článku.

V intenzivně kultivovaných a především strojově obdělávaných zemědělských plochách je jen výjimečně možné setkat se s půdními nebo zemními tvary, které vznikají až delším, i mnohaletým nerušeným vývojem. Patří k nim i bulty, které se v nerušeném přírodním prostředí tvoří především na vlhkých a občas zatápěných loukách. I v případě výskytu u Šléglu vznikla skupina bultů na okraji slatinné louky na podmáčeném břehu malého toku (je výpustí a odvodem přepadu v hrázi rybníka), kam se již dlouhou řadu let nedalo zajet se strojovou technikou. Bulty se tvoří při střídavém zatápění kořenů trav, ostřic a dalších bylin, kdy při vyšší hladině vody částečně odumírají a kořeny i stonky se rozpadají. Po opadnutí vody ale rostliny vždy od kořenů vyrazí znovu. Z odumřelých částí rostlin i kořenů se pak neustálým opakováním tohoto procesu postupně vytváří a nad okolní úroveň půdy narůstá kopulovitý až homolovitý půdní a zemitý tvar, na jehož vrcholu vždy přirůstá nová vegetace, zatím co stará vegetace již splývá dolů po povrchu zemního tvaru a postupně se rovněž rozpadá. Tyto organické zbytky spolu s minerální složkou zachycenou při periodickém zatápění vodou pak vytvářejí půdní substrát podílející se nabývající hmotě a tvaru bultu. Tvar bultu tedy vzniká za přispění živé i neživé přírody a jako mladý, i současně vznikající půdní tvar je řazen do nyní probíhající čtvrtohorní (kvartérní) geologie. Ukázkově vyvinutá skupina bultů u Šléglu je velmi hodnotným příkladem tohoto přírodního a dnes již značně vzácného zemního jevu a pro snadnou dostupnost je i lokalitou vhodnou pro seznámení s tímto fenoménem.

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří Kopecký


Čapí páry na hnízdech.

11. dubna 2017 v 18:28
V jednom z předcházejících článků, jsem psal o návratů čápů a opětovném obsazování místních hnízd. Dnes je už situace podstatně jiná, a s vyjímkou jednoho hnízda jsou na všech hnízdech páry.

Komín u bývalých jatek.


Komín pivovaru Olivětín.

Tady došlo k velkému souboji o hnízdo nebo samici.Více jak nohy útočících čápů jsem už nestihl . Ve vzduchu jich bylo připraveno více, ale po neúspěšném souboji se vzdálili.

Bývalá prodejna Otovice u Broumova.


Komín u nemocnice.


Komín bývalé truhlárny. Tady je čáp zatím samotný.

Jen počkej zajíci.

8. dubna 2017 v 15:58 Aktuality


Velikonoční program byl odstartován již v sobotu 8. dubna Velikonočním trhem. Ten se uskutečnil v areálu kláštera a klášterní zahrady. Trh byl spojený s prodejem regionálních produktů, velikonočních dekorací, pomlázek, ukázkou řemesel a bohatým občerstvením. Chybět nemohl oblíbený trdelník, sýry, pekařské či dřevěné výrobky, keramika, řezbářství či holandské a uzené sýry. Vhod přišel i svařák a medovina. Zajíc je dnes označován za toho, kdo o Velikonocích přináší vajíčka, nejlépe čokoládová. Jiný názor na vznik spojení velikonočního zajíce s vajíčkem poukazuje na zvyk, kdy se do chleba upečeného ve formě zajíce položilo velikonoční vejce, čímž se sdružily tyto dva symboly. Bývalo také zvykem, aby kmotři zvali děti k tzv., hledání ukrytých vajíček v zahradě. V 19. století se začal objevovat nejen jako postava obrázkových knih, ale také ho objevil čokoládový a hračkářský průmysl, který z něj vytvořil symbolickou velikonoční postavu. Zajíc symbolizuje plodnost, proto je tak vhodné jeho spojení s jarními svátky.
Dřevěné výrobky do kuchyně.

Pozor na úraz.

Keramika.

Kovář a kovaříček.

Co můžeme v těchto dnech vidět.

3. dubna 2017 v 16:01 příroda

Už se Vám to taky stalo, že někdo klepe a bouchá na dveře, až Vás probouzí z příjemného podřimování?. Není to apríl, který by Vás škodolibě budil, ale za dveřmi je Jaro a zve vás do přírody, ukázat své jarní kouzlení.