Květen 2018

Čápata.

30. května 2018 v 15:51 Čápi


Tak jako každým rokem přilétají čápi na komín KOH - I - NOOR jako první, zajímalo mne, zda již také nemají malá čápata. Sice jsem objel brzo po ránu všechna místní hnízda, ovšem zatím bez úspěchu mimo zmiňovaného hnízda na KOH - I - NOOR. Po delším čekání a vyhlížení dalekohledem jsem spatřil jakýsi pohyb na hnízdě. Připravil jsem si stativ s fotoaparátem a čekal na příhodný okamžik. I přes několik záběrů jsem viděl vždy jen jedno malé čápátka a přitom právě tady každým rokem bývali alespoň 2-3. Je to možná také tím, že v minulém roce jsem takovéto články dával začátkem měsíce června a zatím je to dost brzo.

Zrcadlové bludiště.

29. května 2018 v 15:51 Zajímavosti z cestJedna z dalších zajímavostí v obci Úvalno je zrcadlové bludiště. To je instalované v budově bývalé rychty. Budova pochází ze 17. století, jde o sídlo obecního rychtáře. Později se objekt se systémem neobvykle propojených místností používal jako sýpka. Pro další využití budovy je tu v přízemním prostoru místnost, která má necelých 30 metrů čtverečních a je tady 36 zrcadel. V bludišti na Petříně jich mají 35. Zajímavě je řešen vstup. Prostě vejdete do obyčejné skříně na šaty a ocitnete se v zrcadlovém bludišti. Je stejně velké jako to nejslavnější na Petříně. Po projití se ocitnete v galerii na rychtě, kde se můžete seznámit s díly malíře Josefa Kinzela. V prvním poschodí prohlídka pokračuje návštěvou malého kinosálu, kde se na projekci promítají informace o obci. Jednou z takových informací je i vybudování přírodního koupaliště pod rozhlednou Hanse Kudlicha.
Retro muzeum na faře.

23. května 2018 v 16:37 Zajímavosti z cest
V předchozím článku jsem se zmínil o hřbitovní zdi, která navazuje na RETRO muzeum s volno časovým pozemkem, kde obec pořádá různé akce. Retro muzeum v Úvalně se nachází v objektu bývalé fary. Samotná budova fary je nejstarší dochovanou obytnou stavbou v Úvalně. Svému účelu přestala sloužit v polovině devadesátých let minulého století, po úmrtí dosud posledního stálého kněze v obci pátera Josefa Vlčka.
Podle archivních záznamů počátkem 18. Století původní fara zcela vyhořela. V letech 1731 až 1740 usilovali Úvalenští o znovuobnovení fary, ale žádost byla zamítnuta. Šance se zvýšily, když byla úvalenská expozitura povýšena na lokální kuracii. Fara v dnešní podobě byla vystavěna na přelomu 18. a 19. Století. Záznam z roku 1805 ji popisuje jako budovu s pěti místnostmi, ke které náležely čtyři zahrady.
RETRO muzeum
Objekt byl na začátku zcela prázdný - bez nábytku a bez jakýchkoliv předmětů. Vše co je zde k vidění, bylo posbíráno díky Vám, za což všem dárcům děkujeme.
Některé exponáty zde jsou zapůjčené, a spousta exponátů zde má větší hodnotu, než by se Vám mohlo zdát (ať už je to myšleno v penězích, nebo jako vzpomínky pro majitele.). Prosíme, chovejte se k nim jako v opravdovém muzeu.


Přízení místnosti, kde jsou stoly a židle, slouží při provozování akcí jako kavárna s občerstvením.Moravskoslezský kraj, obec Úvalno.

21. května 2018 v 21:51 Zajímavosti z cest
Obec Úvalno se nachází v okrese Bruntál v Moravskoslezském kraji. První zmínky o obci Úvalno pocházejí z roku 1238. Gotický kostel byl postaven v druhé polovině 14. století a barokně upraven v roce 1762. V letech 2007-2008 byla rekonstruována kostelní věž a vyměněná kostelní báň.

Kostel svatého Mikuláše v obci Úvalno (okres Bruntál) je farní kostel. Kolem hřbitova byla postavena kamenná hřbitovní zeď, která navazuje na RETRO muzeum s volno časovým pozemkem, kde obec pořádá různé akce. Na volném prostranství před kostelem je v současnosti umístěno několik historických zemědělských strojů.
Motomše v Otovicích.

14. května 2018 v 9:59 Různé, nezařazenéOtovická motomše s žehnáním se uskutečnila 12. 5. 2018. Její průběh probíhal v kostele svaté Barbory a byl doplněn o vystoupení dětského souboru z hudební školy v Broumově, pod vedením Kláry Nentvichové. V tomto případě se jednalo již o 5. ročník motosrazu, který opět přilákal velké množství účastníků milujících vůni spáleného benzínu. Že se mezi nimi vyskytovala i řada motorkářek, které si nezadají v ovládání svých strojů od svých kolegů mužů, není třeba zdůrazňovat. Sraz byl doporučen na 10:30 a začátek v 11:00 hod. Tato akce je mezi motorkáři značně oblíbena a sjelo se na 70 motocyklů všech možných značek. Mezi účastníky bylo zastoupení z různých míst nejen našeho kraje. Hlavním organizátorem a pořadatelem celé akce byl pan Miroslav Martin z Otovic. Po proběhlé motomši následovalo žehnání strojů, kde každý z účastníků obdržel samolepku za účast. Celé zakončení vydařeného dne bylo spojeno s vyjížďkou po okolí, která vedla podle předem vybrané trasy.

Střílí celá rodina

9. května 2018 v 13:32 Střelnice

Jedna z netradičních střeleckých soutěží se uskutečnila 8. 5. 218 pod názvem "Střílí celá rodina.". Ta proběhla na střelnici SSK Hubert Broumov - Olivětín jako první ročník za mimořádně velké účasti. Sešlo se celkem 22 tříčlenných rodinných družstev, což představovalo celkovou účast 66 soutěžících. Jelikož se jednalo o první ročník bez jakýchkoliv zkušeností, bylo milé překvapení i na straně pořadatelů o tak velký zájem. Dá se předpokládat, že se tato soutěž stane součástí všech ostatních střeleckých soutěží, které SK Hubert pořádá. Soutěž probíhala podle dodaných propozic, které jsou přiloženy. Po ukončení střeleb a sečtení výsledků došlo k vyhlašování výsledků. Tady je potřeba podotknout, že nešlo o to, kdo jak se umístil, ale o účast a poznání zájmů členů SSK Hubert Broumov. Protože tomu všemu přálo i hezké počasí včetně ochoty obsluhy při občerstvení, spokojenost byla oboustranná.


Umístění rodin. 1 místo Kolbovi s nástřelem 291 bodů - zcela vpravo
2 místo Vlčkovi s nástřelem 290 bodů - uprostřed
3 místě Krejcarovi s nástřelem 287 bodu zcela vlevo

Vítězné rodiny.

Pro všechny soutěžící byly připraveny drobné ceny podle vlastního výběru.
Další umístění je na přiložené výsledkové listině.

Čápi z Otovic.

6. května 2018 v 14:50 Čápi


Toto čapí hnízdo je umístěno v Otovicích na bývalé prodejně a první pozorování na tomto hnízdě je od 1. 7. 2013 a k dnešnímu dni je zaznamenáno 26 pozorování.
Chvilku postůj, jen co ti vytáhnu to klíště. Kdoví kde jsi zase poletoval.
Čáp od bývalých jatek

3. května 2018 v 10:16 Čápi


Potravou pro čápi má největší vliv na tento přesun zřejmě způsob obhospodařování zemědělské krajiny. Čápům totiž nejvíce vyhovuje pestrá krajina s dostatkem luk a pastvin, kde nachází dostatek potravy. V letošním roce sledování čápů opět pokračuje. Cenné jsou nejen údaje o datu návratu čápů ze zimoviště, počtu odchovaných mláďat, zjištěné ztráty při hnízdění, ale i další zajímavosti z dění okolo čapích hnízd.Dělej to pořádně, víš že se sem ještě příští rok máme vrátit.
Květena

2. května 2018 v 16:40 přírodaLetošní rok se zatím projevuje jedním z mimořádných, kdy zažíváme velká tepla a to se projevilo i časným rozkvetením stromů, keřů a květin což se může postupně projevit i na nedostatku vody. Je to snad i jedna z předpovědí nebo proroctví Baby Vangy?: Naplňuje se její krutá věštba už teď? Koho nebo čeho se máme nejvíce bát? Baba Vanga, byla bulharská nevidomá věštkyně a morální autorita. Přestože zemřela už v roce 1996, mnozí věří, že předpověděla celou řadu událostí, ke kterým došlo až po její smrti. A co tedy věštila pro rok 2018?
Zdroj: http://veda-a-technika.eurozpravy.cz/veda/221363-dalsi-proroctvi-baby-vangy-naplnuje-se-jeji-kruta-vestba-uz-ted-koho-se-mame-nejvice-bat/
Zabránit úbytku vody v krajině by měla hlavně obnova rybníků, kterých na českém území bylo před sto lety třikrát více, než je v současnosti. A to jak malé, tak i střední a velké.SKOREC VODNÍ