Duben 2020

Návrat opozdilců.

24. dubna 2020 v 17:16 Čápi


Při posledním článku jsem dával informaci o obsazení všech čapích hnízd s výjimkou hnízda, které je na komínu u nemocnice. Dnes tato informace není už pravdivá, protože s odstupem několika dní se tu usadili dva čápi. Určitě budou mít co dohánět proti ostatním, ale s tím si snad poradí.Další čapí hnízda.

16. dubna 2020 v 15:18 Čápi
Bývalá jatka.

Všechna hnízda jsou obsazena s vyjímkou hnízda u nemocnice které je prázdné již od minulého roku. Všude docházelo k pojímání. Můžeme se těšit na mladé potomky, a pokud se nic nepřihodí, postupně je zase ukážu na blogu.
Otovice komín bývalého konzumu.

komín KOH i NOOR


Komín bývalé truhlárny

13. dubna 2020 v 15:47 Čápi

Čápi původně stavěli svá hnízda na stromech. Stavby na komínech se začaly objevovat až někdy po druhé světové válce, kdy zanikla řada drobných továren a provozů. Když je hnízdo asi po 20 dnech připraveno, tak samička snese 3 - 4 vejce. Tuto násadu pak oba střídavě zahřívají, průměrná doba sezení na vejcích je 33 - 34 dny. Někteří lidé, mají pro své čápi oblíbená jména jako třeba Jonáš. Když jsem poprvé uslyšel, že se nám na komín vrátil Jonáš, přisuzoval jsem to známému rčení,(když na komín, tak na komín). Dodatečně jsem zjistil, že se nejedná o nějakého útěkáře, ale o čápa. Dále se pojmenovávají podle toho, kdy přiletí a kdo má zrovna ten den svátek. Takže sameček je Patrik a jeho partnerka je Lenka."
Čáp přináší jaro

10. dubna 2020 v 19:11 Čápi

Při posledním článku jsem ukazoval čápa, který se zahnízdil na zdejším pivovarském komíně. Následně druhý den přiletěla i paní čápová, která doplnila hnízdo svoji přítomností. Klasické úsloví, že čápi přinášejí děti, všichni známe. Samozřejmě i malé děti dnes vědí, že s jejich původem je to docela jinak. Nesporné je, že čápi přinášejí každoročně po zimním období vždy tolik očekávané jaro. Čapí hnízdo je stavbou velmi důkladnou, která vydrží desítky let. Každoročně jej přistavují a tak hnízdo roste do šířky i do výšky, tomu odpovídá i poměrně vysoká hmotnost. Vespod jsou zpravidla suché větve ze stromů a keřů vnitřek je vystlán drny, trávou, srstí zvířat, ale nechybí ani jiné materiály, které čáp objeví a odnese je na hnízdo, třeba hadry, kusy papíru, provázky apod.

Čáp bílý

4. dubna 2020 v 16:31 Čápi


Každý rok netrpělivě očekávám, až přiletí a zahnízdí se. Letos jsou již zde. Čapí rodina se jako obvykle i letos chystá zabydlet na komíně místního pivovaru. Čapí sameček přilétá v průběhu začátkem měsíce března až dubna, což je ve stejnou dobu jako v minulém roce. "Paní čápová" se objeví zhruba týden po něm. Po několikadenním odpočinku z letu se čápi pak chystají na pojímání. Čáp bílý je tažný brodivý pták, kterého lidé dobře znají, neboť často hnízdí v jejich okolí. Každoročně odlétá na zimoviště v rovníkové a Jižní Africe, odkud se koncem března až začátkem dubna vrací na hnízdiště zpátky. Táhne ve dne. Jeho cesta vede především nad pevninou, kde může využívat stoupající vzdušné proudy ohřátého vzduchu. Ty, když se opřou do velké plochy jeho křídel a vynesou ho do výše, usnadní mu přesun do velké vzdálenosti a čáp ušetří mnoho energie. Život čápů je ovlivňován lidmi. Čápi žijí v pestré zemědělské krajině, kde jsou rybníky, mokřadla, louky a pole. Taková krajina jim poskytuje pestrou potravu. Loví různé obratlovce, žáby i bezobratlé živočichy. Čáp je ohrožený druh. Lidé někdy pomáhají, jindy ho svojí činností ohrožují. Doufám, že čápi budou i nadále nad námi létat a nepadnou za oběť zásahu do krajiny, která by zničila jejich životní prostředí. Obdobně si počíná i čáp černý, ale s tím rozdílem, že nehnízdí poblíž lidského obydlí, ale v lese na stromech, někdy hluboko v lesním porostu. Těžko se hnízdiště v přírodě nachází, protože čáp černý je plachý pták. Jaký denní rytmus mají čápi? V půl páté ráno můžete spatřit čápa, jak letí shánět potravu pro sebe i svá mláďata. Druhý rodič sedí na hnízdě a hlídá své potomky. Po více než půlhodině se čáp vrací, aby vyvrhl potravu a nakrmil mláďata. Pak odlétá druhý čáp. Takto se oba rodiče celý den střídají. Někdy odlétá i druhý rodič, mláďata jsou chvíli vyplašená, klapají zobáky a skřehotají, ale potom se zklidní. Čáp-hlídač, totiž jen obkrouží nedalekou část, stále je poblíž hnízda. Někdy ovšem odlétá i druhý čáp pro potravu, malá čápata pak rychleji dostanou své krmení. Čápi si několikrát denně čistí peří, vyhřívají se na sluníčku, zkoušejí svá křídla roztahovat. A dostávají krmení od rodičů. Pak nastává fáze, kdy se mláďata učí létání. Někdy se bojí, ale to je pochopitelné. Když se ale bojí létat, mají rodiče obavy, zda s nimi mladí čápi odletí do teplých krajin. Několikrát za den se tyto fáze střídají, jeden z rodičů odlétá pro potravu, pak se vrací, krmí a poté odletí druhý. Kolem 22. hodiny se začínají chystat ke spánku, předtím si ale zase čistí peří a protahují křídla. Pak je již klid, mláďata spí a na hnízdě jsou vidět jen dospělí čápi. Tato fáze letos ještě nenastala, protože je teprve začátek dubna, ale po loňské smutné sezoně, kdy mnoho malých čápat zahynulo, letos doufáme, že zahnízdění našich čápů bude úspěšné a vysadí další generaci mladých čápů.